توفی در قرآن کریم به چه معناستتوفی در قرآن کریم به چه معناست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

معنای جالب توفی در قرآن کریم:

معنای جالب توفی در قرآن کریم:

توفّی در لغت یعنی همه وجود شخصی یا چیزی را از او گرفتن. خداوند متعال در قرآن در این زمینه میفرماید: " الله یتوفّی الانفس حین موتها والّتی لم تمت فی منامها" ما جانهای شما را هنگام مرگ می گیریم( همه هستی شما را در این هنگام از شما اخذ می کنیم) و آنان که نمردند در هنگام خواب چنین کاری را با آنها انجام می دهیم.

پس خواب برادر مرگ است. شباهت زیادی از لحاظ ماهیت با مرگ دارد. حال سئوال اینجاست با توجه به معنای لطیف " توفّی" حالا که خداوند قادر و متعال هنگام مرگ یا خواب همه هستی ما را از ما می گیرد، پس این هیکل ما که در رختخواب افتاده و یا در گور نهاده می شود چیست؟!

چرا خدا می فرماید من هنگام مرگ یا خواب همه وجود شما را از شما می گیرم؟!!

جواب این است ک این هیکل در رختخواب یا داخل گور طبق معنای ظریف توفّی در واقع هیچ چی نیست هیچ چی!! یعنی هیچ یک از ابعاد شخصیت واقعی ما را تشکیل نمی دهد. هیچ یک از ابعاد وجودی ما را شامل نمی شود پس هیچ است هیچ!!!

حال سئوال مهمتری پیش می آید و آن این است که اگر جسم و هیکل ما هیچ یک از از شئون انسانی ما را تشکیل نمی دهد پس چرا اینقدر برای رفاه این جسم تلاش می کنیم؟!! چرا اینقدر روی آن حساب باز کرده ایم و از ابعاد اصلی وجودمان که هنگام مرگ یا خواب از ما گرفته می شود غافل هستیم؟!!

یعنی ما روی هیچ چی اینقدر حساب باز نموده ایم؟!! آیا ارزش آن را دارد کلی از عمر و هزینه و وقت خودمان را صرف این مسأله که در واقع هیچ است بکنیم؟!!

روی این دو سئوال و سئوالات مشابه اندکی فکر کنیم!!

منبع مطلب : sani-ashar.blogfa.com

مدیر محترم سایت sani-ashar.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنای جالب توفی در قرآن کریم

توفّی در لغت یعنی همه وجود شخصی یا چیزی را از او گرفتن. خداوند متعال در قرآن در این زمینه میفرماید: " الله یتوفّی الانفس حین موتها والّتی لم تمت فی منامها" ما جانهای شما را هنگام مرگ می گیریم( همه هستی شما را در این هنگام از شما اخذ می کنیم) و آنان که نمردند در هنگام خواب چنین کاری را با آنها انجام می دهیم.

پس خواب برادر مرگ است. شباهت زیادی از لحاظ ماهیت با مرگ دارد. حال سئوال اینجاست با توجه به معنای لطیف " توفّی" حالا که خداوند قادر و متعال هنگام مرگ یا خواب همه هستی ما را از ما می گیرد، پس این هیکل ما که در رختخواب افتاده و یا در گور نهاده می شود چیست؟!

چرا خدا می فرماید من هنگام مرگ یا خواب همه وجود شما را از شما می گیرم؟!!

جواب این است ک این هیکل در رختخواب یا داخل گور طبق معنای ظریف توفّی در واقع هیچ چی نیست هیچ چی!! یعنی هیچ یک از ابعاد شخصیت واقعی ما را تشکیل نمی دهد. هیچ یک از ابعاد وجودی ما را شامل نمی شود پس هیچ است هیچ!!!

حال سئوال مهمتری پیش می آید و آن این است که اگر جسم و هیکل ما هیچ یک از از شئون انسانی ما را تشکیل نمی دهد پس چرا اینقدر برای رفاه این جسم تلاش می کنیم؟!! چرا اینقدر روی آن حساب باز کرده ایم و از ابعاد اصلی وجودمان که هنگام مرگ یا خواب از ما گرفته می شود غافل هستیم؟!!

یعنی ما روی هیچ چی اینقدر حساب باز نموده ایم؟!! آیا ارزش آن را دارد کلی از عمر و هزینه و وقت خودمان را صرف این مسأله که در واقع هیچ است بکنیم؟!!

روی این دو سئوال و سئوالات مشابه اندکی فکر کنیم!!

SANI-ASHAR

منبع مطلب : tabnakbato.ir

مدیر محترم سایت tabnakbato.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب