مخالف درس فداکاران سوم ابتداییمخالف درس فداکاران سوم ابتدایی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

اول تا ششم ابتدایی رضایی

آغوش = بغل
اشغال = جایی را به زور گرفتن
افتخار = سربلندی
افتخار آفرین = کاری که باعث سربلندی شود

بی ادعا = کسی که ادعایی ندارد
پای کوبی = شادی کردن
پیشروی = به جلو رفتن

آزار می داد = اذیت می کرد
تانک = خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ دارد و به کمک زنجیرهای زر آن قادر به حرکت درمکانوهای مختلف است
غبار آلود = هوای پر گرد و خاک

جاودانه = چیزی که تا ابد بماند
جلوگیری = پیشگیری
دلیرانه = شجاعانه
چوب دستی = عصا

رزمنده = مبارز
واقعه = اتفاق
ریزش= فروریختن
لبریز = پر

طراوت = تازگی
جنگ تحمیلی = جنگی که از طرفوکشور عراق به ایران تحصیل شد و هشت سال طول کشید
فانوس = نوعی چراغ نفت سوز

سرمشق = الگو
فداکار = از خود گذشته
اشتیاق = شوق و علاقه
کینه = دشمنی کسی را در دل داشتن

شریف= بزرگوار
مسدود = بسته شده
حتمی = قطعی
نارنجک = نوعی بمب دستی


کلمات مخالف درس:

آغاز=/=پایان
دشمن=/= دوست
پیشروی=/=پس روی -عقب نشینی
همیشه=/= هرگز
موفقیت=/= شکست

غروب=/= طلوع
سرد=/= گرم
بسته =/= باز
شجاع =/= ترسو

منبع مطلب : abtedaei.ir

مدیر محترم سایت abtedaei.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

اول تا ششم ابتدایی رضایی

به منظور رساندن منظور و انتقال معنی از زبان گفتار به نوشتار از نشانه‌های نگارشی استفاده می‌کنیم.
این نشانه‌ها عبارتند از:

نقطه .
ویرگول ،
دو نقطه :
سؤال ؟
علامت تعجب !
گیومه « »
نقطه ویرگول ؛
خطّ فاصله -
سه نقطه …
قلاب [ ]
کمانک ( )
ممیّز /
تساوی =
درصد ٪

نکته مهم: بیشتر نشانه‌ها با با واژهٔ پیشین خود هیچ فاصله‌ای ندارند و با واژهٔ بعدی تنها باید دارای یک فاصله باشند.

مخالف کلمات ( متضاد )

هنرمند = بی هنر/آمدن = رفتن /ارزان = گران / بی نیاز = نیازمند

پست = بلند / تاریک = روشن / ضعیف = قوی / کم هوش = باهوش /غمگین = شادمان / / ناتوان =توانا/

شب = روز / بالا = پایین / زشت = زیبا /جوان = پیر / خشک = خیس/

خنده = گریه / خوبی = بدی / ترسو = دلیر / محروم = بهره مند / خندان = گریان /

دیر = زود / راست = دروغ / روزانه = شبانه / روشنایی = تاریکی / سیاه = سفید/

گرم = سرد / ناشناخته = آشنا / بیگانه = آشنا / ویران = آباد / کم = زیاد/

زندگی = مرگ / آغاز = پایان / جنگ = صلح / آسان = دشوار / ثروتمند = فقیر/

به آرامی = به تندی/ ناپسند = پسندیده / خیر = شر / ناجوانمرد = جوانمرد / بگو = نگو/

تند = آرام / سیراب = تشنه / کوتاه = بلند / کهنه = بلند / جدید = کهنه/

دشمنان = دوستان / جانور اهلی = جانور وحشی / خشک : خیس / گفت : نگفت آشنا : نا شناس/

هم خانواده ی کلمات

تابش : تابنده – تابان –تابندگی // تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل : تحصیل – محصول – محصل حصول

حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه / حس : حساس – محسوس - احساس

حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک - متحرک/ خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات

زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات / سفر : مسافر – مسافرت

شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم

فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر / / قصد : قاصد – مقصود – مقصد

کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب / کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف

اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق / میلاد : مولود – ولد - ولادت

میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه / نظم : ناظم – منظم – تنظیم

جز : اجزا – مجزا / حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت -تحقیق

مترادف کلمات.( هم معنی )

آخر: پایان- سرانجام / ابتداء : اول – آغاز / کاهل : تنبل -سست

آرامگاه : قبر- گور / ابله : نادان – بی خرد / ثروت : مال - دارایی

آشکار : نمایان –پدیدار / پاییز : خزان – برگ ریزان / حرفه : پیشه – شغل

آغاز : شروع – ابتداء / تبسم : خنده - لبخند / دانا : دانشمند -عالم

آموزگار: معلم –استاد / تصور : اندیشه - خیال / ماجرا : پیشامد - حادثه

آهسته –آرام – یواش / دانه : بذر – تخم / صریح : آشکار - روشن

جمع : گروه – دسته / پایه : اساس – بنیاد / آیین : دین - مذهب

جاهل : نادان – بی عقل / آرمان : امید – آرزو / پروا : ترس -هراس

آهنگ : صدا – آواز / بچه : کودک –طفل / بسیار : زیاد - فراوان

بامداد : صبح – سحر / دلیر : شجاع – بی باک / راز : سر – رمز

کهنسال : پیر – سالخورده / دیار : سرزمین – مرزوبوم / تحفه : ارمغان – سوغات

منبع مطلب : abtedaei.blogfa.com

مدیر محترم سایت abtedaei.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

بایگانی‌های کلمات مخالف درس فداکاران سوم دبستان - دبیران فایل

ایمیل سایت دبیران فایل: [email protected]

کانال تلگرامی طرح درس: [email protected]

آیدی تلگرام طرح درس: [email protected] 

کانال سروش طرح درس : sapp.ir/dabiranfile

منبع مطلب : dabiranfile.ir

مدیر محترم سایت dabiranfile.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : سلام من از این برنامه فهمیدم که میتونه به ما کمک های خیلی زیادی بکنه

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب