امتحان عربی هفتم نوبت اول با جوابامتحان عربی هفتم نوبت اول با جواب را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

21 نمونه سوال عربی هفتم با جواب + بارم بندی [ به روزرسانی دی 99 ]

21 نمونه سوال عربی هفتم با جواب + بارم بندی [ به روزرسانی دی 99 ]

نمونه سوالات عربی هفتم با جواب

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه شدن نمونه سوالات دی ماه 98 ]

پایه هفتم اولین پایه تحصیلی دوره متوسطه است که دانش آموزان در آن درسی با عنوان "درس عربی" خواهند داشت. عربی از جمله دروسی است که شاید برای دانش اموزان کمی دشوار باشد. حل کردن نمونه سوالات مختلف برای فهم بیشتر درس و همچنین آمادگی پیش از آزمون بسیار حائز اهمیت است.

ما در این صفحه نمونه سوالات عربی هفتم را با جواب گردآوری کرده ایم. نمونه سوالات  امتحان عربی هفتم نوبت اول در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم در بخش امتحانات خرداد ماه قابل دسترسی هستند.

نمونه سوالات نوبت اول گردآوری شده  نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول بیشتر مربوط به امتحان های عربی برگزار شده در دی ماه 98 و 97 هستند و غالب نمونه سوالات نوبت دوم نیز نمونه سوالات خرداد 98 و 97 می باشند.

توجه! برای دانلودنمونه سوالات درس به درس عربی هفتم به صفحه اختصاصی این مطلب مراجعه کنید.

نمونه سوال عربی هفتم

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات عربی هفتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصویری که در بالای هر نمونه سوال موجود است، تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می کنید.

برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان ، " همراه با جواب یا پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هفتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هفتممراجعه کنید.

نظرات خود را در خصوص مطالب این صفحه و نمونه سوالات گردآوری شده با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای مطالب همکلاسی، نقشی کلیدی دارد و از این رو برای ما بسیار ارزشمند است.

بارم بندی نوبت اول عربی هفتم را در سال تحصیلی 98-99 در جدول زیر مشاهده می کنید. جدول فوق برگرفته از راهنمای ارزشیابی دفتر تالیف کتب درسی می باشد. لازم به ذکر است که بارم بندی مربوط به سال تحصیلی جاری یعنی سال 1399-1400 هنوز بر روی وبسایت دفتر تالیف بارگزاری نشده است. تا آن زمان دبیران شما از همین بارم بندی استفاده خواهند کرد.

امتحان کتبی عربی از پانزده نمره است و پنج نمره باقی مانده اختصاص به نمره آزمون شفاهی دارد.

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-فقط معنای کلمات مشخص شده را بنویسید.

الف)الوحده خیرمن جلیس السوء

ب)آفه العلم النسیان

2-کلمات مترادف ومتضاد راازداخل کادرزیرپیدا نمودهودرجاهای خالی بنویسید.

(سوء-بدایه – خلف – نهایه - وراء)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول (نمونه دوم)

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-جمله های حکیمانه ی زیررابه فارسی ترجمه کنید.

الف : سلامۀُ العیش فی المداراةِ .........

ب) الجنَّۀُ تحت أقدامِ الأُمهات……………

2-جملات عربی زیر رابه فارسی ترجمه کنید.

الف :هم جالسونَ هناک...........

ب : ثَمرةُ هذهالشَّجرَةِ الکَبیرةِ ، لَذیذٌه......

ج : المکتَبۀُ بعیدةٌ والمدرسۀُ قریبۀ.........

د : اولئک مجاهدونَ …………..

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول (نمونه سوم)

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-آیات واحادیث زیر را ترجمه کنید

 الف- اَلجَنَّة تَحتَ اَقدامِ االُمَّهاتِ

 ب - یَدُاهللِ مَعَ الجَماعة

ج-اَلخیرُ کثیرٌ وَ فاعِلُهَ قَلیلٌ.

 د-بَالءُاالِنسانِ فی لِسانِهِ.

2-جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

الف- هذانِ الصَّفّانِ کَبیرانِ.......

 ب-ماذا عَلَی المِنضَدةِ؟جَوّالُ اُمّی....

 ج- اَینَ المَکتَبَةُ؟ عَلَی الیَمین......

 د- کَم یَوماً اَنتُم فی کَربَالء؟ ثَالثَةَ اَیّامٍ....

ه- اولئک الطّالِباتُ ، ناجِحاتٌ.......

 و- مَن هیَ؟ هیَ عالِمةٌایرانیَّةٌ......

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال3- ترجمه های ناقص را کامل کنید.

الف) اَربَعةٌ قَلیلُها کَثیرٌ : الفَقرُ و الوَجَعُ والعَداوَةُ وَالنّار: چهارچیز ----------آن، زیاد است : فقر و------- ودشمنی وآتش

ب) البُستانُ عَلَی الیَسارِ المَدینة : باغ در ------------- شهر است .

ج) عَدَد المُسا فِرینَ فِی السَّیارة ستَّة: تعداد مسافران در خودرو---------------- است .

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول (نمونه پنجم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول2

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1- ترجمه صحیح هر جمله را انتخاب کنید.

الف) العِلمُ فی الصَّغَر، کَالنَّقش فی الحَجَرِ.

-دانش در خردسالی مانند نقش در سنگ است. 

-علم درمیان سالی مثل نقش بر سنگ است.

ب) حُسنُ السّوالِ نِصفُ العِلمِ

-بد پرسیدن، نصف علم است. 

-خوب پرسیدن، نیمی از دانش است.

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول (نمونه ششم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول3

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

2- الف) به صورت کامل و دقیق ترجمه کنید:

1) حسن السؤال نصف العلم.

2) الوحدة خیر من جلیس السوء.

3) ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا.

4) طلب العلم فریضة.

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هفتم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1-معنای کلمات مشخص شده را بنویسید.

الف-هذا الکُرسیُّ مِنَ الخَشَب : ------------

ب- کَم شَهراً فِِ السَّنَةِ؟ ---------------

سوال2-کلمه ناهماهنگ را از نظر معنا یا دستوری مشخص نمایید.

الف- هُوَ   ذلِکَ   أَنَا    أَنتَ 

ب- جُندیّ  کاتِب   بَعِید   سائِق

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هشتم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت اول با پاسخ 4

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1- ترجمه ها ناقص را کامل کنید.

-هذه الغرفة للضیوف.

این -------- مال -------- است.

-لمن ذلک الجوال الجمیل؟

ان ----------- زیبا --------- کیست؟

نمونه سوال عربی هفتم نوبت دوم

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 98

سوال1- مترادف و متضاد رادر کلمات زیرمعلوم کنید.( ≠  ═ )

( أفضَل ----- خَیْر )

( المَوت ----- العَیش )

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 98

سوال1-جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

الف) الأسماکُ وَقَعنَ فی الشَبَکَة.

ب) أنا بحاجَةٍ إلی التَقاعُد.

ج) أنا إشتَرَ یتُ فُستاناً و عباءً.

د) هُم جالِسونَ هُناک.

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم (نمونه سوم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب8

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 98

سوال1-در جای خالی گزینه مناسب را به کار ببرید.

الف)نحن ----- لاخذ الجوائز.

وقفنا-وقفتم

ب)انت ---- کتابا علمیا.

قراتِ-قراتَ

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب9

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 98

سوال1- ترجمه جملات زیرا بنویسید.

الف- مُجا لِسَةُ العلماءِ عبا دةٌ .

ب -تفَکر الساعَةِ خیر من عِبادة سَبعین سَنَةً .

ج.-حُبُّ الوطنِ مِنَ الا یمانِ .

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه پنجم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

سوال1-عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

الف- آیه: ضَرَبَ لَنا مَثَلًّ وَ نَسیَ خَلْقَهُ.

ب-حدیث: الوَحْدَة خَیٌْْ مِنْ جَلیس السُّوءِ.

ج- الجَوُّ فی مَدینَتِنا لا بارِدٌ و لا حارٌّ.

د-أعْطی صاحِبُ المصَْنَعِ البَیْتَ الخَشَبیَّ إلَی النَّ ا جارِ لِِخِرِ عَمَلِهِ.

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب3

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

سوال1- فقط واژ ه های مشخص شده را معنی کنید.

1-ما هی ایام الاسبوع.

2-ذهب النجار عند صاحب المصنع.

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم (نمونه هفتم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب11

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

سوال1- ترجمه ها را کامل کنید:

الف) هُم أسرة ناجحة و بُستانُهم مملوءة بأشجارِالرمّانِ .

آن ها ------ موفقی هستند و باغشان ------- درختان انار است.

ب) الصَّیفُ فَصلُ الفَواکهِ اللذیذة.

---- فصل ------خوشمزه است.

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه هشتم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 96

سوال1-جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف) تَفکُّرُ ساعةٍ خَیرٌ من عبادةِ سبعینَ سنةً.

ب) المؤمنُ قلیلُ الکلامِ کَثیرُ العملِ.

ج) الرَّبیعفَصلُ الجمالِ و الحیاةِ الجدیدةِ.

د)طَلَب منه صنع بیت خَشَبیٍ قَبلَ تَقاعده کاخر عمله فی المصنع.

ه) فَوقَعت السمکةُ الحجرَّیةُ فی الشَّبکَةِ والصیادونَ اَخَذُوها.

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه نهم)

نمونه سوالات عربی هفتم نوبت دوم با جواب6

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 96

سوال1- ترجمه های ناقص را کامل کنید.

حقیبه ابی هنا علی الکرسی.

کیف-------- اینجا روی ------- است.

ندم النجار من عمله و قال.

نجار از کارش ------- و --------- .

منبع مطلب : hamkelasi.ir

مدیر محترم سایت hamkelasi.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوال عربی هفتم

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.
دانلود ویدیوی بالا

دانلود نمونه سوالات امتحان عربی پایه هفتم نوبت اول ( دی ماه )

امتحانات نوبت اول دی ماه همراه برای دانش آموزان پایه هفتم متوسطه و حتی والدین آن ها نگران کننده بوده است . دلیل این نگرانی و اضطراب این است که دانش آموزان برای اولین بار با سوالات امتحانی نیمی از کتاب عربی پایه هفتممواجه می شوند و آشنایی قبلی از نوع سوالات این درس و میزان سختی آن ها ندارند .

با توجه به این موضوع بهتر است برای رفع این اضطراب و نگرانی ، دانش آموزان پایه هفتم، نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی سال های قبل را مطالعه نمایند تا با نوع سوالات و راه حل های آن ها بهتر آشنا شوند .

به همین دلیل در این قسمت چند سری از نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی هفتم برای دانلود رایگان دانش آموزان قرار گرفته است . 

    

چند سری از سوالات عنوان شده در نمونه سوالات نوبت اول عربی هفتم عبارتند از :

  جمله های حکیمانه زیر را به فارسی روان ترجمه کنید .

 ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید .

 ترجمه درست را انتخاب کنید .

 نام تصاویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید .

 مترادف و متضاد کلمه های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید . پ

 کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید .

 در صورتی که مایل به دریافت نمونه سوالات نوبت اول بیشتری باشید می توانید به مقاله قرار گرفته شده در انتهای این قسمت مراجعه نمایید .

دانلود نمونه سوالات امتحان عربی پایه هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه )

امتحانات نوبت دوم یا خرداد ماه پایه هفتمبا توجه به این که امتحانات پایانی هفتممحسوب شده و تمامی مطالب کتاب های درسی را شامل می شود ، علاوه بر اهمیت بسیار بالایی که دارند باعث نگرانی و استرس دانش آموزان نیز می شوند .

با توجه به این که امتحان نوبت دوم درس عربی پایه هفتمتمام مباحث آموزش داده شده در این کتاب درسی را شامل می شود ، لذا نیاز به مطالعه سوالات بیشتر و متنوع تری نیز دارد ، بنابراین برای آشنایی بیشتر دانش آموزان هفتم متوسطه با نوع سوالات امتحانی نوبت دوم عربی هفتم و رفع نگرانی والدین و دانش آموزان از بابت تنوع سوالات این درس ، در این قسمت چند سری از نمونه سوالات نوبت دوم عربی  هفتم متوسطه اول قرار گرفته است .

    

چند سری از سوالات عنوان شده در نمونه سوالات نوبت دوم عربی هفتم عبارتند از :

  به فارسی ترجمه کنید .

 ترجمه های ناقص را کامل کنید .

 ترجمه درست را انتخاب کنید .

 نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید .

 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه کلمات ناهماهنگ است ؟

 گزینه درست را انتخاب کنید .

  در صورت نیاز به دریافت و مطالعه سوالات بیشتر خرداد ماه عربی هفتم می توانید به مقاله مربوطه در این بخش مراجعه فرمایید . 

دانلود کتاب درس عربی هفتم متوسطه اول

برای یادگیری بهتر مطالب درس عربی هفتم متوسطه اول بهتر است بیشتر مواقع کتاب این درس را به همراه داشته باشید تا در صورت ایجاد سوال و یا هر گونه اشکال در یادگیری مطالب درسیعربی هفتم ، به کتاب درسی آن مراجعه کرده و ایرادات خود را برطرف سازید .

اما در بسیاری از مواقع نمی توان کتاب درسی را همراه خود داشت و یا به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد . راه حل در نظر گرفته شده برای این مشکل ارائه نسخه الکترونیکی کتاب درس عربی هفتم می باشد . 

دانش آموزان با دریافت نسخه الکترونیکی کتاب عربی هفتم از طریق مراجعه به مقاله زیر ، می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ، کتاب درسی خود را ذخیره کرده و همواره به آن دسترسی داشته باشند .

  جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به مدارس و امتحانات ، می توانید عضو کانال تلگرام مدارس هیوا شده و یا صفحه اینستاگرام مدارس هیوا را دنبال کنید . همچنین می توانید در صورت نیاز به مشاوره تحصیلی درباره نحوه مطالعه و برنامه ریزی دروس پایه هفتمبا کارشناسان ما در مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس بگیرید .

سوالات متداول

✔️ حل کردن نمونه سوالات مدارس مختلف و آشنایی با انواع سوالات امتحانی یکی از مهم ترین راه های آمادگی برای امتحانات می باشد که در این مقاله می توانید نمونه سوالات امتحان عربی پایه هفتم با پاسخ تشریحی را دریافت کنید .

✔️ شما می توانید با مراجعه به مقاله نمونه سوالات امتحان عربی پایه هفتم با پاسخ تشریحی در نوبت اول و دوم را مشاهده و دانلود نمایید .

✔️ بله . در این مقاله می توانید نمونه سوالات امتحان عربی پایه هفتم با پاسخ تشریحی با درجه سختی متفاوت را مشاهده کرده و نمونه سوالات متناسب را دانلود نمایید .

منبع مطلب : www.heyvagroup.com

مدیر محترم سایت www.heyvagroup.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی هفتم

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی هفتم

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید:
 

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
 

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .

منبع مطلب : www.tahsilico.com

مدیر محترم سایت www.tahsilico.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب