معنی شعر برق از شوق که میخنددبدین سان قاه قاهمعنی شعر برق از شوق که میخنددبدین سان قاه قاه را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

معنی ، ارایه و.. شعر صورت گر ماهر

معنی بیت: به راستی هیچ کس نمی­داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگار زیبا ( گل ها و سبزه ها و ... ) از کجا پیدا می­ شوند؟

2 :عقل ها حیران شود کز خاک تاریک و نژند        چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟

حیران: متحیّر، متعجّب، سرگشته        نژند: تیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک                           نغز : خوب، نیکو                 کامکار:  خوشبخت، کامروا، دل­پسند،      گل کامکار : گل سرخ و زیبا

معنی بیت: عقل انسان شگفت زده می شود که چگونه از خاک تیره ­ی سرد و بی ­روح، این همه گل­های سرخ  زیبا می ­روید؟

 3 :چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟       چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟

کاین: مخفّف که این         تماثیل:جمع تمثال، شکل و تصویر، مجسّمه  

معنی بیت: چرا از خودت نمی­ پرسی و پرس و جو نمی کنی که این­ همه شکل و تصویر( گل و ...) از کجا پیدا و پدیدار می­شود؟

4: برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟      ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟

شوق :میل و رغبت        هجر :جدایی، دوری        بدین سان: به این شکل

آرایه­ ی تضاد:(شوق و هجر/ می­ خندد و می­ گرید/ قاه­ قاه و زار زار)

آرایه­ ی مراعات نظیر :(ابر- برق / خنده – گریه)

آرایه­ ی تشخیص: (برق قاه قاه می­خندد / ابر زاز زاز می گرید)

معنی بیت: برق آسمان از اشتیاق دیدار چه کسی این گونه با صدای بلند قهقهه می­زند و ابر از غم دوری چه کسی این گونه زارمی­زند؟    ( گریه می کند)

5 :کیست آن صورتگرِ ماهر که  بی تقلید غیر    این همه صورت بَرَد بر صفحه ی هستی به کار؟

صورتگر:نقّاش، مجسّمه ساز                               هستی : جهان

معنی بیت: آن نقّاش ماهری که بدون تقلید از دیگران این همه تصاویر تازه و زیبا را بر صفحه ی هستی( دنیا ) به کار بسته است (کشیده است )، چه کسی است؟

g0bt_012158-gahar-ir.jpg


                       

منبع مطلب : farsy-hashtom-8.blogfa.com

مدیر محترم سایت farsy-hashtom-8.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

ترنم - معنی شعر صورتگر ماهر - فارسی هشتم

راستی را کس نمیداندکه در فصل بهار از کجا گردد پدیدار ،این همه نقش و نگار؟

به راستی که کسی نمیداندکه در فصل بهار *این همه نقش و نگار از کجا به وجود امده؟

عقل ها حیران شود کز خاکِ تاریکِ نَژَند چون براید این همه گل های نغز کامکار؟

تمام عقل ها سرگشته و متعجب میشود که چگونه از این خاک تاریک و سرد* این همه گل های زیبا و خوش رنگ به جود امده؟

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟ چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟

چرا نمیپرسی که این همه شکل و تصویر های مختلف از کجا به وجود امده اند؟*چرا جست و جو نمیکنی که این همه تصاویر از کجا امده اند؟

برق از شوقِ که می خندد بدین سان قاه قاه؟ ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟

رعد و برق از اشتیاق چه کسی است که اینگونه با صدای بلند میخندد ؟*ابر از دوری چه کسی است که اینگونه زار زار گریه میکند؟

کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر این همه صورت بَرَد بر صفحهء هستی به کار؟

آن نقاش ماهر و زبردست چه کسی است که بدون تقلید از دیگران*این همه نقش و نگار در جهان به کار برده است .


منبع مطلب : nasser91.mihanblog.com

مدیر محترم سایت nasser91.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

ترجمه و تحلیل شعر " صورتگر ماهر " سال دوم راهنمایی

ترجمه و تحلیل شعر " صورتگر ماهر " سال دوم راهنمایی

صورتگر ماهر

راستی را کس نمی­داند که در فصل بهار              از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار؟
راستی را: به راستی پدیدار: آشکار، پیدا، عیان نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ، صورت­های متنوع
به راستی هیچ کس نمی­داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگار زیبا از کجا پیدا می­شوند؟
عقل­ها حیران شود، کز خاک تاریک نژند                  چون برآید این­همه گل­های نغز کام­کار؟
حیران: متحیّر، متعجّب، سرگشته نژند: تیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک
برآید: می­روید، رشد می­کند نغز: خوب، نیکو کامکار: خوش­بخت، کامروا، دل­پسند
عقل انسان شگفت زده می­ماند که چگونه از خاک تیره­ی سرد و بی­روح این همه گل­های خوب و دل­پسند می­روید؟
چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟                       چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟
تماثیل: جمع مکسّر تمثال تمثال: شکل و تصویر، مجسّمه

چرا از خودت نمی­پرسی که این­همه شکل و تصویر از کجا پیدا و پدیدار می­شود؟
برق از شوقِ که می­خندد بدین­سان قاه­قاه                          ابر از هجرِ که می­گرید بدین­سان زار زار؟
آرایه­ی تضاد در :(شوق و هجر/ می­خندد و می­گرید/ قاه­قاه و زار زار)
آرایه­ی مراعات نظیر در:(ابر- برق / خنده
گریه)
آرایه­ی انسان­انگاری در: (برق قاه قاه می­خندد / ابر زاز زاز می­گرید)
برق آسمان از اشتیاق دیدار چه کسی این گونه قهقهه می­زند و ابر از غم دوری چه کسی این گونه زاز می­زند؟

کیست آن صورتگر ماهر که بی­تقلید غیر                               این همه صورت برد بر صفحه­ی هستی به کار؟
صورتگر: نقاش صفحه­ی هستی: ترکیب اضافی(اضافه­ی تشبیهی) عالم هستی به صفحه­ی نقاشی تشبیه شده است. بی­تقلید غیر: بدون پیروی از دیگران ماهر: زبر دست، چیره دست
آن نقّاش ماهری که این همه تصاویر تازه و زیبا را بر صفحه­ی هستی به کار بسته است، چه کسی است؟

منبع مطلب : farsirah.blogfa.com

مدیر محترم سایت farsirah.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب