سه مورد از پدیده های طبیعی را نام ببرید علوم ششمسه مورد از پدیده های طبیعی را نام ببرید علوم ششم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

نکات آموزشی و پرورشی

( سفر به اعماق زمین )
1 . بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات از درون زمین چیست ؟

ج : مطالعه ی امواج لرزه ای

2 . چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید .

ج : لرزش تلفن همراه ، لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن ، لرزش شیشه های خانه بر اثر عبور کامیون از کوچه و خیابان ، لرزش شیشه ها بر اثر رعد و برق ، ایجاد لرزش بر اثر کندن خیابان توسط درل صنعتی و ...

3 . امواج لرزه ای را تعریف کنید .

ج : به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند ، امواج لرزه ای می گویند .

4 . آیا می دانید امواج لرزه ای چگونه از سنگ های مختلف عبور می کنند ؟

ج : امواج لرزه ای حرکت ارتعاشی دارند که دارای انرژی هست و با توجه به نوع سنگ ها و جنس آن ها با سرعت های مختلف از سنگ های درون زمین عبور می کنند .

5 . سرعت عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین چگونه است ؟

ج : امواج لرزه ای درون زمین ، از سنگ های سخت و متراکم ، تند تر و از سنگ های نرم و کم تراکم ، کند تر عبور می کنند .

6 . دانشمندان چگونه به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند ؟

ج : با استفاده از سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین

7 . مواد تشکیل دهنده ی زمین به چه حالاتی هستند ؟

ج : در برخی از قسمت ها حالت شکننده و در بعضی جاها حالت خمیری دارند .

8 . سه لایه ی زمین را نام ببرید .

ج : پوسته ، گوشته و هسته

9 . تقسیم بندی سه لایه ای زمین بر چه اساسی بوده است ؟

ج : بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه ها

10 . لایه های زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده ( جامد ، مایع و خمیری ) به چند بخش تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

ج : به پنج بخش : 1 ـ سنگ کره 2 ـ خمیر کره 3 ـ گوشته ی زیرین 4 ـ هسته ی خارجی 5 ـ هسته ی داخلی

11 . سنگ کره چه ویژگی هایی دارد ؟

ج : این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است . ضخامت این بخش حدود 100 کیلو متر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند .

12 . ویژگی های خمیر کره را بیان کنید .

ج : این بخش حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق 350 کیلو متری ادامه دارد . منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مر بوط به این قسمت است .

13 . خصوصیات گوشته ی زیرین چیست ؟

ج : این بخش که حالت جامد دارد ، از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد .

14 . هسته ی خارجی چگونه است ؟

ج: این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد .

15 . هسته ی داخلی به چه صورت است ؟

ج : این بخش حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد .

16 . دانشمندان چگونه پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد دارد ؟

ج : با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین

17 . سنگ کره در قسمت خشکی ضخیم تر است یا در قسمت دریاها ؟

ج : در خشکی ها

18 . حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟

ج : 1 ـ زلزله 2 ـ آتش فشان 3 ـ پوسته جدید 4-پیدایش کوه 5-پیدایش دره وگودال 6-پیدایش جزیره

منبع مطلب : farahani6.blogfa.com

مدیر محترم سایت farahani6.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

آتشفشان و زمین لرزه علوم ششم

زمین لرزه یکی از پدیده های ..طبیعی.. است .

. زمین لرزه باعث چه خسارت هایی می شود ؟ خسارت های جانی و مالی

. زمین لرزه باعث چه چیزی می شود ؟ وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود .

. چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد ؟ زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند .

. زمین لرزه چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود ؟ انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسند و باعث تغییراتی در سطح زمین می شوند .

. زمین لرزه ی خفیف یعنی چه ؟ یعنی زمین لرزه با قدرت کم

. سالانه چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد ؟ حدود ده هزار زمین لرزه ی خفیف رخ می دهد .

. چرا مردم زمین لرزه های خفیف را حس نمی کنند ؟ چون قدرت آن ها بسیار کم است و فقط توسط لرزه نگارها ثبت می شود .

. اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه چیست ؟ 1ـ آلودگی آب ها 2ـ آلودگی برخی مواد غذایی 3ـ شیوع بیماری های واگیردار 4ـ جمع شدن زباله در سطح شهر 5ـ زیاد شدن جانوران منتقل کننده ی بیماری

. آثار ساختمانی حاصل از زمین لرزه را بیان کنید . 1ـ خراب شدن ساختمان ها (ریزش آوار) 2ـ شکستن شیشه ها 3ـ شکستن سد ها 4ـ افتادن تیرهای برق 5ـ خراب شدن آسانسورها و پله ها

. اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه چیست ؟ 1ـ از دست دادن عزیزان 2ـ بیکاری 3ـ خراب شدن مکان های تاریخی 4ـ تخریب ادارات و بیمارستان ها

. چرا هرچه زمین لرزه های خفیف بیشتر داشته باشد بهتر است ؟ زمین لرزه های خفیف باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر می شوند .  

ـ در چه جاهایی از کره ی زمین احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است ؟جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است.

ـ فعالیت های انسان دوستانه ی بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید.1ـ کمک به مصدومین 2ـ ارسال کمک های مالی و غیر مالی 3ـ اهدای خون 4ـ کمک به افراد امداد رسان 5ـ پیداکردن و کمک کرد ن به افراد مانده در زیر آوار

ـ بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟

1ـ قطع جریان برق ساختمان 2ـ استفاده نکردن از آسانسور 3ـ بستن شیر گاز اصلی 4ـ باز نگه داشتن خیابان ها 5ـ آمادگی داشتن برای پس لرزه ها

_مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده را نام ببرید

زلزله ی طبس سال 57 با 19600 نفر کشته ، زلزله ی رودبار و منجیل سال 69 با 35000 نفر کشته ، زلزله ی بم سال 82 با 41000 نفر کشته و زلزله ی اهر سال 91 با 310 نفر کشته

ـ ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است ؟هر آتش فشان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

1ـ مخروط آتش فشان 2ـ مجراها 3ـ دهانه

ـ چه زمانی آتش فشان اتفاق می افتد ؟زمانی که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند.

ـ مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.سه دسته . 1ـ جامد 2ـ مایع 3ـ گاز

ـ آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.سه دسته 1ـ فعال 2ـ نیمه فعال 3ـ خاموش

ـ به چه آتش فشانی فعال گفته می شود ؟به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته می شود.

ـ چه آتش فشانی نیمه فعال است ؟آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج شود.

ـ به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود ؟به آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ، آتش فشان خاموش می گویند.

ـ دو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش در ایران نام ببرید.سهند و سبلان خاموش ، دماوند و تفتان نیمه فعال

ـ هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد ؟

توف آتش فشانی:در ساختمان سازی کاربرد دارد

پوکه ی معدنی:به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است در ساختمان سازی کاربرد دارد.

سنگ پا:در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود.

ـ مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان چه هستند ؟بخار آب و کربن دی اکسید

ـ فواید آتش فشان ها را بیان کنید.1ـ تشکیل دریاچه 2 ـ توسعه ی گردشگری 3 ـ ایجاد زمین های حاصلخیز 4 ـ استفاده از انرژی گرمایی 5 ـ آزاد شدن انرژی درونی زمین 6 ـ تشکیل چشمه های آب گرم

ـ ضررهای آتش فشان ها را بیان کنید.1ـ انتشار گازهای سمی 2 ـ ریزش باران های اسیدی 3 ـ ایجاد سونامی 4 ـ ورود خاکستر و گرد و غبار به محیط5ـ پخش شدن مواد شیمیایی در محیط 6 ـ جاری شدن مواد مذاب و خراب شدن زمین ها

ـ ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند؟آماده ی تخیه ی سریع محل باشند ــ به یک مکان امن پناه ببرند ــ تمامی در ها و پنجره ها را ببندند ــ فاصله گرفتن از جاهای گود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد شیمیایی موجود در خاکستر های آتشفشان

1 . بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات از درون زمین چیست ؟

ج : مطالعه ی امواج لرزه ای

2 . چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید .

ج : لرزش تلفن همراه ، لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن ، لرزش شیشه های خانه بر اثر عبور کامیون از کوچه و خیابان ، لرزش شیشه ها بر اثر رعد و برق ، ایجاد لرزش بر اثر کندن خیابان توسط درل صنعتی و ...

3 . امواج لرزه ای را تعریف کنید .

ج : به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند ، امواج لرزه ای می گویند .

4 . آیا می دانید امواج لرزه ای چگونه از سنگ های مختلف عبور می کنند ؟

ج : امواج لرزه ای حرکت ارتعاشی دارند که دارای انرژی هست و با توجه به نوع سنگ ها و جنس آن ها با سرعت های مختلف از سنگ های درون زمین عبور می کنند .

5 . سرعت عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین چگونه است ؟

ج : امواج لرزه ای درون زمین ، از سنگ های سخت و متراکم ، تند تر و از سنگ های نرم و کم تراکم ، کند تر عبور می کنند .

6 . دانشمندان چگونه به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند ؟

ج : با استفاده از سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین

7 . مواد تشکیل دهنده ی زمین به چه حالاتی هستند ؟

ج : در برخی از قسمت ها حالت شکننده و در بعضی جاها حالت خمیری دارند .

8 . سه لایه ی زمین را نام ببرید .

ج : پوسته ، گوشته و هسته

9 . تقسیم بندی سه لایه ای زمین بر چه اساسی بوده است ؟

ج : بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه ها

10 . لایه های زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده ( جامد ، مایع و خمیری ) به چند بخش تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

ج : به پنج بخش : 1 ـ سنگ کره 2 ـ خمیر کره 3 ـ گوشته ی زیرین 4 ـ هسته ی خارجی 5 ـ هسته ی داخلی

11 . سنگ کره چه ویژگی هایی دارد ؟ 

ج : این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است . ضخامت این بخش حدود 100 کیلو متر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند .

12 . ویژگی های خمیر کره را بیان کنید .

ج : این بخش حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق 350 کیلو متری ادامه دارد . منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مر بوط به این قسمت است .

13 . خصوصیات گوشته ی زیرین چیست ؟

ج : این بخش که حالت جامد دارد ، از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد .

14 . هسته ی خارجی چگونه است ؟

ج: این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد .

15 . هسته ی داخلی به چه صورت است ؟

ج : این بخش حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد .

16 . دانشمندان چگونه پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد دارد ؟

ج : با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین

17 . سنگ کره در قسمت خشکی ضخیم تر است یا در قسمت دریاها ؟

ج : در خشکی ها

18 . حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟ 

ج : 1 ـ زلزله 2 ـ آتش فشان 3 ـ پوسته ی جدید 4 ـ پیدایش کوه 5 ـ پیدایش دره و گودال 6 ـ پیدایش جزیره

منبع مطلب : www.khademarkani.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.khademarkani.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

زمین پویا درس پنجم علوم ششم ابتدایی

زمین پویا درس پنجم علوم ششم ابتدایی

زمین پویا درس پنجم علوم ششم ابتدایی درس در یک نگاه

زمین لرزه پدیده ای طبیعی است که حاصل رفتار و عکس العمل سنگ کره در برابر انرژی آزاد شده از درون زمین می باشد.
زمین لرزه، اثرات مختلف اجتماعی، بهداشتی، ساختمانی و… بر زندگی ما دارد.
به فرایند خروج مواد (جامد، مایع و گاز) از درون زمین، آتشفشان گفته می شود.

آتشفشان ها از نظر فعالیت به سه گروه فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقسیم بندی می شوند.

نقشه مفهومی زمین پویا درس پنجم علوم ششم ابتدایی

نقشه مفهومی درس پنجم علوم ششم ابتدایی

اهداف  زمین پویا درس پنجم علوم ششم ابتدایی

1 –  پدید ه های طبیعی مانند زمین لرزه و آتشفشان را بشناسند.
2 –  اثرات هریک از پدیده های طبیعی مانند زمین لرزه و آتشفشان در زندگی خود را بیان کنند.
3 –  چگونه زیستن در کنار پدیده های طبیعی فوق (شناخت مکان ای امن و ناامن، مراقبت از خود، کمک به هم نوع و….) را بیان کنند.

زمین لرزه

زمین لرزه چگونه به وجود می آید؟

زمین لرزه یکی از پدیده های طبیعی است که در کره ی زمین رخ می دهد.

در هنگام وقوع برخی از زمین لرزه ها ، خسارت های جانی و مالی به وجود می آید.

وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود.
ما باید با شناخت زمین لرزه و پدیده های طبیعی دیگر مانند آتش فشان و … بتوانیم در کنار آن ها زندگی کنیم.

زمین لرزه وقتی اتّفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند.
انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسد

و باعث تغییراتی در سطح زمین می شود.

آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟ چرا؟

عوامل مؤثر بر میزان خرابی های زمین لرزه عبارتند از:

1 –  مقدار انرژی آزادشده

2  – نوع ساختمان زمین

3 –  نوع مصالح به کار رفته

4  – تکنولوژی و علم به کار رفته در ساختمان
5  – شکل هندسی ساختمان

ب) مقیاس ریشتر:

این مقیاس بر اساس انرژی آزادشده تعیین می گردد و معمولاً بین 1 تا 10 درجه بندی می شود که بیانگر بزرگی زمین لرزه است.

حل علم و زندگی درس پنجم علوم ششم ابتدایی

اثرات ناشی از زمین لرزه

۱  – خرابی ساختمان ها و ریزش آوار و شکستن شیشه ها
۲ –  قطع آب، برق، گاز، تلفن
۳ –  آتش سوزی و برق گرفتگی
۴ –  شکستن سدها و وقوع سیل
5 –  شیوع بیماری های مسری
6 –  از دست دادن عزیزان
7  – بروز مشکلات اجتماعی مانند ناامنی، دزدی و…

آیا می دانید بعد از وقوع زمین لرزه چه کارهایی را باید انجام دهید؟

۱ –  حفظ خونسردی و استقرار در محیط امن
۲  – قطع جریان برق و بستن شیرهای اصلی گاز و آب
3 –  کمک به مصدومین و مجروحین و انتقال آنها
4 –  توجه به پیا م ها و راهنمایی های مسئولین
5  – دلجویی از مصیبت دیدگان و تلاش جهت کاهش تألمات روحی

ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است؟

ساختمان کوه آتشفشان

آتشفشان:

به خروج مواد (جامد، مایع، گاز) از داخل زمین به سطح آن، آتشفشان گفته می شود

که فوران های متعدد مواد دهانه، سبب تشکیل کوهی از مواد می شود که به آن مخروط آتشفشانی می گویند.

از نظر فعالیت آتشفشانها به سه دستهٔ زیر تقسیم می شوند:

1 –  آتشفشانهای فعال:

در این نوع آتش فشان ها، در عصر حاضر، مواد آتشفشانی (جامد، مایع و یا گاز) از دهانه آنها خارج شده است؛ مانند آتشفشان هاوایی.

2 –  آتشفشان های نیمه فعال:

در این نوع آتشفشان ها، هم اکنون فقط گاز از دهانهٔ آنها خارج می شود؛ مانند آتشفشان های دماوند و تفتان در کشورمان.

3-  آتشفشانهای غیرفعال:

این نوع آتشفشانها، در حال حاضر هیچ نوع فعالیتی ندارند و در گذشتهٔ دور فعال بوده اند؛ مانند آتشفشانهای سبلان و سهند در کشورمان.

فواید آتشفشا ن ها

1 –  تشکیل سرزمین ها و جزایر جدید در اثر آتشفشان های زیردریایی.
2 –  تشکیل برخی کانسارها و معادن.
3 –  مطالعهٔ ساختمان درونی زمین.
4 – تشکیل خاک مرغوب و حاصلخیز برای کشاورزی.
5 –  انرژی زمین گرمایی
6  – چشمه های آب گرم معدنی
7 –  تشکیل مصالح ساختمانی مانند پوکهٔ معدنی، سنگ های آتشفشانی (توف سبز)
8  – تشکیل دریاچه و ایجاد اکوسیستم های جدید
9 – توسعهٔ گردشگری.

اثرات آتشفشانها:

آتشفشان ها باعث ایجاد اثرات و زیان هایی در زندگی ما می گردند.

این اثرات به دو صورت اولیه و ثانویه دیده می شوند.

اثرات ا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب