پیامبر اکرم بهترین کارهای امت من دینی نهمپیامبر اکرم بهترین کارهای امت من دینی نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

سوال متن پیام آسمانی نهم

    

5 ـ در سوره بروج آیه 14 خداوند خود را با چه صفتی نام برده است؟

6 ـ در سوره حشر آیه 4 نتیجه دشمنی با خدا چگونه بیان شده است؟

7 ـ خداوند در سوره یونس آیه 44 درباره ستم مردم به خودشان چه می‌فرماید؟

8 ـ در سوره بقره آیه 222 خداوند چه کسانی را دوست دارد؟

الف ـ انفاق کنندگان           ب ـ توبه کنندگان           ج ـ شکرگزاران               د ـ نمازگزاران

9 ـ احکام و قوانین خداوند برای چیست؟

10 ـ در سوره نساء آیه 147 به کدام صفت خداوند اشاره شده است؟

الف ـ توبه پذیری               ب ـ بی‌نیازی                  ج ـ سخت عذاب کننده           د ـ شکرگزاری

11 ـ چگونه شگفتی و عظمت این جهان را دریابیم؟

12 ـ انیشتین دربارة مواجهه انسان با شگفتی‌های بی‌پایان طبیعت چه می‌گوید؟

                                                      درس دوم

1 ـ آیا شناخت خداوند به تنهایی ما را به نتیجه می‌رساند؟ چرا؟

2 ـ حضرت علی علیه السلام درباره ارتباط ایمان و عمل چه می‌فرماید؟

3 ـ ایمان چیست؟

4 ـ دو کار را نام ببرید که باعث تقویت ایمان در دل می‌شود؟ خواندن نمازهای پنج‌گانه ـ قرائت قرآن به اندازه توان

5 ـ خداوند در سوره انفال آیه 2 در مورد یاد خدا و افزایش ایمان چه می‌فرماید؟

6 ـ میان عمل به دستورات الهی و تقویت ایمان چه رابطه‌ای برقرار است؟

7 ـ با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام چه چیزی ایمان را در دل پایدار می‌کند؟

8 ـ دو مورد از آثار ایمان به خدا را نام برده و یکی را توضیح دهید.

9 ـ آیه‌ای را با ترجمه آن درباره یاد خدا و آرامش دلها بنویسید.

10 ـ ترجمة آیه‌ای را درباره نزول آرامش به دلهای مؤمنان بنویسید؟

11 ـ چرا افرادی که در قلب و جانشان ایمان به خدا وارد نشده است هرگز روی آرامش را نمی‌بینند؟

12 ـ یکی از آثار ایمان به خدا رهایی از احساس بیهودگی است، توضیح دهید که این احساس چه وقت ایجاد می‌شود؟

13 ـ آیه‌ای درباره بیهوده و بی‌هدف نبودن آفرینش انسان بنویسید.

                                              درس سوم 

1 ـ دین را تعریف کنید و توضیح دهید آیا کسی در این دنیا وجود دارد که دین نداشته باشد؟

2 ـ با ذکر ترجمه یک آیه راه رسیدن به خوشبختی را بنویسید.

3 ـ پیامبران در برابر دین الهی چه وظیفه‌ای داشتند؟

4 ـ در دعوت همه پیامبران دو موضوع اساسی مشترک وجود داشت، آن دو موضوع را بنویسید.

5 ـ دو اصل اساسی که زیر بنای دعوت انبیا را تشکیل می‌دهد کدام‌اند؟ توحید و معاد

6 ـ به چه دلیل پیامبران قبل از آموختن احکام ابتدا عقاید مردم را اصلاح می‌کردند؟

7 ـ هدف یگانه و بزرگ پیامبران چیست؟ توضیح دهید.

8 ـ چرا برخی جوامع دینی به انواع گرفتاری‌ها و مشکلات دچار هستند؟

9 ـ برای مشاهدة تأثیر دین در زندگی و جامعه چه باید کرد؟

10 ـ امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره عمل به تمامی دستورات دین چه می‌فرماید؟

11 ـ بعد از شناخت دین به عنوان راه و روش صحیح زندگی وظیفه ما چیست؟

12 ـ توضیح دهید که شهید مطهری چگونه با انحرافات دینی مقابله کرد؟

13 ـ وقتی شهید مطهری را تهدید به قتل کردند، ایشان با شجاعت و شهامت چه گفت؟

14 ـ شهید مطهری را در چه تاریخی به شهادت رساندند؟

                                                    درس چهارم

1 ـ  تسلیم در برابر امر خداوند که یکی از ویژگی‌های پیامبران است را توضیح دهید.

2 ـ مردم پس از دریافت دین خداوند از پیامبران دو گروه می‌شدند، آن دو گروه را توصیف کنید.

3 ـ کسانی که به لذت‌های زودگذر دنیا دل‌خوش می‌کردند با پیامبران چه رفتاری داشتند؟

4 ـ خداوند در سوره بقره درباره سرکشی مردم از پیامبران چه می‌فرماید؟

5 ـ در مورد اذیت و آزارهایی که نسبت به حضرت ابراهیم شد توضیح دهید.

6 ـ چه عاملی در پیامبران، کلید دست یافتن به وعده‌های بزرگ الهی است؟

7 ـ آیه‌ای درباره استقامت و نازل شدن فرشتگان الهی بنویسید؟

8 ـ چرا برخی از مردم زمان حضرت ابراهیم (ع) معتقد بودند که باید در برابر ستاره و خورشید و ماه سجده کرد؟

9 ـ بنی اسرائیل با چه تصوری به دور گوساله طواف می‌کردند؟

10 ـ دلیل مردم برای سجده در برابر بت‌های ساخته شده از سنگ و چوب چه بود؟

11 ـ سخنان حضرت ابراهیم (ع) در دعوت عمویش آزر به خداپرستی را بنویسید.

12 ـ کسانی که از عقاید باطل و خرافی پیروی می‌کردند به پیامبران چه می‌گفتند؟

13 ـ امروزه اعتقاد به عقاید باطل و خرافی موجب چه کارهایی شده است؟

                                                  درس پنجم

1 ـ  چرا خداوند پیامبران متعددی را در طول تاریخ برای مردم می فرستاد؟

2 ـ  یهودیان و مسیحیان چگونه منتظر ظهور پیامبر آخرالزمان بودند؟ خداوند در سوره احزاب در این باره چه می فرماید؟

3 ـ‌  فواید فرستادن آخرین پیامبر توسط خداوند را بنویسید.

4 ـ  خداوند قرآن را چگونه معرفی کرده است؟

5 ـ  تفاوت آخرین کتاب آسمانی با سایر کتابها چیست؟

6 ـ  خداوند قرآن کریم را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

7 ـ  در چهار جمله بنویسید که قرآن چگونه کتابی است؟

8 ـ  امیرالمومنین علی علیه السلام درباره ارزش قرآن چه می فرماید؟

9 ـ  چرا خداوند در قرآن از ما خواسته است که هر قدر می توانید قرآن بخوانید؟

10 ـ  به فرموده خود قرآن ابتدای قرائت و در هنگام قرائت وظیفه ما چیست؟

                                                               درس ششم

1 ـ پیامبر اکرم (ص) دربارة قیام حضرت مهدی (ع) چه می‌فرمایند؟

2 ـ یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان چیست؟

3 ـ آیا اعتقاد به ظهور منجی، تنها به ما شیعیان اختصاص دارد؟ توضیح دهید.

4 ـ داشتن عمر طولانی از نظر دانش پزشکی چگونه است؟

5 ـ امام حسن علیه السلام درباره عمر حضرت مهدی (ع) چه می‌فرماید؟

6 ـ در احادیث اهل بیت در مورد آمدن امام زمان (ع) چه می‌خوانیم؟ و این ادّعاها توسط چه کسانی و چرا ساخته می‌شود؟

7 ـ پیش از آمدن امام زمان (ع) شرایط جامعه چگونه است؟ و هدف امام از قیام چیست؟

8 ـ آیا بلافاصله پس از ظهور امام زمان (ع) قیامت فرا می‌رسد؟ توضیح دهید.

9 ـ چه کسانی از یاران امام زمان (ع) محسوب می‌شوند؟

10 ـ به فرمودة پیامبر (ص) از بهترین کارهای امّت او چیست؟ انتظار فرج

11 ـ با یک مثال توضیح دهید که چرا منتظر امام مهدی (ع) نباید بی‌برنامه باشد و بیکار بنشیند؟

                                                درس هفتم

1 ـ پس از رحلت رسول خدا (ص) وظیفة هدایت و رهبری مردم بر عهدة چه کسانی قرار گرفت ؟

2 ـ امامان برای اجرای دستورات الهی و هدایت مردم با چه موانعی مواجه بودند؟

3 ـ آیا می‌توان برای حلّ مسئله‌ای نزد هر حاکم یا پادشاهی رفت؟ جواب امام صادق (ع) را به این سؤال بنویسید.

4 ـ به فرمودة امام صادق (ع) مردم در حلّ مسائل به سراغ چه کسانی باید بروند؟

5 ـ هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهدة چه کسانی است؟

6 ـ امام صادق (ع) دربارة پیروی از عالمان بدکار چه می‌فرماید؟

7 ـ اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟

8 ـ چه کسانی نایب و جانشین امام زمان (ع) به شمار می‌روند؟ توضیح دهید.

9 ـ ولایت فقیه یعنی چه؟ چهار شرط ولی فقیه را بنویسید.

10 ـ مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در برابر عظمت و نفوذ خیره کنندة امام خمینی (ره) چه اعتراف می‌کند؟

11 ـ امام خمینی (ره) در چه موقعیتی تمام نقشه‌های شوم ابرقدرتها را بر هم زد و به مردم سراسر جهان چه پیامی داد؟

12 ـ در عمل به اسلام عملکرد امام خمینی (ره) چگونه بود؟

13 ـ امام خمینی (ره) در برابر مردم محروم چه می‌گفت؟

14 ـ به خاطر چه ویژگی‌هایی مجلس خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای را شایسته‌ترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی معرفی کرد؟   

                                                  درس هشتم

1 ـ رسول اکرم (ص) به یکی از اصحاب خود در مورد بسیار وضو گرفتن چه توصیه هایی فرمود؟

2 ـ در چه مواردی واجب است که وضو داشته باشیم؟

3 ـ وضو گرفتن در چه مواردی مستحب است؟

4 ـ آب‌ها به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ و وضو گرفتن با کدام دسته از آب‌ها صحیح است؟

5 ـ مباح بودن آب و ظرف وضو یعنی چه؟

6 ـ ترتیب و موالات در وضو یعنی چه؟ توضیح دهید.

7 ـ دو مورد از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می‌کنند را بنویسید.

                                                  درس نهم

1 ـ روی برگرداندن از قبله در هنگام نماز چه حکمی دارد؟ توضیح دهید.

2 ـ آیا حرف زدن در بین نماز و خندیدن با صدای بلند نماز را باطل می‌کند؟ توضیح دهید.

3 ـ به هم زدن صورت نماز یعنی چه؟ توضیح دهید.

4 ـ خوردن و آشامیدن یا فرو بردن ذره‌های ریز غذا در هنگام نماز چه حکمی دارد؟

5 ـ کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز چه حکمی دارد؟

6 ـ شک کردن در رکعت‌های نماز در چه صورتی نماز را باطل می‌کند؟ (دو مورد)

7 ـ تند و باعجله گفتن اذکار نماز چه حکمی دارد؟

8 ـ شکستن نماز واجب از روی اختیار چه حکمی دارد؟ توضیح دهید.

9 ـ گفتن اذکار واجب نماز در حال حرکت چه حکمی دارد؟

10 ـ گریه کردن در حال نماز چه حکمی دارد؟

                                                   درس دهم

1 ـ امام علی (ع) در خصوص اثرپذیری از دوستان چه می‌فرماید؟

2 ـ چرا باید در انتخاب دوست دقت کنیم؟

3 ـ سه مورد از ویژگی‌های دوست خوب را نام ببرید.

4 ـ چرا باید شخص خردمند و دوراندیش را به دوستی انتخاب کنیم؟

5 ـ حضرت علی (ع) دربارة رفاقت با افراد بی‌بند و بار چه می‌فرماید؟

6 ـ چه افرادی به شمشیری زهرآلود تشبیه شده‌اند؟ توضیح دهید.

7 ـ دوستان واقعی چگونه خیر یکدیگر را می‌خواهند؟

8 ـ امام صادق (ع) دربارة محبوب‌ترین دوستان چه فرموده‌اند؟

9 ـ سه مورد از حدود و وظایف دوستی را فقط نام ببرید.

10 ـ امام علی (ع) دربارة ضایع نکردن حق دوست چه می‌فرماید؟

11 ـ چهار مورد از کارهایی که پیوند دوستی را سست می‌کنند را بنویسید.

12 ـ حضرت علی (ع) دربارة میانه روی در دوستی چه می‌فرماید؟

13 ـ امام علی (ع) دربارة داشتن توقّع بی‌جا از دوست چه می‌فرماید؟

14 ـ چرا باید از علاقة افراطی نسبت به دوستِ خود پرهیز کرد؟

                                               درس یازدهم

1 ـ جامعه و مردمان آن در احساس مسئولیت نسبت به همدیگر به چه چیزی تشبیه شده‌اند؟

2 ـ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟

3 ـ چرا مؤمنان در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکدیگر مسئولیت بیشتری دارند؟

4 ـ آیه‌ای دربارة امر به معروف و نهی از منکر بنویسید.

5 ـ امام کاظم (ع) دربارة آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر چه می‌فرماید؟

6 ـ با توجه به فرمایش امام علی علیه السلام چرا خداوند اقوام پیشین از بی‌خردان و خردمندان را عذاب کرد؟

7 ـ هدف ما در نهی از منکر باید چه باشد؟

8 ـ سه روش برای نهی از منکر وجود دارد، آنها را توضیح دهید.

9 ـ چگونه باید خطاهای افراد را به آنها تذکر بدهیم؟

10 ـ تأثیر امر به معروف و نهی از منکر چگونه بیشتر می‌شود؟

11 ـ توضیح دهید که امر به معروف و نهی از منکر چگونه یک موفقیت محسوب می‌شود؟

                 

                                              درس دوازدهم

1 ـ یکی از راه‌کارهای دین اسلام برای نجات مردم از فقر را بنویسید.

2 ـ پیامبر (ص) دربارة ثروتمندانی که حقوق واجب اموال خود را نپرداخته‌اند چه می‌فرماید؟

3 ـ خداوند در قرآن دربارة انفاق چه می‌فرماید؟

4 ـ خداوند در قرآن انفاق مال را از نشانه‌های چه چیزی می‌داند؟

5 ـ خداوند در سورة حشر چه چیزی را به عنوان حکمت انفاق بیان کرده است؟

6 ـ انواع انفاق را نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

7 ـ زکات در اصل به چه معناست؟

8 ـ پرداخت زکات چه منفعتی دارد و اگر پرداخت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

9 ـ زکات فطره بر چه کسانی واجب می‌شود و به چه صورت باید پرداخت شود؟

10 ـ خمس یعنی چه؟ و سال مالی چیست؟

11 ـ دو مسئله و نکته‌ای که باید در خمس به آنها توجه داشت را بنویسید.

12 ـ در جامعة اسلامی قرض دادن چه مزیّت‌هایی دارد؟

13 ـ پیامبر اکرم (ص) دربارة ارزش قرض دادن چه فرموده است؟

14 ـ قرض گرفتن در چه حالتی نهی شده است؟ چرا؟

15 ـ وقف به چه معناست؟ و به فرموده پیامبر اکرم (ص) کدام اعمال پس از مرگ از انسان قطع نمی شود؟

16 ـ حضرت علی (ع) چه چیزهایی را وقف کردند؟ و در یکی از وقف‌نامه‌های آن حضرت چه جملاتی آمده است؟

17 ـ در طول تاریخ اسلامی معمولاً وقف در چه اموری صورت می‌گرفت؟ (چهار مورد)

18 ـ از نتایج وقف چیست؟ و چه نفعی برای جامعه دارد؟

                                            درس سیزدهم

1 ـ وضعیت ایران را پیش از انقلاب اسلامی به صورت خلاصه بنویسید.

2 ـ بعد از انقلاب اسلامی ایران چه روحیه و باوری در ملت ایران زنده شد؟

3 ـ آیه‌ای از قرآن دربارة خودباوری و وعدة خداوند به مؤمنان بنویسید.

4 ـ انقلاب اسلامی کدام توهّم که باور ملت ایران شده بود را فرو ریخت و چه حقیقتی را به ما شناساند؟

5 ـ چرا قدرت‌های استکباری به جای جنگهای نظامی، جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته‌اند؟

6 ـ راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی با تحریم‌ها چه ارتباطی دارند؟

7 ـ قدرتهای استکباری با جنگ نرم علیه ملت و فرهنگِ ما به چه اهدافی می‌خواهند دست یابند؟

8 ـ چرا قدرتهای استکباری می‌خواهند ما را از تعلیمات حکیمانه اسلام دور نگه دارند؟

9 ـ خداوند در قرآن در مورد خطرات شبیخون فرهنگی از سوی دشمنان اسلام چه می‌فرماید؟

10 ـ امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه دربارة انسان عفیف و پاکدامن چه می‌فرماید؟

                                            درس چهاردهم

1 ـ  در فرهنگ اسلامی چه گروهی گروه باطل نامیده می‌شوند؟

2 ـ کلمه جهاد در زبان عربی به چه معناست؟ در فرهنگ اسلامی به چه معناست؟

3 ـ خداوند در قرآن در سورة توبه دربارة جهاد چه می‌فرماید؟

4 ـ توضیح دهید که چرا جهاد در راه خدا هرگز شکست ندارد؟

5 ـ دشمنان برای اینکه بتوانند ملت‌های دیگر را همیشه اسیر خود قرار دهند چه نقشه‌ای را در سر می‌پرورانند؟

6 ـ سه نمونه از جهاد دفاعی مسلمانان در صدر اسلام و یک نمونه امروزی از دسیسه‌ها بر ضد اسلام را نام ببرید.

7 ـ دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان و تضعیف جبهه حق چه کارهایی را انجام می‌دهند؟

8 ـ خداوند بزرگ در قرآن کریم دربارة جهاد ابتدایی چه می‌فرماید؟

9 ـ با توجه به آیات قرآن، هواداران شیطان چه کسانی هستند؟ و وظیفه لشکر اسلام با حاکمان شیطانی چیست؟

10 ـ خداوند در سورة انفال دربارة کسب آمادگی برای دفاع از دشمنان چه می‌فرماید؟

11 ـ آمادگی و مهارتهای نظامی چه فایده‌هایی دارد؟

12 ـ دو ورزشی را که رسول اکرم (ص) توصیه فرمودند را نام ببرید.

                                                      درس اوّل

1 ـرسول خدا (ص) درباره شناخت خدا چه می‌فرماید؟

2 ـ یکی از بهترین راهها برای دستیابی به شناخت صفات خداوند کدام راه است؟

3 ـ خداوند در قرآن کریم، خود را چگونه توصیف می‌کند؟

4 ـ کدام آیه به علم خداوند به آشکار و نهان اشاره دارد؟

5 ـ در سوره بروج آیه 14 خداوند خود را با چه صفتی نام برده است؟

6 ـ در سوره حشر آیه 4 نتیجه دشمنی با خدا چگونه بیان شده است؟

7 ـ خداوند در سوره یونس آیه 44 درباره ستم مردم به خودشان چه می‌فرماید؟

8 ـ در سوره بقره آیه 222 خداوند چه کسانی را دوست دارد؟

الف ـ انفاق کنندگان           ب ـ توبه کنندگان           ج ـ شکرگزاران               د ـ نمازگزاران

9 ـ احکام و قوانین خداوند برای چیست؟

10 ـ در سوره نساء آیه 147 به کدام صفت خداوند اشاره شده است؟

الف ـ توبه پذیری               ب ـ بی‌نیازی                  ج ـ سخت عذاب کننده           د ـ شکرگزاری

11 ـ چگونه شگفتی و عظمت این جهان را دریابیم؟

12 ـ انیشتین دربارة مواجهه انسان با شگفتی‌های بی‌پایان طبیعت چه می‌گوید؟

                                                      درس دوم

1 ـ آیا شناخت خداوند به تنهایی ما را به نتیجه می‌رساند؟ چرا؟

2 ـ حضرت علی علیه السلام درباره ارتباط ایمان و عمل چه می‌فرماید؟

3 ـ ایمان چیست؟

4 ـ دو کار را نام ببرید که باعث تقویت ایمان در دل می‌شود؟ خواندن نمازهای پنج‌گانه ـ قرائت قرآن به اندازه توان

5 ـ خداوند در سوره انفال آیه 2 در مورد یاد خدا و افزایش ایمان چه می‌فرماید؟

6 ـ میان عمل به دستورات الهی و تقویت ایمان چه رابطه‌ای برقرار است؟

7 ـ با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام چه چیزی ایمان را در دل پایدار می‌کند؟

8 ـ دو مورد از آثار ایمان به خدا را نام برده و یکی را توضیح دهید.

9 ـ آیه‌ای را با ترجمه آن درباره یاد خدا و آرامش دلها بنویسید.

10 ـ ترجمة آیه‌ای را درباره نزول آرامش به دلهای مؤمنان بنویسید؟

11 ـ چرا افرادی که در قلب و جانشان ایمان به خدا وارد نشده است هرگز روی آرامش را نمی‌بینند؟

12 ـ یکی از آثار ایمان به خدا رهایی از احساس بیهودگی است، توضیح دهید که این احساس چه وقت ایجاد می‌شود؟

13 ـ آیه‌ای درباره بیهوده و بی‌هدف نبودن آفرینش انسان بنویسید.

                                              درس سوم 

1 ـ دین را تعریف کنید و توضیح دهید آیا کسی در این دنیا وجود دارد که دین نداشته باشد؟

2 ـ با ذکر ترجمه یک آیه راه رسیدن به خوشبختی را بنویسید.

3 ـ پیامبران در برابر دین الهی چه وظیفه‌ای داشتند؟

4 ـ در دعوت همه پیامبران دو موضوع اساسی مشترک وجود داشت، آن دو موضوع را بنویسید.

5 ـ دو اصل اساسی که زیر بنای دعوت انبیا را تشکیل می‌دهد کدام‌اند؟ توحید و معاد

6 ـ به چه دلیل پیامبران قبل از آموختن احکام ابتدا عقاید مردم را اصلاح می‌کردند؟

7 ـ هدف یگانه و بزرگ پیامبران چیست؟ توضیح دهید.

8 ـ چرا برخی جوامع دینی به انواع گرفتاری‌ها و مشکلات دچار هستند؟

9 ـ برای مشاهدة تأثیر دین در زندگی و جامعه چه باید کرد؟

10 ـ امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره عمل به تمامی دستورات دین چه می‌فرماید؟

11 ـ بعد از شناخت دین به عنوان راه و روش صحیح زندگی وظیفه ما چیست؟

12 ـ توضیح دهید که شهید مطهری چگونه با انحرافات دینی مقابله کرد؟

13 ـ وقتی شهید مطهری را تهدید به قتل کردند، ایشان با شجاعت و شهامت چه گفت؟

14 ـ شهید مطهری را در چه تاریخی به شهادت رساندند؟

                                                    درس چهارم

1 ـ  تسلیم در برابر امر خداوند که یکی از ویژگی‌های پیامبران است را توضیح دهید.

2 ـ مردم پس از دریافت دین خداوند از پیامبران دو گروه می‌شدند، آن دو گروه را توصیف کنید.

3 ـ کسانی که به لذت‌های زودگذر دنیا دل‌خوش می‌کردند با پیامبران چه رفتاری داشتند؟

4 ـ خداوند در سوره بقره درباره سرکشی مردم از پیامبران چه می‌فرماید؟

5 ـ در مورد اذیت و آزارهایی که نسبت به حضرت ابراهیم شد توضیح دهید.

6 ـ چه عاملی در پیامبران، کلید دست یافتن به وعده‌های بزرگ الهی است؟

7 ـ آیه‌ای درباره استقامت و نازل شدن فرشتگان الهی بنویسید؟

8 ـ چرا برخی از مردم زمان حضرت ابراهیم (ع) معتقد بودند که باید در برابر ستاره و خورشید و ماه سجده کرد؟

9 ـ بنی اسرائیل با چه تصوری به دور گوساله طواف می‌کردند؟

10 ـ دلیل مردم برای سجده در برابر بت‌های ساخته شده از سنگ و چوب چه بود؟

11 ـ سخنان حضرت ابراهیم (ع) در دعوت عمویش آزر به خداپرستی را بنویسید.

12 ـ کسانی که از عقاید باطل و خرافی پیروی می‌کردند به پیامبران چه می‌گفتند؟

13 ـ امروزه اعتقاد به عقاید باطل و خرافی موجب چه کارهایی شده است؟

                                                  درس پنجم

1 ـ  چرا خداوند پیامبران متعددی را در طول تاریخ برای مردم می فرستاد؟

2 ـ  یهودیان و مسیحیان چگونه منتظر ظهور پیامبر آخرالزمان بودند؟ خداوند در سوره احزاب در این باره چه می فرماید؟

3 ـ‌  فواید فرستادن آخرین پیامبر توسط خداوند را بنویسید.

4 ـ  خداوند قرآن را چگونه معرفی کرده است؟

5 ـ  تفاوت آخرین کتاب آسمانی با سایر کتابها چیست؟

6 ـ  خداوند قرآن کریم را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

7 ـ  در چهار جمله بنویسید که قرآن چگونه کتابی است؟

8 ـ  امیرالمومنین علی علیه السلام درباره ارزش قرآن چه می فرماید؟

9 ـ  چرا خداوند در قرآن از ما خواسته است که هر قدر می توانید قرآن بخوانید؟

10 ـ  به فرموده خود قرآن ابتدای قرائت و در هنگام قرائت وظیفه ما چیست؟

                                                               درس ششم

1 ـ پیامبر اکرم (ص) دربارة قیام حضرت مهدی (ع) چه می‌فرمایند؟

2 ـ یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان چیست؟

3 ـ آیا اعتقاد به ظهور منجی، تنها به ما شیعیان اختصاص دارد؟ توضیح دهید.

4 ـ داشتن عمر طولانی از نظر دانش پزشکی چگونه است؟

5 ـ امام حسن علیه السلام درباره عمر حضرت مهدی (ع) چه می‌فرماید؟

6 ـ در احادیث اهل بیت در مورد آمدن امام زمان (ع) چه می‌خوانیم؟ و این ادّعاها توسط چه کسانی و چرا ساخته می‌شود؟

7 ـ پیش از آمدن امام زمان (ع) شرایط جامعه چگونه است؟ و هدف امام از قیام چیست؟

8 ـ آیا بلافاصله پس از ظهور امام زمان (ع) قیامت فرا می‌رسد؟ توضیح دهید.

9 ـ چه کسانی از یاران امام زمان (ع) محسوب می‌شوند؟

10 ـ به فرمودة پیامبر (ص) از بهترین کارهای امّت او چیست؟ انتظار فرج

11 ـ با یک مثال توضیح دهید که چرا منتظر امام مهدی (ع) نباید بی‌برنامه باشد و بیکار بنشیند؟

                                                درس هفتم

1 ـ پس از رحلت رسول خدا (ص) وظیفة هدایت و رهبری مردم بر عهدة چه کسانی قرار گرفت ؟

2 ـ امامان برای اجرای دستورات الهی و هدایت مردم با چه موانعی مواجه بودند؟

3 ـ آیا می‌توان برای حلّ مسئله‌ای نزد هر حاکم یا پادشاهی رفت؟ جواب امام صادق (ع) را به این سؤال بنویسید.

4 ـ به فرمودة امام صادق (ع) مردم در حلّ مسائل به سراغ چه کسانی باید بروند؟

5 ـ هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهدة چه کسانی است؟

6 ـ امام صادق (ع) دربارة پیروی از عالمان بدکار چه می‌فرماید؟

7 ـ اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟

8 ـ چه کسانی نایب و جانشین امام زمان (ع) به شمار می‌روند؟ توضیح دهید.

9 ـ ولایت فقیه یعنی چه؟ چهار شرط ولی فقیه را بنویسید.

10 ـ مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در برابر عظمت و نفوذ خیره کنندة امام خمینی (ره) چه اعتراف می‌کند؟

11 ـ امام خمینی (ره) در چه موقعیتی تمام نقشه‌های شوم ابرقدرتها را بر هم زد و به مردم سراسر جهان چه پیامی داد؟

12 ـ در عمل به اسلام عملکرد امام خمینی (ره) چگونه بود؟

13 ـ امام خمینی (ره) در برابر مردم محروم چه می‌گفت؟

14 ـ به خاطر چه ویژگی‌هایی مجلس خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای را شایسته‌ترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی معرفی کرد؟   

                                                  درس هشتم

1 ـ رسول اکرم (ص) به یکی از اصحاب خود در مورد بسیار وضو گرفتن چه توصیه هایی فرمود؟

2 ـ در چه مواردی واجب است که وضو داشته باشیم؟

3 ـ وضو گرفتن در چه مواردی مستحب است؟

4 ـ آب‌ها به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ و وضو گرفتن با کدام دسته از آب‌ها صحیح است؟

5 ـ مباح بودن آب و ظرف وضو یعنی چه؟

6 ـ ترتیب و موالات در وضو یعنی چه؟ توضیح دهید.

7 ـ دو مورد از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می‌کنند را بنویسید.

                                                  درس نهم

1 ـ روی برگرداندن از قبله در هنگام نماز چه حکمی دارد؟ توضیح دهید.

2 ـ آیا حرف زدن در بین نماز و خندیدن با صدای بلند نماز را باطل می‌کند؟ توضیح دهید.

3 ـ به هم زدن صورت نماز یعنی چه؟ توضیح دهید.

4 ـ خوردن و آشامیدن یا فرو بردن ذره‌های ریز غذا در هنگام نماز چه حکمی دارد؟

5 ـ کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز چه حکمی دارد؟

6 ـ شک کردن در رکعت‌های نماز در چه صورتی نماز را باطل می‌کند؟ (دو مورد)

7 ـ تند و باعجله گفتن اذکار نماز چه حکمی دارد؟

8 ـ شکستن نماز واجب از روی اختیار چه حکمی دارد؟ توضیح دهید.

9 ـ گفتن اذکار واجب نماز در حال حرکت چه حکمی دارد؟

10 ـ گریه کردن در حال نماز چه حکمی دارد؟

                                                   درس دهم

1 ـ امام علی (ع) در خصوص اثرپذیری از دوستان چه می‌فرماید؟

2 ـ چرا باید در انتخاب دوست دقت کنیم؟

3 ـ سه مورد از ویژگی‌های دوست خوب را نام ببرید.

4 ـ چرا باید شخص خردمند و دوراندیش را به دوستی انتخاب کنیم؟

5 ـ حضرت علی (ع) دربارة رفاقت با افراد بی‌بند و بار چه می‌فرماید؟

6 ـ چه افرادی به شمشیری زهرآلود تشبیه شده‌اند؟ توضیح دهید.

7 ـ دوستان واقعی چگونه خیر یکدیگر را می‌خواهند؟

8 ـ امام صادق (ع) دربارة محبوب‌ترین دوستان چه فرموده‌اند؟

9 ـ سه مورد از حدود و وظایف دوستی را فقط نام ببرید.

10 ـ امام علی (ع) دربارة ضایع نکردن حق دوست چه می‌فرماید؟

11 ـ چهار مورد از کارهایی که پیوند دوستی را سست می‌کنند را بنویسید.

12 ـ حضرت علی (ع) دربارة میانه روی در دوستی چه می‌فرماید؟

13 ـ امام علی (ع) دربارة داشتن توقّع بی‌جا از دوست چه می‌فرماید؟

14 ـ چرا باید از علاقة افراطی نسبت به دوستِ خود پرهیز کرد؟

                                               درس یازدهم

1 ـ جامعه و مردمان آن در احساس مسئولیت نسبت به همدیگر به چه چیزی تشبیه شده‌اند؟

2 ـ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟

3 ـ چرا مؤمنان در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکدیگر مسئولیت بیشتری دارند؟

4 ـ آیه‌ای دربارة امر به معروف و نهی از منکر بنویسید.

5 ـ امام کاظم (ع) دربارة آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر چه می‌فرماید؟

6 ـ با توجه به فرمایش امام علی علیه السلام چرا خداوند اقوام پیشین از بی‌خردان و خردمندان را عذاب کرد؟

7 ـ هدف ما در نهی از منکر باید چه باشد؟

8 ـ سه روش برای نهی از منکر وجود دارد، آنها را توضیح دهید.

9 ـ چگونه باید خطاهای افراد را به آنها تذکر بدهیم؟

10 ـ تأثیر امر به معروف و نهی از منکر چگونه بیشتر می‌شود؟

11 ـ توضیح دهید که امر به معروف و نهی از منکر چگونه یک موفقیت محسوب می‌شود؟

                 

                                              درس دوازدهم

1 ـ یکی از راه‌کارهای دین اسلام برای نجات مردم از فقر را بنویسید.

2 ـ پیامبر (ص) دربارة ثروتمندانی که حقوق واجب اموال خود را نپرداخته‌اند چه می‌فرماید؟

3 ـ خداوند در قرآن دربارة انفاق چه می‌فرماید؟

4 ـ خداوند در قرآن انفاق مال را از نشانه‌های چه چیزی می‌داند؟

5 ـ خداوند در سورة حشر چه چیزی را به عنوان حکمت انفاق بیان کرده است؟

6 ـ انواع انفاق را نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

7 ـ زکات در اصل به چه معناست؟

8 ـ پرداخت زکات چه منفعتی دارد و اگر پرداخت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

9 ـ زکات فطره بر چه کسانی واجب می‌شود و به چه صورت باید پرداخت شود؟

10 ـ خمس یعنی چه؟ و سال مالی چیست؟

11 ـ دو مسئله و نکته‌ای که باید در خمس به آنها توجه داشت را بنویسید.

12 ـ در جامعة اسلامی قرض دادن چه مزیّت‌هایی دارد؟

13 ـ پیامبر اکرم (ص) دربارة ارزش قرض دادن چه فرموده است؟

14 ـ قرض گرفتن در چه حالتی نهی شده است؟ چرا؟

15 ـ وقف به چه معناست؟ و به فرموده پیامبر اکرم (ص) کدام اعمال پس از مرگ از انسان قطع نمی شود؟

16 ـ حضرت علی (ع) چه چیزهایی را وقف کردند؟ و در یکی از وقف‌نامه‌های آن حضرت چه جملاتی آمده است؟

17 ـ در طول تاریخ اسلامی معمولاً وقف در چه اموری صورت می‌گرفت؟ (چهار مورد)

18 ـ از نتایج وقف چیست؟ و چه نفعی برای جامعه دارد؟

                                            درس سیزدهم

1 ـ وضعیت ایران را پیش از انقلاب اسلامی به صورت خلاصه بنویسید.

2 ـ بعد از انقلاب اسلامی ایران چه روحیه و باوری در ملت ایران زنده شد؟

3 ـ آیه‌ای از قرآن دربارة خودباوری و وعدة خداوند به مؤمنان بنویسید.

4 ـ انقلاب اسلامی کدام توهّم که باور ملت ایران شده بود را فرو ریخت و چه حقیقتی را به ما شناساند؟

5 ـ چرا قدرت‌های استکباری به جای جنگهای نظامی، جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته‌اند؟

6 ـ راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی با تحریم‌ها چه ارتباطی دارند؟

7 ـ قدرتهای استکباری با جنگ نرم علیه ملت و فرهنگِ ما به چه اهدافی می‌خواهند دست یابند؟

8 ـ چرا قدرتهای استکباری می‌خواهند ما را از تعلیمات حکیمانه اسلام دور نگه دارند؟

9 ـ خداوند در قرآن در مورد خطرات شبیخون فرهنگی از سوی دشمنان اسلام چه می‌فرماید؟

10 ـ امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه دربارة انسان عفیف و پاکدامن چه می‌فرماید؟

                                            درس چهاردهم

1 ـ  در فرهنگ اسلامی چه گروهی گروه باطل نامیده می‌شوند؟

2 ـ کلمه جهاد در زبان عربی به چه معناست؟ در فرهنگ اسلامی به چه معناست؟

3 ـ خداوند در قرآن در سورة توبه دربارة جهاد چه می‌فرماید؟

4 ـ توضیح دهید که چرا جهاد در راه خدا هرگز شکست ندارد؟

5 ـ دشمنان برای اینکه بتوانند ملت‌های دیگر را همیشه اسیر خود قرار دهند چه نقشه‌ای را در سر می‌پرورانند؟

6 ـ سه نمونه از جهاد دفاعی مسلمانان در صدر اسلام و یک نمونه امروزی از دسیسه‌ها بر ضد اسلام را نام ببرید.

7 ـ دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان و تضعیف جبهه حق چه کارهایی را انجام می‌دهند؟

8 ـ خداوند بزرگ در قرآن کریم دربارة جهاد ابتدایی چه می‌فرماید؟

9 ـ با توجه به آیات قرآن، هواداران شیطان چه کسانی هستند؟ و وظیفه لشکر اسلام با حاکمان شیطانی چیست؟

10 ـ خداوند در سورة انفال دربارة کسب آمادگی برای دفاع از دشمنان چه می‌فرماید؟

11 ـ آمادگی و مهارتهای نظامی چه فایده‌هایی دارد؟

12 ـ دو ورزشی را که رسول اکرم (ص) توصیه فرمودند را نام ببرید.

منبع مطلب : alomana.blogfa.com

مدیر محترم سایت alomana.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوال دروس 1 تا 4 1 پیامهای آسمان پایه نهم

نمونه سوال درس 1
»تو را چگونه بشناسم«
» باسمه تعالی «
پیامهای آسمان، پایه نهم
تعداد صفحات: 1
تعداد سوال: 13
ردیف سؤال بارم


خداوند جویندگان دانش را دوست دارد . پیامبر اکرم ) ص (
1- آیه شریفه ی » وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ « به کدام صفات الهی اشاره می کند؟ نام ببرید . 5/0
پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت × در داخل مشخص کنید .
2- شعر » برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار « با کدامیک از راههای شناخت خدا
ارتباط دارد؟
الف( تفکر در کتاب خلقت ب( تفکر در کتاب آسمانی ج( شناخت صفات الهی د( فطرت انسان
3- کدام گروه از کلمات زیر، صفات ثبوتی خداوند است؟
الف( رحمت-قدرت نیاز به پدر و مادر ب( علم عدالت جسم
ج( قدرت حیات بخشندگی د( خستگی جهل - ظلم
صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .
4- ما انسان ها، امکان شناخت کامل خداوند نامحدود را نداریم . درست نادرست5/0
5- می می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم، به خداوند متعال نسبت دهیم . درست نادرست5/0
جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
6- حمد به معنای ...................... است . 5/0
7- صفاتی که جنبه کمال دارند، صفات ........................ می گوییم و به خدا نسبت می دهیم 
به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
8- من کیستم؟
یکی از صفت های خدا هستم که در آیه » انَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفَی« توصیف شده ام : .........................
9- سرچشمه همه خوبی ها و کمالات کیست؟ 5/0
به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.
10- دلیل احکام و قوانین الهی که از طرف خداوند برای انسان وضع شده، چیست ؟ 1
11- منظور از تسبیح خداوند چیست؟ مثالی بنویسید . 5/1
2 1- چگونه با مراجعه به کلام خداوند، به شناخت صفات خداوند دست می یابیم ؟ 5/1
13- در نمونه های زیر » حمد و تسبیح« را مشخص کنید .
الف( مریم می گوید : » خدایا تو پروردگار جهانی ، تو رحمان و رحیمی « : حمد تسبیح
ب( علی می گوید : » خدایا تو نیازمند نیستی ، تو شریک نداری . « : حمد تسبیح
ج( در نماز می خوانیم : » الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمین « : حمد تسبیح
1/5
موفق باشید جمع بارم 10
گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی


 

نمونه سوال درس 2
» در پناه ایمان«
» باسمه تعالی «
پیامهای آسمان، پایه نهم
تعداد صفحات: 1
تعداد سوال: 14

خداوند جویندگان دانش را دوست دارد . پیامبر اکرم ) ص (
1- بر اساس آیه شریفه ی » َاَو َم ْن کا َن َمْیتًا فََا ْحیَْیناُه َو َجَعلْنا َُلَۥ نُوًرا یَْم یشٖ ِب یه ِفِ النّـاِس َکََ ْن َمثَُُلُۥ ِفِ ال ُّظلُما ِت لَیْ َس ِباِر ٍج
ِمْنْا « تاثیر ایمان در وجود انسان چگونه است؟
1/5
پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت × در داخل مشخص کنید .
2- آیه شریفه ی » َو ِاذا تُِلَیت عَلَ ِیهم آ یاتُُه زاَدتهُم ایما ًن « چه عاملی را راعث افزایش ایمان می داند؟
الف( نمازهای پنج گانه ب( گوش سپردن به آیات خدا
ج( انجام نیکی و دوری از گناهان د( تفکر در جهان آفرینش
0/5
3- از نظر امام صادق ) ع ( چه چیزی باعث پایداری ایمان در دل می شود؟
الف( شناخت خدا ب( دوری از گناهانج( یاد و ذکر خدا د( عمل نیک
0/5
صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .
4- میان ایمان به خدا و عمل به دستورات الهی رابطه ای دوسویه است . درست نادرست5/0
5- توجه به جهان آفرینش، لطف و رحمت خدا را به ما یادآوری می کند. درستنادرست5/0
جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
6- اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را ........................ می گوییم . 5/0
7- جایگاه ایمان، ....................... است . 5/0
به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
8- ما کیستیم ؟
» از نظر حضرت علی ) ع ( دو برادر و همراه و دو دوست جدایی ناپذیریم . « : ........................................
0/5
9- نتیجه همنشینی با انسان های هوسران چیست؟ 5/0
به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.
0 1- آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستورهای الهی کافیست؟ 1
1 1- مریم بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، آموخت که » دل ها با یاد خدا آرام می گیرد. « به نظر شما او کدام آیه از قرآن
را تلاوت کرده است؟
1
2 1- چرا انسان با داشتن ایمان به خدا، به آرامش روحی می رسد؟ دو دلیل ذکر کنید . 5/1
3 1- سعید دوست دارد که ایمان خود را نس

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب