راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما میکندراهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما میکند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

پرسش و پاسخ علوم اجتماعی

                                                                        بسمه تعالی

     پرسش و پاسخ کلیه ی درس ها ی اجتماعی( جغرافی ، تاریخ و مدنی) پایه ی چهارم ابتدایی

                                                            

                                              جغـــــرافـــی  

                                                         درس اول : محیط زندگی ما

1 -  آیا محیط زندگی همه ی انسان ها مثل هم است ؟   خیر ، با توجه به شرایط آب و هوایی آن منطقه ، فرق می کند .

2 –  آیا برای شناخت محیط های دیگر می توانیم به همه جا سفر کنیم ؟  خیر ، این امکان برای همه کس تقریبا وجود ندارد .

3 – پس  به چه وسیله ای محیط زندگی دیگران را بشناسیم ؟  با مطالعه ی جغرافیا می توانیم ازمحیط زندگی دیگران باخبر شویم .

 4 – جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟ به وسیله ی جغرافیا ما می توانیم محیط زندگی خود و دیگران را بشناسیم و بدانیم مردم در نقاط مختلف جهان چگونه زندگی می کنند .

5 – به کمک جغرافیا چه اطلاعاتی از دیگر نقاط جهان به دست می آوریم ؟ از نحوه ی زندگی  ، آب و هوا ، زبان رسمی ، کار و . . . آن ها با خبر می شویم .                       

                     درس دوم : چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند ؟

1 – چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند ؟  نقشه ، کره ی جغرافیا ، فیلم ، عکس و کتاب

2 -  عکس ، چه کمکی در یادگیری جغرافیا به ما می کند ؟  عکـس هـا به مـا کمــک می کننـد تا  با  راه هـا ،  کوه هـا  ، دشت هـا   ،  رود خانه ها ، نوع گیاهان و جنگل ها ، مردمان و شیوه ی زندگی آن ها آشنا شویم .

3 -  زمینی که ما در آن زندگی می کنیم ، به چه شکلی است  ؟ به شکل یک توپ است  که به آن کره ی زمین می گویند .

7 – در ایران چند استان وجود دارد ؟  31   استان

                                                     

                                                                درس سوم : نقشه

1 - نقشه چیست ؟ شکلی است که زمین یا قسمتی از آن را با اندازه ی کوچک تر به ما نشان می دهد .

        2 - برای فهمیدن نقشه به چه چیز هایی باید توجه کنیم ؟ باید به راهنمای روی نقشه و علائم روی آن توجه کنیم .

3 – راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند ؟ هر کدام از علائم مفهوم خاصی دارند که راهنما آن را برای ما توضیح می دهد .

4 – آیا ما می توانیم نقشه ای ساده از یک شهر یا روستا و یا یک منطقه تهیّه کنیم ؟ بـلـه در صـورتی که از بالا به آن نگـاه کنیــم و در اندازه ای کوچک تر، آن را روی کاغذ  رسم کنیم ، توانسته ایم یک نقشه ی ساده تهیه کنیم . 

                     درس چهارم : چگونه جهت های جغرافیایی را پیدا کنیم ؟

1 -  جهت های اصلی چند تاست ؟ نام ببرید .  4 تاست  ، شمال ، جنوب ، شرق و غرب

2 – خورشید از کدام جهت طلوع می کند ؟ از جهت شرق

3 – خورشید در چه جهتی غروب می کند ؟ در جهت غرب

4 – دستگاهی که به وسیله ی آن جهت ها را پیدا می کنیم چه نام دارد ؟  قطب نما .

5 – قطب به کجای کره یزمین گفته می شود ؟ به بالاترین و پایین ترین نقطه ی روی زمین قطب گفته می شود .

( بالاترین نقطه ی روی زمین قطب شمال و پایین ترین نقطه ی روی زمین قطب جنوب نام دارد . )

6 -  به جز جهت های اصلی چه جهت های دیگری وجود دارد ؟ جهت های فرعی

7 – جهت های فرعی را نام ببرید ؟ شمال شرقی  ، شمال غربی  و  جنوب شرقی ، جنوب غربی

8 –  چرا به جهت های فرعی نیاز داریم ؟ چون همه ی مکان ها به طور دقیق در جهت های اصلی قرار نگرفته اند .

9 -  فاصله ی بین جهت های اصلی  شمال و شرق را چه می نامند ؟ شمال شرقی

10 -   فاصله ی بین جهت های اصلی  شمال و غرب را چه می نامند ؟ شمال غربی

11 -  فاصله ی بین جهت های اصلی  جنوب و شرق را چه می نامند ؟ جنوب شرقی

12 -  فاصله ی بین جهت های اصلی  جنوب وغرب را چه می نامند ؟جنوب  غربی

13 -  در نقشه ی جغرافیا   شمال در کجای نقشه قرار دارد ؟  در بالای نقشه

14 - در نقشه ی جغرافیا  ، جنوب در کجای نقشه قرار دارد ؟  در پایین نقشه

15 – چرا به جهت های غیر از جهت های اصلی ، جهت های فرعی می گویند ؟ چون در فاصله ی بین دو جهت اصلی قرار دارند.

16- در نقشه چگونه می فهمیم شرق و غرب کجاست ؟ اگر روبروی نقشه بایستیم  ، دست راست ما سمت شرق و دست چپ ما سمت غرب را نشان می دهد .

17 – قطب نما چیست ؟ و چگونه کار می کند ؟ وسیله ای است که جهت قطب شمال وقطب جنوب زمین را به وسیله ی عقربه ی آهنربایی ( مغناطیسی ) نشان می دهد . نوک این عقربه همیشه در امتداد ( به سمت ) شمال وجنوب قرار دارد .  

              درس پنجم : ناهمواری های ایران ( سرزمین های بلند)

1-   رشته کوه چیست ؟ به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند ، رشته کوه می گویند .

2 -  چند رشته کوه در کشور عزیزمان ایران وجود دارد ؟ نام ببرید .  دو رشته کوه  ، رشته کوه  البرز و  رشته کوه  زاگرس

3 – قلّه به چه جایی می گویند ؟ به بلندترین نقطه ی کوه قلّه می گویند .

4 – پستی و بلندی های زمین را چه می گویند ؟ ناهمواری

5 – بلند ترین قلّه در رشته کوه البرز چه نام دارد ؟ و ارتفاع آن چند متر است ؟  قلّه ی دماوند که 5610 متر ارتفاع دارد .

6 -  ارتفاع یک قلّه را چگونه حساب می کنند ؟ ارتفاع را با متر و از سطح دریا حساب می کنند .

7 – دو قلّه از قلّه های رشته کوه زاگرس را نام ببرید ؟ قلّه های زرد کوه و دنا  

8 – در شمال غرب ایران چه کوه هایی وجود دارد ؟ کوه های سهند و سبلان

9 -  کوه پایه به چه جایی گفته می شود ؟ به زمین های پایین کوه ، کوه پایه می گویند .

10 –  رشته کوه البرز در کدام قسمت ایران قرار دارد ؟  شمال ایران

11 – در غرب و جنوب غربی ایران کدام رشته کوه قرار دارد ؟ رشته کوه زاگرس

12 – شهر ها و روستا ها بیشتر در در چه نقاطی قرار گرفته اند ؟  در کوه پایه ها  

13  -  رنگ قهوه ای  در نقشه ، نشان دهنده ی چه مکان هایی است ؟ کوه ها

14 - مهم ترین و بزرگترین شهری که در کوهپایه ی البرز قرار دارد ، چه شهری است ؟ تهران

15 – به جز قلّه ی دماوند چه قلّه های دیگری در رشته کوه البرز قرار دارد ؟ قله های سبلان و علم کوه

16 –  آیا پستی ها و بلندی ها در همه جای ایران یکسان است ؟ خیر

17 – آیا به جز رشته کوه البرز و رشته کوه زاگرس ، کوه های دیگری را می شناسید ؟ بله ، در قسمت های شرقی و داخلی (مرکزی ) هم کوه های دیگری وجود دارد .

               

              درس ششم : نا همواری های ایران ( سرزمین های پست )

1 - دشت را شرح دهید ؟ به زمین های هموار دشت می گویند .

2 -  در کدام دشت ها ، شهر ها و روستا های فراوانی وجود دارد ؟ دشت هایی که خاک آن ها حاصل خیز است و کشاورزی در آن رونق دارد .

3 -   دشت های وسیع ایران را نام ببرید ؟ دشت لوت و دشت کویر که در قسمت شرقی و  مرکزی ایران قرار دارد .

4 – جویبار چیست ؟ در کوهستان ها برف فراوان می بارد ، پس از گرم شدن هوا این برف ها آب می شوند و از جاری شدن آب بر روی زمین جویبار پدید می آید .

5 – رود چیست ؟ از به هم پیوستن چند جویبار ،  رود تشکیل می شود .

6 - آبرفت چیست ؟ به شن و ماسه و گل و لایی که رود ها به همراه می برند و در جایی دیگر ته نشین می شود آبرفت

می گویند.

7 – شن و ماسه ها چگونه به وجود می آیند ؟ رود ها و جویبار ها پیوسته ،  دامنه ی کوه ها را می شویند و سنگ های بزرگ و کوچک را با خود می غلتانند ، از برخورد سنگ ها  به یکدیگر شن و ماسه ی فراوان تولید می شود ،

8 -  جلگه چگونه به وجود می آید ؟  از ته نشین شدن و انباشته شدن آبرفت ها در طول سالیان دراز جلگه پدید می آید .

9-  جلگه ها در کجا به وجود می آیند ؟ در نزدیکی دریا و کنار رود ها

10 -  چرا بسیاری از شهرها وروستا ها در دشت ها به وجود آمده اند ؟ چون خاک این دشت ها که از ْآبرفت رود ها به وجود آمده است  ، بسیار حاصل خیز بوده و برای کشاورزی مناسب هستند .

11 – دشت ها چند نوع هستند ؟ دو نوع ، دشت های حاصل خیز و دشت های غیر حاصل خیز

12 – نام چند جلگه که در کناره های دریای خزر قرار دارند نام ببرید ؟ گیلان  ، مازندران  ، گرگان و مغان

13 – آیا در کناره های خلیج فارس هم جلگه ای را می شناسید ؟  بله ، جلگه ی خوزستان و جلگه ی کناره ی خلیج فارس

                                                   

                                                        درس هفت : آب و هوا چیست ؟

1 – دماسنج چیست ؟ وسیله ای است که با استفاده از آن میزان گرمی و سردی هوا را اندازه می گیرند .

2 – آیا دمای هوا همیشه یکسان است ؟ خیر در فصل های مختلف وحتی زمان ها و مکان های گوناگون دمای هوا متنوع است .

3 – هوا در هنگام صبح و شب چگونه است ؟ چرا ؟ خنک است . به خاطر نبود خورشید

4 – در چه زمانی هوا گرم تر است ؟ چرا ؟ هنگام ظهر ، چون خورشید در وسط آسمان است و مستقیم  می تابد .

5 -  مقدار بارش باران را چگونه اندازه می گیرند ؟  به وسیله ی دستگاهی به نام باران سنج

6 -  گرم ترین و سرد ترین ماه های سال را در شهر یزد نام ببرید ؟ تیرماه و مرداد ماه گـرم ترین  ماه ها و دی مـاه ســرد تــرین ماه های سال هستند .

7 – مقدار بارش باران در یزد در کدام ماه بیشتر است ؟  فروردین ماه و اسفند ماه

8 – ماه های خشک سالی در شهر یزد را نام ببرید ؟ خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور و مهر

9 -  به چه نوع آب و هوایی ، آب و هوای گرم و خشک می گویند ؟ به مناطقی که در بیشتر ماه های سال ، باران کم می بارد و هوای گرم دارند ، ناحیه ی آب و هوایی گرم و خشک می گویند .

                        درس هشتم : نواحی آب و هوایی ایرن کدام اند ؟

1 -  ایران از نظر آب و هوایی به چند ناحیه تقسیم می شود ؟ نام ببرید . سه ناحیــــه ی آب و هـــوایی  ،  (ناحیــه ی خــــزری ، ناحیه ی کوهستانی  ، ناحیه ی گرم و خشک )

2 – چرا آب و هوا در همه جای کشور ما یک جور نیست ؟ چون در کشور ما پستی ها و بلندی های فـراوان وجود دارد . بعضــی جاها کوهستانی و در جایی دیگر دشت هایی خشک و بعضـی نقاط در کنــاره ی دریا قـرار دارد . به همیـن دلیــل  ، آب و هوا در همه جا یکسان نیست .

3 – ناحیه ی خزری را تعریف کنید ؟ کنـاره های پسـت دریـای خزر هر چند که وسعـت کمی دارد امـا به علت بارش فـراوان و هـوای نسبتـاً معتدل ، در این ناحیـه گـرما و سرمـای شـدیـد وجود نـدارد . به همیـن دلیـل در این ناحیـه جنگـل های انبوه و چمنزارهای سر سبز و زیبا پدید می آید .

4 – در نقشه ،  ناحیه ی خزری را با چه رنگی نشان می دهند ؟ سبز

5 – به چه دلیل در ناحیه ی خزری ،  کشاورزی پر رونق است ؟ به علـت بـارنـدگـی فـراوان و  وجـود خاک حاصـل خیـز و آبـرفتی ، کشاورزی در این ناحیه بسیار رونق دارد .

6 –  چرا در فصل تابستان  ف در دامنه ی کوه ها ، مراتع سر سبز به وجود می آید ؟  چون برف کوه ها با آمدن فصل تابستان و گرم شدن هوا ، آب شده و به صورت چشمه ها و جویبـار ها به طرف دامنه ها جاری می شود و همیـن رطـوبـت کافی در دامنه ها باعث رشد گیاهان و به وجود آمدن مراتع سر سبز می شود .

7- در کدام ناحیه از نواحی ایران  ، باران بیشتر می بارد ؟ ناحیه ی خزری

8– کوچک ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام ناحیه است ؟ ناحیه ی خزری

9– بزرگ ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام ناحیه است ؟ ناحیه ی گرم و خشک

10 در چه ناحیه ی  آب و هوایی ، بیشتر ماه های سال سرد است ؟ ناحیه ی کوهستانی

11–  عشایر به چه مردمانی گفته می شود ؟  عشایر مردمی خون گرم و مهربان هستند که در چادر زندگی می کنند و  جهت یافتن علوفه برای دام خود مدام در حال کوچ کردن هستند .

12 - عشایر به چه شغلی مشغول هستند ؟ اغلب عشایر به دامداری و کشاورزی دیم مشغول هستند .

13 – چرا عشایر در چادر زندگی می کنند ؟  برای این که آن ها مدام در حال کوچ کردن هستند . ( چادر به راحتی قابل جمع کردن و برپا کردن است . )

14-  ییلاق چیست ؟ عشایر وقتی هوا رو به گرمی می گذارد ، دام های خود را به تدریج به جاهای بلند تر و سردتریا همان ییلاق می برند .

15- قشلاق چیست ؟در فصل پاییز و زمستان که هوا سرد می شود ، عشایر با گلّه های خود به جاهای پست تر و گرم تر یا همان قشلاق کوچ می کنند .

16– در کدام شهر ایران ، در همه  ماه های سال باران می بارد ؟ بندر انزلی که در ناحیه ی خزری قرار دارد .

17– کم باران ترین شهر ایران کدام شهر است ؟ یزد که در ناحیه ی گرم وخشک قرار دارد .

18– ناحیه ی گرم و خشک دارای چه نوع آب و هوایی است ؟  در این ناحیه در بیشتر ماه های سال هوا گرم است . و باران گرم می بارد . گرمی و خشکی هوا مانع رشد گیاهان می شود و بیشتر ، بوته های خاردار در این ناحیه دیده می شود .

19– کدام شهر در دی ماه سرد ترین آب و هوا را دارد ؟ شهر کرد که در ناحیه ی کوهستانی قرار دارد .

20 - آب های جنوبی ایران را نام ببرد ؟ خلیج فارس و دریای عمان

21- کدام قسمت ایران دارای آب و هوای گرم و خشک است ؟ بیشترمناطق داخلی ( مرکزی ) و جنوبی                             

                            درس نهم : دریا ها و دریاچه های ایران

1 – دریا چیست ؟ دریا ها ، گودال های بزرگ در روی زمین هستند که از آب پر شده اند . و به دیگر دریا ها راه دارند .

2 – در شمال ایران چه دریایی وجود دارد ؟  دریای خزر

3 – در جنوب ایران چه دریا و چه خلیجی وجود دارد ؟ دریای عمان و خلیج فارس

4 – مهم ترین ، صید در دریای شمال را نام ببرید ؟ ماهی خاویار

5 – دریای خزر در میان چه کشور هایی قرار دارد ؟ ایران ، ترکمنستان ، آذربایجان ، روسیه ، قزاقستان

6 – بندر چیست ؟ عده ای از مردم در شهر های واقع در کنار دریا زندگی می کنند ، به این شهر ها بندر می گویند .

 7- اسکله چیست ؟ در بندر ها ، جایی  که کشتی ها در کنار آن ها می ایستند و بارگیری یا تخلیه ی بار می کنند اسکله می گویند.

8– دو بندر بازرگانی در کنار دریای خزر را نام ببرید ؟  بندر انزلی و بندر ترکمن

9-  چه عواملی باعث آلودگی دریا ها می شود ؟ عواملی چون احداث و ایجاد کارخانه های بزرگ در کناره ی رود خانه ها ، مخصوصا کارخانه های صنعتی که پس آب و فاضلاب آن ها به رود خانه ها و دریا ها می ریزد . نشت نفت از نفت کش ها ، ورود فاضلاب شهرها و روستا ها به دریاها

10– آلودگی دریا ها چه زیان هایی دارد ؟  باعث می شود که آبزیان موجود در دریا ها بر اثـر مواد سمـی گوناگون که در مواد آلوده کننده وجود دارد، ازبین بروند . که این امر باعــث می شـود به تدریج نسـل گونه هایی از آبزیان نابود شـود و نابودی حلقه ای از زنجیر هستی مشکلات جبران ناپذیری را به دنبال دارد .

11 -  دریای عمان و خلیج فارس چه اهمیّتی برای ایران دارد ؟ دریای عمان به دلیل ارتباط با آب های بزرگ دنیا ، آبراه مناسبی برای رفت و آمد کشتی هاست . از طرفی صید ماهی و میگو نیز دو محصول عمده ی این منطقه است .که عدّه ی زیادی از مردم را نیز به شغل صیّادی مشغول کرده است .

12- خلیج چیست ؟ پیشرفتگی آب در خشکی را که از یک طرف به دریا راه داشته باشد ، خلیج می گویند .

13 – جزیره را تعریف کنید ؟ به خشکی هایی که اطراف آن ها را آب فرا گرفته باشد جزیره می گویند و یا( خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند جزیره گفته می شود . )

14 - نام چند جزیره  را در خلیج فارس نام ببرید ؟ کیش ، قشم ، خارک ، تنب بزرگ ، تنب کوچک ، لاوان ، ابوموسی ، سیری ، فارو بزرگ ، فارو کوچک ، هنگام  ،هندورابی ، لارک ، و هرمز

15 – از خلیج فارس چه چیزهایی استخراج می شود ؟ نفت و گاز

16 – معمول ترین کار ها در شهر های بندری را نام ببرید ؟  عده ای از مردم به کار بارگیری و بار اندازی و یا محافظت از کالاهایی که در انبارها نگهداری می شود و عده ای هم به کار صید و صیادی مشغول هستند . و عده ای به کار بازرگانی و عده ای کار در پالایشگاه ها

17 – نام دریاچه ی داخلی ایران را نام ببرید ؟ در کدام قسمت ایران قرار دارد ؟ دریاچه ی ارومیه در شمال غربی ایران

18 – دریاچه ی ارومیه دارای چه نوع آبی است ؟ بسیار شور است ، می توان گفت شورترین دریاچه ی ایران است .

19 – نام چند دریاچه ی ایران را نام ببرید ؟ دریاچه های هامون ، بختگان ، نمک و ارومیه

20 – دریای خزر از چه نظر اهمیّت دارد ؟ دریای خزر یک دریاچه است ولی به خاطر وسعت زیاد آن ، دریا نامیده می شود . دریای خزر از نظر صید به خصوص ماهی خاویار اهمیّت فراوان دارد . از بعضی قسمت های نزدیک به ساحل این در یا نفت استخراج می شود و از طرفی دیگر وجود دریای خزر در معتدل کردن آب و هوای استان های ساحلی مأثر است .

21 – بندر ها برای کشور ها چه اهمیّتی دارند ؟  بندر ها محــل رفت و آمد و بار گیــری کشتـی های بـزرگ و کوچـک هستنــد . بندر ها محل مبادله ی کالاها می باشند ( صادرات و واردات ) . بندر شهری در کنار دریاست .

                         

                         درس دهم : چرا رود ها برای ما اهمیّت دارند ؟

1 –   رود ها و رود خانه ها  چگونه به وجود می آیند ؟  از جـاری شــدن آب بر روی زمین جویبــار به وجود می آیـد و از به هم پیوستن جویبارها رود به وجود می آید و هر گاه چند رود با هم یکی شوند رود خانه به وجود می آید .

2-  چرا در کشور ما کوهستان ها اهمیّت زیادی دارند؟ چون تقریبا همه ی رود های کشور ما از کوهستان ها سرچشمه می گیرند.

3 -  بیشتر رودهای ایران از کدام کوه ها  سرچشمه می گیرند ؟ از رشته کوه های بلند البرز در شمال و رشته کوه های زاگرس در غرب و جنوب غربی

4 -  چند رود نام ببرید که به دریای خزر می ریزد ؟ سفید رود ، رود چالوس ، اترک ، گرگان  ، ارس ، شفارود ، کرگان رود

5 -   رودی را نام ببرید که به خلیج فارس می ریزد ؟ اروند رود

6 -  دو  رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزد را نام ببرید؟ زرینه رود و سیمینه رود

7 -  آب مصرفی شهرهای تهران و کرج را کدام رود ها تأمین می کنند ؟ رود کرج و جاجرود

8 -  پر آب ترین رود های ایران کدامند ؟ سفید رود  و کارون

9 -  چرا رود های ناحیه ی گرم و خشک دایمی نیستند و در تابستان ،  اغلب کم آب و یا خشک می شوند ؟ چون در این ناحیه بارندگی کم است  وبرف کمتری نسبت به ناحیه ی کوهستانی در این ناحیه می بارد  . با گرم شدن هوا ، برف و یخ کوه ها سریع ذوب شده و تمام می شوند . به همین دلیل رود های این نواحی در تابستان یا  کاملا خشک می شوند و یا کم آب هستند .

10 -  طولانی ترین مسیر را کدام  رود در ایران دارد ؟ رود کارون

11 -  کوتاه ترین مسیر را کدام  رود در ایران دارد ؟  رود چالوس

12  -  چرا بر روی رود ها ، سد می بندند ؟ اولا در فصل بارندگی از طغیان سیلاب جلوگیری کنند .  ثانیا آب را ذخیره کنند تا در مواقع مناسب برای کشاورزی  از آن استفاده نمایند  . ثالثا از نیروی آب پشت سد  به کمک چرخ های آبی  ( توربین ) برق تولید می نمایند که به این وسیله هم در سوخت صرفه جویی نموده و هم  از آلودگی هوا  جلوگیری می کنند .

13 – آب رود خانه ی زاینده رود به کجا می ریزد ؟ باتلاق گاو خونی

14 -  اروند رود از به هم پیوستن کدام رود ها به وجود می آید ؟ دجله و فرات از کشور عراق و کارون از ایران به هم می پیوندند و اروند رود را به وجود می آورند .

                               درس یازدم : راه ها در زندگی ما چه نقشی دارند ؟

1-  راه ها در رفع نیاز های انسان چه نقشی دارند ؟ راه وسیله ی ارتباط مردم با یکدیگر یا شهر ها و روستاها با یکدیگر می باشد . همه ی مکان ها به وسیله ی راه ها به هم مربوط می شوند .

2 –  انواع راه های ارتباطی را نام ببرید ؟  راه های زمینی ، راه های دریایی و راه های هوایی

3-   چند وسیله ی حمل ونقل را نام ببرید ؟ قطار ، اتومبیل ( ماشین )  ، کشتی ،  قطار ، هواپیما

4 -  در گذشته های دور مردم برای مسافرت یا حمل بار از چه وسایلی استفاده می کردند ؟ در گذشته های دور ماشین اختراع نشده بود و مردم برای مسافرت از اسب و شتر و الاغ و گاری استفاده می کردند .

5 – استفاده از آن ها چه مشکلاتی را در بر داشت ؟ اول از همه دیر تر به مقصد می رسیدند . دوم این که راه ها نا هموار بودند و گاه با آمدن برف وباران چندین ماه سفر به تأخیر می افتاد. از همه مهم تر راه ها به علت وجود اشرارو یاغی ها  نا امن بودند .

6 –  کالا ها چگونه به ایران وارد یا از کشور خارج می شوند ؟ از راه های ارتباطی و با وسایل گوناگون حمل و نقل

7 -  صادرات چیست ؟ به کالاها و اجناسی که در داخل یک کشور تولید می شود و سپس برای مصرف به کشوری دیگر فرستاده می شود ، صادرات می گو یند .

8 -  واردات چیست ؟ کالاها و اجناسی که یک کشور برای مصرف داخلی اش از کشوری دیگر خریداری و وارد می کند ، واردات می گویند .

9 -  صادرات مهم ایران را نام ببرید ؟  نفت ، گاز ، پسته ، فرش ، خشکبار ، میوه ، ماشین آلات کشاورزی 

10 -  به چه وسایلی ، وسایل حمل و نقل می گویند ؟ وسایلی که افراد و کالاها را جا به جا می کنند .

11 -  چند نمونه از وسایل حمل و نقل زمینی را نام ببرید ؟ انواع اتومبیل ،  کامیون ، موتور سیکلت ، قطار

12 – در راه های زمینی  برای حمل بار از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ قطار ، کامیون ، کامیونت و وانت بار

13 -  مسافرت با کدام یک از وسایل حمل و نقل مطمئن تر است ؟ قطار

14 -  برای حمل و نقل کالای زیاد و سنگین از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ کشتی

15 – دو ایراد حمل و نقل با کشتی را بیان کنید ؟ کشتی خیلی کند حرکت می کند و همه ی کشور ها به آب های آزاد راه ندارند .

16 -  حمل مسافر در مسافت های طولانی از کدام راه و با چه وسیله ای  راحت تر است ؟ از راه هوایی به وسیله ی هوا پیما

17 -  برنج و چای مورد نیاز مردم ایران ، بیشتر در چه استانی تولید می شود ؟ استان گیلان

                                     

                                     درس دوازدهم : راه های ایران

1 - راه های حمل و نقل کشور ایران چند نوع است نام ببرید ؟  زمینی ، دریایی ، هوایی

2 – چه راهی نقاط مختلف را به هم مربوط می سازد ؟ راه زمینی

3 -  چرا راه آهن ایران بزرگ ترین رگ حمل و نقل محسوب می شود ؟ چون دریای خزر را به خلیج فارس و دریای عمان که آبراه بین المللی است مربوط می کند .

4 –  بیشترصادرات ایران از چه راهی صورت می گیرد ؟ راه دریایی

5 -  راه آهن سراسری ایران  ، بندر ترکمن را به کدام بندر جنوبی متصل می کند ؟ بندر خرمشهر ، بندر امام خمینی و بندر عبّاس

6 – کدام فرود گاه بین المللی در کشور از نظر پرواز های داخلی و خارجی مقام اول را دارد ؟ فرودگاه مهر آباد تهران

7 -  فرودگاه بین المللی با فرود گاه داخلی چه فرقی دارد ؟ از فرودگاه داخلی برای پرواز های داخل کشور استفاده می شود و

 نمی توان از آن به خارج کشور سفر کرد و یا از خارج به آن فرود گاه آمد در صورتی که در فرود گاه بین المللی هر دو سفر

(  داخلی و خارجی ) را می توان انجام داد .

                                                                               

                                                      تاریخ

                               درس اول : زندگی انسان در گذشته های دور

 1 -   مهم ترین مشکلات انسان ها در هزاران سال پیش چه بود ؟ پیدا کردن غذا و نداشتن خانه

2 -   چه چیز هایی به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شود ؟  خداوند پیامبران را فرستاد تا انسان ها را هدایت کنند . خداوند به انسان ها عقل و شعور داد تا بتوانند راه حلی برای مشکلات خود پیدا کنند .

3 -  کشف آتش چه کمکی هایی به انسان کرد ؟ از آتش برای گرم کردن و پختن گوشت حیوانات و روشنایی استفاده کرد و بعد ها توانست برای ساختن ظروف گلی از آتش استفاده نماید .

4 – چرا در گذشته های درو بعضی انسان ها در غار ها زندگی می کردند ؟ انسان ها در جست و جوی خانه و مکانی امن به غار ها پناه بردند تا از سرما و حمله ی حیوانات در امان باشند . و در ثانی آتش در درون غار گرما و نور مناسبی داشت . 

5 -  انسان های امروزی نیاز های خود را چگونه برطرف می کند ؟ با کار کردن پول در می آورد و سپس با آن پول نیاز های خود را از دیگران تهیه می کند .

6 -  انسان های امروزی از چه وسایلی استفاده می کنند ؟ وسایلی که راحتی زندگی آن ها را فراهم کند مانند : انواع ماشین آلات ، انواع لوازم صوتی و تصویری و غذاهای متنوع حیوانی و گیاهی و . . .

7 – چه چیزهایی به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شود ؟ خداونــد به انســان عقــل و شعــور و دست های توانا داد تا به وسیله ی آن ابزاری بسازد و برسختی ها پیروز شود .

8 -   اولین ابزاری که انسان نخستین ساخت از چه جنسی بود؟ از سنگ و شاخه ی درختان و استخوان حیوانات بود .

9 -  انسان نخستین از استخوان حیمانات برای چه استفاده کرد ؟ برای کندن زمین و پیدا کردن ریشه  ی گیاهان

10 – انسان نخستین چگونه تبر را ساخت ؟ با بستن یک دسته ی چوبی به یک سنگ لبه تیز

11 -  انسان آتش را چگونه کشف کرد ؟ با مشـاهده ی  رعـد و برق که با برخورد به بعضـی چیزها مثل درختـان آتـش به وجود می آمد  ، پس از مدتی پی برد با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند آتش درست کند .

12 -  انسان نخستین چگونه توانست بهتر از گذشته حیوانات را شکارکند ؟  با استفاده از ابزاری که ساخته بود .

13 – چرا حیوانات نتوانسته اند در زندگی خود تغییری به وجود بیاورند ؟ به علت نداشتن عقل و شعور

                                        درس دوم : پیدایش روستا  

1 – کشاورزی چه کمکی به انسان کرد ؟ با آغاز کشاورزی زندگی انسان ها تغییر کرد ، انسان دیگر مجبور نبود برای به دست آوردن غذا کوچ کند . با رواج کشاورزی ، در کنار رود ها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساخت و همان جا ساکن شد .

2 -  نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند ؟ انسـان ها می دانستنـد که زمیـن های کشــاورزی به مراقبـت نیاز دارند پس برای     مراقبـت از کشتـزارها و مـزارع خود در کنـار آن ها سـاکن شـدند . و چـون مـراقبـت از مزارع کار دشـواری بود و به تنهایی

 نمی توانستند این کار را انجام دهند خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند،  به این ترتیب اولین روستاها به وجود آمد .

3 -  نخستین حیوانی که به دست انسان اهلی شد چه نام دارد ؟ سگ

4 – بعد از اهلی کردن سگ چه حیوانات دیگری اهلی شدند ؟ گاو و گوسفند و بز

5 -  سگ اهلی چه کمکی به انسان کرد؟ به شکارچیان کمک می کرد تا مسیرحیواناتی راکه می خواهند شکار کنند را پیدا کنند .

6 -  با اهلی کردن برخی از حیوانات انسان دست به چه کاری زد ؟ دامپروری

7 – در دوره ی شکار زنان و مردان چه وظیفه ای داشتند ؟ مردان به شکار می پرداختند و زنان نیز در نگهداری کودکان و جمع آوری گیاهان خوراکی می کوشیدند .

8 -  انسان نخستین چگونه به راز کشاورزی پی برد ؟ او پس از مدت ها متوجه شد و قتی که دانه ای در جایی به زمین می افتد ، پس از مدتی در آن جا گیاهی سبز می شود به این ترتیب فن کشاورزی را یاد گرفت .

9 -  انسان ها نخستین برای خانه سازی از چه چیزهایی استفاده می کردند ؟ از سنگ و خشت

10 -  حیوانات اهلی چه کمک هایی در امر کشاورزی به انسان کردند ؟  انسان برای شخم زدن زمین از آن ها استفاده می کرد .

                                         درس سوم : نخستین شهر ها

 1-  نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند ؟ با گذشت زمان ، جمعیت بعضی روستاها بیشتر شد و این روستاها به شهر تبدیل شدند .

2 -  اولین شهر ها در کنار کدام رود ها به وجود آمدند ؟ اولین شهر ها در کنار رود های پر آب دجله و فرات و رود نیل و کارون به وجود آمدند .

3 -  نخستین کشور ها چگونه به وجود آمدند ؟ در ابتدا هر شهر به طور مستقل اداره می شد اما به تدریج فرمانروایان شهر های بزرگ به شهر های دیگر حمله کردند و بر آن ها پیروز شدن در نتیجه یک نفر فرمانروای چند شهرو چند روستا شد به این ترتیب نخستین حکومت ها وکشورها به وجود آمد .

4 -  چه چیز هایی باعث شد مردم به جز کشاورزی به کار های دیگر روی بیاورند ؟  با رواج کشاورزی  ، غذا به اندازه ی کافی برای همه تولید و ذخیره می شد و دیگر همهی مردم مجبور نبودند به کار کشاورزی بپردازند  بنابراین عده ای به کار های دیگر روی آوردند .

5 -  انسان نخستین نیازهای خود را چگونه برطرف می کرد ؟  از راه مبادله ی کالا با کالا 

6 -  داد و ستد یعنی چه ؟ یعنی در عوض خرید یک کالا ، کالای دیگری را به عنوان قیمت کالای اولیه پرداخت نمودن . برای مثال اگر کشاورزی گندم زیادی داشت مقداری از آن را به کسی می داد که ابزار کشاورزی می ساخت و به آن نیاز داشت .

7 -  در آن زمان اداره ی شهرها به عهده ی چه کسی بود ؟ فرمانروایان

8 -  فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهر ها چه کاری انجام دادند ؟ قانون را به وجود آوردند .

9 -  فرمانروایان پول مورد نیاز خود را چگونه به دست می آوردند ؟ از مردم مالیات می گرفتند .

10 -  چه چیزی باعث اختراع خط گردید ؟ رسیدگی به کار مالیات و حساب کردن آن ها باعث اختراع خط شد .

11 -  مالیات را تعریف کنید ؟ پولی را که  حکومت برای اداره ی کشور از مردم می گیرد .

12 – یکی از حاکمان معروف شهر بابل را نام ببرید . حَمورابی

13 -  حمورابی برای حفظ نظم شهر چه اقدامی کرد ؟ دستور داد قوانینی را روی سنگ هایی ثبت  کنند ، آن گاه آن ها را در میدان های شهر قرار دهند تا مردم از قوانین آگاه شوند .    

                       

                                         درس چهارم : پیامبران الهی

1-  انسان های اولیه چه چیز هایی را می پرستیدند ؟ خورشید ، ماه و یا بت ها را می پرستیدند .

2 -  خداوند برای هدایت مردم چه کرد ؟ خداوند برای هدایت و نجات دادن مردم از ظلم و ستم  ، پیامبرانی را فرستاد .

3 -  حضرت نوح ( ع ) چه کسی بود ؟ یکی از پیامبران بود . او از سوی خداوند مأمور شد تا مردم را به خداپرستی دعوت کند .

4 -  چه کسانی دعوت حضرت نوح(ع) را پذیرفتند ؟ گروهی از مردم ستمدیده

5 -  چه کسانی با دعوت حضرت نوح(ع) مخالفت کردند ؟ ثروتمندان و فرمانروایان ظالم

6 -  حضرت نوح(ع) در کجا زندگی می کرد ؟ بین النّهرین

7 - بین النّهرین به چه سرزمینی گفته می شد ؟  سرزمینی که بین دو  رود دجله و فرات قرار دارد .

8 -  به فرمان خداوند حضرت نوح(ع) و پیروانش اقدام به انجام چه کاری کردند ؟ کشتی بزرگی ساختند و از هرنوع حیوان یک جفت در آن قرار دادند .

9 -  دشمنان او وقتی دیدند حضرت نوح(ع) و پیروانش کشتی می سازند ، چه کردند ؟ آن ها را مسخره کردند .  

10 -  سر انجام بعد از ساختن کشتی چه اتّفاقی افتاد ؟ به دستور خداوند طوفان وباران شدیدی آغاز شد وآب همه جا را گرفت .

11 – در طوفان نوح(ع) چه کسانی نجات یافتند ؟ سرنوشت بت پرستان چه شد ؟ حضرت نوح (ع)و پیروانش سوار کشتی شدند و نجات یافتند و اما بت پرستان و ستمگران در آب غرق و نابود شدند و خداوند به این ترتیب آن ها را مجازات کرد .

12 - حضرت ابراهیم(ع) در کجا به دنیا آمد ؟  در شهر بابل

13 – پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم(ع) چه نام داشت ؟ نمرود

14 – چرا حضرت ابراهیم(ع) به پیامبری برگزیده شد ؟ او از سـوی خداونـد مأمور شد تا مـردم را به خداپـرستـی دعـوت کند و آن ها را ازبت پرستی و اطاعت از نمرود باز دارد .

15 -  حضرت ابراهیم (ع) برای این که به مردم بفهماند بت پرستی اشتباه است ، چه کرد ؟ یک روز که مردم از شهر بیرون رفته بودند به بت خانه رفت و همه ی بت ها را شکست و تبر را به گردن بت بزرگ انداخت .

16 – نمرود درباره ی حضرت ابراهیم (ع)  چه ئستوری داد ، و عاقبت چه شد ؟ دستور داد حضرت ابراهیم (ع) را در آتش بیندازند . اما به فرمان خداوند آتش به گلستان تبدیل شد .

17 -  حضرت ابراهیم (ع) از طرف خداوند چه دستوری یافت . و ای فرمان را به کمک چه کسی انجام داد ؟ دستور یافت که خانه ی کعبه را از

 نو بسازد و این کار را به کمک پسرش اسماعیل انجام داد .

18 -  حضرت موسی(ع)  در کجا به دنیا آمد ؟ در مصر

19 -  لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ و آن ها چگونه مردمی بودند ؟ لقب آن ها فرعون بود . فرعون ها پادشاهانی خون خوار و ظالم بودند .

20 -  وقتی  حضرت موسی(ع)  از طرف خداوند فرمانتپیامبری یافت همراه چه کسی نزد فرعون رفت و از او چه خواست ؟ با برادرش رفت و از فرعون خواست تا خدای یکتا را بپرستد و به مردم ستم نکند .

21 -  فرعون در پاسخ دعوت حضرت موسی(ع)  چه کرد ؟ فرعون دعوت آن ها را نپذیرفت و با سپاه بزرگی به دنبال حضرت موسی(ع)  و پیروانش رفت تا آن ها را دستگیر کند .

22 -  سر انجام فرعون و فرعونیان چه شد ؟ وقتی فرعون همراه سپاهیانش رفت تا حضرت موسی(ع)  را دستگیر کند حضرت موسی(ع)  در مسیر خروج از مصر به فرمان خداوند عصایش را به آب دریا زد ، دریا شکافته شد و حضرت موسی(ع)  و همراهانش از آب گذشتند و فرعون و سپاهیانش غرق شدند . 

                                  درس پنجم : مهاجرت آریایی ها

1 - حدود چند هزار سال پیش آریایی ها به ایران آمدند؟4000 سال پیش

2 – از چه زمانی سرزمین ما ایران نام گرفت؟ از وقتی که آریایی ها وارد این سرزمین گردیدند و در دشت های حاصل خیز و مراتع کوهستانی آن ساکن شدند این سرزمین ایران نام گرفت 0

3- آریایی ها از چه ناحیه ای وارد ایران شدند؟ از شمال دریای خزر

4- آریایی ها چند گروه بودند؟نام ببرید؟ سه گروه: مادها  ،  پارس ها  ،  پارت ها

5- نخستین حکومت آریایی ها چه نام داشت؟حکومت ماد

6- ما دها با  چه کسانی  همسایه بودند؟ با آشوری ها

7-  آشوری ها چگونه قومی بودند؟ قومی جنگجو که بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله می کردند و آن ها را غارت  می  نمودند0

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب