درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرددرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵

دکتر ترابی نوشته:

در بیت نخست ، دست کم از دید روستایی چون من که با باغ و نهال و درخت بزرگ شده است؛ میبایست جای نهال و درخت عوص شده باشد
نهال می نشاندیم و بسیار به ندرت درخت بر می کندیم ( مگر که خشک شده بود).
نهالی که می نشانیم هم چون دوستی زمان می خواهد تا کام دل به بار آورد.

نهال دوستی بنشان، که کام دل به بار آرد
درخت دشمنی برکن، که رنج می شمار آرد

دشمنی پاگرفته است به بار نشسته است چونان درخت.

????☹

منبع مطلب : ganjoor.net

مدیر محترم سایت ganjoor.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

غزل شماره ۱۱۵: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

غزل شماره ۱۱۵: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است

خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت

بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

منبع مطلب : toomar.net

مدیر محترم سایت toomar.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

غزل شماره 115 دیوان حافظ : درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت
بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد

در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

تعبیر غزل شماره 115 حافظ در فال شما :

یک روز همه چیز موافق توست و دنیا به کام، روزی دیگر زمین و زمان بر علیه تو و اوضاع نابسامان! این رسم روزگار است که خوشی و ناخوشی همیشه در کنار هم خواهند بود.

دوستان شفیق و دلسوز دارید که بسیار به آن ها وابسته اید. شخصیت متعالی اما کینه جو دارید، کینه و کدورت ها را کنار بگذارید تا نام نیک از شما به یادگار بماند.

هنوز مقدمات ازدواج جور نیست،

منبع مطلب : www.coca.ir

مدیر محترم سایت www.coca.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب