در چرخه آب همه تغییرات جای خالی استدر چرخه آب همه تغییرات جای خالی است را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

علوم پنجم ابتدایی ( بخش دوم – تغییرات ماده )

تغییر فیزیکی ( آزمایش جوشاندن آب،    یخ زدن آب در فریزر )
وقتی آب بخار می شود، مولکول آن تغییر نمی کنند، بلکه فاصله آنها از هم زیاد می شود و مولکول ها در هوا پراکنده می شوند تبخیر، یک تغییر فیزیکی است. اما اگر نان را روی حرارت بگیریم تا سیاه شود، دیگر نان نیست بلکه تغییر شیمیایی کرده و ماده دیگری به وجود آمده و مولکول های نان تغییر کرده اند. آهن یک عنصر است. اگر یک وسیله آهنی را در هوای مرطوب بگذارید، دچار تغییر شیمیایی می شود.زیرا در هوا، اکسیژن وجود دارد. این ماده که در اثر این تغییر شیمیایی به وجود آمده رنگ آهن نامیده می شود که به آن اکسید آهن می گویند. اکسید آهن یک ترکیب است. برای اینکه ماده ای تغییر کند مدتی زمان لازم است که گاه می توان مدت آن را پیش بینی کرد.

پرسش های بخش 2
در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1- تغییر ............................. مواد غذایی برای ما مضر است. ( رنگ و بوی )
2- در تغییر ........................ مواد، جنس ماده عوض می شود. ( شیمیایی )
3- برای اینکه ماده ای تغییر کند باید ...................  از آن بگذرد. ( زمانی )
4- نام علمی زنگ آهن ............................. است. ( اکسید آهن )
5- چرخه ی آب در طبیعت، نتیجه ........................................ است. ( تغییرات فیزیکی )
6- هر نوع سوختن مواد یک تغییر .......................  است. ( شیمیایی )

سؤالات تشریحی
1- مواد از چه ساخته شده اند؟ و به چه حالت هایی وجود دارند؟

از مولکول ساخته شده اند و به حالت های جامد، مایع و گاز هستند.

2- ترکیب چیست؟ وقتی اتم های تشکیل دهنده ی ماده ای یکسان نباشد به آن ماده ترکیب می گوییم.

3- از مواد زیر کدام ترکیب و کدام عنصر است؟

آب :  ترکیب                                           سنگ : ترکیب                                   اکسیژن : عنصر                                                                           چوب : ترکیب                                         نقره : عنصر                                        شیشه : ترکیب

4- مواد در چه خواصی مشترک هستند؟  همه مواد وزن، حجم و جرم دارند.                                                                                             5- در چه صورت ماده تغییر فیزیکی پیدا می کند؟  در صورتی که مولکول هایش تغییر نکند و به ماده دیگری تبدیل نشود.

6- عنصر در اثر تغییر دما تغییر فیزیکی پیدا می کند یا تغییر شیمیایی؟

تغییر فیزیکی پیدا می کند. یعنی به ماده دیگری تبدیل نمی شود فقط تغییر حالت می دهد.

7- وقتی غذا فاسد می شود چه تغییری در آن ایجاد می شود؟  تغییر شیمیایی ایجاد می شود.

8- وقتی شیر فاسد می شود و می برد چه تغییری صورت می گیرد؟  تغییر شیمیایی پیدا می کند.

9- اکسید آهن چیست؟  ترکیبی است از اکسیژن و آهن که به آن زنگ آهن هم می گوییم و به رنگ قهوه ای است و به محکمی آهن نیست.

10- فرق آهن و اکسید آهن چیست؟  آهن عنصر است و اکسید آهن ترکیب. آهن خاکستری رنگ و محکم است ولی اکسید آهن قهوه ای و محکم نیست.

منبع مطلب : koohpay90.blogfa.com

مدیر محترم سایت koohpay90.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

دانلود نمونه سوال درس دوم کتاب علوم پنجم ابتدایی به همراه جواب

دانلود نمونه سوال درس دوم کتاب علوم پنجم ابتدایی به همراه جواب

دانلود نمونه سوال درس دوم کلاس علوم سال پنجم دبستان به همراه پاسخنامه در قالب فایل pdf به همراه آزمون آنلاین

نمونه سوال

1کدام یک از تغییرات زیر سریعتر از بقیه صورت می گیرد؟
الف) سوختن چوب کبریت ب) سوختن بنزین
ج) زنگ زدن آهن د ) فرسایش خاک

2 ساختن بادبادک چه نوع تغییری است؟
الف) شیمیایی ب) فیزیکی
ج) هر دو د ) هیچ کدام

3کدام تغییر سریع انجام می شود؟
الف) سوختن گاز در اجاق ب) حل شدن شکر در چای سرد
ج) سوختن چوب کبریت د ) الف و ج صحیح است

4کدام تغییرات کند انجام می گیرد؟
الف) درست کردن ماست ب) حل شدن شکر در چای سرد
ج) درست کردن دوغ گاز دار د ) همه موارد

5 کدام مورد نادرست است؟
الف) سوختن حبه ی قند – تغییر شیمیایی ب) گندم به آرد – تغییر فیزیکی
ج) پختن نان – تغییر فیزیکی د ) تبدیل آب به یخ – تغییر فیزیکی

6 در کدام یک از تغییرات زیر در طبیعت، انسان دخالت دارد؟
الف) رسیدن میوه ب) احداث سد
ج) تغییر فصل د ) سیل

7 انسان ها با استفاده از چه ابزاری می توانند تغییراتی را در طبیعت ایجاد کنند؟
الف) کلنگ ب) میخ
ج) چکش د ) همه ی موارد

8 کدام تغییر فیزیکی نیست؟
الف) تهیه خاک اره از چوب ب) مخلوط کردن خاک رس و آب
ج) سیاه شدن ورقه کاغذ در اثر حرارت د ) آب شدن بستنی

9 در کدام تغییر زیر فقط حالت ماده عوض می شود؟
الف) تبخیر آب ب) سوختن چوب
ج) زنگ زدن آهن د ) سوختن نان

10 در چرخه ی آب همه ی تغیرات …………. هستند و در میوه کپک زده ، تغییر ………. رخ داده است
الف) فیزیکی – فیزیکی ب) شیمیایی – شیمیایی
ج) شیمیایی – فیزیکی د ) فیزیکی – شمیایی

در همین رابطه

دانلود نمونه سوال درس اول کتاب علوم پنجم دبستان به همراه پاسخنامه و آزمون آنلاین

دانلود فایل pdf و پاسخنامه و همچنین ورود به آزمون آنلاین ویژه کاربران سایت می باشد. شما می توانید جهت تهیه اشتراک از لینک زیر استفاده نمایید

منبع مطلب : www.istgahekoodak.ir

مدیر محترم سایت www.istgahekoodak.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

علوم پنجم ابتدایی ( بخش دوم – تغییرات ماده )

تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی
در بعضی تغییرات، جنس ماده عوض نمی شود، یعنی ماده به ماده دیگری تبدیل نمی گردد. به این گونه تغییرات، تغییرات فیزیکی گفته می شود. مانند تبخیر آب و ذوب شدن یخ.                                                                                                                   در گروه دیگری از تغییرات، خاصیت های ماده به کلی تغییر می کند. یعنی یک ماده به ماده دیگری تبدیل می شود. به چنین تغییراتی تغییرات شیمیایی گفته می شود. مانند پختن غذا، زرد شدن برگ درختان.

تغییر فیزیکی ( آزمایش جوشاندن آب،    یخ زدن آب در فریزر )
وقتی آب بخار می شود، مولکول آن تغییر نمی کنند، بلکه فاصله آنها از هم زیاد می شود و مولکول ها در هوا پراکنده می شوند تبخیر، یک تغییر فیزیکی است. اما اگر نان را روی حرارت بگیریم تا سیاه شود، دیگر نان نیست بلکه تغییر شیمیایی کرده و ماده دیگری به وجود آمده و مولکول های نان تغییر کرده اند. آهن یک عنصر است. اگر یک وسیله آهنی را در هوای مرطوب بگذارید، دچار تغییر شیمیایی می شود.زیرا در هوا، اکسیژن وجود دارد. این ماده که در اثر این تغییر شیمیایی به وجود آمده رنگ آهن نامیده می شود که به آن اکسید آهن می گویند. اکسید آهن یک ترکیب است. برای اینکه ماده ای تغییر کند مدتی زمان لازم است که گاه می توان مدت آن را پیش بینی کرد.

پرسش های بخش 2
در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1- تغییر ............................. مواد غذایی برای ما مضر است. ( رنگ و بوی )
2- در تغییر ........................ مواد، جنس ماده عوض می شود. ( شیمیایی )
3- برای اینکه ماده ای تغییر کند باید ...................  از آن بگذرد. ( زمانی )
4- نام علمی زنگ آهن ............................. است. ( اکسید آهن )
5- چرخه ی آب در طبیعت، نتیجه ........................................ است. ( تغییرات فیزیکی )
6- هر نوع سوختن مواد یک تغییر .......................  است. ( شیمیایی )

سؤالات تشریحی
1- مواد از چه ساخته شده اند؟ و به چه حالت هایی وجود دارند؟

از مولکول ساخته شده اند و به حالت های جامد، مایع و گاز هستند.

2- ترکیب چیست؟ وقتی اتم های تشکیل دهنده ی ماده ای یکسان نباشد به آن ماده ترکیب می گوییم.

3- از مواد زیر کدام ترکیب و کدام عنصر است؟

آب :  ترکیب                                           سنگ : ترکیب                                   اکسیژن : عنصر                                                                           چوب : ترکیب                                         نقره : عنصر                                        شیشه : ترکیب

4- مواد در چه خواصی مشترک هستند؟  همه مواد وزن، حجم و جرم دارند.                                                                                             5- در چه صورت ماده تغییر فیزیکی پیدا می کند؟  در صورتی که مولکول هایش تغییر نکند و به ماده دیگری تبدیل نشود.

6- عنصر در اثر تغییر دما تغییر فیزیکی پیدا می کند یا تغییر شیمیایی؟

تغییر فیزیکی پیدا می کند. یعنی به ماده دیگری تبدیل نمی شود فقط تغییر حالت می دهد.

7- وقتی غذا فاسد می شود چه تغییری در آن ایجاد می شود؟  تغییر شیمیایی ایجاد می شود.

8- وقتی شیر فاسد می شود و می برد چه تغییری صورت می گیرد؟  تغییر شیمیایی پیدا می کند.

9- اکسید آهن چیست؟  ترکیبی است از اکسیژن و آهن که به آن زنگ آهن هم می گوییم و به رنگ قهوه ای است و به محکمی آهن نیست.

10- فرق آهن و اکسید آهن چیست؟  آهن عنصر است و اکسید آهن ترکیب. آهن خاکستری رنگ و محکم است ولی اکسید آهن قهوه ای و محکم نیست.

منبع مطلب : najafi-m840.persianblog.ir

مدیر محترم سایت najafi-m840.persianblog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

رقیه منافی : در چرخه ی اب همه تغیرات جای خالی هستند

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : بگید دیگه در چرخه آب فیزیکی هست یا شیمیایی????????

مبینا : من اصلا از گوگل رازی نیستم وقتی یک چیزی را می نویسیم یک چیز دیگر میاورد

ناشناس : همه ی چرخه ی آب چه هستند

اشکان : همه تغییرلت در چرخه ی آب جای خالی هستند

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب