شعر در مورد نور از حافظ

شعر در مورد نور از حافظ ؛ مجموعه اشعار حافظ درباره نورشعر در مورد نور از حافظ ؛ مجموعه اشعار حافظ درباره نور

شعر در مورد نور از حافظ ؛ مجموعه اشعار حافظ درباره نور همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد نور از حافظ

به خاکْ پایِ تو سوگند و نورِ دیدهٔ حافظ

که بی رخِ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر نور از حافظ

صفایِ خلوتِ خاطر از آن شمعِ چِگِل جویم

فروغِ چشم و نورِ دل از آن ماهِ خُتَن دارم

به کام و آرزویِ دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از خُبثِ بدگویان، میانِ انجمن دارم

حافظ

بیشتر بخوانید : متن زیبا فوت دایی ، متن برای فوت دایی خودم + پیام تسلیت دایی خودم

شعر در مورد نور

دلا ز نورِ هدایت گر آگهی یابی

چو شمع، خنده زنان تَرکِ سر توانی کرد

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد نور از حافظ

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست

پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر نور از حافظ

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم

این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم

حافظ

بیشتر بخوانید : متن زیبا فوت پدر ، متن های کوتاه درباره پدر فوت شده + غم از دست دادن پدر

شعر در مورد نور

ساقی به نور باده

برافروز جامِ ما

مطرب بگو که کارِ جهان شد

به کامِ ما

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد نور از حافظ

بی چراغِ جام در خلوت نمی‌یارم نشست

زان که کُنجِ اهلِ دل باید که نورانی بُوَد

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر نور از حافظ

حافظ! هر آن که عشق نَورزید

و وصل خواست

احرامِ طوفِ کعبهٔ دل

بی وضو ببست

حافظ

بیشتر بخوانید : متن درباره فوت برادر ، شعر و متن زیبا در سوگ و غم دوری برادر

شعر در مورد نور

سالک از نورِ هدایت بِبَرَد راه به دوست

که به جایی نرسد گر به ضَلالت برود

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد نور از حافظ

بازآی که بی روی تو ای شمعِ دل افروز

در بزمِ حریفان، اثرِ نور و صفا نیست

تیمارِ غریبان اثرِ ذکرِ جمیل است

جانا مگر این قاعده در شهرِ شما نیست؟

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر نور از حافظ

صحبت حُکّام ظلمتِ شبِ یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

حافظ

بیشتر بخوانید : متن درباره فوت مادر ، متن روز مادر برای مادر فوت شده

شعر در مورد نور

بی مهرِ رُخَت روزِ مرا نور نماندست

وز عمر، مرا جز شبِ دیجور نماندست

هنگامِ وداعِ تو ز بس گریه که کردم

دور از رخِ تو چشمِ مرا نور نماندست

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد نور از حافظ

حافظ شکایت از غمِ هجران چه می‌کنی؟

در هِجر وصل باشد و در ظلمت است نور

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر نور از حافظ

شبی که ماهِ مراد از افق شود طالع

بُوَد که پرتوِ نوری به بامِ ما افتد

به بارگاهِ تو چون باد را نباشد بار

کی اتفاقِ مجالِ سلامِ ما افتد؟

حافظ

بیشتر بخوانید : متن درباره فوت پدرم ، متن دلتنگی برای پدر و مادر فوت شده

شعر در مورد نور

محلِ نورِ تَجَلّیست رایِ انور شاه

چو قربِ او طلبی در صفایِ نیّت کوش

حافظ