روش های پرورش خلاقیت کاروفناوری هفتمروش های پرورش خلاقیت کاروفناوری هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

روش سوم پرورش خلاقیت کارکلاسی صفحه 6

کار کلاسی-روش سوم پرورش خلاقیت

روش ها وفنون زیادی برای افزایش خلاقیت وجود داردکه دبیران می توانند یکی ازانها را انتخاب نمایند وروش رابرای دانش اموزان توضیح دهند واین فعالیت توسط دانش اموزلن برای موضوعی که دبیر انتخاب می نماید باتوجه به روش وفن تدریس شده انجام پذیرد.

برخی از فنون وروش موردزایش خلاقیت عبارتند از:

تجسم کردن- متضادفکرکردن -معاشرت باافرادخلاق  -داستان های ناتمام -بهره جستن ازافکار دیگران -

منبع مطلب : karfan315.blogfa.com

مدیر محترم سایت karfan315.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

کاردر کلاس صفحه 6کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1نوآوری وفناوری اول متوسطه

برگه پرورش خلاقیت با روش ............

نام گروه : ............................................................................تاریخ: ................. ساعت:..........

موضوع: .............................................................................................................................

کارها :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

منبع مطلب : se7en1.blogfa.com

مدیر محترم سایت se7en1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

کارهای کلاسی

حل جدول ۶-1 کارکلاسی کاروفناوری سال هفتم پودمان 1نوآوری وفناوری اول متوسطه 1

بارش فکری

کارکلاسی صفحه  ۵ و۶

دربارۀ یکی از موارد زیر و ایده‌های دیگر روش بارش فکریرا به کار برید و نتیجه را در کادر زیر بنویسید.

1-     چگونه می‌توانیم در حیاط، بازی‌های بهتری داشته باشیم؟

2-     برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد؟

3-     .چگونه می توان از اتلاف وقت در طول روز جلوگیری کرد؟

4-     چرا وقتی دو توری ریز روی هم قرار می گیرند هاله های سیاه و سفید تشکیل می شود؟

5-      چرا مهارت دوچرخه سواری حتی با گذشت چند سال از یاد انسان نمی رود؟

(نمونه ای تکمیل شده)

برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد؟

منبع مطلب : herfe480.blogfa.com

مدیر محترم سایت herfe480.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

خر باش : این سایت کیری نویسنده اش چلاقه خودش بنویسه

فاضل غریبی : برای پرورش خلاقیت مهمترین بخش انجام کارها به صورت عملی است

استقلال : خیلی بده

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب