مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 1402 – 1403مدارک نام نویسی آزمون مدارس تیزهوشان 1402 - 1403مدارک نام نویسی آزمون مدارس تیزهوشان 1402 - 1403مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 1402 – 1403

مدارس سمپاد که تحت نظارت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اداره می شوند، هر ساله از طریق برگزاری آزمون تیزهوشان به جذب دانش آموزان با استعداد مقاطع متوسطه اول و دوم می پردازند. متقاضیان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان می بایست در مهلت از پیش تعیین شده برای نام نویسی، اقدام به ثبت نام از طریق سایت سمپاد مدارس تیزهوشان نمایند. مدارک لازم جهت تکمیل فرآیند نام نویسی باید به شکل کامل و صحیحی در سایت مربوطه بارگذاری شود. در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ناقص بوده و چنین فردی از شرکت در آزمون باز خواهد ماند.

مدارک لازم جهت ثبت نام اینترنتی آزمون ورودی مدارس سمپاد، شامل اطلاعات هویتی و تحصیلی داوطلب و فایل عکس پرسنلی وی می باشد. توصیه می شود که پیش از اقدام به نام نویسی، کلیه این مدارک و مشخصات را در دسترس خود قرار دهید تا در حین پر کردن فرم تقاضانامه با مشکلی مواجه نشوید. این پروسه با پرداخت هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و دریافت کد پیگیری به پایان می رسد.

ویژگی های فایل عکس پرسنلی داوطلب می بایست کاملا مطابق با استانداردهای سایت ثبت نام باشد تا نام نویسی متقاضی مورد تایید قرار گیرد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب