تعبیر خواب قورباغه از حضرت یوسفتعبیر خواب قورباغه از حضرت یوسف را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

تعبیر خواب قورباغه ???? تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب قورباغه ???? تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب قورباغه ???? تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق

جالب است بدانید که زن‌ها معمولا خواب قورباغه را می‌بینند. قورباغه و تغییر شکل یک بچه قورباغه به قورباغه‌ای کامل در خواب نمادی از جوان‌سازی دوباره است. قورباغه در خواب نمادی از تحول قلبی و ذهنی برای خواب بیننده است. شما روحی پاک و منزه در دنیای گاها زشت و زننده دارید.

بعلاوه، دیدن قورباغه در خواب می‌تواند به معنای هدر دادن پول هایتان باشد. آیا توقع دارید پولی برایتان باقی بماند؟ تعبیر دیدن قورباغه در خواب این است که پولی که منتظرش بودید هرگز از راه نمی‌رسد.

قورباغه نمادی از تحول و تولد دوباره است و به این ترتیب احتمالا پایان دوره‌ای در زندگی شما در راه است و دیدن این حیوان در خواب از فرصت‌های جدیدی برای شما خبر می‌آورد. در برابر افراد و هر چیز جدیدی که سر راهتان قرار می‌گیرد پذیرا و گشاده رو باشید.

قورباغه فقدان تعهد و مسئولیت‌پذیری تان را به شما یادآوری می‌کند. در صورتیکه رویه خودتان را عوض نکنید، با شکست روبه‌رو می‌شوید. آیا کارهای زیادی را شروع می‌کنید و هیچ وقت آنها را به اتمام نمی‌رسانید؟ آیا در مورد چیزهایی که دوست دارید به‌دست بیاورید صحبت می‌کنید اما اقدام قابل توجهی برای محقق شدن آنها انجام نمی‌دهید؟ اکنون زمان آن رسیده که دست به کار شوید.

گرفتن یک قورباغه یا دنبال کردن آن در خواب به این معناست که شما در برابر تغییرات سریع زندگی خود مقاومت می‌کنید. به چیزهایی که اطرافتان رخ می‌دهد نگاه کنید. شما قادر هستید از آنها به نفع خودتان استفاده کنید.

تعبیر خواب دیدن قورباغه پشت در خانه تان

اگر در خواب قورباغه‌ای را پشت در خانه خود ببینید، تعبیر آن است که کودکانی در زندگی شما وجود دارند که موجب شادی و خوشحالی شما می‌شوند. قورباغه‌ای که در خواب روی چمن‌ها نشسته است نشان می‌دهد که شما قادر هستید در رابطه فعلی تان کاری انجام دهید و اقدامی کنید. شما فردی هستید که در واقعیت قادر به ابراز احساسات خود نیستید و به همین خاطر این خواب را دیده اید. از چه چیزی می‌ترسید؟ چه چیزی را پنهان می‌کنید؟ اکنون زمان آن رسیده است که چیزهای بیشتری را به جهان نشان بدهید.

تعبیر خواب شنیدن صدای قورباغه

شنیدن صدای قورباغه در خواب به این مفهوم است که چیزهای بسیار خوبی مثل پول و امکان داشتن یک زندگی بهتر به زندگی شما راه خواهد یافت.

تعبیر خواب دیدن قورباغه در آب

دیدن قورباغه در آب نمادی از شوق و اشتیاق شما به ماجراجویی است.

تعبیر خواب دیدن قورباغه در تالاب

دیدن قورباغه در تالاب نماد آن است که کسی به دیدن شما می‌آید و این دیدار شما را شگفت زده می‌کند.

تعبیر خواب بازی کردن با قورباغه

اگر در خواب ببینید که با قورباغه‌ای بازی می‌کنید، تعبیر آن است که کسی به حمایت شما نیاز دارد.

تعبیر خواب پریدن قورباغه

اگر در خواب قورباغه را در حال پریدن و جهیدن ببینید، تعبیر آن است که چیزی شما را شگفت زده می‌کند یا تغییراتی در راه است.

تبدیل شدن به قورباغه

اگر در خواب ببینید که به قورباغه تبدیل شده اید، این خواب به داستانی در دورانی کودکی تان اشاره می‌کند که آن را می‌خواندید یا به آن گوش می‌دادید. تعبیر این خواب آن است که شما باید در میان افراد معمولی و چیزهای معمولی به دنبال موهبت‌ها و نعمت‌ها بشد. بهترین موهبت‌ها از سمت همان چیزهایی به طرف شما می‌آیند که شما به هیچ وجه آنها را چیز خاص و مهمی نمی‌دانستید.

تعبیر خواب پا گذاشتن روی قورباغه

اگر در خواب ببینید که پایتان را روی قورباغه‌ای می‌گذارید تعبیر آن است که شاید شما به کمک و حمایت مالی نیاز دارید.

تعبیر خواب کشتن قورباغه

اگر در خواب قورباغه‌ای را ببینید که جانش را نجات می‌دهید و قورباغه با شما حرف می‌زند، این خواب نماد تغییراتی است که شاهد رخ دادن آنها در زندگی خود هستید و این تغییرات تاثیر بهتری در زندگی شما دارند.

تعبیر خواب خوردن قورباغه

اگر در خواب خود را در حال خوردن قورباغه ببینید، تعبیر آن است که عمری طولانی دارید و در صحت و تندرستی زندگی می‌کنید. دستاوردهای شما در زندگی تان موجب رضایت و خوشحالی شما می‌شوند. اکنون فرصت مناسبی برای شروع کارهای جدید است. اگر سعی و تلاش خود را در این کارها به کار ببندید، به موفقیت دست خواهید یافت.

تعبیر خواب له کردن قورباغه زیر پاهایتان

اگر در خواب ببینید که قورباغه‌ای را لگد و آن را زیر پایتان له می‌کنید، این خواب به مسائل و مشکلاتی در وضعیت سلامت و تندرستی شما مربوط می‌شود. رابطه شما با فردی از جنس مخالف ممکن است مشکلاتی در سلامت جسمانی شما به وجود بیاورد.

تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی قورباغه در خانه

اگر در خواب قورباغه‌های زیادی را در خانه تان ببینید، تعبیر آن است که افرادی متظاهر و منافق در اطراف شما وجود دارند و باید بعد از این به شدت مراقب و محتاط باشید.

تعبیر خواب گرفتن قورباغه‌

اگر در خواب ببینید که قورباغه‌ای را می‌گیرید این خواب نمادی از روبه‌رو شدن با مشکلات و دشواری هایی در اوضاع سلامتی تان است. این خواب به شما هشدار می‌دهد و شما باید قبل از آنکه دیر شود توجه زیادی به سلامت و جسم خود نشان بدهید.

منوچهر مطیعی میگوید :

اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت.
کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند.

اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.

اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید.

اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید. مثلا جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و پشت سر شما بد می گویند.

اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد.

چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می گردد.

اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند.

خانم ایتانوس معبر یونانی میگوید :

قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.

تعبیر خواب قورباغه به روایت محمد ابن سیرین :

اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود.

اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی ,کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت.
اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های, بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.
اگر در خواب ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود , نمی شوید و رنج می برید.
اگر قورباغه را در خواب در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست, که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید.
اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته , و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود.

خالد اصفهانی میگوید :

اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.
اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.
اگر ببینی وزغ تو را گاز گرفته است شخص زاهدی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

لیلا برایت میگوید :

خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیماری است.
دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

کارل یونگ میگوید :

تعبیر دیدن قورباغه در خواب تان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده است.
تعبیر خواب قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است.
تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است نمادی از تمیز نبودن یا باروری باشد
تعبیر دیدن قورباغه که در خواب تان می جهد بیانگر این است که تعهد ندارید. شما تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید.
تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است بیانگر این باشد که شما گام های اصلی را به سمت هدف برمی دارید.

منبع مطلب : www.wiki-view.com

مدیر محترم سایت www.wiki-view.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

تعابیر دیدن قورباغه در خواب | تعبیر خواب قورباغه سبز ، سیاه ، کوچک و مرده

تعابیر دیدن قورباغه در خواب | تعبیر خواب قورباغه سبز ، سیاه ، کوچک و مرده

رنگ قورباغه در خواب هم دارای اهمیت است. تعبیر خواب قورباغه سبز کوچک با تعبیر دیدن قورباغه سیاه در خواب متفاوت است. ما در این مقاله از پارسی نو برای شما تعبیر خواب وزغ را هم آورده ایم. ما را تا پایان همراهی کنید.

تعبیر کلی دیدن قورباغه یا وزغ در خواب

در کتب تعابیر خواب و منابع تعبیر خواب وزغ، قورباغه یا غوک را تقریبا به یک شکل تعبیر کرده اند که در ادامه تعبیر کلی دیدن این حیوان را در خواب برای شما آورده ایم.

برای نمونه ابن سیرین نوشته : اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود. اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت. کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است سخن چین، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند. اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.

اگر ببینید  قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید. اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید. مثلا جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و پشت سر شما بد میگویند . اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد.

چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می گردد. اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند.

خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت: قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه میگوید . این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.

تعبیر خواب وزغ

تعبیرگری می‌ گوید : اگر ببینی وزغ داری، یـعـنـی با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.
اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی، یـعـنـی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.
اگر ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، یـعـنـی شخص زاهدی را مغلوب می‌کنی.
اگر ببینی وزغ تو را گاز گرفته است، یـعـنـی شخص زاهدی به تو ضرر و زیان می‌رساند.
امام صادق (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب قورباغه از دید معبران غربی

تعبیر خواب قورباغه نوعی تحول و تولدی دوباره در زندگی است. با این وجود اگر شکل و حالت قورباغه خوب نباشد ممکن است به نوعی بیماری اشاره کند.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید : تعبیر دیدن قورباغه در خواب تان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده است.
تعبیر خواب قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است.
تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است نمادی از تمیز نبودن یا باروری باشد
تعبیر دیدن قورباغه که در خواب تان می جهد بیانگر این است که تعهد ندارید. شما تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید.
تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است بیانگر این باشد که شما گام های اصلی را به سمت هدف برمی دارید.

آنلی بیتون می‌گوید : تعبیر خواب دیدن قورباغه در سبزه ها ، علامت آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت.
اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند ، تعبیر ، آن است که با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد کرد.
تعبیر دیدن قورباغه ها در جاهای باتلاقی ، علامت آن است که به لطف دیگران از دردسر خلاص می شوید.

تعبیر خواب قورباغه در رختخواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست. اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلاً زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می‌شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می‌کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.
در کل تعبیر خواب دیدن قورباغه در تختخواب این است که به زودی با شخصی روابط عاشقانه برقرار خواهید کرد.

تعبیر خواب دیدن قورباغه در جاهای مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می‌برند و ناسپاسی می‌کنند و پشت سر شما بد می گویند.
اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می‌رسد.
اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می‌شوید.
اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد.
چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می‌روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می‌گردد.
اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصاً روی شاخه‌های درخت ببینید شما را فریب می‌دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می‌کنند.
آنلی بیتون: دیدن قورباغه‌ها در جاهای باتلاقی، علامت آن است که به لطف دیگران از دردسر خلاص می‌شوید.

قورباغه در خواب , قورباغه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دیدن قورباغه در خانه

تعبیر خواب دیدن قورباغه جلوی درب خانه این است که به زودی با دوستی قدیمی ملاقات خواهید کرد.

تعبیر خواب تخم قورباغه

تعبیر خواب دیدن تخم قورباغه به معنی بارداری و تولید مثل است.

تعبیر خواب قورباغه در آب

تعبیر قورباغه در آب به معنی تحول در ذهن انسان است. اگر قورباغه آزادانه شنا کرد و از زیستگاه خود لذت برد به این معنی است که به زودی به موفقیت خواهید رسید.

تعبیر خواب حمله و گاز گرفتن قورباغه

تعبیر خواب حمله کردن قورباغه این است که با وجود سختی های زیاد، مرتبا در کار خود درجا می زنید و یا اینکه کسی در زندگی تان شما را تحت فشار روحی شدید قرار داده است.

رنگ قورباغه در خواب

تعبیر دیدن قورباغه طلایی در خواب

تعبیر خواب قورباغه طلایی به معنی سرمایه گذاری های خطرناک است. با این حال ریسک کنید زیرا به سود خوبی خواهید رسید.

تعبیر خواب قورباغه سبز

تعبیر خواب دیدن قورباغه سبز نشان دهنده پنهان کاری در زندگی است. سعی کنید احساساتی که از دیگران پنهان کرده اید را بروز دهید.

تعبیر خواب قورباغه سیاه

دیدن قورباغه سبز در خواب تعبیرش غم و اندوه است

تعبیر خواب قورباغه سرخ

تعبیر خواب قورباغه سرخ نشان دهنده آسیب جدی ناشی از حوادث است.

تعبیر خواب قورباغه زرد

تعبیر خواب قورباغه زرد نماد بیماری است.بعضی از معبران می گویند به وضعیت پر تنش و پر فراز و نشیبی اشاره دارد.

تعبیر خواب قورباغه بنفش

تعبیر خواب قورباغه بنفش مربوط به استرس های زیاد شما در زندگی است که شما را بیمار کرده است. بهتر است استرس را از خود دور کنید تا از بیماری های مزمن جلوگیری کنید.

تعبیر خواب قورباغه آبی

تعبیر خواب قورباغه آبی به این معنی است که باید مراقب دوستانتان باشید. احتمالا کسی شما را در محیط کار زیر نظر دارد. دقت کنید تا کارتان را از دست ندهید.

تعبیر خواب قورباغه سفید

تعبیر خواب قورباغه سفید بیانگر مسائل عاطفی است. بعضی معبران می گویند ممکن است در عشق شکست بخورید و کسی را که دوستش دارید شما را ترک خواهد کرد.

تعبیر خواب قورباغه نارنجی

اگر در خواب قورباغه ای به رنگ نارنجی دیدید تعبیرش این است که به زودی با یک دوست وفادار و مهربان آشنا می شوید که نقش مهمی در موفقیت شما خواهد داشت.

تعبیر خواب گرفتن قورباغه

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر خواب گرفتن قورباغه بی خیال بودن شما در مورد سلامتی تان است

آنلی بیتون می‌ گوید :

اگر در خواب ببینید که قورباغه ای را گرفته اید تعبیرش آن است که از خودتان به درستی مراقبت نمی کنید و احتمال دارد بیمار شوید.

تعبیر خواب قورباغه مرده

تعبیر دیدن قورباغه مرده در خواب این است که شما از دیگران نا امید شده اید و سعی می کنید تنها باشید.

تعبیر خواب کشتن قورباغه

تعبیر خواب کشتن قورباغه کاری ناتمام است. هدفی که سرمایه گذاری ویژه ای روی آن داشتید بی نتیجه می ماند و شما دیگران را مقصر کارهای خود می دانید.

تعبیر خواب پریدن قورباغه

تعبیر خواب پریدن قورباغه در خواب به این معنی است که شما گام های مهمی را برای رسیدن به اهداف خود برداشته اید.

تعبیر دیدن قورباغه سمی در آب

تعبیر خواب قورباغه سمی، نشان دهنده اختلاف و درگیری شما با خویشاوندان و دوستان است. شما در برقراری ارتباط با آن ها ناتوانید و این ناتوانی سوء تفاهم های جدی ای در خانواده شما ایجاد کرده است.

تعبیر خواب خوردن قورباغه

آنلی بیتون : خوردن قورباغه در خواب، علامت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان نمی‌شود و خوشی‌ها زودگذرند.

تعبیر خواب شنیدن صدای قورباغه

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر شنیدن صدای قورباغه در خواب تان بیانگر این است که شما چیزی که می خواستید را به طور کامل انجام نداده اید و به آن نرسیده اید

آنلی بیتون می‌ گوید : تعبیر شنیدن صدای قورباغه در خواب ، علامت آن است که به رفت و آمد با دوستان ادامه می دهید و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برایتان دربر ندارد.

مطالب مشابه : تعبیر خواب خواستگاریتعبیر خواب قالی و دیدن خواب قبرستان

منبع مطلب : parsino.com

مدیر محترم سایت parsino.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب