اعتراض مصطفوی به احضار بازیکنان استقلال به کمیته انضباطی: بازی پرسپولیس و سپاهان خواب بودید؟صالح مصصطفوی عضو کادر نی فرهاد مجیدی و آنالیزور این تیم در خصوص دربی و حواشی بعد از آن صحبتهای مهمی مطرح کرد که در ادامه می خوانید.   اعتراض مصطفوی به احضار بازیکنان استقلال به کمیته انضباطی: بازی پرسپولیس و سپاهان خواب بودید؟ ????به نظرم تدابیری که آقای مجیدی برای این مسابقه در نظر […] نوشته اعتراض مصطفوی به احضار بازیکنان استقلال به کمیته انضباطی: بازی پرسپولیس و سپاهان خواب بودید؟ او...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب