معنی ضرب المثل چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهانمعنی ضرب المثل چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

معنی شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان ضرب المثل برداشت یک بند صفحه 67 کتاب نگارش فارسی ششم

ضرب المثل صفحه ۶۷ کتاب نگارش فارسی ششم معنی و مفهوم برداشت شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان در یک بند بنویسید چیست یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

معنی و مفهوم ضرب المثل

معنی و مفهوم شعر چو خواهی که نامت بود جاودان

ما این شعر زیبا را برای شما دوستان و عزیزانی که در مدرسه درس می‌خوانید گذاشتیم تا بتوانید آن را برای مدرسه و دوستان خود ببرید و آن را در مدرسه به معلم خود به دهید تا بتوانید به راحتی نمره کامل را گرفته باشید. ولی متاسفانه نتوانستیم کنند جواب و پاسخ این شعر را پیدا کنیم و این مطلب را زدیم که شما دوستان عزیز می توانید در آخر همین پست در بخش نظرات برای ما این معنی و مفهوم شعر به صورت کامل بفرستید تا ما آن را در این پست قرار دهیم و به یکدیگر نیز کمک کنید که به توانید در مدرسه موفق باشید.

یک بند چو خواهی که نامت نماند نهان

معنی شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان

یاسین : اگر می خواهی که خودت بلند آوازه و مشهور باشی واسم تو روی زبان ها باشد؛ باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از آثا آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری. جواب توسط یاسین برای ما ارسال شده با تشکر از یاسین عزیز.

مرتیا : اگه میخواهی مشهور شوی و از کسی که مشهور است کمک گرفتی باید بگویی مه ازان بزرگان کمک گرفتی نباید این را پنهان کنی. این متن توسط مرتیا ارسال شده با تشکر از مرتیای عزیز.

اسما : اگر شخصی می خواهد خود را دانا و عارت نشان دهد نام دانشمندان را بد نام کرد و یا با اثار های شان خود نمایی کرد. این متن را اسما پور نصیری برای ما فرستاده شد با تشکر از اسمای عزیز.

نویسنده : اگر می خواهی نامت گمنام نباشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هرجا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند ارسالی از نویسنده.

ناشناس : یعنی اگر می خواهی نام ونشانت وکارهایت در میان مردم پنهان نماند خودت هم در پنهان کردن نام نیک بزرگان تلاش نکن.

نیما نیلوفری : اگر میخواهید اسمتان پایدار باشد باید از علم و اثار بزرگان و دانش مندان استفاده کنی و اعتراف کنی که از اثار بزرگان کمک گرفته ای فرستنده نیما نیلوفری.

مهسا مهدویان : این ضرب المثل به این اشاره میکند که وقتی دوست داری به مقام بالایی برسی باید از دانشمندان بزرگ که از ما فهمیده تر هستند کمک بگیریم و وقتی به مقام بالایی رسیدیم لطف کسانی که به ما کمک کردند فراموش نکنیم و همیشه از انها یاد کنیم نه اینکه خودمان را از انها بالاتر بدانیم با تشکر از مهسا مهدویان عزیز.

زهرا هاشمی : از ینکه چو خواهی که نامت نماید نهان این است که اگر می خواهی اسمت روی زبان ها باشد باید تلاش کنی تا بتوانی اسم خود را روی زبان ها جاری کنی هیچ موقع وقتی تلاش نکنی نمی توانی اسم خودرا روی زبان ها و مشهور کنی با تشکر از زهرا هاشمی عزیز.

لاریسا اصل محمودی : یعنی وقتی ما به مقام بالایی رسیدیم کسانی که در این راه به ما کمک کردند لطف آنها را فراموش نکنیم ارسال شده توسط لاریسا اصل محمودی با تشکر از لاریسا اصل محمودی عزیز.

ارشک عابدینی : اگر می خواهی که نامت سرزبان ها باشد از دانشمندان و اثار انها کمک بگیر و حتما نام کسانی را که از انها کمک گرفته ای به زبان بیاور واز انان تشکر کن توسط ارشک عابدینی.

غزل : اگر می خواهی نامت سر زبان ها یاشد از اثار بزرگان دین کمک بگیر و از اثار انها برای خود خواهی استفاده نکنی و یادت باشد مرسی از غزل بابت ارسال این متن.

ناشناس : چو خواهی که نامت بود جاودان اگر میخواهی همه اسم تورابرزبان بیاورند واگردرراه دچار مشکل شدی و از کسی (درضرب المثل بزرگان ) کمک گرفتی مکن نام نیک بزرگان نهان نام آن هارانهان نکن وبرعکس سعی کن نام آن هارا برزبان بیاوری تانام توبرزبان بیاید.

ناشناس : اگر میخواهی از نامت به نیکی یاد کنند وفراموش نشوی….پس نام نیک بزرگان را لکه دار نکن..هرچه برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه.

نعمت اله مردانی : اگر میخواهی که نامت فراموش نشود اعمال بزرگان خیراندیش وخیر خواه در نیکی را به بدنامی یاد نکن….ای شعر عین ضربالمثل هر چه برای خودت میخواهی برای دیگران هم بخواه.

ناشناس : اگر می خواهی که نامت پرآوازه شود و مشهور باشی و نام تو بر سر زبان ها بیفتد باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده نمایی و اقرار کنی که از آنها کمک گرفته ای نه آنکه نامی از آنها نبری . اگر می خواهی نام تو همچون بزرگان همه جا آورده شود باید به این موضوع اقرار و اعتراف نمایی که از دانایان و بزرگان بهره برده ای. اینگونه نام توهم همچون بزرگان پرآورازه خواهد شد.

آیدا : درواقع حکایت این روزهای کپی پیس حذف نام نویسنده ماست…! این متن توسط آیدا ارسال شده است با تشکر از آیدای عزیز.

حمید : معنی این ضرب المثل:اگر که می خواهی نامت بلند آوازه و مشهور باشه و اسمت روی زبان ها باشه، باید سعی کنی از آثار بزرگان استفاده کنی و حتماً به آن اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از آثار انها استفاده کنی ولی نامی از آنها نیاوری این متن توسط حمید عباسی ارسال شده است با تشکر از حمید جان.

کیانا : معنی این ضرب المثل این است: اگر که می خواهی مشهور باشی و همه نام تورا بگویند باید سعی کنی از آثار بزرگان کمک بگیری وحتما به آن اقراق و اعتراف کنی نه اینک از آثار ان استفاده کنی ولی نامی از آنها نیاوری(کیانا مقدم) با تشکر از کیانا مقدم.

مهسا : اگر می خواهی که خودت بلند آوازه و مشهور باشی و اسم تو روی زبان ها باشد باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اقرار و اعتراف نمایی نه آنکه از آثار آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری با تشکر از مهسای عزیز.

ناشناس : اگر می خواهی که نام و نشان تو پنهان ومخفی نماند ،نام نیک و شهرت و اعتبار بزرگان در پنهان ومخفی نکن همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ بود واز آن ها به نیکی یاد کرد. با تشکر از ناشناس عزیز.

بیتا : منضور از این شعر زیبا این است که اگه ما قصد داریم مانند عالمان و بزرگان باشیم و نام ما بر زبان دیگر مردمان بماند و همه مارا بشناسند و در این راه از اثار و اطلاعات دیگر دانشمندان و عالمان استفاده کرده ایم این موضوع را پنهان نکنیم وبا استفاده از اطلاعات و اگاهی های انها خود نمایی نکنیم با تشکر از بیتای عزیز.

آرزو عظیمی : اگر میخواهی که نامت همیشه پایدارباشدوبرای این کارازآثار عالمان استفاده کردی پس نام آنهاراهم پایدارنگهدارواین افتخاررابرای خودت نخواه آرزو عظیمی با تشکر.

یسنا جعفری : اگر می خواهی که نامت واسمت پنهان نماند وهمیشه نامت در ذهن مردم بماند باید همیشه کارهایی کنی تا نامت در دل مردم بماند و همیشه نام بزرگ مردان را برزبان داشته باشی تا همیشه نامت در زبان مردم باشد با تشکر از یسنا جعفری.

حدیث : اگر میخواهی که نام و نشان تو پنهان ومخفی نماند نام نیک شهرت و اعتبار زندگی را پنهان و مخفی نکن ما همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ باشیم واز انها به نیکی یاد کنیم با تشکر از حدیث عزیز.

مهدیه : یعنی اگر میخواهی خودت معروف و بزرگ شوی باید از آثار دیگران و بزرگان استفاده کنی و آنها را بخوانید و به همه بگویی که من ازنده آثار این بزرگان استفاده کرده ام و همیشه اعتراف بر این باشد.

المیرا : وقتی کتاب یکی از بزرگان را می خوانی نمی گویی این کتاب راتو تولیدکردی تازه به بقیه هم این کتاب را معرفی می کنی وبه خود هم افتخارمی کنی که همچون کتابی را خواندی با تشکر از المیرای عزیز.

نویسنده : اگر دوست داری وقتی از دنیا رفتی نامت زنده بماند و همه از تو یاد کنند پس در این دنیا همیشه به یاد انسان های بزرگ و نیکو کار نیز باش.

مهدی : اگر میخواهی نامت بلند اوازه شود نام بزرگتران راکوچکتر نکن.

نویسنده : این شعر به معنی اینکه نام کسی را پنهان نکن تا نام ات در یاد بماند.

نویسنده : اگر می خواهی که نامت پر آوازه باشد و مشهور باشی و نام تو برسر زبان ها بیفتد باید از آثار بزرگان استفاده نمایی و اقرار کنی که از آنها کمک گرفته ای.

مریم : برداشت این ضرب المثل این است که وقتی کسی چه چه معلم وچه دانشمند به تو چیری یاد دادند با افتخار بگو چه کسی بود ان وقت که همه از این حرف تو تو رو به بالاترین مقام میشناسند تا نه نام تو نهان شود و نه نام کسی که به تو چیزی یاد داده.

هلنا مطلبی : معنی این ضرب المثل این است که اگر میخواهی به مقام والایی برسی نام کسی را پنهان ندار تا نام خودت پایدار بماند.

مهتا اسدی : اگر که می خواهی نامت همیشه جاودان بماند وقتی که از دیگران کمک می گیری وچیز های از انها می اموزی حتما از انها نام ببر ونام انها را پنهان مکن.

نویسنده : اگر میخواهی نامت روی زبان ها بیاد باید از کسانی که خیلی مشهور هستن استفاده بکنی واقرار اعتراف نمای نه اینکه از آنها کمک بگیری ولی نامی از آنها نبر.

بماند : توکه میخواهی نامت را همه بدانند و فردی مهم باشی همیشه اسم بزرگان را همه جا لر زبان بیار تا نام تو نیز به خاطر آگاهی آن بر زبان باشد.

ناشناس : اگر می خواهی که اسم تو همیشه بر زبان ها بماند و برای این کار به راهنمایی بزرگان احتیاج داری وقتی که کارت تمام شد نباید اسم ان ها را مخفی کنی و نگویی که در این کار کسی تو را کمک نکرده.

نویسنده : اگر می خواهی که خودتبلند آوازه و مشهور باشی اسم تو روی زبان ها باشد سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتماًبه ان اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از اثار آنها کمک بگیری ولی نام از انان نبری باتشکر از شما.

مهدی رضا کوده ای : اگر می خواهی مشهور باشی ونام تو روی زبان ها باشد؛باید سعی کنی تا از آثار بزرگان کمک بگیری و وقتی از آثار آنها کمک گرفتی به دیگران بگویی که من از آثار بزرگان کمک گرفتم.

نویسنده : یعنی اینکه اگر می خواهی از تو و نامت در همه جا یاد شود و مشهور و بلندآوازه شوی ، باید از افراد مشهور دیگر یاد کنی.

نویسنده : اگر میخواهی نامت بر زبان همه جاری باشد و مشهور باشی از نام دیگران برای خود مایه نگزار و نام آن ها را پنهان نکن.

سینا : اگر می خواهی بلند مرتبه باشی از خصلت بزرگان استفاده کن ووقتی بزرگ مرد شدی به اسم انان پایبند باش .

ناشناس : ادم اگر بخاهد مشهور باشدو همه از تو صحبت کنندباید خیلی تلاش و کوشش کنی و از همه عالمان بزرگان نویسنده گان و از کتاب های انها کمک بگیری که نام تو در جهان شنیده میشود.

غزل : اگر می خواهی نامت را همه بدانند با ید از آنهایی که عالم و با سواد هستند از آنها یاد کنی و فراموش نکنی.

ناشناس : اگر می خواهی اسمت بلند سرافراز باشد برو سوال کن واید بگیر تا مانند همی بزرگان خوب باشی.

ابوالفضل : هرکاری که دوست داری برای خود انجام بدهی برای دیگران هم دوست بدار.

رضا : یعنی اگر میخواهی نامت گمنام نباشد و آدم مشهوری باشی باید نام بزرگان را مسقره نکنید و نام آنها را به خوبی ببریم تا دیگران هم نام ما را گمنام نکند پس نام بزرگان را به خوبی ببریم تا نام ماهم به خوبی بیاید و جاودان بمانیم.

نیوشا : به نظر من یعنی اگر میخوای مشهور و موفق باشی باید از بزرگان و تجربیات ان ها استفاده کنی و با افتخار از انان و کمکشان یاد کنی تا از تو نیز به خوبی یاد شود.

پارمیدا یزدی زاده : برداشت ما این است که اگر شخصی میخواهد نامش جاودان بماند نباید نام افراد بزرگ را نهان کند یا کنار بزارد.

بهاره : اگر می خواهی نامت بر زبان همه جاری باشد و مشهور باشی از نام دیگران برای خود مایه نگزار و نام آن ها را پنهان نکن ❤.

ایدا : یعنی. اگر میخواهی مشهور باشی باید برای وطن خود کاری انجام دهی. تا اسم تو روی زبان های همه باقی بماند.

ثنا : معنی این ضرب المثل ای است که اگر می خواهی که نامو نشان تو پنهان و مخفی نماند و نام ونیک شهرت واعتبار بزرگان را پنهان و مخفی نکنی ما همی شه باید قدرشناس انسان های بزرگ باشیم و از انها به نیکی یاد کنیم.

هلنا : اگر می خواهی نام نیکت بین مردم رواج پیدا کند و جز خوبی از تو باقی نماند ، نباید برای رسیدن به مقامی برای از بین بردن نام نیک بزرگان و خوبان تلاش کنی .

زهرا : به نظر من اگرمی خواهی همیشه از تو به عنوان انسان موفق خوب و نیک یاد شود و در گذر زمان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فراموش نشوی همیشه درباره زندگی انسانهای نیک و موفق تحقیق کن وآن را الگوی خود قرار بده.

محمدمهدی گنجی زاده : اگر می‌خواهی آوازه و نام بلندی پیدا کنی، از کسانی که پیش از تو پرآوازه بوده‎اند یاد کن و وجود آنها را منکر مشو.

ثنا : معنی این ضرب المثل این است که کاری کن که نام بزرگان خوب باشد ما باید همیشه قدر شناس انسان های بزرگ باشیم واز انها نیکی کنید.

ناشناس : یعنی اگر میخواهی خودت را بزرگ نشان دهی باید سعی و تلاش کنی نه اینکه از آثار دیگران و بزرگان و نام آوران استفادی کنی و از نام آنها بد بگویی و اصلا نام او را نیاوری پس باید برای اینکه مشهور شویم خودمان سعی و تلاش کنیم.

عسل : اگر که می خواهی نامت سر زبان ها باشد و همه از تو سخن بگویند نام نیک بزرگان و کسانی را که در قدیم بسیار زحمت کشیدند را ضایع و کوچک نشمار و نام بزرگان را به خوبی نام ببر تا نام خودت هم ضایع نشود.

پگاه : این شعر به معنای این میباشد که اگر میخواهی مشهور باشی و نامت بر زبان مردم باشد باید از بزرگان این حرفه کمک درخواست کنی تا بتوانی به مرحله بالایی برسی . این را هم بدان اگر به مقام بزرگی رسیدی باید هر مکان از نام آنها یاد کنی تا هم نامت جاودان بماند و هم در حق آنها نامردی نکرده باشی.

درسا : اگر می خواهی که مشهور باشی و همه جا نام تو بر زبان ها باشد. نام بزرگانی که تو را یاری کردند،واز آنها کمک گرفته ای پنهان نکن.

نویسنده : این بیت شعر اثر سعدی است. که برداشت من از این شعر سعدی این است که اگر می خواهی آوازه و نام بلندی پیدا کنی ، از کسانی که پیش از تو پر آوازه بوده اند یاد کن و وجود آنها را منکر مشو..

نویسنده : اگر انسانی بخواهد مشهور شود و اسم ان در ذهن همه باشد باید در تمام زندگی اش از بزرگان یاد کند.

سارا : اگر انسان بخواهد نام او در ذهن همه بماند باید در طول زندگی اش از بزرگان یاد کند و ب انها احترام بگذارد.

سانیا سالاری :‌ اگر میخواهی که خودت مشهور شوی از بزرگان کمک بگیر تا به مقامی برسی وآثارت که تمام شد از آن بزرگ مرد هم اسم ببر اسم او را پنهان نکن تا خودت مشهور شوی.

نویسنده :‌ یعنی اگر می خواهی نام تو بر زبان مردم بیاید از بزرگان کمک گیر ونام انهارا پنهان نکن.

نویسنده : اگر میخواهی مشهور باشی و نامت همیشه در جهان باقی بماند و همیشه سر زبان ها باشد اگر از بزرگان کمک میگیری و اگر بعد از مرتبه و مقام بالایی برخوردار شدی باید هر جایی که می روی از بزرگان یاد کنی و نام انها هیشه سر زبانت باشد و هیچ وقت ان افراد را فراموش نکنی.

نویسنده : اگرمی خواهی که نام ونشان توپنهان و مخفی نماند نام نیک شهرت واعتباربزرگان را پنهان و مخفی نکن ماهمیشه باید قدرشناس انسان های بزرگ باشیم و ا آن هابه نیکی یاد کنیم.

سارا : اگر می خواهی نامت جاودان شود از اثار دیگران برای مشهور سازی خودت استفاده نکن و نام خود را بر روی اثار نگذار زیرا خود را با اثار شخصی دیگر مشهور کردی و باعث شدی هیچ کس ابداع کننده ی اصلی اثر را نشناسد.

شیبانی : اگر می خواهی اسم تو بر روی زبان همه مردم باشد باید تلاش و پشتکار داشته باشی تا موفق باشیدو اسم ما روی زبان همه جاری باشد.

ساحل : یعنی اگر میخواهی نام ونشانت وکارهایت در میان مردم پنهان نماند تو هم در پنهان کردن نام نیک بزرگان تلاش نکن.

شاعر : اگر می خواهی نامت جاودان باشد نام بزرگ تر ها را پنهان مکن.

مبینا غلامی : اگر می خواهی نام تو نیز همانند سایر شاعر ها پایدار باشد نام آنان را پای مال نکن.هیچ وقت به نام آوری(سعدی،حافظ،ابن سینا)توحین نکن..

هدیه : اگر می خواهی نامت به نیکی یاد شود و بر روی زبان ها باشد راه بزرگان دیگر را ادامه بده و در زندگی از آن ها یاد کن و به این کارت که از آن ها کمک گرفته ای اعتراف کن تا نامت به نیکی یاد شوئ.

سید علی : اگر میخواهی نام تو همیشه بر زبلن مردم بماند و تورا همیشه یاد کنند پس نام بزرگان را هیچ وقت پنهان نکن.

نهال : اگر می خواهی نامت فنا ناپذیر و جاودان بماند نام دیگران وبزرگان را ضایع مکن تا نامت جاودان بماند.

اسرا : با توجه به محدودیت انرژی های تجدید ناپذیر ،منابع انرژی تجدید پذیر به طور مداوم جایگزین آن ها می شوند.چون هیچ وقت تمام نمی شوند ،رایگان هستند و آلودگی ایجاد نمی کنند.

پرنیان: اگر می خواهی نامت جاودان باشد باید نام بزرگان را به زبان بیاوری.

نویسنده : یعنی اگر می خواهی نام تو بر زبان مردم بیاید از بزرگان کمک گیر ونام انهارا پنهان نکن.

ناشناس : اگر که می خواهی نامت را همه ی جهان بشناسند چرا نام دیگران را مخفی می کنی چرا کاری نمی کنید که بدون اینکه نام دیگری را مخفی کنی کاری نمی کنی که باعث کار خوب و ماندگاری نامت شود.

نویسنده : اگرمیخواهی مشهورشوی وبرای این امر از عالمی کمک گرفته ای وقتی به هدفت دست یافتی وی رانیزفراموش مکن۰.

آیلین : اگر می خواهی نامت گمنام باشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هر جا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند.

محمد رضا جلالی : اگر میخواهی نامت مشهور و معروف بشود نگو که من از همه ی پهلوانان ایران قدیم پهلوان ترم چون فقط داری خودت رو قهرمان ایران می کنی.

آریا عبدی : اگر می خوهی نامت بلند مرتبه شود وبر سر زبان ها قرار گیردباید از آثار عالمان بطور که از بزرگی والگویی آنان نام برده باشی باید از آثار آنان بهره مند وسود مند شوی.

نویسنده : اگر میخواهی که خودت بلند اوازه و مشهور باشی واسم تو روی زبان همه باشد،باید تلاش کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به ان اعتراف نمایی نه اینکه از اثار انها کمک بگیری ولی هیچ نامی از انان نبری.

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان ضرب المثل برداشت یک بند صفحه 67 کتاب نگارش فارسی ششم

ضرب المثل صفحه ۶۷ کتاب نگارش فارسی ششم معنی و مفهوم برداشت شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان در یک بند بنویسید چیست یعنی چه.

معنی و مفهوم ضرب المثل

معنی و مفهوم شعر چو خواهی که نامت بود جاودان
ما این شعر زیبا را برای شما دوستان و عزیزانی که در مدرسه درس می‌خوانید گذاشتیم تا بتوانید آن را برای مدرسه و دوستان خود ببرید و آن را در مدرسه به معلم خود به دهید تا بتوانید به راحتی نمره کامل را گرفته باشید. ولی متاسفانه نتوانستیم کنند جواب و پاسخ این شعر را پیدا کنیم و این مطلب را زدیم که شما دوستان عزیز می توانید در آخر همین پست در بخش نظرات برای ما این معنی و مفهوم شعر به صورت کامل بفرستید تا ما آن را در این پست قرار دهیم و به یکدیگر نیز کمک کنید که به توانید در مدرسه موفق باشید.

یک بند چو خواهی که نامت نماند نهان

معنی شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان
1: اگر می خواهی که خودت بلند آوازه و مشهور باشی واسم تو روی زبان ها باشد؛ باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از آثا آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری. جواب توسط یاسین برای ما ارسال شده با تشکر از یاسین عزیز.

2: اگه میخواهی مشهور شوی و از کسی که مشهور است کمک گرفتی باید بگویی مه ازان بزرگان کمک گرفتی نباید این را پنهان کنی. این متن توسط مرتیا ارسال شده با تشکر از مرتیای عزیز.

3: اگر شخصی می خواهد خود را دانا و عارت نشان دهد نام دانشمندان را بد نام کرد و یا با اثار های شان خود نمایی کرد. این متن را اسما پور نصیری برای ما فرستاده شد با تشکر از اسمای عزیز.

4: اگر می خواهی نامت گمنام نباشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هرجا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند ارسالی از نویسنده.

5: یعنی اگر می خواهی نام ونشانت وکارهایت در میان مردم پنهان نماند خودت هم در پنهان کردن نام نیک بزرگان تلاش نکن.

6: اگر میخواهید اسمتان پایدار باشد باید از علم و اثار بزرگان و دانش مندان استفاده کنی و اعتراف کنی که از اثار بزرگان کمک گرفته ای فرستنده نیما نیلوفری.

7: این ضرب المثل به این اشاره میکند که وقتی دوست داری به مقام بالایی برسی باید از دانشمندان بزرگ که از ما فهمیده تر هستند کمک بگیریم و وقتی به مقام بالایی رسیدیم لطف کسانی که به ما کمک کردند فراموش نکنیم و همیشه از انها یاد کنیم نه اینکه خودمان را از انها بالاتر بدانیم با تشکر از مهسا مهدویان عزیز.

8: از ینکه چو خواهی که نامت نماید نهان این است که اگر می خواهی اسمت روی زبان ها باشد باید تلاش کنی تا بتوانی اسم خود را روی زبان ها جاری کنی هیچ موقع وقتی تلاش نکنی نمی توانی اسم خودرا روی زبان ها و مشهور کنی با تشکر از زهرا هاشمی عزیز.

9: یعنی وقتی ما به مقام بالایی رسیدیم کسانی که در این راه به ما کمک کردند لطف آنها را فراموش نکنیم ارسال شده توسط لاریسا اصل محمودی با تشکر از لاریسا اصل محمودی عزیز.

10: اگر می خواهی که نامت سرزبان ها باشد از دانشمندان و اثار انها کمک بگیر و حتما نام کسانی را که از انها کمک گرفته ای به زبان بیاور واز انان تشکر کن توسط ارشک عابدینی.

11: اگر می خواهی نامت سر زبان ها یاشد از اثار بزرگان دین کمک بگیر و از اثار انها برای خود خواهی استفاده نکنی و یادت باشد مرسی از غزل بابت ارسال این متن.

12: چو خواهی که نامت بود جاودان اگر میخواهی همه اسم تورابرزبان بیاورند واگردرراه دچار مشکل شدی و از کسی (درضرب المثل بزرگان ) کمک گرفتی مکن نام نیک بزرگان نهان نام آن هارانهان نکن وبرعکس سعی کن نام آن هارا برزبان بیاوری تانام توبرزبان بیاید.

13: اگر میخواهی از نامت به نیکی یاد کنند وفراموش نشوی….پس نام نیک بزرگان را لکه دار نکن..هرچه برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه.

14: اگر میخواهی که نامت فراموش نشود اعمال بزرگان خیراندیش وخیر خواه در نیکی را به بدنامی یاد نکن….ای شعر عین ضربالمثل هر چه برای خودت میخواهی برای دیگران هم بخواه.

15: اگر می خواهی که نامت پرآوازه شود و مشهور باشی و نام تو بر سر زبان ها بیفتد باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده نمایی و اقرار کنی که از آنها کمک گرفته ای نه آنکه نامی از آنها نبری . اگر می خواهی نام تو همچون بزرگان همه جا آورده شود باید به این موضوع اقرار و اعتراف نمایی که از دانایان و بزرگان بهره برده ای. اینگونه نام توهم همچون بزرگان پرآورازه خواهد شد.

16: درواقع حکایت این روزهای کپی پیس حذف نام نویسنده ماست…! این متن توسط آیدا ارسال شده است با تشکر از آیدای عزیز.

17: معنی این ضرب المثل:اگر که می خواهی نامت بلند آوازه و مشهور باشه و اسمت روی زبان ها باشه، باید سعی کنی از آثار بزرگان استفاده کنی و حتماً به آن اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از آثار انها استفاده کنی ولی نامی از آنها نیاوری این متن توسط حمید عباسی ارسال شده است با تشکر از حمید جان.

18: معنی این ضرب المثل این است: اگر که می خواهی مشهور باشی و همه نام تورا بگویند باید سعی کنی از آثار بزرگان کمک بگیری وحتما به آن اقراق و اعتراف کنی نه اینک از آثار ان استفاده کنی ولی نامی از آنها نیاوری(کیانا مقدم) با تشکر از کیانا مقدم.

19: اگر می خواهی که خودت بلند آوازه و مشهور باشی و اسم تو روی زبان ها باشد باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اقرار و اعتراف نمایی نه آنکه از آثار آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری با تشکر از مهسای عزیز.

20: اگر می خواهی که نام و نشان تو پنهان ومخفی نماند ،نام نیک و شهرت و اعتبار بزرگان در پنهان ومخفی نکن همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ بود واز آن ها به نیکی یاد کرد. با تشکر از ناشناس عزیز.

21: منضور از این شعر زیبا این است که اگه ما قصد داریم مانند عالمان و بزرگان باشیم و نام ما بر زبان دیگر مردمان بماند و همه مارا بشناسند و در این راه از اثار و اطلاعات دیگر دانشمندان و عالمان استفاده کرده ایم این موضوع را پنهان نکنیم وبا استفاده از اطلاعات و اگاهی های انها خود نمایی نکنیم با تشکر از بیتای عزیز.

22: اگر میخواهی که نامت همیشه پایدارباشدوبرای این کارازآثار عالمان استفاده کردی پس نام آنهاراهم پایدارنگهدارواین افتخاررابرای خودت نخواه آرزو عظیمی با تشکر.

23: اگر می خواهی که نامت واسمت پنهان نماند وهمیشه نامت در ذهن مردم بماند باید همیشه کارهایی کنی تا نامت در دل مردم بماند و همیشه نام بزرگ مردان را برزبان داشته باشی تا همیشه نامت در زبان مردم باشد با تشکر از یسنا جعفری.

24: اگر میخواهی که نام و نشان تو پنهان ومخفی نماند نام نیک شهرت و اعتبار زندگی را پنهان و مخفی نکن ما همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ باشیم واز انها به نیکی یاد کنیم با تشکر از حدیث عزیز.

25: یعنی اگر میخواهی خودت معروف و بزرگ شوی باید از آثار دیگران و بزرگان استفاده کنی و آنها را بخوانید و به همه بگویی که من ازنده آثار این بزرگان استفاده کرده ام و همیشه اعتراف بر این باشد.

25: وقتی کتاب یکی از بزرگان را می خوانی نمی گویی این کتاب راتو تولیدکردی تازه به بقیه هم این کتاب را معرفی می کنی وبه خود هم افتخارمی کنی که همچون کتابی را خواندی با تشکر از المیرای عزیز.

26: اگر دوست داری وقتی از دنیا رفتی نامت زنده بماند و همه از تو یاد کنند پس در این دنیا همیشه به یاد انسان های بزرگ و نیکو کار نیز باش.

27: اگر میخواهی نامت بلند اوازه شود نام بزرگتران راکوچکتر نکن.

28: این شعر به معنی اینکه نام کسی را پنهان نکن تا نام ات در یاد بماند.

29: اگر می خواهی که نامت پر آوازه باشد و مشهور باشی و نام تو برسر زبان ها بیفتد باید از آثار بزرگان استفاده نمایی و اقرار کنی که از آنها کمک گرفته ای.

30: برداشت این ضرب المثل این است که وقتی کسی چه چه معلم وچه دانشمند به تو چیری یاد دادند با افتخار بگو چه کسی بود ان وقت که همه از این حرف تو تو رو به بالاترین مقام میشناسند تا نه نام تو نهان شود و نه نام کسی که به تو چیزی یاد داده.

منبع مطلب : samangol.ir

مدیر محترم سایت samangol.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

برداشت و معنی چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان

برداشت و معنی چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وبسایت

ذخیره نام ،ایمیل و سایت من در مرورگر برای زمانی که مجدد دیدگاهی می‌نویسم.

تصویر امنیتی *

منبع مطلب : jalebz.ir

مدیر محترم سایت jalebz.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب