جوشیدن آب یک تغییر شیمیایی است یا فیزیکیجوشیدن آب یک تغییر شیمیایی است یا فیزیکی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

جواب فکر کنید ها و آزمایش های فصل2 علوم هشتم

Copy right©2003-09-15 www.efa.ir  all rights reserved

Email : [email protected]

سایت انجمن علوم  به هیچ گروه ، سازمان،یا موسسه ای وابسته نیست

استفاده از مطالب و اخبار وعکس های این سایت

با ذکر منبع وآدرس مجاز است

منبع مطلب : www.efa.ir

مدیر محترم سایت www.efa.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

علوم هشتم

انحلال قرص جوشان درآب گرماگیر است یا گرماده؟گرماگیر

کدام یک از شکل های زیر تغییر شیمیایی یا فیزیکی است؟ همراه با مثال.

الف)میخ آهنی در محلول کات کبود = تشکیل مس ، آهن سول فات (شیمیایی)

ب)آزمایش کوه آتشفشان= بخارآب،نیتروژن،اکسیدکروم (شیمیایی)

پ)جوشیدن آب= مواد جدیدی تشکیل نمی دهد.(فیزیکی)

ت)تخم مرغ درسرکه= تشکیل گاز کربن دی اکسید (شیمیایی)

چه شواهدی نشان دهنده ی تغییر شیمیایی است؟تشکیل گاز_ ماده جامد با رنگ جدید_تولید نوروگرما

سوختن به چه معناست؟ تغییر شیمیایی است که با تولید نوروگرما همراه است.

در روز مره چه موادی می سوزد؟نفت،گازوییل،گاز طبیعی،زغال سنگ،چوب

مشکلات مهار نکردن انرژی شیمیایی چیست؟نمی توان به درستی استفاده کرد_خسارت می زند

چه عواملی باعث سوختن می شود؟اکسیژن هوا،ماده سوختنی،گرما

چگونه می توان سوختن را مهار کرد؟با کنترل این سه عوامل

شمع چه زمانی بیشتر روشن می ماند؟زمانی که هوای بیشتری درظرف باشد

گاز های تشکیل دهنده ی هوا چیست؟نیتروژن واکسیژن

چند درصد هوا گاز تشکیل شده؟21%

واکنش دهنده ها چیست؟مواد آغاز کننده ی تغییر شیمیایی

فراورده به چه معناست؟موادی که در اثر تغییر شیمیایی تولید می کند

اثرات کربن مونوکسید چیست؟سمی،بی رنگ،بی بو،کشنده

کاتالیزگر چیست؟موادی که درواکنش های شیمیایی شرکت می کنندولی مصرف نمی شودوبا حضور آن سرعت واکنش افزایش می یابد.

کاتالیزگر آب اکسیژنه اکسیدچه چیزی است؟اکسید منگنز

چه چیزی کمک می کند حبه قند سریع تر بسوزد؟با موادی که خاک باغچه دارد

قسمت های یک باتری چیست؟پایانه مثبت_منفی _الکترولیت

مواد ساخت باتری لیمویی چیست؟تیغه آهنی ومسی_لیمو ترش_سیم برق_لامپled

تبدیل انرژی شیمیایی در باتری لیمویی چیست؟انرژی الکتریکی

چه روش های دیگر به جز سوزاندن می شناسید؟ساختن باتری_ساخت دارو_تبدیل انرژی گازحاصل از سوختن به حرکتی

فلز های مس و آهن در چه شرایطی به انرژی الکتریکی تبدیل می شوند؟شرایط غیر مستقیم

تغییر شیمایی در شرایط مناسب ، (شرایط مناسب)به چه معناست؟ظرف در بسته

معادله شدن قرص جوشان درآب                                                   فراورده

منبع مطلب : soalatehashtom.blogfa.com

مدیر محترم سایت soalatehashtom.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب