شعر در مورد پارسا

شعر در مورد پارسا ؛ گلچینی از اشعار بسیار زیبا درباره پارساشعر در مورد پارسا ؛ گلچینی از اشعار بسیار زیبا درباره پارسا

شعر در مورد پارسا ؛ گلچینی از اشعار بسیار زیبا درباره پارسا همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد پارسا

خوبان پارسی‌گو، بخشندگان عمرند

ساقی بده بشارت رندان پارسا را

⇔⇔⇔⇔

شعر پارسا

نگویمت که همه ساله

مِی پرستی کن

سه ماه مِی خور

و نُه ماه پارسا می‌باش

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای پدر از دست رفته ، پیام تسلیت فوت پدر دوستانه

متن در مورد پارسا

مریدِ طاعتِ بیگانگان

مشو حافظ

ولی معاشرِ رندانِ پارسا

می‌باش

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد پارسا

نظر گاه الهی را

ز دیوار سرای دین

دریچه بر دل پر درد مرد

پارسا باشد

⇔⇔⇔⇔

شعر پارسا

نه ملک پادشا را در چشم خوبرویان

وقعیست ای برادر نه زهد پارسا را

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای جوان از دست رفته ، متن زیبا برای جوان از دست رفته

متن در مورد پارسا

هر پارسا را کآن صنم

در پیش مسجد بگذرد

چشمش بر ابرو افکند

باطل کند محراب را

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد پارسا

عجب از کسی در این شهر که پارسا بماند

مگر او ندیده باشد رخ پارسافریبت

⇔⇔⇔⇔

شعر پارسا

با خردمندی و خوبی

پارسا و نیکخوست

صورتی هرگز ندیدم

کاین همه معنی در اوست

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای رفیق از دست رفته ، متن زیبا در فراق دوست از دست رفته

متن در مورد پارسا

بلای عشق تو نگذاشت پارسا در پارس

یکی منم که ندانم نماز چون بستم

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد پارسا

نماند در سر سعدی

ز بانگ رود و سرود

مجال آن که دگر

پند پارسا گنجد

⇔⇔⇔⇔

شعر پارسا

ترس جان در صومعه افتاد

زان ترساصنم

می‌کش و زنار بسته

صوفیان پارسا

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای عزیز از دست رفته ، یک پیام کوتاه برای تسلیت رسمی

متن در مورد پارسا

امرت نغرد کی رود خورشید در برج اسد

بی تو کجا جنبد رگی در دست و پای پارسا

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد پارسا

رو مسلمان سپر سلامت باش

جهد می‌کن به پارسا بودن

کاین شهیدان ز مرگ نشکیبند

عاشقانند بر فنا بودن

⇔⇔⇔⇔

شعر پارسا

دربند خلق مانده‌ای و زهد از آن کنی

تا گویدت کسی که فلانی است پارسا

بیشتر بخوانید : تسلیت به همکار از دست رفته ، پیام تسلیت به همکار برای فوت عمو

متن در مورد پارسا

زمن مخواه خردمند و پارسا بودن

گهی که بر دل من عشق پادشا باشد

بر آن جمال و بر آن صورت و بر آن دیدار

کسی چگونه خردمند و پارسا باشد