شعر در مورد عابد

شعر در مورد عابد ؛ اشعاری زیبا درباره عابدشعر در مورد عابد ؛ اشعاری زیبا درباره عابد

شعر در مورد عابد ؛ اشعاری زیبا درباره عابد همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد عابد

ای زاهد و عابد از تو در ناله و آه

نزدیک تو و دور ترا حال تباه

کس نیست که از دست غمت جان ببرد

آن را به تغافل کشی این را بنگاه

⇔⇔⇔⇔

شعر عابد

بلای عشق تو بر من چنان اثر کرده‌ست

که پند عالم و عابد نمی‌کند اثرم

بیشتر بخوانید : تسلیت به عزیز از دست رفته ، متن تسلیت رسمی کوتاه

شعر درباره عابد

شنید این سخن

عابد هوشیار

بر آشفت و گفت:

ای ملک، هوش دار

⇔⇔⇔⇔

متن در مورد عابد

بر ابروی عابد فریبش خضاب

چو قوس قزح بود بر آفتاب

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد عابد

بر آشفت عابد

که خاموش باش

تو مرد زبان نیستی،

گوش باش

بیشتر بخوانید : تسلیت به رفیق از دست رفته ، متن زیبا در فراق دوست از دست رفته

شعر عابد

بس زاهد و عابد

که بر آن طرهٔ طرار

از صومعه در خانهٔ خمار

کشیدی

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره عابد

ره به خرابات برد، عابد پرهیزگار

سفرهٔ یکروزه کرد، نقد همه روزگار

ترسمت ای نیکنام، پای برآید به سنگ

شیشهٔ پنهان بیار، تا بخوریم آشکار

⇔⇔⇔⇔

متن در مورد عابد

کسی کآمد در این خلوت، به یکرنگی هویدا شد

چه پیری عابد زاهد، چه رند مست دیوانه

بیشتر بخوانید : تسلیت به جوان از دست رفته ، متن زیبا برای جوان از دست رفته

شعر در مورد عابد

ملک صمدیت را، چه سود و زیان دارد

گر حافظ قرآنی، یا عابد اصنامی

زهدت به چه کار آید، گر راندهٔ درگاهی؟

کفرت چه زیان دارد، گر نیک سرانجامی

⇔⇔⇔⇔

شعر عابد

عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند

مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره عابد

ازین مه پاره‌ای عابد فریبی

ملائک صورتی طاووس زیبی

که بعد از دیدنش صورت نبندد

وجود پارسایان را شکیبی

بیشتر بخوانید : تسلیت به دوست از دست رفته ، متن زیبا در فراق دوست از دست رفته

متن در مورد عابد

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه

بشکست عهد صحبت اهل طریق را

گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود

تا اختیار کردی از آن این فریق را

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد عابد

مرد بی مروت زن است

و عابد با طمع رهزن.

ای به ناموس کرده جامه سپید

بهر پندار خلق و نامه سیاه

دست کوتاه باید از دنیا

آستین خوه دراز و خوه کوتاه

⇔⇔⇔⇔

شعر عابد

ما را به رندی افسانه کردند

پیران جاهل شیخان گمراه

از دست زاهد کردیم توبه

و از فعل عابد استغفرالله

بیشتر بخوانید : تسلیت برای دوست از دست رفته ، متن زیبا در فراق دوست از دست رفته

شعر درباره عابد

همه بگذاشته

گنجی گرفته

تو گویی

عابد پرهیزگار است