توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

مهم ترین و ارزان ترین منبع انرژی در تغذیه انسان

مهم ترین و ارزان ترین منبع انرژی در تغذیه انسان را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

نمونه سئولات امتحانی

تریت بدنی ۱

. چربی زیر پوستی در تامین انرژی به ویژه در ورزش های………….بکار گرفته می شود.

الف.قدرتی                           ب.سنگین        

ج.کوتاه مدت                        +د.طولانی مد ت و استقامتی

2. مهم ترین و ارزان ترین منبع انرژی در تغذیه انسان چیست؟

الف)چربی ها                       ب) پروتین ها                 ج)ویتامین ها               P د)قندها

3. کدامیک از موارد زیر اهداف گرم کردن را دنبال نمی‌کند؟

الف) تسهیل در واکنش‌های سوخت و سازی بدن

Pب) افزایش زمان بازتاب

ج) افزایش ظرفیت سیستم هوازی

د) افزایش برون‌ده قلبی

4. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح می‌باشد؟

الف) وزن خالص وزنی است که در آن وزن چربی در حداقل باشد.

ب) ورزشکاران گرایش به داشتن بدنهایی با وزن مطلوب کمتر و وزن چربی بیشتری دارند.

ج) وزن مطلوب و وزن بدون چربی، وزن تام بدن را تشکیل می‌دهند.

Pد) تمرینات استقامتی طولانی‌مدت باعث کاهش وزن چربی می‌شود.

5. کدامیک از گزینه‌های زیر جزء نقش ویتامین‌ها نیست؟

الف) تولید مثل                                            ب) تغذیه طبیعی برای آازادسازی انرژی       

Pج) تأمین انرژی                                            د) تنظیم رفتارهای عصبی و روانی

6. کدام عامل جزء فرآیند تربیت اجتماعی نیست؟

Pالف) رهایی از فشار                                        ب) وضعیت اجتماعی      

ج) افراد مهم و موثر                                        د) خصلتهای شخصی

7. کشش PNF همه موارد را به جزء.............شامل می‌شود

الف) افزایش قدرت ایزوتونیک                           P ب) افزایش استقامت       

ج) افزایش دامنه حرکت                                     د) کاهش مقاومت

8- در نتیجه اکسیداسیون یک گرم از کدام مواد غذایی زیر انرژی بیشتری آزاد می‌شود؟

الف. هیدرات‌های کربن       ×ب. چربی‌ها                    ج. پروتئین‌ها                    د. ویتامین‌ها

9- مهمترین راه برای کم کردن وزن چیست؟

الف. مصرف مایعات متعاقب تمرینات شدید

ب. کاستن انرژی مصرفی

×ج. کاهش کالری دریافتی به همراه افزایش انرژی مصرفی از طریق ورزش

د. کسر کالری مصرفی بین 2000 تا 2500 کالری در روز

10 حوزه‌های وابسته به تربیت بدنی شامل: تندرستی، تفریحات سالم و...................... است.

الف. اوقات فراغت                       ب. تعلیم و تربیت حرکتی               

×ج. حرکات موزون                      د. بهداشت

11. کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف. ضربان قلب فرد ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار در زمان استراحت کمتراست.

ب. حجم ضربه‌ای فرد ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار در زمان فعالیت بیشتر است.

×ج. زمان برگشت به حالت اولیه فرد ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار دیرتر صورت می‌گیرد.

د. فاصله ضربانها در فرد ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار در تمرین طولانی‌تر است.

12. بهبود «حس اعتماد به نفس» و «خود کارآمدی» جزء کدام یک از اهداف تربیت بدنی می‌باشد؟

×الف. اهداف روانی                                                          ب. اهداف تربیتی

ج. اهداف جسمانی                                                           د. اهداف اجتماعی

13. ........... مطلوب، به فرد اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های روزانه را به راحتی و بدون خستگی انجام دهد.

×الف. آمادگی جسمانی                                          ب. استقامت قلبی- عروقی

ج. انعطاف پذیری                                                 د. ترکیب بدنی

14. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف. مفاصل لقمه‌ای نسبت به مفاصل کروی دامنه حرکتی بیشتری دارند.

ب. افزایش توده عضلانی با میزان دامنه حرکتی رابطه مستقیم دارد.

ج. انعطاف پذیری خانم‌ها و آقایان در یک سن خاص مساوی است.

×د. برنامه تمرینی با مقاومت بسیار بالا می‌تواند توسعه دامنه حرکتی مفاصل را مختل نماید.

15. در کدام یک از کشش‌های زیر بدن تا دورترین حد کشیده شده و با همان وضعیت کششی به مدت 10 تا 20 ثانیه نگه داشته می‌شود؟

الف. کشش غیرفعال                      ×ب. کشش ایستا                          

ج. کشش فعال                             د. کشش پرتابی

16. در کدام دستگاه همه مواد غذایی انرژی زا به ویژه قندها و چربی‌ها  به همراه اکسیژن کامل تجزیه می‌شود.

 الف) دستگاه کراتین فسفات     ب) دستگاه اسید لاکتیک     P ج)دستگاه هوازی         د) دستگاه غیر هوازی

17.برای محاسبه وزن چربی، مناسب ترین روش کدام است؟

Pالف)اندازه‌گیری لایه چربی زیر پوستی به وسیله کالیپر                            ج)اندازه‌گیری لایه چربی شکم        

ب)اندازه‌گیری چربی کل بدن                                                          د)محاسبه سطح مقطع عضلات

18- کدامیک از موارد زیر از اجزای اصلی آمادگی در ارتباط با سلامتی و ظرفیت عملی بدن نیست؟

*الف. سرعت.                 ب. قدرت.                       ج. استقامت.                     د. ترکیب بدن.

19. کدام عامل ارتباطی با قدرت عضلات ندارد؟

الف)حجم عضله                  ب) طول عضله               ج)نوع اهرم              P د)نوع حرکت عضله

20. برای افزایش استقامت دینامیکی از طریقه تمرینات ، وزنه انتخاب شده باید چند درصد حداکثر ظرفیت خود فرد باشد؟

الف. 10 الی 15                           ×ب. 29 الی 30                            

ج. 50 الی 80                              د. 80 الی 95

تربت بدنی ۲

1.هدف اصلی در یک برنامه کاهش وزن چیست؟

الف. کاهش وزن کل                       ×ب. کاهش درصد چربی

ج. کاهش بافت عضلانی        د. کاهش توأمان درصد چربی و توده عضلانی

2. در بازی فوتبال، کدامیک از انواع کنترلها عمومیت بیشتری دارد؟

الف. کنترل با سر                           ب. کنترل با بغل پا

×ج. کنترل با روی پا             د. کنترل با شانه .

3- در بازی بسکتبال محوطه ذوزنقه ای شکل زیر حلقه چه ویژگی دارد؟

 الف. محل اجرای شوت های سه گام است.                       

ب. محل پرتاب شوت های 3 امتیازی است.

ج. خطای آن باعث جریمه 2 پرتاب آزاد می شود.                

* د. بازیکنان هنگام حمله اجازه توقف بیش از 3 ثانیه را ندارند.

4- در ضربات لوپ تنیس روی میز، توپ چه ویژگی خاصی دارد؟

الف. دارای سرعت زیادی است.                           

* ب. دارای پیچ روی بسیار زیادی است.

ج. دارای ارتفاع کم و سرعت زیادی است.               

د. دارای سرعت کم و ارتفاع زیادی است.

5- اجرای فعالیت های زمان برگشت به حال اولیه نسبت به فعالیت های گرم کردن چگونه است؟

الف. کاملا به هم شبیه هستند.           

ب. از انقباض های نرم در مقابل انقباض های طولانی استفاده می شود.

ج. از فعالیت های کششی در مقابل نرمش های انعطاف پذیری استفاده می شود.

* د. در اجرای آن برعکس عمل می شود.                

6- برای افزایش استقامت عمومی بدن، بیشتر از چه تمرین هایی استفاده می شود؟

الف. دوچرخه سواری با اضافه بار بالا.                     ب. دوهای سرعتی

* ج. تمرینات هوازی.                              د. شنا با سرعت متناوب.

7- کدام آزمون زیر استقامت عضلات کمربند شانه ای و بازوها را اندازه می گیرد؟

* الف. آزمون کشش از بارفیکس.                         ب. آزمون هوازی.

ج. آزمون بالانس روی سر.                                  د. آزمون پارالل.

8. کدام یک از عبارات زیر غلط است؟

الف) بالا بودن درصد چربی موجب کاهش توانایی سیستم قلب و تنفس می‌گردد.

ب) ورزش وسیله‌ای برای تأمین سلامت جسمانی است.

ج) همزمان با تجمع چربی در لایه‌های زیرپوستی، لایه‌های چربی اطراف قلب نیز افزایش می‌یابد.

د) مصرف غذاهای پرچربی تأثیری روی سلامت قلب و عروق ندارد. ü

9. ارسال توپ به بازیکن را به منظور اجرای مهارت بعدی ......... می‌گویند.

الف) دفاع                   ب) انتقال توپ      ج) سرویس          د) پاسü

10ارسال توپ به بازیکن هم تیم رابه منظور اجرای مهارت بعدی در والیبال چه می گویند؟

الف.سرویس         ب.آبشار           ج.پرتاب          *د.پاس

11.کدامیک از دفاعهای زیر در والیبال به صورت دو نفره انجام می گیرد؟

الف.دفاع در زمین                  ب.دفاع قسمت جلوی زمین

*ج.دفاع روی تور                  د.دفاع قسمت عقب زمین

12. عمل رسانیدن اکسیژن و مواد غذایی به سایر بافتهای بدن، وظیفه چه دستگاهی است؟

الف) دستگاه لنفاوی                                         ب) دستگاه قلبی عروقیü

ج) دستگاه تنفسی                                               د) دستگاه موتوری

13. عمل چرخش در بازی والیبال چه موقع انجام می‌گیرد؟

الف) تیم مقابل توپ و یا سرویس را از دست بدهد. ü

ب) تیم مقابل توپ را از دست بدهد

ج) بازیکن مرتکب خطا شود

د) در موقع تعویض بازیکنان

14. در صورتی که میزان چربی زنان و مردان به ترتیب از ......... و ........... درصد تجاوز نماید آنها را افراد چاق می‌نامند.

الف) 25 و 45              ب) 25 و 25        ج) 25 و 15ü      د) 15 و 25

15-کدام یک از ورزشهای زیر نسبت به سایرین اثر کمتری در تناسب عضلانی دارد؟

الف) راهپیماییü          ب) بسکتبال         ج) دوچرخه‌سواری د) اسکی سرعت

16- هر نیمه زمین بازی در والیبال شامل چه مناطقی است؟

الف . منطقه سرویس- منطقه دفاع.                         * ب. منطقه دفاع – منطقه حمله.

ج. منطقه سرویس – دفاع – حمله.                         د. 2 منطقه دفاع و 2 منطقه حمله.

17- عامل موفقیت در اجرای یک برنامه کششی خوب برای عضلات درگیر در حرکت چیست؟

الف. به اندازه کافی تحت کشش قرار گیرند.  ب. حداقل 2 بار در هفته تمرین کنند.

*ج. تحت فعالیت آرام سازی قرار گیرند.          د. تحت کشش ایستا قرار گیرند.

18- از بعد روانی و تربیتی بازی بسکتبال کدامیک از موارد زیر را توسعه می دهد؟

الف. فعالیت جمعی و گروهی ب. افزایش سرعت حرکت و هماهنگی بدن.

ج. توسعه کارایی قلب و عروق.   * د. توسعه روحیه تهاجمی.

19. اعمال ورزشی از کدام طریق بر کاهش یا عدم مصرف سیگار مؤثرتر است؟

الف) فیزیولوژیکی          ب) اجتماعی        ج) روانیü         د) جسمانی

20. برای کاهش وزن بدن و یا چربی اضافی، کدام یک از روشهای زیر مناسبترین روش می‌باشند؟

الف) رژیم غذایی                                       ب) تمرینات ورزشی

ج) رژیم غذایی همراه با تمرینات ورزشیü        د) ورزش درمانی

منبع مطلب : www.afarahan.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.afarahan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

راحله : قندها

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب