به ترکیب شدن کامه نر و ماده چه می گویندبه ترکیب شدن کامه نر و ماده چه می گویند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

گامت

فصل هشتم(پایه هشتم)

**

- شکل ظاهری نر و ماده در بعضی جانداران با هم فرق دارد ولی در نوزادان نر و ماده این جانوران از نظر ظاهر شباهتی ندارند

لقاح

نر: اندام تولید مثلی نر-گامت نر

ماده: اندام تولید مثلی ماده- گامت ماده

 

تقسیم میتوز

لقاح

 تقسیم میتوز: تقسیمی که در آن تعداد کروموزوم های حاصل، نصف تعداد کروموزوم های سلول اولیه می باشند.

نکته: تقسیم میتوز فقط باعث تولید گامت های نر و ماده می شود.

لقاح: ترکیب گامت نر و ماده که منجر به تشکیل سلول تخم می شود.

تفاوت های گامت های نر و ماده: 1- گامت های ماده بزرگترند. 2- فقط گامت های نر حرکت می کنند. 3- تعداد گامت های نر بسیار بیشتر است.

گامت نر: اسپرم

گامت ماده: تخمک

لقاح:

1- داخلی: گامت نر و ماده داخل بدن فرد ماده ترکیب می شوند. مثال: پستانداران، خزندگان و پرندگان

2- خارجی: گامت نر و ماده در خارج از بدن جانور ماده ترکیب می شوند. مثال: ماهی ها، دوزیستان

- در بیشتر پستانداران، جنین در رحم ، رشد می کند و در همانجا حفاظت می شود. بند ناف با رگ های خونی که دارد مواد غذایی و اکسیژن را به جنین می رساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می برد.

بیضه ها: تولید اسپرم : از بلوغ تا معمولا کهنسالی

تخمدان ها: تولید تخمک : از بلوغ تا حدود 50 سالگی(در هر ماه یک گامت ماده آزاد می شود)

**

تولید مثلی جنسی در گیاهان گلدار:

اندام تولید مثل جنسی گیاهان گلدار: گل

گل:

1- پرچم(بخش نر گل): میله - بساک

2- مادگی(بخش ماده گل): کلاله - خامه - تخمدان

نکته: گامت های ماده در تخمک و گامت های نر در دانه ی گرده قرار دارند.

- گرده ها بر روی مادگی می افتند (گرده افشانی) لوله ای به نام لوله ی گرده تشکیل شده و به سمت گامت های ماده و تخمدان می رود، گامت نر درون این لوله قرار دارد. پس از ترکیب گامت نر و ماده سلول تخم ایجاد شده که از رشد آن دانه به وجود می آید.

- حشراتی مانند زنبور در گرده افشانی بسیار موثراند.

پایان فصل هشتم

منبع مطلب : eigthsciences.blogfa.com

مدیر محترم سایت eigthsciences.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب