شعر درباره آب از مولانا

شعر درباره آب از مولانا ؛ اشعار زیبای مولانا درباره آبشعر درباره آب از مولانا ؛ اشعار زیبای مولانا درباره آب

شعر درباره آب از مولانا ؛ اشعار زیبای مولانا درباره آب همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر درباره آب از مولانا

چشمه خضر و کوثری ز آب حیات خوشتری

ز آتش هجر تو منم خشک دهان چرا چرا

مهر تو جان نهان بود مهر تو بی‌نشان بود

در دل من ز بهر تو نقش و نشان چرا چرا

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر آب از مولانا

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

مولانا

بیشتر بخوانید : شعر زیبا برای فوت مادر بزرگ ، متن و شعر کوتاه در فراق مادربزرگ

شعر درباره آب از مولانا

آب حیات آمد سخن کاید ز علم من لدن

جان را از او خالی مکن تا بردهد اعمال‌ها

بر اهل معنی شد سخن اجمال‌ها تفصیل‌ها

بر اهل صورت شد سخن تفصیل‌ها اجمال‌ها

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر آب از مولانا

چون تو سرافیل دلی زنده کن آب و گلی

دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره آب از مولانا

گر سیل عالم پر شود

هر موج چون اشتر شود

مرغان آبی را چه غم

تا غم خورد مرغ هوا

مولانا

بیشتر بخوانید : شعر زیبا برای تسلیت مادر بزرگ ، متن برای پدربزرگ و مادربزرگ فوت شده

شعر آب از مولانا

ای خسرو مه وش بیا ای خوشتر از صد خوش بیا

ای آب و ای آتش بیا ای در و ای دریا بیا

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره آب

ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده

ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا

این باد اندر هر سری سودای دیگر می‌پزد

سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره آب از مولانا

خورشید از رویش خجل گردون مشبک همچو دل

از تابش او آب و گل افزون ز آتش در ضیا

مولانا

بیشتر بخوانید : شعر زیبا برای تسلیت پدر ، شعر تسلیت پدر به دوست صمیمی

شعر آب از مولانا

گر لب فروبندم کنون

جانم به جوش آید درون

ور بر سرش آبی زنم

بر سر زند او جوش را

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره آب

گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود

تا درد تو روشن شود تا درد تو گردد دوا

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره آب از مولانا

ای مه افروخته رو

آب روان در دل جو

شادی عشاق

بجو کوری اغیار بیا

مولانا

بیشتر بخوانید : شعر زیبا برای فوت خواهر ، دلتنگی متن زیبا برای خواهر فوت شده

شعر آب از مولانا

من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او

وز سخنان نرم او آب شوند سنگ‌ها

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره آب

بام و هوا تویی

و بس نیست روی به جز هوس

آب حیات جان تویی

صورت‌ها همه سقا

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره آب از مولانا

چونک کلیم حق بشد سوی درخت آتشین

گفت من آب کوثرم کفش برون کن و بیا

مولانا

بیشتر بخوانید : شعر زیبا برای تسلیت گفتن ، شعر برای تسلیت گفتن به دوست

شعر آب از مولانا

خداوندا زهی نوری

لطافت بخش هر حوری

که آب زندگی سازد

ز روی لطف ناری را

مولانا