بیمه زلزله واحد های مسکونی چه خسارت هایی را برای حادثه دیدگان جبران میکندبیمه زلزله واحد های مسکونی چه خسارت هایی را برای حادثه دیدگان جبران میکند را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : بیمه زلزله فقط خسارت های مالی را پوشش میدهد پس اگر کسی در زمان بروز حادثه ، فوت کنه بیمه خسارتی پرداخت نمیکنه ! شما میتوانید در بیمه زلزله ملک و مواسیل داخل آن را بیمه کنید. سرقت با شکست حرز . ترکیدن لوله آب . شکسته شدن شیشه . ریزش، رانش و فروکش کردن زمین . ریزش کوه و سقوط بهمن

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب