پیامبر امامان دعوت کننده بسوی اتشپیامبر امامان دعوت کننده بسوی اتش را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

امامان دعوت کننده به آتش چه کسانی هستند ؟!!

تشکل فرهنگی مذهبی موعود مهربان

تشکل فرهنگی مذهبی موعود مهربان

آزمون مسابقه کتاب خوانی «پیام نگار خطبه غدیر»

باسمه تعالی

آزمون مسابقه کتاب خوانی «پیام نگار خطبه غدیر»

۱.اهداف پیامبر صلی الله علیه و آله از انجام حجة الوداع چه بود؟(صفحه 16و17)

الف. سفر به مکه و زیارت خانه خدا

ب. تعلیم حج و اعلام ولایت ائمه علیهم السلام

ج. معرفی حضرت علی علیه السلام به اهالی مکه

د. بیان مناسک حج و انجام مراسم آن

۲.حجاج حاضر در روز غدیر چند نفر بودند؟( صفحه 15)

الف. 120 هزار نفر

ب. 50 هزار نفر

ج. 100 هزار نفر

د. 70 هزار نفر

۳.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بعد از نزول آیه‌ی ابلاغ در مورد علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند: نسبت او به من همانند ...... است.( صفحه 37)

الف.            موسی به عیسی علیهما السلام

ب. هارون به موسی علیهما السلام

ج. امام حسن به امام حسین علیهما السلام

د. خضر به موسی علیهما السلام        

۴.چرا پیامبر صلی الله علیه و آله به واسطه‌ی جبرئیل از خداوند درخواست کردند که از ابلاغ این پیام معاف شوند؟( صفحه 39)

الف. از کمی متقین اطلاع داشتند         .

ب. از زیادی منافقین اطلاع داشتند.

ج. از فساد ملامت کنندگان و حیله مسخره کنندگان اطلاع داشتند.

د. هر سه گزینه صحیح است.

۵.به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله منظور از «امام مبین» در این آیه شریفه کیست؟ «وَ کُلَّ شَیئٍ اَحصَیناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ»( صفحه 43)

الف. خود پیامبر

ب. حضرت علی علیه السلام

ج. خلیفه‌ی پیامبر

د. هیچ‌کدام

۶.به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله خداوند توبه‌ی چه کسی را هرگز نمی‌پذیرد و او را نمی‌بخشد؟( صفحه 45)

الف. کسی که در نیت‌های خود خالص نباشد.

ب. کسی که عمداً از عبادت خداوند سرباز زند.

ج. کسی که ولایت حضرت علی علیه السلام را انکار کند.

د. کسی که خدا را ناظر اعمال خود نداند.

۷.پیامبر صلی الله علیه و آله شک کننده در چه مطلبی را کافر به کفر جاهلیت اول دانسته‌اند؟( صفحه 45)

الف. شک در ابلاغ امر

ب. شک در خاتمیت پیامبر صلی الله علیه و آله

ج. شک در خالقیت خدا           وند

د. شک در حقانیت قرآن

۸.پیامبر صلی الله علیه و آله چه کسی را بیان کننده باطن و تفسیر قرآن معرفی کردند؟( صفحه 47)

الف. حضرت علی علیه السلام

ب. مراجع دینی

ج. صحابه خود

د. دانشمندان امت

۹.پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه غدیر فرمودند: ای مردم! ........ ثقل اصغرند و ........ ثقل اکبر است.( صفحه 49)

الف. قرآن ـ اهل بیت علیهم السلام

ب. علی علیه السلام و پاکان از فرزندانم از نسل او - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله

ج. علی علیه السلام و پاکان از فرزندانم از نسل اوـ قرآن

د. قرآن ـ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله

۱۰.کدام‌یک از جملات پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه‌ی غدیر مضمون ترجمه‌ی این آیه است؟( صفحه 53)

«ألیَومَ أکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ أتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی وَ ...»

الف. ای مردم! این علی برادر من است.

ب. خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود.

ج. این علی جانشین من در تفسیر کتاب خداوند است.

د. اوست امام هدایت کننده از طرف خداوند.

۱۱.پیامبر صلی الله علیه و آله نتیجه حسادت به حضرت علی علیه السلام را چه بیان کردند؟( صفحه 55)

الف. نابودی اعمال

ب. لغزش قدم‌ها

ج. گرفتار شدن در دنیا و آخرت

د. الف و ب صحیح است.

۱۲.پیامبر صلی الله علیه و آله رهبران پس از خود را چگونه توصیف می‌کنند؟( صفحه 61)

الف. آنان به آتش دعوت می‌کنند.

ب. روز قیامت کمک نمی‌شوند.

ج. خداوند و من از آنان بیزار هستیم.

د. هر سه گزینه صحیح است.

۱۳.پیامبر صلی الله علیه و آله شأن نزول سوره‌ی حمد را در مورد چه کسانی دانستند؟( صفحه 67)

الف. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان پس از ایشان

ب. فقط امامان پس از ایشان

ج. اهل بیت ایشان

د. فقط خود پیامبر صلی الله علیه و آله

۱۴.کدام‌یک از جملات زیر توصیف دوستان اهل بیت از زبان قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله نیست؟( صفحه 67)

الف. آنان ایمان آورده‌اند و به شک نیفتاده‌اند.

ب. آنان حزب خدا هستند.

ج. آنان اسلام آورده‌اند.

د. بهشت برای آنان است.

۱۵.این آیه در توصیف چه گروهی است؟ «کُلّما دَخَلَت أمّةٌ لَعَنَت اُختَها»( صفحه 69)

الف. دشمنان اهل بیت علیهم السلام

ب. یهودیان

ج. کافران

د. رهبران پس از پیامبر صلی ا... علیه و آله

۱۶.این جملات در وصف چه کسی است؟( صفحه 73)

«اوست گیرنده‌ی انتقام همه‌ی خون‌های اولیاء خدا .... اوست انتخاب شده و اختیار شده‌ی خداوند.»

الف. امام علی          علیه السلام

ب. امام مهدی علیه السلام

ج. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله

د. امام حسین علیه السلام

۱۷.پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه از مردم بیعت گرفتند؟( صفحه 75)

الف. اقرار به زبان

ب. بیعت با دست

ج. فقط نیت قلبی

د. الف و ب صحیح است.

۱۸.با توجه به صحبت‌های پایانی پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه‌ی غدیر، کدامیک از افراد زیر جزو رستگاران نیستند؟( صفحه 89)

الف. سبقت گیرندگان بر بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام.

ب. کسانی که در قبول ولایت و سلام کردن با عنوان امیرالمؤمنین بر او سبقت گیرند.

ج. کسانی که خود به تنهایی راه هدایت را پیش گیرند.

د. اطاعت کنندگان خدا و رسول و ائمه علیهم السلام.

19.طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیر، ریشه امر به معروف چیست؟( صفحه 81)

الف. نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید.

ب.تبلیغ واقعه غدیر و دستور بهپذیرش ولایت امیرامؤمنین علیه السلام

ج. اجرای امر به معروف و نهی از منکر

د. تدبر در قرآن و فهم آیات آن

20. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کدامیک از دلایل زیر را برای فضیلت دادن علی علیه السلام توسط مردم بیان فرمودند؟( صفحه 47)

الف. زیرا هیچگونه علمی نیست مگر اینکه خداوند آن را در پیامبر صلی ا.. علیه و آله و سلم جمع کرده و هیچ علمی نیست مگر آن که پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم آن را به علی علیه السلام آموخته باشد.

ب. زیرا خداوند او را فضیلت داده است.

ج. زیرا او افضل مردم بعد از پیامبر از زن و مرد است تا زمانی که خداوند روزی را نازل می کند و خلق باقی هستند.

د. همه موارد

21. کدامیک از فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد که توسط پیامبر الله علیه و آله و سلم در روز غدیر بیان شده است؟( صفحه 45)

الف. او اولین کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورد، هیچکس در ایمان به پیامبر بر او سبقت نگرفت.

ب. او اولین مردم در نماز گزاردن و عبادت خداوند با پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم بود.

ج.او کسی است که جانش را فدای پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم نمود و در خوابگاه وی خوابید.

د. همه موارد

22. طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر، منظور خداوند از « جنب الله» در آیه « ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله» کیست؟( صفحه 47)

الف. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

ب. امیرالمؤمنین علیه السلام

ج. امام زمان علیه السلام

د.فرشتگان الهی

23. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیر پس از اینکه فرمودند:" ای مردم قرآن به شما می شناساند که امامن بعد از علی علیه السلام فرزندان او هستند"کدام آیه از قرآن را به عنوان شاهد فرمایش خویش ذکر می کنند؟( صفحه 81)

الف. وَ جَعَلَها کَلِمَه باقِیَه فی عَقبِهِ (زخرف - 28)

ب. ما یُبَدِّلُ القَوْلُ لَدَیَّ( ق- 29)

ج. وَالْعَصر* اِنَّ الانسان لَفی خُسْر(عصر-2)

د. وَ کُلَّ شَیئٍ اَحصَیناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ(یس- 12)

24. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره تدبر در آیات قرآن کریم چه توصیه ای به مردم می فرمایند؟( صفحه 47)

الف. به محکمات قرآن بنگرید و متشابهات آن را تفسیر کنید.

ب. به محکمات قرآن بنگرید و به دنبال متشابهات آن نروید.

ج. هیچکس جز این کسی که دست او را می گیرم و آن را بلند میکنم( امام علی علیه السلام) تفسیر قرآن را برایتان روشن نمی سازد.

د. ب و ج

25. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امامان دعوت کننده به سوی آتش، پس از خود را با چه عنوانی معرفی میکنند؟( صفحه 61)

الف. اصحاب الصحیفه

ب. اصحاب النار

     ج.اهل النفاق

      د.اصحاب المشئمه

26. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علت معرفی نکردن منافقان به همه مردم را چه چیزی بیان کردند؟( صفحه 59)

الف. دستور خداوند متعال

ب. صلاح در امور مردم

ج. بزرگواری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به آنان

د. قدرتمند بودن این گروه در بین مردم

27. کدام آیه بر وصایت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت ندارد؟( صفحه 10و11)

الف. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون

ب.أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم

ج.الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا

د. قل لا اسئلکم علیه اجرا الاالموده فی القربی

28. در خطبه غدیر چند بار نام امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر شده است؟( صفحه آخر )

الف. دوازده بار

ب. ده بار

ج.هفت بار

د.پانزده بار

29. در کدام بخش از خطبه غدیر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از امام مهدی علیه السلام سخن گفته اند؟( صفحه 73)

الف. بخش هشتم

ب. بخش دهم

ج. بخش ششم

د. بخش دوازدهم

30. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر، سزای کسی را که با علی علیه السلام مخالفت کند و ولایت او را نپذیرد، چه می دانند؟( صفحه 53و47)

الف.از دست دادن آسایش و راحتی در دنیا

ب. خداوند توبه اش را نمی پذیرد و او را نمی بخشد

ج.گرفتار آتش جهنم می شود

د. ب و ج

31. طبق فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر، شیطان با چه وسیله ای آدم را از بهشت بیرون کرد؟( صفحه55 )

الف. با حسد

ب. با دادن وعده دروغ

ج. با خیرخواهی

د. با توطئه

32. کدامیک از آیات زیر در واقعه غدیر نازل نشده است؟( صفحه 37و53)

الف. الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا

ب. یا ایها الرسول بلغ ما انزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت الرسالته...

ج. سأل سائل بعذاب واقع

د. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون

33. در خطابه غدیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند مورد از مناقب و فضائل علی علیه السلام را بیان فرمودند؟( صفحه آخر )

الف.198 مورد

ب. 57 مورد

ج. 110 مورد

د. 13 مورد

34. این جملات در وصف چه کسی است؟

"انتخاب شده خداوند، وارث هر علمی و احاطه دارنده به همه فهم ها..." ( صفحه 73)

الف. امیرالمؤمنین علیه السلام

ب. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

ج. امام زمان علیه السلام

د. امام حسن علیه السلام

35. سخنرانی پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم در تأکید وصایت و امامت علی علیه السلام چند ساعت به طول انجامید؟( صفحه 16)

الف. چهار ساعت

ب. حدود دو ساعت

ج. یک ساعت

د. حدود سه ساعت

36. بیعت با امام علی علیه السلام در واقع بیعت با کیست؟( صفحه 87)

الف. پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله و سلم

ب.خداوند

ج. امام زمان علیه السلام

د. همه موارد

37. کدام آیه درمورد امام علی علیه السلام نمی باشد؟( صفحه43و55و57 )

الف. وَالْعَصر* اِنَّ الانسان لَفی خُسْر

ب. وَ کُلَّ شَیئٍ اَحصَیناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ

ج. وَ جَعَلَها کَلِمَه باقِیَه فی عَقبِهِ

د. هَل أتی علی الإنسان...

38. توقف در غدیر خم تا چه روزی به طول انجامید؟( صفحه 16)

الف. 20 ذی الحجه

ب. 21 ذی الحجه

ج. 18 ذی الحجه

د. 19 ذی الحجه

39. طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر، معیار شقاوت و تقوی چیست؟( صفحه 57)

الف.نپذیرفتن یا پذیرفتن دین اسلام

ب. رد کردن یا قبول پیامبری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

ج.دشمنی یا دوستی با حضرت علی علیه السلام

د. دروغگویی یا صداقت و راستگویی

40. در کتاب الغدیر علامه امینی نام چند نفر از علمای اهل سنت را که حدیث غدیر را در کتاب های خود نقل کرده اند، آورده شده است؟( صفحه آخر )

الف.   250 نفر

ب. 300نفر

ج.450 نف

د.100نفر

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب