زاهد در شعر سعدی

زاهد در شعر سعدی ؛ زیباترین و بهترین اشعار سعدی درباره زاهدزاهد در شعر سعدی ؛ زیباترین و بهترین اشعار سعدی درباره زاهد

زاهد در شعر سعدی ؛ زیباترین و بهترین اشعار سعدی درباره زاهد همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

زاهد در شعر سعدی

جز چشم تو

که فتنه قتال عالمست

صد شیخ و زاهد

از سر راه خدا که برد

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر زاهد ریاکار

زاهد چو کرامات

بت عارض او دید

از چله میان بسته

به زنار برآمد

سعدی

بیشتر بخوانید : تسلیت جوان از دست رفته ، متن زیبا و غمگین برای جوان ناکام

شعر در مورد زاهد ریاکار

هر که معلومش نمی‌گردد

که زاهد را که کشت

گو سرانگشتان شاهد بین

و رنگ ناخنش

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ریاکار

ای زاهد خرقه پوش تا کی

با عاشق خسته دل کنی جنگ

گرد دو جهان بگشته عاشق

زاهد بنگر نشسته دلتنگ

سعدی

⇔⇔⇔⇔

زاهد در شعر سعدی

نشاط زاهد از انواع طاعت است و ورع

صفای عارف از ابروی نیکوان دیدن

سعدی

بیشتر بخوانید : تسلیت برای از دست رفته ، پیام تسلیت در واتساپ + پیام تسلیت رسمی

شعر زاهد ریاکار

در صومعهٔ زاهد و در خلوتِ صوفی

جز گوشهٔ ابروی تو محرابِ دعا نیست

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد زاهد ریاکار

کسی کآمد در این خلوت،

به یکرنگی هویدا شد

چه پیری عابد زاهد،

چه رند مست دیوانه

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ریاکار

عارف امروز به ذوقی بر شاهد بنشست

که دل زاهد از اندیشهٔ فردا برخاست

سعدی

بیشتر بخوانید : تسلیت برای عزیزان از دست رفته ، پیام تسلیت کوتاه برای اقوام

زاهد در شعر سعدی

در هوای زلف بستت

در فریب چشم مستت

ساکن میخانه گردد

زاهد صاحب ولایت

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر زاهد ریاکار

چه رند پریشان شوریده بخت

چه زاهد که بر خود کند کار سخت

به زهد و ورع کوش و صدق و صفا

ولیکن میفزای بر مصطفی

از اندازه بیرون سپیدی مخواه

که مذموم باشد، چه جای سیاه

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد زاهد ریاکار

زاهد که درم گرفت و دینار

زاهدتر از او یکی به دست آر

سعدی

بیشتر بخوانید : تسلیت برای خواهر از دست رفته ، عکس نوشته در غم از دست دادن خواهر

شعر در مورد ریاکار

تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است

و روندهٔ بی معرفت مرغ بی پر و عالم

بی عمل درخت بی بر

و زاهد بی علم خانهٔ بی در.

سعدی

⇔⇔⇔⇔

زاهد در شعر سعدی

برو ای زاهد و بر دُردکشان خرده مگیر

که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

⇔⇔⇔⇔

شعر زاهد ریاکار

راز درون پرده

ز رندان مست پرس

کاین حال نیست

زاهد عالی‌مقام را

سعدی

بیشتر بخوانید : تسلیت برای مادر از دست رفته ، پیام تسلیت مادر دوست صمیمی

شعر در مورد زاهد ریاکار

زاهد شرابِ کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواستهٔ کردگار چیست