نقش دانش آموزان در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی چیستنقش دانش آموزان در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

حفظ و تداوم انقلاب اسلامی

حفظ و تداوم انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

خنثی سازی‎‎تبلیغات انحرافی

‏سیاسیون و روشنفکران و دانشگاهیان وظیفۀ اسلامی و ملی خود را به‏‎ ‎‏جا آورند و نگذارند نهضت را به وسیلۀ تبلیغات پر سروصدا منحرف‏‎ ‎‏کنند.(289)‏

27 / 6 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول معنوی‎‎دانشگاهها و حفظ‎‎نهضت

‏من امیدوارم که دانشگاه ما یک تبدل معنوی پیدا بکند، یک تحول پیدا‏‎ ‎‏کند... این تحول که مردم شهادت را برای خودشان فوز عظیم‏‎ ‎‏می دانستند و می آمدند توی خیابانها به عشق اینکه شاید هم شهید‏‎ ‎‏بشوند، این تحول اسباب این شد که این پیروزی حاصل شد. و الآن این‏‎ ‎‏تحول را باید حفظش کنیم.‏

‏     آن چیزی که لازم است این است که شما که در دانشگاه هستید، شما‏‎ ‎‏که تماس با جوانها دارید، این معنا را تذکر بدهید که این تحولی که رمز‏‎ ‎‏پیروزی شما بود و شما را تا اینجا رساند و این سد بزرگ شیطانی را‏‎ ‎‏شکستید، این تحول و این نهضت را به این معنا که هست حفظش‏‎ ‎‏کنید.(290)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرفداری از انقلاب

‏بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با تمام‏‎ ‎‏نیرو، وحدت خویش را حفظ و از انقلاب اسلامی خود طرفداری‏‎ ‎‏نمایند.(291)‏

10 / 8 / 58


پرهیز از اختلاف

‏من از تمام قشرهای جوان دانشگاهی و مدارس علوم دینیه و‏‎ ‎‏روشنفکران و دانشمندان و نویسندگان عاجزانه استدعا می کنم در این‏‎ ‎‏وقت حساس از هر گونه اختلاف دست برداشته و دشمن بزرگ را هدف‏‎ ‎‏قرار دهند. من امروز این امر را تکلیف شرعی الهی و وظیفۀ ملی می دانم.‏‎ ‎‏از خداوند تعالی وحدت کلمۀ ملت و عظمت اسلام و مراجع عالیقدر و‏‎ ‎‏پیروزی ملت مسلمان را خواستارم.(292)‏

15 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی جوانان‎‎دانشگاهی با مردم

‏این دانشگاه بود، جوانهای دانشگاه که آنها هم از محرومین و‏‎ ‎‏مستضعفین اند و این طبقۀ محروم جامعه بود که از همۀ رفاهها محروم‏‎ ‎‏بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و با آن‏‎ ‎‏ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزی مطالبه‏‎ ‎‏نکرد.(293)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نگهبانی از انقلاب‎‎اسلامی

‏ای جوانان عزیز، و ای دانشجویان و دانشمندان، و ای امید امروز و‏‎ ‎‏فرداهای امت و اسلام، امانت بزرگ استقلال و آزادی که از دام دو قطب‏‎ ‎‏شرق و غرب با مجاهدت و فداکاری ملت عظیم الشأن ایران به‏‎ ‎‏دست آمده است، به شما عزیزان سپرده شده و مسئولیت بزرگی‏‎ ‎‏به عهدۀ همه گذاشته است. همۀ ملت و خصوص دانشجویان مسلمان‏‎ ‎‏که رهبران آینده هستند، مسئول نگهبانی از این امانت بزرگ الهی‏‎ ‎‏می باشند.‏

‏     مخالفان جمهوری اسلامی و ما و شما در داخل و خارج، دو قطب‏‎ ‎

‏  ابرقدرت جهانخوار و جوانان به صید کشیده شدۀ آنان، است. دشمنهای‏‎ ‎‏بزرگ اسلام و مسلمانان با صیدهای خودشان و بازیخوردگان مکتبشان‏‎ ‎‏شما‏‎[1]‎‏ را در خارج، و کشور شما را در داخل مورد هجوم تبلیغاتی وسیع و‏‎ ‎‏تسلیحاتی قرار داده و می دهند. ما در اینجا و شما در خارج باید کوشش‏‎ ‎‏کنیم و جوانان گول خوردۀ خود را از دام این صیادان شیاد رهایی‏‎ ‎‏بخشیم. این نوجوانان بی خبر از دامهای گستردۀ بازیگران و‏‎ ‎‏سیاستبازان، آنچنان چشم و گوش بسته تسلیم آنان شده اند که تمام‏‎ ‎‏دروغها و تهمتهای آنان را به مقامات جمهوری اسلامی و به پاسداران‏‎ ‎‏انقلاب و به مسلمانان جانباز در راه اسلام و کشور، بی چون و چرا پذیرفته‏‎ ‎‏و خود را در راه سران دغلکار خود که با تباهی آنان برای خود و مطامع‏‎ ‎‏غیرانسانی خود بهره می گیرند، فدا می کنند و چشم و گوش بسته، خون‏‎ ‎‏ملت دلاور و شجاع را در راه سران از خدا بی خبر و در نتیجه برای‏‎ ‎‏امریکای جنایتکار نثار می کنند.‏

‏     شمـا جوانـان عزیز هوشیـار با دوستان داخل کشور خود دست به‏‎ ‎‏دست هم دهید و این نوباوگان بی خبـر را ارشـاد و از دام صیـادان‏‎ ‎‏شیـاد برهانید. و از وظایف دینی و ملی ما و شماست که تبلیغات‏‎ ‎‏بوقهای امـریکایی و صهیـونیستی را که بـا پخش دروغ و افترا‏‎ ‎‏می خواهند جمهوری اسلامی را لکه دار کرده و به انزوا بکشند خنثی‏‎ ‎‏کنیم و از جنایات شایعه سازان تا حد ممکن پرده برداریم و به‏‎ ‎‏ملت محروم خود که جرمی جز گرایش به اسلام و ارادۀ استقلال و‏‎ ‎‏آزادی ندارند، با تمام توان کمک کنیم، و مطمئن باشیم که ملت‏‎ ‎‏بزرگ ایران راه خود را که همان صراط مستقیم انسانی است یافته و‏‎ ‎‏در تمام ابعاد با آگاهی کامل در صحنه حاضر است و اجازۀ برگشت‏‎ ‎‏قوای کفر را به کشور خود نمی دهد و با چنگ و دندان از اسلام عزیز‏‎ ‎

‏  و کشور خود دفاع می کند.(294)‏

12 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از انقلاب با‎‎تمام توان

‏امروز یکی از ضروریترین تشکلها، بسیج دانشجو و طلبه است. طلاب‏‎ ‎‏علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان‏‎ ‎‏از انقلاب و اسلام دفاع کنند و فرزندان بسیجی ام در این دو مرکز، پاسدار‏‎ ‎‏اصول تغییرناپذیر «نه شرقی و نه غربی» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از‏‎ ‎‏هر محلی بیشتر به اتحاد و یگانگی احتیاج دارند. فرزندان انقلاب به‏‎ ‎‏هیچ وجه نگذارند ایادی امریکا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ‏‎ ‎‏کنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می پذیرد. مسائل اعتقادی‏‎ ‎‏بسیجیان به عهدۀ این دو پایگاه علمی است. حوزۀ علمیه و دانشگاه باید‏‎ ‎‏چهارچوبهای اصیل اسلام ناب محمدی را در اختیار تمامی اعضای‏‎ ‎‏بسیج قرار دهند.(295)‏

2 / 9 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام در مقابل‎‎انحرافات

‏اکنـون بحمدالله تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده. و بر‏‎ ‎‏ملت و دولـت جمهوری اسلامی است در همـۀ اعصار، که نگذارنـد‏‎ ‎‏عناصـر فـاسد دارای مکتبهای انحرافی یا گرایش به غـرب و شرق در‏‎ ‎‏دانشسراهـا و دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم‏‎ ‎‏اول جلوگیری نمایند تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود.‏

‏     و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها‏‎ ‎‏و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات‏‎ ‎‏قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان‏‎ ‎

‏  مصون باشد.(296)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

منبع مطلب : www.imam-khomeini.ir

مدیر محترم سایت www.imam-khomeini.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

مهم ترین وظیفه دانش اموزان حفظ و حراست از انقلاب است

نقش جوانان در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی، قابل توجه و ستودنی است

نقش جوانان در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی، قابل توجه و ستودنی است

88492747

88830950

[email protected]

تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان فجر - خیابان نظری - انتهای خیابان دلفان - نبش اتوبان مدرس - پلاک 50

منبع مطلب : www.borna.news

مدیر محترم سایت www.borna.news لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب