ضرب المثل جوینده یابنده است یعنی چهضرب المثل جوینده یابنده است یعنی چه را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

معنی ضرب المثل " جوینده، یابنده است " + داستان - دانش‌چی

آشنایی با مَثل جوینده، یابنده است

معنی ضرب المثل جوینده، یابنده است

در این پست با معانی و داستان ضرب المثل ” جوینده یابنده است ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

معنی ضرب المثل جوینده یابنده است

۱- هر که جویای هرچه باشد بالاخره آن را بدست می آورد زیرا هیچ چیز در برابر همت و تلاش و پشتکار انسان غیر ممکن و دست نیافتنی نیست.

۲- کسی که جستجو کند پیدا میکند.

۳- هر که برای آنچه برایش مهم است، تلاش کند در نهایت آن را بدست می آورد.

۴- در راه رسیدن به اهداف بزرگ باید سرزنش منفی نگران را نشنیده گرفت چراکه عاقبت جوینده یابنده است.

۵- کسی که تلاش می کند به مقصودش می رسد.

داستان ضرب المثل جوینده یابنده است – شماره ۱

آورده اند که دانشجویی سر کلاس ریاضی خوابش برد. در پایان کلاس به خاطر سر و صدای بچه ها از خواب بلند شد و با عجله دو مساله را که روی تخته نوشته شده بود یادداشت کرد. او پیش خود فکر کرد که استاد آنها را به عنوان تمرین داده است. تمام آن روز و آن شب برای حل آنها فکر کرد.

هیچ یک را نتواست حل کند، اما تمام آن هفته دست از تلاش و کوشش برنداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد به کلی مبهوت شد، زیرا آن ها را به عنوان دو نمونه از مسائل غیر قابل حل ریاضی داده بود.

در مثنوی مولوی در این باره آمده است.

کان جوان در جست و جو بد هفت سال
از خیال وصل گشته چون خیال

سایه حق برسر بنده بود
عاقبت جوینده یابنده بود

گفت پیغامبر که چون کوبی دری
عاقبت زان در برون آید سری

چون نشینی برسر کوی کسی
عاقبت تو هم روی کسی

چون زچاهی می کنی هر روز خاک
عاقبت اندر رسی در آب پاک

جمله دانند این اگر تو نگروی
هر چه می کاریش روزی بدروی

داستان ضرب المثل جوینده یابنده است – شماره ۲

در زمان حضرت داوود (ع) مردی فقیر بود که همواره دعامی کرد تا بدون رنج ، خدا به او روزی برساند و او گفت : ای خدا چون من را تنبیل آفریده ای پس خودت رزق و روزی من را برسان من مثل آن درازگوشی هستم که پشتم زخم است و بنابراین نباید بارسنگینی را بر پشت او گذاشت :

روزیی خواهم به ناگه بی تعب      که ندارم من ز کوشش جز طلب

در سالها این دعا را تکرار می کرد و دنبال کار کردن نمی رفت . مردم که رفتارش را مشاهده می کردند شروع به تمسخر او نموده گفتند : آیا بدون رنج گنجی بدست خواهد آمد؟ مردم برای اینکه عیب کار او را بیشتر برایش روشن سازند گفت : به داود پیامبر نگاه کن . او با این که صاحب معجزات بسیار می باشد . با این وجود به کار و کوشش پرداخته است. او زره می بافد و روزی و رزق خودش را بدین ترتیب بدست می آورد.

با همه تمکین ، خدا روزی او       کرده باشد بسته اندر جستجو

بی زره بافی و رنجی روزیش          می نباید با همه پیروزیش

ولی آن مرد، هم چنان با اصرار بسیار از خداوند روزی بدون زحمت و رنج می طلبید.

تا که شد در شهر، معروف و شهیر              کو زانبان تهی جوید پنیر

شد مثل در خام طبعی آن گدا                       او از این خواهش نمی آمد جدا

اما از آنجا که گفته اند ( جوینده یابنده بود ) دعای او سرانجام به اجابت رسید و حادثه ای رخ داد . روزی صبح زود مشغول آه و ناله و زاری بود که گاوی دوان دوان آمد و با شاخ خودش چفت در را شکست و وارد خانه شد. آن مرد فوراً برخاست و پاهای گاو را بست و گلویش را برید و به سوی قصاب شتافت تا اور ابیابد و پوستش را جدا کند.

کم نمی کرد از ادعا و ابتهال          کرد اجابت مستعان ذوالجلال

گرگران و گرشتابنده بود                عاقبت جوینده یابنده بود

جوینده، یابنده است _ دانشچی

منبع مطلب : www.daneshchi.ir

مدیر محترم سایت www.daneshchi.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

ضرب المثل جوینده یابنده بود

ضرب المثل جوینده یابنده بود

معنی ضرب المثل های فارسی, ریشه ضرب المثل های ایرانی

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

آورده اند که … 

در زمان حضرت داوود (ع) مردی فقیر بود که همواره دعا می کرد تا بدون رنج ، خدا به او روزی برساند و او گفت : ای خدا چون من را تنبیل آفریده ای پس خودت رزق و روزی من را برسان من مثل آن درازگوشی هستم که پشتم زخم است و بنابراین نباید بارسنگینی را بر پشت او گذاشت : 

روزیی خواهم به ناگه بی تعب که ندارم من ز کوشش جز طلب

در سالها این دعا را تکرار می کرد و دنبال کار کردن نمی رفت . 

مردم که رفتارش را مشاهده می کردند شروع به تمسخر او نموده گفتند : آیا بدون رنج گنجی بدست خواهد آمد ؟ مردم برای اینکه عیب کار او را بیشتر برایش روشن سازند گفت : به داود پیامبر نگاه کن . او با این که صاحب معجزات بسیار می باشد . با این وجود به کار و کوشش پرداخته است . 

او زره می بافد و روزی و رزق خودش را بدین ترتیب بدست می آورد . 

با همه تمکین ، خدا روزی او کرده باشد بسته اندر جستجو 

بی زره بافی و رنجی روزیش می نباید با همه پیروزیش 

ولی آن مرد ، هم چنان با اصرار بسیار از خداوند روزی بدون زحمت و رنج می طلبید . 

تا که شد در شهر ، معروف و شهیر کو زانبان تهی جوید پنیر 

شد مثل در خام طبعی آن گدا او از این خواهش نمی آمد جدا

اما از آنجا که گفته اند ( جوینده یابنده بود ) دعای او سرانجام به اجابت رسید و حادثه ای رخ داد .

روزی صبح زود مشغول آه و ناله و زاری بود که گاوی دوان دوان آمد و با شاخ خودش چفت در را شکست و وارد خانه شد . 

آن مرد فوراً برخاست و پاهای گاو را بست و گلویش را برید و به سوی قصاب شتافت تا اور ابیابد و پوستش را جدا کند . 

کم نمی کرد از ادعا و ابتهال کرد اجابت مستعان ذوالجلال

گرگران و گرشتابنده بود عاقبت جوینده یابنده بود

منبع:shamiim.ir

منبع مطلب : www.beytoote.com

مدیر محترم سایت www.beytoote.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب