دو ضرب المثل که نام حیوان داشته باشددو ضرب المثل که نام حیوان داشته باشد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

30 ضرب المثلی که نام حیوان در آن است با معنی | یاد بگیر

در این مقاله به 30 ضرب المثلی اشاره می شود که نام یک یا تعداد بیشتری حیوان در آن به کار رفته است. در زیر هر یک معنی و محلی که آن ضرب المثل به کار می رود، اشاره شده است.

ضرب المثل هایی که نام حیوانات در آن است

1- از اسب فرود آید و بر خر نشیند

آدم همیشه باید نگاهش به جلو باشد و به فکر پیش افتادن باشد. در قدیم افرادی که سوار اسب می شدند زندگی بهتری داشتند و اگر کسی زندگی اش به هم می ریخت و به هر دلیل آن چه را که داشت از دست می داد، آن وقت به جای اسب سوار شدن سوار خر می شد.

2- از اسب افتاده، از اصل نیفتاده

این مثل زمانی به کار برده می شد که یک نفر از مقام عالی خود بر کنار می شد، ولی بزرگواری اش را فراموش نمی کرد و احساس کوچکی و حقارت نمی کرد.

3- از خر مرده نعل می کَنَد

آدم های زیاد خواه و منفعت طلبی هستند که چشم و دلشان از مال دنیا سیر نمی شود. آن ها برای این که هر چه بیشتر داشته باشند از هر جا که بتوانند مال جمع می کنند.

4- از دعای گربه سیاه باران نمی بارد

اگر آدم ضعیف و ناتوانی یک نفر را تهدید کند و بگوید که با تو این برخورد و یا آن برخورد را می کنم و یا از دست تو به جایی شکایت می کنم. در جواب او این مثل را می گویند.

5- از کله ی سحر تا بوق سگ

این مثل را زمانی به کار می بردند که می خواستند بگویند لحظه ای آرامش و آسایش نداشته اند و از صبح خیلی زود تا شب یک نفس کار کرده اند.

6- اسب پیشکشی دندانش را نگاه نمی کنند

وقتی کسی برای شخصی هدیه می آورد باید از او تشکر کرد نه این که از آن هدیه ایراد گرفت که هدیه دهنده پشیمان شود.

7- اشک تمساح ریختن

در مثل ها هر آدم زورگو و ستمگری که بعد از ستم به مردم خودش را دلسوز و نگران مردم نشان بدهد، به تمساح تشبیه می شود و می گویند: “این آدم دلسوز و مهربان نیست، اشک تمساح می ریزد.”

8- انگور خوب نصیب شغال می شود

اگر کسی هر چیز با ارزشی را به دست بیاورد و قدر آن را نداند و آن را از بین ببرد می گویند که انگور خوب نصیب شغال می شود.

9- اوضاع قمر در عقرب شده

گاهی پیش می آید که آرامش و وضع خانه و شهر و کشور در هم می ریزد در این وقت است که می گویند: اوضاع قمر در عقرب شده. ستاره شناسان وقتی قمر یا ماه در برج عقرب قرار گرفت، زمان را برای کار ستاره شناسی مساعد نمی دانند.

10- با زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

باید با مردم خوش زبان بود. با بد اخلاقی کاری از پیش نمی بریم.

11- بر خرمگس معرکه لعنت!

اگر کسی در جمعی بدون مقدمه و بی اجازه حرفی بزند، این ضرب المثل را به کار می برند.

12- بزک نمیر بهار می یاد، کُمبُزه با خیار می آد

اگر به کسی وعده های دور و دراز بدهند، در جواب این مثل را می گوید.

13- جوجه را پاییز می شمارند

اگر کسی در کارش عجله می کرد و می خواست بگوید که من موفق شده ام، در جوابش این مثل را می گفتند یعنی این که هنوز باید صبر کنی.

14- خر بیار و معرکه بار کن

اگر در جایی ناگهان سر و صدایی بر پا شود و نتوان کار مفیدی انجام داد، دیگر جای انجام آن کار نیست یا جای ماندن نیست.

15- خرش توی گل مانده

به آدمی که گرفتار شده بود می گفتند که خرش توی گل مانده. در قدیم آدم های بی ادبی هم بودند که وقتی می خواستند آدم گرفتاری را مسخره کنند، می گفتند مثل خر توی گل مانده!

16- خودش را به موش مردگی می زند

گاهی پیش می آید از یک نفر انجام کاری را می خواهند او با آه و ناله می گوید که بیمارم یا بدهکاری دارد، هر چه بر سر او فریاد می زنند که چرا بدهکاری ات را نمی دهی، سر کج می کند و جوابی نمی دهد.

17- درِ دیزی باز است، حیای گُربه کجا رفته؟

قدیمی ها می گفتند درست است که هر کس می تواند از چیزی که مال دیگران است و در اختیار اوست استفاده کند، ولی بهتر است این کار را نکند و شرم و حیا داشته باشد.

18- دلم خوش است که نامم کبوتر حَرَم است

اگر کسی از مقام و جایگاهی فقط اسم آن را داشته باشد و هیچ بهره ای از آن نبرد، این مثل را درباره ی او می گویند.

19- شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی هُف هُف خوردف گه دانه دانه

اگر کسی به دنبال آرزوی دور و درازی باشد که هیچ وقت نمی تواند به آن برسد، این مثل را برای حال و روز او می گویند.

20- شتر سواری دولا دولا نمی شود

بعضی وقت ها آدم ها می خواهند کار بزرگی انجام دهند، برای این کار هم مدت ها زحمت کشیده اند ولی دو دل هستند و می خواهند دور از چشم دیگران این کار را کنند که نمی شود.

21- طوطی اش یاد هندوستان کرده

اگر کسی ناراحت و غمگین شود این مثل را برای حال و روز او به کار می برند.

22- طوطی وار حرف می زند

یعنی این که معنی حرف خودت را نمی دانی.

23- کار هر بُز نیست خِرمن کوفتن

هر کاری اگر می خواهد به پایان خوب و روشن برسد، باید که ابزار خودش را هم داشته باشد.

24- کله ی گنجشک خورده

به کسی گفته می شود که پر گویی می کند.

25- کینه ی شتری

می گویند اگر شتر از کسی کینه به دل بگیرد، هیچ وقت آن را فراموش نمی کند و تا زمانی که به کسی که از او کینه ای دارد، ضرر و زیان نرساند، آرام نمی گیرد.

26- مار پوست خود را وِل می کند اما خوی خود را ول نمی کند

یعنی این که آدم های مردم آزار شاید ظاهر خودشان را عوض کنند ولی نمی توانند اخلاق خودشان را عوض کنند و همان که بوده اند هستند.

27- مار خوش خط و خال

یعنی باید مواظب رفتار کسانی بود که ظاهر زیبایی دارند ولی خیلی خطرناک اند.

28- مثل خروس بی محل، بی وقت می خواند

اگر کسی بی وقت و نا به جا حرف بزند به او می گویند: مثل خروس بی محل است.

29- مثل زالو

اگر کسی حق دیگران را نمی داد می گفتند مثل زالو خون مردم را می مکد.

30- مرغ همسایه غاز است

وقتی کسی قدر چیزی که همیشه پیش رو و برای اوست، نداند، این مثل را برای او به کار می برند.

تنظیم: سمیه مظفری

برگرفته از کتاب “راز مثل های ما”، نویسنده: محمد میر کیانی، انتشارات محراب قلم.

منبع مطلب : www.yadbegir.com

مدیر محترم سایت www.yadbegir.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞهای ﺟﺎلب ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ (2)

ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞهای ﺟﺎلب ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ (2)

 ضرب المثل حیوانات

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺎﺯ ‏(... ﺧﺮ قیمت ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ‏)

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽﺁﯾﻨﺪ

ﺟﺎﻥ ﮐﻨﺪﻥ ﺧﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﺎﺑﻮ

ﺯﺣﻤﺖ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽﺑﺮﺩ 

ﺟﻮﺟﻪ ﺭﺍ ﺁﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎﺭﻧﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺮﮐﺎﺭ ﻭ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺖ

ﺟﻮﺟﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻋﺰﺍ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻋﺮﻭﺳﯽ 

ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﻭ ﺳﺮﺑﻪﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ

ﺟﯿﺒﺶ ﺭﺍ ﺗﺎﺭ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺁﺱ ﻭ ﭘﺎﺱ ﻭ ﻣﻔﻠﺲ ﺍﺳﺖ

ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﺳﮓ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﺩﻡ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺷﺘﺮ ﺧﻼﺹ

ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺭ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ، ﺭﻧﺞ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺣﺮﻑ ﺻﺪ ﺗﺎ ﯾﻪ ﻏﺎﺯ ﺯﺩﻥ 

ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺑﯽﺍﺯﺷﯽ ﺑﻪﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ، ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ زﺩﻥ

ﺣﮑﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﺧﺮﻭﺳﺶ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ

ﺯﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍن ﮐﺮﺩﻩ، ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ گویند ﻻﺑﺪ ﺩﺍﺭﻭیی است ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮﺩﻩ

ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﮑﻪ ﺑﻪ بچه اش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺩﺳﺖوﭘﺎﯼ ﺑﻠﻮﺭﯾﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻭ ﺩﻟﭙﺴﻨﺪ ﺍﺳﺖ، ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﭽﻪﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ 

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺱ ﻭ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﻣﺲ 

ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﯼ بخواﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﺪﺍ ﺧﺮ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﺧﺶ ﻧﺪﺍﺩ

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﻭﮔﺮنه چه ﺁتشی ﮐﻪ ﺑﻪﭘﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﯼ

ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮏ کیله ﺟﻮ 

ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ

ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﯿﺐ ﮐﻔﺘﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺧﺮ ﺑﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﻗﻼ ﺑﺎﺭﮐﻦ ‏(ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﺎﺭﮐﻦ)

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽﺁﺑﺮﻭﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﺧﺮﺕ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟

ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﺧﺮﺕ ﺑﻪﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ

ﺧﺮ ﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﮓ ﺳﺮﻓﻪﺳﯿﺎﻩ

ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ 

ﺧﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻥ، ﺧﺮ خودﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻥ

ﭼﻪﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺣﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪﮐﺎﺭ خودت ﺑﺮﺱ 

ﺧﺮ ﺗﻮ ﺧﺮ ﺑﻮﺩﻥ ‏(ﺧﺮﺗﻮ ﺧﺮﯼ)

ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﻟﺶ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺧﺮ ﺣﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﺑﺮﺍﯼﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻔﺖ ﻭ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ

ﺧﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﯾﻮﺭﺗﻤﻪ ﻣﯽﺭﻭﺩ

ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯽﺭﻭﺩ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﯽﺩﻭﺩ

ﺧﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻞ ﮔﺬﺭﺍندن

ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ 

ﺧﺮ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﯽ ﭘﺎﻻﻧﺶ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ

ﻧﻘﺪ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺴﯿﻪ ﻣﯽﺭﻭﯼ (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﺭﺍ گمﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻬﺎﺭﺵ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ) 

ﺧﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺗﻨﺪ ﻣﯽﺭﻭﺩ (ﻣﯽﺩﻭﺩ‏)

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﺁﻥ ﺷﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ

ﺧﺮﺱ ﺗﺨﻢﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺯﺍﯾﺪ

ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻠﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ

ﺧﺮ ﺳﻮﺍﺭﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ‏(ﺧﺮﺳﻮﺍﺭﯼ ﺭﺍ) 

ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻭ ﺑﯽﺍﻃﻼﻉ ﺍﺳﺖ 

ﺧﺮ ﺭنگ ﮐﺮﺩﻥ

(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻼﻩ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ)

ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﮔﻮﻝ ﺑﺰند

ﺧﺮ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺩﻭ ﻋﯿﺐ ﺍﺳﺖ 

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺛﻮﺍﺏ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﺗﺮﯼ ﺯﺩﻥ 

ﺧﺮﺵ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ 

درامدش کم ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻟﻨﮓ ﻣﺎﻧﺪﻩ

ﺧﺮﺵ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺭﻭﺩ

ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺳﺖ 

ﺧﺮﺵ ﮐﻦ، ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺑﯿﺎﺭ ﺳﺮﺵ ﮐﻦ 

ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﭼﺮﻡ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﻡ ﮐﻦ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ 

ﺧﺮ کرﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﻌﻞﮐﺮﺩﻥ 

ﺳﯿﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﭼﺮﺏﮐﺮﺩﻥ، باﺣﯿﻠﻪ و ﺭﺷﻮﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﻖ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ پیشﺑﺮﺩﻥ

ﺧﺮ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺩﯾﺪ ﮐﺎﻩ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ 

ﭘﺲ ﺍﺯ چشیدن غذﺍﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

ﺧﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺮﻩ ﮔﯽ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ 

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﺮﺭ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﻃﻠﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ.ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺷﺘﻢ 

ﺧﺮﻣﮕﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺷﺪﻥ 

ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻥ، ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺩ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻥ

ﺧﺮ ﻧﺨﺮﯾﺪﻩ ﺁﺧﻮﺭ نبند

(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪﻩ مناﺭ ﻧﺪﺯﺩ، ﮔﺎﻭ ندﺯﺩﯾﺪﻩ ﺁﺧﻮر ﻧﺒﻨﺪ)

ﺧﺮ ﻧﺰﺍﺋﯿﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﺮﻩ ﺍﺳﺖ 

ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺷﻮﻫﺮﮐﺮﺩﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.

ﺧﺮ ﻭﺍﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻌﻄﻞ ﯾﮏ ﭼﺶ ﺍﺳﺖ 

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ 

ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﯼ ﻭﺍ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﻝ ﻭ ﺩﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ 

ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ 

ﻏﻔﻠﺖﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺍﺏﺯﺩﻥ، ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩﮐﺮﺩﻥ

ﺧﺮﻭﺱ ﺑﯽﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﻥ 

ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ، ﺣﺮﻑ ﺑﯿﺠﺎ ﺯﺩﻥ 

ﺧﺮﻭﺳﺶ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ

ﺍﻭﺿﺎﻋﺶ ﺭﻭﺑﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﮐﺒﮑﺶ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ 

ﺧﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﻻﻧﺶ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ 

ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻩ

ﺧﺮﯾﺖ ﺍﺭﺛﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ 

ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﺟﺰ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺣﻘﻤﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎر ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺍﺷﺖ

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺵﻣﺮﺩﮔﯽ ﺯﺩﻥ 

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥﺩﺍﺩﻥ، ﻋﺎﺟﺰﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺩﺭﮐﻒ ﺷﯿﺮﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻩﺍﯼ       ﻏﯿﺮﺗﺴﻠﯿﻢ ﻭ ﺭﺿﺎ ﮐﻮﭼﺎﺭﻩﺍﯼ ‏

شرحی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺮﻭﻏﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺁﻻﻡ؛ ﺍﺳﺪﯼ ﻧﺎﯾﺐﺍﻟﺘﻮﻟﯿﻪ ﺁﺳﺘﺎﻥﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺩﻡﮔﺎوﯼ ﺑﻨﺪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ﺧﻼﻑ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺩﺭﮐﺎﺭﺵ پیدﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﺻﺎﺩﻕﻧﯿﺴﺖ.

ﺩﻧﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﺳﭙﺮﺩﻥ       

 ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺭﺍ بهﺩﺳﺖ ﻏﯿﺮاﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮﺩﻥ

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺐ ﭘﯿﺸﮑﺶﺭﺍ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎﺭﻧﺪ 

ﺑﻪ ﮐﻢﻭﺯﯾﺎﺩ ﻭ یا ﺧﻮﺏوبد ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ 

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺧﺎﻟﻪﺧﺮﺳﻪ 

ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻭ ﻣﺤﺒﺘﯽﮐﻪ ﺯﯾﺎﻥﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ 

ﺩﻫﻦ ﺳﮓ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ 

ﺁﺩﻣﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﯾﻪﺩﻫﻦ، ﮐﺎﺭﺵ ﻏﯿﺒﺖﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﻮﺵ ﺩﺍﺭد و ﻣﻮﺵﻫﻢ ﮔﻮﺵﺩﺍﺭﺩ 

ﻫﻤﻪﺟﺎ ﮔﻮﺵﺗﯿﺰﯼ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﯼ ﺳﮓ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺁﻣﺪﻥ 

ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻪﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﭘﺮﯾﺪﻥ، ﺗﻨﺪﯼ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻧﻤﻮﺩﻥ 

ﺭﯾﺸﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﻠﺦ ﺧﻮﺭﺩﻩ 

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﮐﻤﯿﺎﺏ ﻭ ﻧﺎﺩﺭ اﺳﺖ 

ﺯﻭﺭﺵ ﺑﻪﺧﺮ ﻧﻤﯽﺭسد ﭘﺎﻻﻧﺶﺭﺍ ﻣﯽﺯﻧﺪ 

ﺩﻕ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺧﻮﺩرﺍ ﺳﺮﺩﯾﮕﺮﯼ ﺧﺎﻟﯽﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺣﺮﯾﻒ ﻗﻮﯾﺘﺮﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺖ، ﺯورﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ نشان می دهد.

ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺮ ﺭﺍ ﺧﻠﺞ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ

ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻧﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺁﺷﻨﺎﯾﻨﺪ، ﺟﯿﮏ و ﺑﻮﮎ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ .

گرداوری:بخش سرگرمی بیتوته

منبع مطلب : www.beytoote.com

مدیر محترم سایت www.beytoote.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

ضرب المثل های جالب درباره ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ با معنی

ضرب المثل های جالب درباره ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ با معنی

لیست ضرب المثل حیوانات

این ضرب المثل هایی که در اینجا می خوانید همه و همه بارها مورد استفاده قرار گرفته اند چراکه بخاطر کوتاه بودنشان بسیار کاربردی و جالب هستند با ما همراه باشید تا لیست این ضرب المثل ها که مربوط به حیوانات می باشد را بخوانید.

ضرب المثل

غمزﻩ ﺷﺘﺮﯼ ﺁﻣﺪﻥ

ﻧﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﺱ ﻭ ﺑﯽﻣﺰﻩ،

***************

ﻓﯿﻞ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩﺍﺵ ﺻﺪﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺨﺺ ﻧﮑﻮﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﭼﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﻪﯾﮏ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

***************

ﻓﯿﻠﺶ ﯾﺎﺩﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ

ﺑﻪﯾﺎﺩ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

***************

ﻓﯿﻞ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ

ﻧﻈﯿﺮ ﺩﻭﺷﮑﻞ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ

***************

ﻗﺴَﻤَﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺩﻡ ﺧﺮﻭﺱﺭﺍ

ﺍﺯظوﺍﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖﭘﯿﺪﺍﺳﺖﮐﻪ ﺣﺮﻑﺭﺍﺳﺖﻧﻤﯽﺯﻧﯽ

***************

ﻗﻤﺮ ﺩﺭ ﻋﻘﺮﺏ ﺷﺪﻥ

ﺑﻬﻢﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉﻭﺍﺣﻮﺍﻝ، ﺷﻠﻮﻍ ﺑﻠﻮﻍ ﺷﺪﻥ

***************

ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺯینه ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺠﺎﺭﯼ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ:هرﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺮﮐﺎﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺧﺮﺱ ﻭ ﻧﺠﺎﺭﯼ

***************

ﮐﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﯿﻞ ﺍﺳﺖ

ﮐﺎﺭﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮ ﺍﺳﺖ، ﮐﺎﺭ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ .

***************

کاهﭘﯿﺶﺳﮓ ﻭﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ پیشﺧﺮ ﻧﻬﺎﺩﻥ

ﮐﺎﺭﯼ بیﺭﻭﯾﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻥ، ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺩﺍﻥ ﺑﺴﭙﺮﺩﻥ

***************

مثل ﮐﺒﮏ ﺳﺮﺵﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﻑ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﺍﺯﺟﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ

***************

ﮐﺒﮑﺶ ﺧﺮﻭﺱ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ

ﺷﻨﮕﻮﻝ ﻭ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﺍﺳﺖ .

***************

ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺧﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺑﺒﺮﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ

ﺳﺮﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ درست ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ

***************

ﮐﻼﻍ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽﺑﭽﻪﺩﺍﺭﺷﺪ ﺷﮑﻢﺳﯿﺮﺑﻪﺧﻮﺩﻧﺪﯾﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﺎﺵ ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺣﺘﻤﯽ ﺍﺳﺖ، ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ فقیر ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻢﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﺩﺭدﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

***************

ﮐﻼﻍ ﺳﺮﻻﻧﻪﺧﻮﺩﺵ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﻧﺎﺳﺰﺍﮔﻮﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ

***************

ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﺠﺎﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ

ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﺍﺯﮐﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﺭﻧﮓ ﻭ ﺣﻘﻪﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ

***************

ﮐﯿﻨﻪ شتری ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﻋﺪﺍﻭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺩﻝﮔﺬﺍﺷﺘﻦ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺪﺩﻝ ﺑﻮﺩﻥ

***************

ﮔﺎﻭﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺯﺍﺭ

ﻣﺮﺩﻡﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪهمنوﻉ ﺷﺮﻁﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺳﺖ

***************

ﮔﺎﻭﺑﻨﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ، ﺑﺎ ﮐﺴﯽ بدوبستنﮐﺮﺩﻥ .

***************

ﮔﺎﻭﯼ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺩﻡ

ﺁﺩﻡ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺷﻮرﯾﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﯽ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﻞ ﺑﯽﺷﺎﺥ ﻭ ﺩﻡ

***************

ﮔﺎﻭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ

ﻣﻌﺮﻭﻑوﻣﺸﻬﻮﺭ ﻧﺰﺩﻫﻤﻪ، ﻫﻤﻪﮐﺲ ﺍﻭﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ

***************

ﮔﺎﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻋﻠﻒ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺭﻭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﻭ

ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ

***************

ﮔﺎﻭﺵ دوقلو ﺯﺍﯾﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏(ﮔﺎﻭﻣﺎﻥ ﺩﻭقلو ﺯﺍﺋﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ‏)

ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﯿﺶﺁﻣﺪﻩ، ﺯﯾﺎﻥ ﻭ ﺿﺮﺭﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ

***************

ﮔﺎﻭ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﮏ ﺣﺮﻑ ﯾﺎﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮑﯿﻬﺎ ﻭ ﺯﺣﻤﺎﺕﺧﻮﺩﺭﺍ ﺿﺎﯾﻊ ﻭ ﺑﯽﺍﺛﺮ ﺳﺎﺯﺩ

***************

ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪﺩنبهﺍﻓﺘﺎﺩ ﺳﮓﺑﻪ ﺷﮑﻤﺒﻪﺍﻓﺘﺎﺩ

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺭﺩﻥ ﺣﺮﺹ ﻭ وﻟﻊ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ، ﭘﺮﺧﻮر ﻭ ﺷﮑﻤﻮ

***************

ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮﺍﯼﺭﺿﺎﯼﺧﺪﺍ ﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ

ﻫﯿﭻﮐﺲ بدوﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖﺍﺟﺮﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻼﺵ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼﮐﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺍﺳﺖ

***************

ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ پﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ ‏(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ سگﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ)

ﮔﺮﺑﻪﺩﺳﺘﺶﺑﻪﮔﻮﺷﺖﻧﺮﺳﯿﺪﮔﻔﺖﺑﻮﻣﯽﺩﻫﺪ

ﺁﺩﻡ ﺗﻨﺒﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻥﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯽﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻝ خود ﺭﺍﺧﻮﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ

***************

ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺍﺯﻫﺮﻃﺮﻑ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﻧﺪاﺯﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺍﺯ ﻫﺮﺟﻬﺖ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﻄﻤﻪﺍﯼﺑﻪﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﻧﺤﻮﺭﺩ.

***************

ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﻡحجله ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ

ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ.

***************

ﮔﺮﺑﻪﺭﻗﺼﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ‏(ﮔﺮﺑﻪ ﺭﻗﺼﺎﻧﺪﻥ‏)

ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺗﺮﺍﺷﯽ ﮐﺮﺩﻥ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﺮﺩﻥ، ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ

***************

ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻔﺖﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﻏﻞﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺟﺎنﺳﺨﺖ ﻭﻣﻘﺎﻭﻡ ، ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

***************

ﮔﺮﮒ ﺁﺷﺘﯽ

ﺻﻠﺤﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﺼﻠﺤﺖ ، ﺁﺷﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ

***************

ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺭﺍﻥﺩﯾﺪﻩ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﭼﺸﯿﺪﻩ ، ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ .

***************

ﮔﺮﮒ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺶ

ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺼﻠﺢ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﺭﯾﺎﮐﺎﺭ

***************

ﮔﺮﮒ ﺩﻫﻦﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺪﺭﯾﺪﻩ

ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ عقوبت ﺷﺪﻥ

***************

ﮔﺮﮒ ﻭ ﻣﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ ‏(ﺑﺎﻫﻢ ﺁﺏ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ)

ﺟﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

***************

ﮔﺮﮒ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺳﺖ

ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺣﺮﯾﺺ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﺸﻢ ﺗﻨﮓ ﺩﻧﯿﺎﺩﺍﺭ... .

***************

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺮﺱ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﻡﺑﺮﯾﺪﻩ ﻫﺮﭼﻪﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻡ ﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ

***************

ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺍﻣﺴﺎﻟﯽ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﭘﺎﺭﺳﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،ﺷﺨﺺﺑﺎتجرﺑﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﺪ، ﺁﺩﻡ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦﻭﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯿﺴﺖ

***************

ﮔﻨﺠﺸﮏ ﭼﯿﺴﺖﮐﻪ ﺁﺏ ﮔﻮﺷﺶﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺨﻮﺭﺩ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ:ﺳﮓﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﻤﺶ ﺑﺎﺷﺪ .

***************

ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻮﺩﻥ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻦ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺭﺩ.

***************

ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻮﻧﻪ ﺑﺪﺵ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺩﺭ ﻻﻧﻪﺍﺵ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ‏(ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ )

ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻭ ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﺴﯽﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ متنفرﺍﺳﺖ

**************

ﻣﺎﺭ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺨﻦ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﯿﺎﻧﺖﭘﯿﺸﻪ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

***************

ﻣﺎﺭ ﺑﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﯾﺎﺭ ﺑﺪ.

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺑﺪ ﺟﺰﺀ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ

***************

ﻣﺎﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ

همانند:ذات بدنیکو

***************

ﻣﺎﺭ ﺗﺎ ﺭﺍﺳﺖﻧﺸﻮﺩ ﺑﻪﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧﻤﯽﺭﻭﺩ

ﺭﺍﺳﺘﯽﺭﺳﺘﮕﺎﺭﯾﺴﺖ، ﺭﺍﺳﺘﯽﺭﺳﺘﯽ، ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻩ ﺭﺍﺳﺖ

***************

مار ﺧﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺯﻧﺪ

ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺴﻦنیت ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ.

***************

ﻣﺎﺭ ﺧﻮﺵﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻝ

ﺧﻮﺵﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺑﺪﺑﺎﻃﻦ، ﮔﺮﮒ ﺩﺭﻟﺒﺎﺱﻣﯿﺶ

***************

ﻣﺎﺭ ﺩﺭﺁﺳﺘﯿﻦ ﭘﺮﻭﺭﺩﻥ

ﺁﺩﻡ شروری ﺭﺍ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﺮﺩﻥ، ﺑﺪﮔﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﺍﺩﻥ

***************

ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﺷﺪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﭘﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﻋﯿﺐ ﻭ ﻋﻠﺖ،

***************

ماﺭﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ‏(ﺭﯾﺴﻤﺎﻥﺩﻭﺭﻧﮓ،ﺭﯾﺴﻤﺎﻥﺍﻟﯿﺤﯿﻪ )

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺲ ﻭ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺁﺳﯿﺐ و یا چشم ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

***************

ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺯ سر ﮔﻨﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﯽ ﺯﺩﻡ

ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭ ﮔﻤﺮﺍﻫﯿﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ پیشوﺍﯾﺎﻥ ﻭ ﺳﺮ ﺭﺷﺘﻪداراﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺮﻣﯽﺯﻧﺪ ﻭﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ

***************

ﻣﺎﻫﯽﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎﻫﯽﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ

ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻘﺎﯼ ﻗﻮﯾﺘﺮ

***************

ﻣﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺍﺯﺁﺏ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩﺍﺳﺖ

ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﻪﭼﻨﮓ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﻏﻨﯿﻤﺖﺍﺳﺖ

***************

ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻩ

ﺭﺍﻡ ﻭ ﺭﺍم

***************

ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻩ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ

ﺩﺳﺘﻪﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺯﻣﯿﻦﺧﻔﺘﻪ

***************

ﻣﺜﻞ ﺑﺰ

ﭼﺎﺑﮏ ﻭ ﺩﺭﺟﺴﺖ ﻭ ﺧﯿﺰ

***************

ﻣﺜﻞ ﺑﺰﺍﺧﻔﺶ

ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥﺩﺭﮎﻣﻄﻠﺒﯽﺁﻥﺭﺍ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

***************

ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺒﻞ

ﺧﻮﺵﺳﺨﻦ ﻭ ﻓﺼﯿﺢ، ﺧﻮﺵﺁﻭﺍﺯ

***************

ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ

ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽﻣﯽﮐﻨﺪ

***************

ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻻﻥ ﺧﺮﺩﺟﺎﻝ

ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﻪﺗﺎﺧﯿﺮﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

***************

ﻣﺜﻞ ﭘﻠﻨﮓ

ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ

***************

ﻣﺜﻞ ﺟﻐﺪ

ﺷﻮﻡ ﻭ ﺑﺪﺷﮕﻮﻥ، ﺑﺎﭼﺸﻤﯽﮔﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺱ

دارایﺿﺮﺑﻪقدرتمند، ﭘﺮﺧﻮﺍﺭ، ﻗﻮﯼﻫﯿﮑﻞ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺱ ﺗﯿﺮﺧﻮﺭﺩﻩ (زخمی)

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪواﺭ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﮔﻮﺵ

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﺩﻩ، ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺮ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻭﺱ ﺑﯽﻣﺤﻞ

ﺣﺮﻓﯽ ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﺑﯽﺟﺎ ﺯﺩﻥ، ﺑﯽﺩﻗﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﻓﺘﻦ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻭﺱﺟﻨﮕﯽ

ﻏﻮﻏﺎﮔﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻃﻠﺐ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮ

ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ

ﯾﮑﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﻦ، ﮐﺠﺮﻭ ، ﻭﺍﭘﺲ ﺭﻭ

***************

ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ ﺧﺮﻭﺱ

ﺭﯾﺰ ﻭ ﺳﺮﺥﺭﻧﮓ، ﻟﻌﻞﮔﻮﻥ

***************

ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ

ﻟﺮﺯﺍﻥ، ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺯﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﭘﯿﺮﯼ

***************

ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢﺁﻫﻮ

ﭼﺸﻢ ﺩﺭﺷﺖ، ﺷﻬﻼ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻄﯽ ﺑﺪ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻌﻠﺒﻨﺪﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩﮐﻨﺪ

ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯼ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ، ﮐﯿﻨﻪﺗﻮﺯﺍﻧﻪ

***************

ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺑﺎﻩ

ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﻭ مکار

***************

ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻠﺦ، ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﭘﺎﮎ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ

عصبانی وپرخاشگر

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻪ ﺧﺮﺳﻪ

ﺯﻧﯽ فرﺑﻪ ﮐه ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺗﻦﮐﺮﺩﻩ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﮑﻪ

ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﭼﺎﺩﺭ ﺑﻪﺳﺮ، ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﺳﺒﺰﻩ ﺭﻭ

***************

ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ

ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺳﻮﺭﺍﺥ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺍﺻﺤﺎﺏﮐﻬﻒ

ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻃﻔﯿﻠﯽ

***************

مثل ﺳﮓ ﭘﺎچه ﻫﻤﻪﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ‏

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﮔﻔﺘﻦ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺣﺴﻦ ﺩﻟﻪ

ﺳﮓ ﻭﻟﮕﺮﺩ، ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺯﻭﺯﻩﮐﺸﯿﺪﻥ

ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺯﺍﺭﯼﮐﺮﺩﻥ، ﺑﺎﻧﮓ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ زدن

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻣﻮﺱ ﻣﻮﺱ ﮐﺮﺩﻥ

ﭼﺎﭘﻠﻮسی ﮐﺮﺩﻥ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻧﺎﺯﯼ ﺁﺑﺎﺩ

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﭘﺮﺩ، ﺧﻮﺩﯼوﻏﺮﯾﺒﻪ ﺳﺮﺵﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ

ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﻧﺰﺍﻋﻨﺪ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻫﺎﺭ

ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺪﺩﻫﻦ ﻭ ﺁﺯﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ، ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻫﻔﺖﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﺮﺩﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

***************

ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺳﮏﺳﯿﺎﻩ

ﺑﻪﺷﻮﺧﯽﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﺳﺒﺰﻩﺭﻭ ﺭﺍﺑﻪﺁﻥﺗﺸﺒﯿﻪمیکنند

***************

ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩﺭﻓﺘﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎﯼﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ. ﭘﺮﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮﺯ

***************

ﻣﺜﻞ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻫﺴﺖ

ﺯﻥ ﺧﻮﺷﺨﺮﺍﻡ، ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺩﻟﺮﺑﺎ

***************

ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻃﯽ

ﺗﮑرﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺨﻦﺁﺩﻣﯽ، ﺑﯽﻓﮑﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ

***************

ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺮﺏ

ﺯﻟﻔﺎﻥ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ، ﺳﺨﻨﺎﻥﮔﺰﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﻟﺨﺮﺍﺵ

***************

ﻣﺜﻞ ﻋنقاﯼ ﻣﻐﺮﺏ

ﻧﺎﯾﺎﺏ، (ﻋنقا:ﻧﺎﻡﻣﺮﻏﯽﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ)

***************

ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻞ

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺟﺜﻪ ﻭ ﻫﯿﮑﻠﯽ ﺑﺰﺭﮒ

***************

ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮﯼ ﺳﺮﺵ ﺯﺩ

ﺍﮔﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ قبلی اش را ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

***************

ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻃﺮ ﭘﯿﺶﺁﻫﻨﮓ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺠﯿرﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺍﺯﻃﻼﻭ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﺯﯾﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﺁﻭﯾﺰﺩ

***************

ﻣﺜﻞ ﻗﺼﻪ ﭼﻬﻞﻃﻮﻃﯽ

ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺪﺍﺭﺩ، ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ

***************

ﻣﺜﻞ ﮔﺎﻭ

ﭘﺮﺧﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻥ ،ﺯﻥهرزه

***************

ﻣﺜﻞ ﮔﺎﻭ ﺷﯿﺮﺩﻩ

ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﻭ ﻣﻔﯿﺪ

***************

ﻣﺜﻞ ﮔرﺍﺯ تیرﺧﻮﺭﺩﻩ

ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮﺯ

***************

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮﺍﻕﺷﺪﻥ

ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺧﺸﻢ ﺑﻪﺭﻭﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﺮﻩﺷﺪﻥ

***************

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺑﻪ کوره

ﻧﺎﺳﭙﺎﺱ؛ ﻗﺪﺭ ﻧﺸﻨﺎﺱ

***************

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺩﻥ ﻏﺎﺯ

ﮔﺮﺩﻧﯽ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ

***************

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﮒ

ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ، ﺳﺨﺖﺟﺎﻥ، ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ

***************

ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﺭﺍﻡ

منبع مطلب : namnak.com

مدیر محترم سایت namnak.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب