معروف ترین بیمارستان دوره اسلامی کلاس ششممعروف ترین بیمارستان دوره اسلامی کلاس ششم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

سوالات متن درس دهم اجتماعی ششم

1. مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست ؟ ص 52     

2. آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت میکند ؟ ص 52

3. پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند ؟ ص 52

4. دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند ، نام ببرید . ص 52

5. مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟ ص 52

6. مسلمانان با  چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند ؟ ص 52

7. مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند ؟ ص 52

8. چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند ؟ ص 52

9. علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت ؟ ص 53

10. مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت هایی چون ایران و یونان استفاده می کردند ؟ ص 53

11. حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است ؟ ص 53

12.تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد ؟ ص 53

13. تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت ؟ ص 53

14. فن کاغذ سازی را مسلمانان از چه کسانی آموختند ؟ ص 53

15. مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت ؟ ص 53

16. یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید . ص 54

17. دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد ؟ ص 54

18. دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد ؟ ص 54

19. یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد ؟ ص 54

20. نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟ ص 54

21. چه کسی نظامیه را تأسیس کرد ؟ ص 54

22. معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند ؟ ص 54

23. دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس ............. است . ص 54

24. در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد ؟ ص 54

25. معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت ؟ص 54

26. نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود ؟ ص 54

27. معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت ، کدام بود ؟ ص 54

29. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند ؟ ص 55

30. دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است ؟ ص 55

31. علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت ؟ ص 55


امیدوارم پاسخ ها را به آسانی پیدا کرده و درس را به طور کامل بیاموزید .

منبع مطلب : celass5bealave1.blogfa.com

مدیر محترم سایت celass5bealave1.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس دهم مطالعات اجتماعی ششم|چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره اسلامی شد؟|مومکا

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات و آموزش کامل و پاسخ فعالیت های درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟

مهم‌ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود. آیات قرآن کریم انسان‌ها را به تفکّر درباره‌ٔ آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می‌کند.اسطرلاب یا استرلاب با کیفیت بالای حرم مطهر رضوی - درس دهم مطالعات ششم ابتدایی-کلاس اینترنتی ما - مومکا

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله (جهت رو به خانه‌ی کعبه) پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام دادن عبادت‌ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم ریاضیات و ستاره‌شناسی نیاز داشتند. آنها با اُسطرلاب، موقعیت ستاره‌ها را مطالعه می‌کردند.

مسلمانان فنّ کاغذسازی را از چینی‌ها آموخته بودند.

مراکز علمی جهان اسلام

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی ششم

سوالات متن درس دهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ 

۱- مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست؟ تعالیم دین اسلام

۲- آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت می کند؟
تفکر درباره ی آفرینش، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و چیزهایی شبیه آن

۳- پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند؟
به دنبال کسب علم باشید و حتی اگر مجبور شوید تا به چین بروید.

۴- دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند، نام ببرید.
امام باقر (ع) و امام صادق (ع)

۵- مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟
تعیین جهت قبله ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام عبادت ها، کشتی رانی در دریا و …

۶- مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند؟ اسطرلاب

۷- مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند؟

در ساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان ، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

۸- چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند؟ با استفاده از ستاره ی قطبی

۹- علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت؟
وقتی آن سرزمین ها را فتح می کردند.

۱۰- مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت های چون ایران و یونان استفاده می کردند؟
آثار علمی شان را به عربی ترجمه می کردند.

۱۱- حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است؟
از دانشمندان حمایت می کردند و خودشان کتابخانه و مدارس و … می ساختند که باعث پیشرفت بیش تر علوم و فنون گردید.

۱۲- تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد؟
هم از راه های خشکی و هم از راه دریا۔

۱۳- تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت؟
در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت می کردند ، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

۱۴- مسلمانان فن کاغذسازی را از چه کسانی آموختند؟ چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذسازی را گسترش دادند؟
از چینی ها – از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد ، نیشابور و بخارا وجود داشت.

۱۵- مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت؟
بغداد، نیشابور، بخارا و …

۱۶- یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید.
دانشگاه جندی شاپور

۱۷- دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد؟
در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به یاران به کار خود ادامه داد.

۱۸-دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد؟
سی صد سال بعد از ورود اسلام به ایران.

۱۹-یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد؟
بخارا – ابن سینا.

۲۰-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟
مدارسی که عده ی زیادی در آن درس می خواندند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج آن ها را می داد.

۲۱- چه کسی نظامیه را تأسیس کرد؟
خواجه نظام الملک.

۲۲- معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند؟
نیشابور و بغداد.

۲۳- دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس …………. است.
نظامیه.

۲۴- در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد؟ تحقیق درباره ی ستارگان

۲۵- معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت؟
بغداد، اصفهان و ری

۲۶- نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود؟ بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور

۲۷- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت، کدام بود؟
بیمارستانی که عضدالدوله ی دیلمی در بغداد بنا کرده بود.

۲۸. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند؟
مردم اروپا در جهل و خرافات بوده و از پیشرفت علم خبری نبود.

۲۹- دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است؟
دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود و به پیشرفت های علمی مسلمانان با دیده ی حسرت نگاه می کردند.

۳۰- علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت؟
به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند و با آن ها آشنا شدند.

۳۱- مهم ترین علّت پیشرفت عملی مسلمانان ………………… بود.

پاسخ: تعالیم دین اسلام

۳۲- مسلمانان به کمک ………………… موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

پاسخ: اسطرلاب

۳۳- در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق ………………… و ………………… رونق داشت.

پاسخ:  خشکی – راه های دریایی

۳۴- مسلمانان فن کاغذسازی را از ………………… آموختند.

پاسخ: چینی ها

۳۵- یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی ………………… بود.

پاسخ: دانشگاه جندی شاپور

۳۶- سامانیان در شهر ………………… کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندان معروفی از جمله ………………… سال ها در آن مشغول تحقیق و مطالعه بود.

پاسخ: بخارا – ابن سینا

۳۷- یکی از وزیران معروف ایرانی ………………… بود که مدارس نظامیّه را تأسیس کرده بود.

پاسخ: خواجه نظام الملک

۳۸- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام ………………… در شهر ………………… بنا کرده بود که داروخانه نیز داشت.

پاسخ: عضدالدوله دیلمی – بغداد

گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

پاسخ فعالیت های درس دهم مطالعات اجتماعی ششم

کاربرگه ی شماره ی ۱۳ را کامل کنید.

کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی ششم - درس دهم-مومکا-کلاس اینترنتی ما

با استفاده از اطلاعاتی که درباره ی دانشمندان و حکیمان و آثار آنها گردآوری کردید، یک روزنامه دیواری درست کنید و به دیوار مدرسه بزنید.

منبع مطلب : momeka.ir

مدیر محترم سایت momeka.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب