شعر در مورد واعظان

شعر در مورد واعظان ؛ گلچینی از اشعار درباره واعظانشعر در مورد واعظان ؛ گلچینی از اشعار درباره واعظان

شعر در مورد واعظان ؛ گلچینی از اشعار درباره واعظان همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد واعظان

برو به کارِ خود ای واعظ

این چه فریادست

مرا فتاد دل از ره،

تو را چه افتادست؟

⇔⇔⇔⇔

شعر واعظان

عیبِ حافظ گو مکن

واعظ که رفت از خانقاه

پای آزادی چه بندی؟

گر به جایی رفت رفت

بیشتر بخوانید : متن زیبا در مورد عشق از دست رفته ، متن دلتنگی برای عشق از دست رفته

شعر در مورد واعظ

حدیثِ هولِ قیامت که گفت واعظِ شهر

کنایتیست که از روزگارِ هجران گفت

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد واعظان

حدیثِ عشق

ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعتِ بسیار

در عبارت کرد

⇔⇔⇔⇔

شعر واعظان

گر چه بر واعظِ شهر

این سخن آسان نشود

تا ریا وَرزَد و سالوس

مسلمان نشود

بیشتر بخوانید : متن زیبا در مورد عزیزان از دست رفته ، متن خداحافظی با عزیز از دست رفته

شعر در مورد واعظ

واعظِ شهر چو مِهرِ مَلِک و شَحنه گُزید

من اگر مِهرِ نگاری بِگُزینم چه شود؟

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد واعظان

حافظ آراسته کن

بزم و بگو واعظ را

که ببین مجلسم

و تَرکِ سَرِ منبر گیر

⇔⇔⇔⇔

شعر واعظان

دور شو از برم

ای واعظ و بیهوده مگوی

من نه آنم که دگر گوش

به تزویر کنم

بیشتر بخوانید : متن زیبا در مورد مادربزرگ از دست رفته ، متن برای پدربزرگ و مادربزرگ فوت شده

شعر در مورد واعظ

واعظ ما بوی حق نشنید

بشنو کاین سخن

در حضورش نیز می‌گویم

نه غیبت می‌کنم

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد واعظان

رموز مستی و رندی

ز من بشنو نه از واعظ

که با جام و قدح هر دم

ندیم ماه و پروینم

⇔⇔⇔⇔

شعر واعظان

واعظ مکن

نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست

به فردوس ننگریم

بیشتر بخوانید : متن زیبا در مورد عزیز از دست رفته ، شعر برای عزیز از دست رفته

شعر در مورد واعظ

در خرقهٔ توبه آمدم روزی چند

چشمم به دهان واعظ و گوش به پند

ناگاه بدیدم آن سهی سرو بلند

وز یاد برفتم سخن دانشمند

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد واعظان

گوش سنگین می کند بیهوده گویان را سبک

زین سبب واعظ به رند باده پیما دشمن است

⇔⇔⇔⇔

شعر واعظان

سنگ در عصمت سرای

جام جم می افکند

گر نریزد خون واعظ

دختر رزمرد نیست!

بیشتر بخوانید : متن زیبا در مورد عزیز تازه از دست رفته ، متن خداحافظی با عزیز از دست رفته

شعر در مورد واعظ

واعظ نه ترا پایه گفتار بلندست

آواز تو از گنبد دستار بلندست