آخرین رتبه قبولی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری 1400 – 1401تراز و کارنامه قبولی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری 1400 - 1401تراز و کارنامه قبولی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری 1400 - 1401آخرین رتبه قبولی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری 1400 – 1401 .newchos.subsub2{ overflow-y: scroll; height: 246px; position:relative; } #myInput{color: #000; width: 99%; margin-right: 3px; } #myInput1{color: #000;width: 99%;margin: 3px ; } .newchos li:before{content: " "; width: 24px; height: 24px; background: url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success.png"); position: absolute; top: 8px; right: 5px;} .newchos li .slactive:before{ content: " "; width: 24px; height: 24px; background: url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success11.png"); position: absolute; top: 8px; right: 5px; } .ajaxloading{ width:100%; height:100%; background:#FFF url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/ajax-loader.gif") no-repeat center center; position:absolute; z-index:2000; } .advertising{ width:100%; display:table; float:right; } .shoar_ha{ display:none; } .ajaxload{ background:#FFF url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/ajax-loader.gif") no-repeat center center; }
تا کنون 1679292 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد
function deletedarsad() { $('.darsadback').hide(); } $(".choos").chosen({rtl: true}); $('#subgroup option').hide(); $('#subgroup1 option').hide(); var firsGroupVal=$('#mygroup .groupgroups.slactive').attr("data-id"); if (!firsGroupVal){ var firsGroupVal = $('#mygroup option:first-child').attr("data-id"); } //$('.disable').removeClass('disable'); $('.subsub' + firsGroupVal).show(); $('#mygroup .groupgroups').on('click', function () { var value = $(this).attr("data-id"); $('.disable').removeClass('disable'); $('.subsub').hide(); $('.subsubone').hide(); $('.subsub input').remove(); $('.subsubone input').remove(); $('.subsub').removeClass("slactive"); $('.subsubone').removeClass("slactive"); var subval = $("#subgroup").val(); var subval1 = $("#subgroup1").val(); if (subval != "") { $("#subgroup").val(""); } if (subval1 != "") { $("#subgroup1").val(""); } $('.subsub' + value).show(); }); $('#subgroup').trigger("chosen:updated"); $('.sl_submit_btn').click(function () { $('#sl_search_form').submit(); }); function printworkbok() { $('.workboks_table').printThis({ importCSS: true, importStyle: true,//thrown in for extra measure loadCSS: "/app/css/printListTable.css", header: "

کارنامه کنکور

" }); } var gro=$('.newyear .groupgroups.slactive').attr('data-value'); if (gro){ }else{ $('#mygroup .newyear').find('li').eq(0).trigger("click"); } .newchos li.disable:before { background: url(https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/disable.png); } .newchos li.disable { color: #333; } .workboks_table td a { position: relative; width: 100%; height: 100%; display: block; } .workboks_table tr img { clear: both; margin-left: 1%; margin-top: 1px; }

 

سوالات متداول

1- با چه رتبه ای می توان در رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری قبول شد؟

عواملی مثل سهمیه، درصد دروس و... بر روی قبولی تاثیر گذار است و برای فهمیدن رتبه قبولی این رشته باید کارنامه سال های قبل را بررسی نمود.

2- برای دسترسی به کارنامه های رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری از چه طریقی باید اقدام کرد؟

در متن مقاله فوق، کارنامه قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری موجود است.

3- برای انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 باید کدام رتبه را مد نظر داشت؟

رتبه در سهمیه نهایی تعیین کننده وضعیت شماست.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage","mainEntity": [{"@type": "Question", "name": "با چه رتبه ای می توان در رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری قبول شد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "عواملی مثل سهمیه، درصد دروس و... بر روی قبولی تاثیر گذار است و برای فهمیدن رتبه قبولی این رشته باید کارنامه سال های قبل را بررسی نمود." } },{"@type": "Question", "name": "برای دسترسی به کارنامه های رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری از چه طریقی باید اقدام کرد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در متن مقاله فوق، کارنامه قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری موجود است." } },{"@type": "Question", "name": "برای انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 باید کدام رتبه را مد نظر داشت؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "رتبه در سهمیه نهایی تعیین کننده وضعیت شماست." } }]}

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

.star svg{ background:#777; } .star svg:hover{ background:#FF0; } .postLike{ margin: 20px auto 50px auto; text-align: center; width: 157px; padding: 0px 0px 0px 6px; background: #F9F9F9; border: 1px solid #F1F1F1; border-radius: 13px; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: nowrap; background-color: #ff6464; color: #fff; box-shadow: 0 0 25px #ffce4961; } .postlike-text{ vertical-align: middle; color: #fff; } .sl-wrapper a { border-bottom: 0 !important; text-decoration: none !important; } .sl-button { font-size: 1em; line-height: 1; font-weight: normal; } /* Colors */ a.liked { color: #da1b1b; } a.liked:hover, a.liked:active, a.liked:focus { color: #666666; } a.liked span.sl-count, .sl-count { color: #fff; } /* Icon */ .sl-icon { margin-right: 4px; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; color: #fff; margin-top: 1px; font-size: 17px; } .sl-icon i { margin-top: 1px; margin-left: 5px; font-size: 17px; } .sl-icon svg { fill: currentColor; width: 1em; height: 1em; margin-left:5px; } .sl-icon svg:after { content: ""; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left:0; } /* Count */ .sl-count { font-size: 1em; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; display: none; } /* Loader */ .loader, .loader:before, .loader:after { background: rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-animation: load1 1s infinite ease-in-out; animation: load1 1s infinite ease-in-out; width: .2em; height: .6em; } .loader:before, .loader:after { position: absolute; top: 0; content: ''; } .loader:before { left: -.375em; -webkit-animation-delay: -0.32s; animation-delay: -0.32s; } .loader { text-indent: -9999em; display: inline-block; position: relative; vertical-align: middle; font-size: 1em; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); -webkit-animation-delay: -0.16s; animation-delay: -0.16s; } .loader:after { left: .375em; } @-webkit-keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } } @keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب