چرا سپاه جاویدان به این نام معروف شد ????️ مطالعات اجتماعی هفتممنظور از سپاه جاویدان چه بود؟ مطالعات اجتماعی هفتم ، علت نامگذاری این بود که اگر سربازی در جنگ کشته می شد یک سرباز جنگاور دیگر جایگزین او می شد و هیچ وقت از تعداد سربازان سپاه که ۱۰۰۰۰ نفر بود کاسته نمی شود. در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید. پیشنهادی : … The post چرا سپاه جاویدان به این نام معروف شد ????️ مطالعات اجتماعی هفتم appeared first on ماگرتا. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب