هنگام اندازه گیری طول یک جسم با خط کش باید به چه نکاتی توجه کنیمهنگام اندازه گیری طول یک جسم با خط کش باید به چه نکاتی توجه کنیم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

قابل توجه هفتمی ها

فصل دوم :اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

اندازه گیری : یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات است .

فایده اندازه گیری : اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیاء را از لحاظ اندازه ، مقدار ، بزرگی و کوچکی ، بلندی و کوتاهی و ... با هم مقایسه کنیم .

یکا : به واحد اندازه گیری یک کمیت ، یکا گفته می شود. مثلاً واحد اندازه گیری طول متر و واحد اندازه گیری زمان ثانیه و واحداندازه گیری جرم ، کیلوگرم است.

جرم : جرم هر جسم در واقع مقدار ماده­ی تشکیل دهنده­ی آن جسم است .

نکته : جرم را با وسیله ای بنام ترازو اندازه گیری می کنند و با یکای کیلوگرم یا گرم بیان می کنند.

آزمایشگاه : آشنایی با ترازوی سه اهرمی و ترازوی دیجیتال و نحوه کار آنها

الف ) چرا جرم اجسام کوچک را بر حسب گرم و جرم اجسام بزرگ را بر حسب کیلوگرم بیان می کنند؟

اجسامی که جرم بیش تریدارند با یکای کیلوگرم و اجسامی که جرم کمتری دارند با یکای گرم بیان می شوندو این برای افزایش دقت و نیزراحتی نوشتن در محاسباتو بیان آنهاست .

1 کیلوگرم معادل 1000 گرم است .

وزن چیست ؟ وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای ) است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود و جسم را به طرف زمین می کشد .

نکته : همیشه جهت نیروی گرانشی زمین به طرف داخل زمین است .

واحد اندازه گیری وزن اجسام نیوتن است که به وسیله نیروسنج اندازه گیری می شود .

رابطه­ی وزن و جرم :

وزن هر جسم در سطح کره زمین از حاصل ضرب جرم جسم در شدت جاذبه به دست می آید .

از نظر عددی وزن اجسام در روی کره­ی زمین تقریباً 10 برابر جرم آنهاست.

که از رابطه­ی زیر بدست می آید.

نکته : شدت جاذبه در سطح زمین تقریباً 8/9 نیوتن بر کیلوگرم است.

نکته : برای محاسبه­ی وزن اگر جرم بر حسب گرم داده شده باشد ، حتماً آن را به کیلوگرم تبدیل کینم.

چه عواملی دقت اندازه گیری را بالا می برد ؟

تکرار اندازه گیری و میانگین گرفتن از اعداد بدست آمده دقت اندازه گیری را بالا می برد.

طول و حجم :

انواع وسیله های اندازه گیری طولدر آزمایشگاه : 1 . خط کش یا نوار متر2. کولیس   3 . ریز سنج

نکاتی که در اندازه گیری به کمک خط کش بایدتوجه کنیم :

1.                       ابتدایطول مورد اندازه گیری درست روی خط صفر خط کش قرار گیرد .

2.                       طول مورد نظر و خط کش در یک امتداد باشد .

3.                       اندازه گیری را چند بار انجام بدهیم .( تکرار اندازه گیری )

4.                       در هنگام خواندن طول   به واحد اندازه گیری آن دقت کنیم .

نکته : یکی دیگر از واحد های اندازه گیری طول اینچ می باشد . و هر اینچ معادل 54/2 سانتی متر است .

حجم :

تعریف حجم : مقدار فضایی است که یک جسم اشغال می کند .

واحد اندازه گیری :          برای جامدات : متر مکعب یا سانتی متر مکعب

                                          برای مایعات :   لیتر (L) و میلی لیتر (mL)

نکته : حجم 1 سانتی متر مکعب ، 1 میلی لیترو 1 سی سی با هم برابرند.

جواب :ابتدا استوانه ­ی مدرج را تا ارتفاع معینی با آب پر می کنیم . مثلاً استوانه مدرج را تا ارتفاع 40 میلی لیتری آب می ریزیم و سپس سنگ کوچک مورد نظر را در آن می اندازیم . در نتیجه ارتفاع آب بالا می آید .مثلاً آب تا ارتفاع 48 میلی لیتری بالا می آید .در نتیجه حجم سنگبرابر می شود با اختلاف ارتفاع آب یعنی 48-40 که می شود 8میلی لیتر . و همانطور که می دانیم هر یک میلی لیتر برابر یک سانتی متر مربع .

چگالی :در واقع مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد و به صورت نسبت جرم جسم به حجم آن تعریف می شود .

زمان :

برای مطالعه ­ی ترتیب و توالی وقوع پدیده هاو همچنیندانستن مدت زمانی که پدیده ها طول می کشداز زمان استفاده می کنیم . برای اندازه گیری زمان از وسیله ای بنام ساعت یا زمان سنج استفاده می شود . یکای اندازه گیری زمان ثانیه است اما در زندگی روزمره از یکاهای دیگریمانند دقیقه ، ساعت ، شبانه روز ، سال و ... استفاده می شود.

دقت در اندازه گیری :

دقت در اندازه گیری بهمهارت شخص اندازه گیری کننده و دقت وسیله­ی مورد نظر بستگی دارد .

 سوالات تستی علوم تجربی پایه ی هفتم)تیزهوشان(
طراح سوالات : سهیل غلامی
Soheilgholami.blogfa.com : وبلاگ
چه چیزی قابل افزایش و کاهش است و می توان مقدار آن را با یک
عدد نشان داد؟
1(کیفیت 2(کمیت فیزیکی 3(مشاهده 4(حواس پنجگانه
1
52120 کیلوگرم چند گرم است؟
1205)4 1220)3 1220)2 120)1
2
520 تن چند گرم است؟
0555)4 0555555)3 055)2 055555)1
3
وزن کدام گزینه کم تر است؟
1(جعبه ای به جرم 220 کیلوگرم 2(سنگی به وزن 22 نیوتون
3(کتابی به جرم 2355 گرم 4(سطل آبی به وزن 24 نیوتون
4
یکای مناسب برای اندازه گیری فاصله ی سیاره های منظومه ی
شمسی از زمین کدام است؟
1(کیلومتر 2(سال نوری 3(متر 4(سانتی متر
5
یکای مناسب برای اندازه گیری جرم یک عدد قرص سرما خوردگی
به جرم 52552 گرم کدام است؟
1(گرم 2(کیلوگرم 3(میلی گرم 4(تن
6
برای جابه جا کردن 3055 سی سی اسید سولفوریک حداقل از چند
ظرف 1 لیتری باید استفاده کرد؟
30)4 4)3 3)2 320)1
7
چهار قطعه با جنس و ابعاد کاملا یکسان و دما های متفاوت داریم.
کدام قطعه سنگین تر است؟
1(قطعه ی سردتر 2(قطعه ی داغ تر 3(قطعه ی با دمای
متعادل 4( با هم برابرند
8
زمان لازم برای چرخش یک بار کامل زمین به دور خودش چند
دقیقه است؟
9
سوالات تستی علوم تجربی پایه ی هفتم)تیزهوشان(
طراح سوالات : سهیل غلامی
Soheilgholami.blogfa.com : وبلاگ
14455)4 3255)3 02455)2 24)1
1ساعت و 1 دقیقه و 1ثانیه چند ثانیه است؟
32215)4 3221)3 3256)2 3265)1
10

منبع مطلب : shabany20.blogfa.com

مدیر محترم سایت shabany20.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

(خط کش قسمت اول )ابزارهای اندازه گیری

ابزارهای اندازه گیری (خط کش قسمت اول)

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، مهارت استفاده از اندازه گیری خط کش است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می شود.

برای اندازه گیری دقیق از ابزارهای ویژه ای استفاده می شود که بسیاری فراخور همه انواع اندازه گیری هستند. رایج ترین آن ها عبارتند از:

هر یک از این ابزارها دارای انواع گوناگونی است. ابزارهای اندازه گیری به طور کلی در دو دسته طبقه بندی می شوند:

خط کش ها:

انواع گوناگون خط کش های ماشین کاری در دسته های زیر طبقه بندی می شود:

این خط کش ها همه از فولاد آبداده ساخته می شوند و تقسیمات اندازه با دقت بسیار روی آنها حک می شود. تقسیمات خط کش انواع بسیار دارد و خط کش ها با طول های گوناگون ساخته می شوند. ضخامت خط کش های فولادی بسته به طول آنها دامنه ای از 4/0 تا 2/1 میلیمتر را در بر می گیرد. خط کش فولادی 15 سانتی ساده معمول ترین نوع خط کش است. در خط کش های اینچی هر اینچ به 8 و نیز 16 قسمت و در خط کش های میلیمتری هر سانتیمتر به 10 و نیز 20 قسمت تقسیم می شود. چگونگی تقسیم بندی های کوچکتر در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به ارقام و علایم ، مشاهده می شود که در لبه پایین خط کش تقسیمات اندازه 20 به 20 شماره گذاری شده است.

شکل 1    خط کش 15 سانتی متری فولادی آبداده با تقسیم بندی هایی که خواندن اندازه های کوچک را نیز آسان می سازد. شکل پشت و روی خط کش یکسان است.

هنگام اندازه گیری با خط کش فولادی به جای قرار دادن انتهای خط کش بر روی لبه قطعه کار بهتر است نشان تقسیم بندی یک سانتیمتر در لبه قرار گیرد؛ همچنین خط کش باید موازی با لبه قطعه کار باشد ضمناً فراموش نکنید که از عدد خوانده شده باید یک سانتیمتر کم شود. هنگام منطبق کردن نشان سانتیمتر بر روی لبه قطعه کار باید دقت شود که لبه قطعه کار درست روبروی نقطه میانی خط نشان 1 سانتیمتر خط کش قرار گیرد. گرچه خطوط تقسیم بندی خط کش های ماشین کاری از خط کش های معمولی بسیار دقیق تر و ظریف تر است ولی به هر حال نمی توان آن ها را بدون پهنا حک کرد. البته پهنای این خطوط برای بهتر دیدن اندازه ها لازم است.

شکل 2   اندازه گیری یک قطعه تخت با خط کش . بعضی از ماشین کاران به جای کم کردن یک سانتیمتر از اندازه خوانده شده تعداد اندازه های موجود بر روی خط کش را می شمارند.

شکل 3   خط تقسیم بندی 1 سانتیمتر و نیز خطوط میان نشانه های 1و2 بزرگ نمایی شده است. به پهنای خطوط تقسیم ونیز لزوم قرار دادن صحیح خط کش برای جلوگیری از بروز هرگونه خطا در اندازه گیری توجه کنید.

از خط کش فولادی برای اندازه گیری قطر درونی قطعات استوانه ای نیز استفاده می شود. برای جلوگیری از بروز خطا در خواندن اندازه لبه خط کش را نباید زیاد در درون استوانه فرو بُرد. با حرکت دادن خط کش به طرف جلو و عقب در امتداد قوسی کوچک اندازه های مختلفی به دست می آید که بزرگ ترین آنها اندازه صحیح قطر درونی استوانه است.

شکل 4    روش اندازه گیری قطر درونی با استفاده از خط کش فولادی.

برای اندازه گیری قطر درونی مقاطع گرد باید خط کش را روی سطح مقطع آن قرار داد و باز از خط نشان تقسیمات خط کش استفاده کرد. با جلو و عقب راندن خط کش در امتداد قوسی کوچک بزرگ ترین اندازه ای که خوانده می شود اندازه قطر بیرونی قطعه است.

برای اندازه گیری عمق سوراخ بهتر است از دو خط کش استفاده شود یکی از آنها و یا یک تیغه صاف به گونه ای در انتهای قطعه کار قرار می گیرد که خط تقسیم بندی خط کش دیگر دقیقاً بر روی تیغه آن قرار گیرد.

شکل 5   روش اندازه گیری قطر بیرونی مقاطع گرد با استفاده از خط کش فولادی.

شکل 6    استفاده از دو خط کش برای اندازه گیری عمق سوراخ.

در این حالت عمق سوراخ را می توان به دقت از روی خط کش اندازه گیری دوم خواند. البته برای این منظور استفاده از خط کش فولادی و سطح صاف نتیجه دقیقتری به دست می دهد.

شکل7   اندازه گیری عمق سوراخ با استفاده از خط کش فولادی و سطح صاف.

یکی دیگر از موارد استفاده خط کش فولادی اندازه گیری فاصله میان دندانه های پیچ (گام) در هنگام پیچ تراشی با ماشین تراش است. برای این منظور خط کش را موازی با محور قطعه کار قرار دهید و تعداد دندانه ها را در یک اینچ بشمارید.

شکل 8   اندازه گیری گام دندانه های پیچ با استفاده از خط کش فولادی.

نخستین دندانه ای که باید شمرده شود همان نخستین دندانه ای است که درست در طرف راست خطِ تقسیم بندی خط کش قرار دارد.

ادامه دارد....

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم : طیبه موسیوند

منبع مطلب : article.tebyan.net

مدیر محترم سایت article.tebyan.net لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب