زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

متقاضیانی که نسبت به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشکی اعلام علاقه مندی نموده اند، می بایست در موعد مقرر با به همراه داشتن کارت ورود به جلسه این آزمون در حوزه های امتحانی مربوطه حضور یافته و به رقابت بپردازند. این کارت معمولا چند روز پیش از تاریخ اجرای آزمون، بر روی سایت ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از طریق ورود به صفحه کاربری خود در این سایت، نسبت به مشاهده و دریافت کارت مذکور اقدام کنند. این آزمون معمولا در خرداد ماه و در چند نوبت، برای گروه های مختلف برگزار می گردد که زمانبندی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منتشر می شود.

کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 در روزهای 4 و 5 خرداد ماه سال آینده برگزار می گردد.

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به تفکیک مجموعه های امتحانی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود و داوطلبان می توانند با توجه به رشته انتخابی خود، در تاریخ و ساعت تعیین شده در جلسه آزمون حضور یابند. با توجه به تقویم زمانی خیرا منتشر شده، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 در روزهای 4 و 5 خرداد ماه سال آینده برگزار می گردد. لذا داوطلبان می توانند با توجه به راهنمای ارائه شده در بخش بعد، کارت ورود به جلسه خود را دریافت نموده و در تاریخ های مذکور با خود به همراه داشته باشند. با توجه به عدم انتشار اطلاعیه ای از زمان دقیق برگزاری هر کدام از رشته ها، زمان امتحان کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 هر یک از رشته ها در این مطلب قرار داده شده، همچنین شما می توانید جهت اطلاع از هرگونه اخبار مرتبط در  کانال تلگرام کارشناسی ارشد ایران مشاوره عضو شوید.

 زمانبندی امتحانی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401 – 5 خرداد
نوبت صبح نوبت عصر
مجموعهآموزش پزشکیشامل :
١.آموزش پزشکی،٢. یادگیری الکترونیکی در
علوم پزشکی،٣. تکنولوژی آموزشی در علوم
پزشکی
مجموعه پرستاریشامل :
١.پرستاری اورژانس،٢.پرستاری
توانبخشی،٣.پرستاری داخلی
جراحی،۴.پرستاری سالمندی،
۵.پرستاری سلامت جامعه،۶.
روان پرستاری،٧.پرستاری
کودکان،٨. پرستاری نظامی،
٩.پرستاری مراقبتهای ویژه،
١٠.پرستاری مراقبتهای ویژه
نوزادان،١١.مدیریت پرستاری
مجموعه بهداشت محیطمجازبه استفاده
ازماشین حسابشامل:
١. بهداشت محیطسم شناسی محیط،
٢. مهندسی بهداشت محیطمدیریت
پسماند،
٣. مهندسی بهداشت محیط
۴. مهندسی بهداشت محیطبهره برداریو
نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری
۵. بهداشت محیطبهداشت پرتوها
پدافند غیرعامل در نظام سلامت
مجموعه روانشناسیشامل :
١.روانشناسی بالینی،٢.بهداشت روان،
٣.روانشناسی سلامت،۴.روانشناسی
بالینی کودک و نوجوان
فناوری اطلاعات سلامت
مجموعه علوم آزمایشگاهی)١(شامل :
١. بیوشیمی بالینی،٢.زیست فناوری
پزشکی،٣.ژنتیک انسانی
نانو فناوری پزشکی
مجموعه فیزیک پزشکیمجازبه استفاده
ازماشین حساب(شامل:
١.فیزیک پزشکی٢. رادیبولوژی و حفاظت
پرتوئی)
تکنولوژیاتاقعمل
ارتز و پروتز(اعضای مصنوعی و وسایل
کمکی)
آموزش بهداشتو ارتقاء سلامت
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
بینایی سنجی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
تاریخ علوم پزشکی
شنوایی شناسی
کاردرمانی
گفتاردرمانی
مهندسی پزشکی بیومواد(مجازبه استفاده
ازماشین حساب)

 

 زمانبندی امتحانی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت1401 -6  خرداد
 نوبت صبح نوبت عصر
مجموعه علومآزمایشگاهی
)٣(شامل:
١. قارچ شناسی،
٢. میکروبشناسی،
٣. ویروس شناسی پزشکی،
۴. انگل شناسی
مجموعه تغذیهشامل
١. علوم تغذیه،
٢. علوم تغذیه در بحران و حوادث
غیرمترقبه،
٣. علوم بهداشتی در تغذیه،
۴. تغذیه بالینی
۵. تغذیه ورزشی
مجموعه ماماییشامل :
١. مامایی،
٢. مشاوره مامایی
مجموعه علوم آزمایشگاهی )٢(شامل:
١. ایمنیشناسی،٢.خون شناسی
آزمایشگاهی و بانک خون هماتولوژی
اپیدمیولوژی مجموعه فیزیوتراپیشامل:
١. فیزیوتراپی
٢. فیزیوتراپی ورزشی
ارزیابی فناوری سلامت ترکیباتطبیعی ودارویی دریایی
رگونومیمجازبه استفاده
ازماشین حساب(
تکنولوژی گردش خون
اقتصاد بهداشت سم شناسی
اکولوژی انسانی شیمی دارویی
انفورماتیک پزشکی علوم و صنایع غذایی
آمارزیستی فن اوری تصویربرداری پزشکی
آموزشهوشبری فیزیولوژی
علوم تشریحی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ژورنالیسم پزشکی)سلامت و
رسانه)
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
سلامت سالمندی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سلامت و ترافیک مهندسی بهداشت حرفه ایو ایمنی کار
سلامت و رفاه اجتماعی میکروبشناسی مواد غذایی
مددکاری اجتماعی
مدیریت توانبخشی
مدیریت سلامت،ایمنی و
محیط زیست
مهندسی پزشکی)بیوالکتریک(
مجازبه استفاده ازماشین حساب)

آدرس حوزه های امتحانی

همانطور که پیش تر اشاره کردیم آزمون کارشناسی ارشد در4 نوبت و طی 2 روز متوالی برگزار می گردد و داوطلبان موظف اند همراه با کارت ورود به جلسه خود، راس ساعت 7:30 یا 14:30 در حوزه مربوطه حاضر شوند. همچنین لیست رشته های هرحوزه در هر نوبت، از طریق سامانه آن دانشگاه اعلام می گردد.

جدول آدرس حوزه های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

لیست حوزه های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی 1402

(در صورت انتشار، لینک فوق فعال می گردد.)

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

لینک دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 چند روز قبل از برگزاری این آزمون بر روی سایت مربوطه فعال می گردد و متقاضیان می توانند مطابق مراحل زیر، از آن پرینت تهیه کنند.

ورود به سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی sanjeshp.ir انتخاب گزینه گزینه “کارشناسی ارشد” از منوی تعبیه شده در سمت راست سایت کلیک روی لینک فعال“کارت ورود به جلسه آزمون، ویرایش معدل” وارد کردن “کد رهگیری ثبت نام” در کادر نمایش داده شده (چنانچه کد رهگیری ثبت نام خود را فراموش کرده اید، می توانید با کلیک بر روی گزینه “فراموشی کد رهگیری” آن را بازیابی کنید.)

توجه داشته باشید که در صورت عدم به همراه داشتن این کارت و یا مشاهده هر گونه مغایرت در اطلاعات مندرج روی آن از حضور داوطلب در جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد، بنابراین اگر با چنین مشکلی مواجه شدید باید در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کنید.

 

سوالات متداول

1- کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 در چه زمانی برگزار می گردد؟

این آزمون در روزهاى 4 و 5 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود.

2- کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 چه زمانی قابل دریافت است؟

این کارت چند روز پیش از زمان برگزاری آزمون منتشر خواهد شد.

3- از چه طریقی می توان به کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 دست یافت؟

با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir می توان نسبت به دریافت کارت این آزمون اقدام کرد.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage","mainEntity": [{"@type": "Question", "name": "کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 در چه زمانی برگزار می گردد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "این آزمون در روزهاى 4 و 5 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود. " } },{"@type": "Question", "name": "کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 چه زمانی قابل دریافت است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "این کارت چند روز پیش از زمان برگزاری آزمون منتشر خواهد شد." } },{"@type": "Question", "name": "از چه طریقی می توان به کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 دست یافت؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir می توان نسبت به دریافت کارت این آزمون اقدام کرد." } }]}

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

.star svg{ background:#777; } .star svg:hover{ background:#FF0; } .postLike{ margin: 20px auto 50px auto; text-align: center; width: 157px; padding: 0px 0px 0px 6px; background: #F9F9F9; border: 1px solid #F1F1F1; border-radius: 13px; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: nowrap; background-color: #ff6464; color: #fff; box-shadow: 0 0 25px #ffce4961; } .postlike-text{ vertical-align: middle; color: #fff; } .sl-wrapper a { border-bottom: 0 !important; text-decoration: none !important; } .sl-button { font-size: 1em; line-height: 1; font-weight: normal; } /* Colors */ a.liked { color: #da1b1b; } a.liked:hover, a.liked:active, a.liked:focus { color: #666666; } a.liked span.sl-count, .sl-count { color: #fff; } /* Icon */ .sl-icon { margin-right: 4px; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; color: #fff; margin-top: 1px; font-size: 17px; } .sl-icon i { margin-top: 1px; margin-left: 5px; font-size: 17px; } .sl-icon svg { fill: currentColor; width: 1em; height: 1em; margin-left:5px; } .sl-icon svg:after { content: ""; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left:0; } /* Count */ .sl-count { font-size: 1em; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; display: none; } /* Loader */ .loader, .loader:before, .loader:after { background: rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-animation: load1 1s infinite ease-in-out; animation: load1 1s infinite ease-in-out; width: .2em; height: .6em; } .loader:before, .loader:after { position: absolute; top: 0; content: ''; } .loader:before { left: -.375em; -webkit-animation-delay: -0.32s; animation-delay: -0.32s; } .loader { text-indent: -9999em; display: inline-block; position: relative; vertical-align: middle; font-size: 1em; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); -webkit-animation-delay: -0.16s; animation-delay: -0.16s; } .loader:after { left: .375em; } @-webkit-keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } } @keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب