معنی آیه ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا اللهمعنی آیه ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

آیه 36 سوره نحل

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذّبینَ «36»

وهمانا ما در میان هر امّتی پیامبری را برانگیختیم (تا به مردم بگویند) که خدا را بپرستید و از طاغوت (و هر معبودی جز خدا) دوری نمایید، پس گروهی از مردم کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و بعضی از آنان گمراهی بر آنان سزاوار است، پس در زمین سیر و سفر کنید، تا ببینید که پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟

نکته ها

«أُمَّةٍ» از ریشه‌ی «ام» به معنای چیزی است که دیگری را به خود ضمیمه می‌کند. به هر جماعتی که دارای نوعی وحدت و اشتراک باشند، امّت گفته می‌شود. این کلمه 52 بار در قرآن آمده است.

«طاغوت» برای مبالغه‌ی طغیان بکار می‌رود. در قرآن به شیطان، ستمگران و مستکبران و بت‌ها، که مایه‌ی طغیان و نافرمانی خدا هستند، «طاغوت» گفته شده است. این کلمه هم در مورد مفرد بکار می‌رود «یَکْفُرْ بالطَّاغُوتِ» و هم در مورد جمع‌ «أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ»

خداوند اسباب هدایت را برای تمام مردم فرستاده است، «بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا» امّا گروهی می‌پذیرند و هدایت می‌یابند، «فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللَّهُ» و گروهی انکار کرده و گمراه می‌شوند. «مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ» پس هدایت از اوست، ولی گمراهی از ماست.

مثال جالب: زمین که به دور خورشید می‌چرخد، همواره بخشی از آن رو به خورشید و

جلد 4 - صفحه 519

روشن است و بخشی پشت به خورشید و تاریک است. می‌توان گفت: هر نوری که زمین دارد ازخورشید است، امّا هر تاریکی که زمین دارد از خود اوست.

به هر حال خداوند، ضلالت را به خود نسبت نمی‌دهد، مگر آنکه انسان خود زمینه‌ی آن را فراهم کرده باشد، مانند آیه‌ی‌ «یُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِینَ» خداوند ستمگران را گمراه می‌کند وآیه‌ «وَ ما یُضِلُّ بهِ إِلَّا الْفاسقِینَ» خداوند جز فاسقان را گمراه نمی‌کند.

پیام ها

1- بعثت پیامبران، مخصوص نژاد و منطقه و قبیله‌ی خاصی نبوده است. «بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا»

2- دعوت به توحید و دوری از طاغوت، در رأس برنامه پیامبران بوده است.

«اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»

3- خداپرستی با پذیرش سلطه‌ی طاغوت‌ها و ستمگران، نمی‌سازد. «اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»

4- با عبادت و اتصال به خداوند، انسان قدرت مبارزه با طاغوت‌ها، پیدا می‌کند.

«اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»

5- خداوند به انسان در انتخاب راه، اختیار داده است. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی‌ ... وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ‌ ...

6- سیر و سفر باید عبرت‌آموز باشد. فَسیرُوا ... فَانْظُرُوا

7- تاریخ قانونمند است و سنّت‌های حاکم بر جامعه و تاریخ، ثابت. فَسیرُوا ... فَانْظُرُوا ... عاقِبَةُ الْمُکَذّبینَ‌

8- قرآن، مردم را به جهانگردی هدفدار دعوت کرده است. فَسیرُوا ... فَانْظُرُوا

تفسیر نور(10جلدی)، ج‌4، ص: 520

منبع مطلب : wiki.ahlolbait.com

مدیر محترم سایت wiki.ahlolbait.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

فیش‌های مرتبط با سوره مبارکه النحل آیه 36

سوره مبارکه النحل آیه 36
وَلَقَد بَعَثنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ ۖ فَمِنهُم مَن هَدَی اللَّهُ وَمِنهُم مَن حَقَّت عَلَیهِ الضَّلالَةُ ۚ فَسیروا فِی الأَرضِ فَانظُروا کَیفَ کانَ عاقِبَةُ المُکَذِّبینَ﴿36﴾
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید!» خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب‌کنندگان چگونه بود!

منبع مطلب : farsi.khamenei.ir

مدیر محترم سایت farsi.khamenei.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

النحل ۳۶

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذّبینَ «36»

وهمانا ما در میان هر امّتی پیامبری را برانگیختیم (تا به مردم بگویند) که خدا را بپرستید و از طاغوت (و هر معبودی جز خدا) دوری نمایید، پس گروهی از مردم کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و بعضی از آنان گمراهی بر آنان سزاوار است، پس در زمین سیر و سفر کنید، تا ببینید که پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟

نکته ها

«أُمَّةٍ» از ریشه‌ی «ام» به معنای چیزی است که دیگری را به خود ضمیمه می‌کند. به هر جماعتی که دارای نوعی وحدت و اشتراک باشند، امّت گفته می‌شود. این کلمه 52 بار در قرآن آمده است.

«طاغوت» برای مبالغه‌ی طغیان بکار می‌رود. در قرآن به شیطان، ستمگران و مستکبران و بت‌ها، که مایه‌ی طغیان و نافرمانی خدا هستند، «طاغوت» گفته شده است. این کلمه هم در مورد مفرد بکار می‌رود «یَکْفُرْ بالطَّاغُوتِ» و هم در مورد جمع‌ «أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ»

خداوند اسباب هدایت را برای تمام مردم فرستاده است، «بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا» امّا گروهی می‌پذیرند و هدایت می‌یابند، «فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللَّهُ» و گروهی انکار کرده و گمراه می‌شوند. «مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ» پس هدایت از اوست، ولی گمراهی از ماست.

مثال جالب: زمین که به دور خورشید می‌چرخد، همواره بخشی از آن رو به خورشید و

جلد 4 - صفحه 519

روشن است و بخشی پشت به خورشید و تاریک است. می‌توان گفت: هر نوری که زمین دارد ازخورشید است، امّا هر تاریکی که زمین دارد از خود اوست.

به هر حال خداوند، ضلالت را به خود نسبت نمی‌دهد، مگر آنکه انسان خود زمینه‌ی آن را فراهم کرده باشد، مانند آیه‌ی‌ «یُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِینَ» خداوند ستمگران را گمراه می‌کند وآیه‌ «وَ ما یُضِلُّ بهِ إِلَّا الْفاسقِینَ» خداوند جز فاسقان را گمراه نمی‌کند.

پیام ها

1- بعثت پیامبران، مخصوص نژاد و منطقه و قبیله‌ی خاصی نبوده است. «بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا»

2- دعوت به توحید و دوری از طاغوت، در رأس برنامه پیامبران بوده است.

«اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»

3- خداپرستی با پذیرش سلطه‌ی طاغوت‌ها و ستمگران، نمی‌سازد. «اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»

4- با عبادت و اتصال به خداوند، انسان قدرت مبارزه با طاغوت‌ها، پیدا می‌کند.

«اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»

5- خداوند به انسان در انتخاب راه، اختیار داده است. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی‌ ... وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ‌ ...

6- سیر و سفر باید عبرت‌آموز باشد. فَسیرُوا ... فَانْظُرُوا

7- تاریخ قانونمند است و سنّت‌های حاکم بر جامعه و تاریخ، ثابت. فَسیرُوا ... فَانْظُرُوا ... عاقِبَةُ الْمُکَذّبینَ‌

8- قرآن، مردم را به جهانگردی هدفدار دعوت کرده است. فَسیرُوا ... فَانْظُرُوا

تفسیر نور(10جلدی)، ج‌4، ص: 520

منبع مطلب : www.alketab.org

مدیر محترم سایت www.alketab.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب