اهل بیت پیامبر چگونه انسانهایی بودند کلاس دوماهل بیت پیامبر چگونه انسانهایی بودند کلاس دوم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

هدیه های آسمانی- درس 10 و 11

کتاب هدیه‌های آسمانی

درس 10-  اهل بیت پیامبر

1- علیه السلام یعنی چه؟ یعنی سلام بر او

2- اهل بیت چگونه انسان‌هایی بودند که خدا و پیامبرش آن‌ها را این همه دوست داشتند؟ انسان‌های دلسوز و خداپرست و مهربان ایثارگر و فداکاری بودند.

از این داستان چه چیزهایی یاد می‌گیریم؟

1- دوستان اهل بیت (ع) دوستان ما هستند.

2- دشمنان اهل بیت (ع) دشمنان ما هستند.

3- به اهل بیت (ع)  احترام بگذاریم.

4- اهل بیت (ع) انسان‌های محترم و بزرگواری هستند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد

یعنی درود خدا بر محمد و آل محمد

درس 11- نماز بخوانیم

1- در یک نماز دو رکعتی چند بار سجده می‌‌کنیم؟ چهاربار

2- در یک نماز دو رکعتی چندبار رکوع می‌کنیم؟ 2 بار

3- نماز صبح چند رکعت است؟ دو رکعت

4- در یک نماز دو رکعتی چندبار تشهد می‌خوانیم؟ 1 بار

5- هرکدام از نمازهای شبانه روز چند رکعت است؟ صبح دو رکعت- ظهر 4 رکعت- عصر4 رکعت-مغرب 3 رکعت- عشاء 4 رکعت.

6- نمازهای شبانه روز چند رکعت است؟ 17 رکعت

7- چه آدابی را باید در نماز رعایت کنیم؟ وضو بگیریم، با قبله نما قبله را مشخص کنیم و رو به قبله بایستیم. حرف نزنیم در نماز- بدنمان در موقع نماز ساکت و آرام باشد- به این‌طرف و آن‌طرف نگاه نکنیم. نماز را آرام و شمرده بخوانیم.

8- موقع نماز ما با چه کسی حرف می‌زنیم؟ خدا

جملات ص 55 و  56 همه مهم هستند. از اینجا به بعد در کتاب هست زیر مطالب خط کشیده شده برای مرور در اینجا هم آورده می‌شود:

برای خواندن نماز: دست‌ها را تا نزدیک گوش‌ها بالا می آوریم و می گوییم الله اکبر

سوره حمد را می خوانیم و پس از آن سوره توحید را می‌خوانیم.

آن گاه برای رکوع خم می‌شویم و سه مرتبه می‌گوییم سبحان الله

بعد از رکوع می‌ایستیم.

سپس به سجده می‌رویم و سه مرتبه می گوییم سبحان الله

آن‌گاه می‌نشینیم و دوباره به سجده می‌رویم.

پس از آن می‌نشینیم.

بعد می‌ایستیم و رکعت دوم را مانند رکعت اول با سوره‌ی حمد شروع می‌کنیم.

سپس دست‌هایمان را برای قنوت رو به آسمان بلند می‌کنیم و دعا می‌کنیم.

پس از آن رکوع و دو سجده را انجام می‌دهیم و مانند رکعت اول...

حالا نوبت تشهد و سلام است... که متن آن در کتاب آورده شده.

منبع مطلب : dovom-1.blogfa.com

مدیر محترم سایت dovom-1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس نهم اهل بیت پیامبر هدیه دوم ابتدایی

درس نهم اهل بیت پیامبر هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس نهم اهل بیت پیامبر هدیه دوم ابتدایی

1 آشنایی با اهل بیت پیامبر اسلام(ص)
2 تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر(ص)
3 تلاش برای آشنایی بیشتر با اهل بیت پیامبر(ص)

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
1 اهل بیت پیامبر(ص) را نام م یبرد و نسبت ایشان را با هم بیان می کند.
2 محبت و علاقهٔ خود را نسبت به اهل بیت علیهم السلام نشان می دهد.
3 نسبت به آشنایی بی شتر با اهل بیت پیامبر(ص) تمایل نشان می دهد.

مفاهیم کلیدی
اهل بیت
نام حضرت علی(ع)
نام حضرت فاطمه(س)
نام حضرت امام حسن(ع)
نام حضرت امام حسین(ع)

قصهٔ درس مربوط به واقعهٔ حدیث کساء است.

کسانی که دوستدار اهل بیت اند، دوستان پیامبر و کسانی که دشمن اهل بی تاند، دشمن پیامبرند. پس ما هم باید دوست و دوستدار اهل بیت باشیم و از دشمنان آنان بیزاری بجوییم.

عصمت : که اهل بیت از هرگونه بدی و کار بد دور بود هاند و جز عمل خوب، انجام نمی داده اند. این معنا به صورت ساده در دعای پایانی پیامبر مورد اشاره واقع شده است.

فکر می کنم درس نهم اهل بیت پیامبر هدیه دوم ابتدایی

اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند که خدا و پیامبرش، آن ها را این همه دوست داشتند؟

فضیلت هایی را برای اهل بیت (علیهم السّلام) بشمارند: مهربانی، دلسوزی، کمک به نیازمندان، ایثار و فداکاری، مورد توجّه و محبّت پیامبر خدا و… .

منبع مطلب : dabesto.ir

مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس به درس هدیه اسمانی دوم ابتدایی -سوالات کتاب هدیه آسمانی دوم ابتدایی - دبستو

درس 1 هدیه های خدا

1 خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده ؟

به ما گوش داده تا بشنویم، به ما پا داده تا بتوانیم حرکت کنیم، به ما دست داده تابتوانیم مشق بنویسیم و غذا بخوریم و …

2 به خدایی که این همه نعمت به ما داده باید چه بگوییم ؟

باید تشکر بکنیم و بگوییم خدایا ممنونم و خدایا شکرت.

3 اگر خورشید نبود چه می شد؟

روز وجود نداشت، ما هیچ جا را نمیدیدیم، گیاهان و جانوران زنده نمی ماندند.

4 اگر یک روز آب مدرسه یا خانه شما قطع بشود چه اتفاقی می افتد؟

نمیتوانیم آب بخوریم، نمیتوانیم غذا درست کنیم،نمیتوانیم ظرفهایمان را بشوییم و …

5 چند نمونه از هدیه های زیبایی که خدا در طبیعت به ما داده را نام ببرید؟

درخت، رودخانه، کوه، ابر، باران و …

درس 2 پرنده گان چه می گویند؟ …

1 آیا گنجشک ها می توانند با خدا حرف بزنند؟ شما چطور می توانید با خدا حرف بزنید؟ بله کنجشک ها می توانند با خدا حرفبزنند و من نیز مانند گنجشک ها می توانم با خدا حرف بزنم
2 وقتی میخواهیم با خدا سخن بگوییم چه کاری انجام می دهیم؟ نماز می خوانیم
3 با درس خواندن از کدام نعمت های خدا تشکر می کنیم؟ از همه ی نعمت هایی که به ما داده می توانیم تشکر کنیم.

درس 3خاطره ی ماه

1 علیه السلام یعنی چه؟ یعنی سلام بر او
2 امام حسن علیه السلام از مادرش حضرت فاطمه چه آموخت؟ از او آموخت که اول برای دیگران دعا کند و بعد برای خودشدعا کند.
3 من هم دوست دارم برای دیگران دعا کنم و بگویم :

درس 4  مهربان تر از مادر

1 ما چگونه می توانیم با پرنده گان مهربان باشیم؟ باید آن ها را اذیت نکنیم و به آن ها کمک کنیم و برایشان دانه بریزیم.
2 ما چگونه می توانیم مهربانی مادر و پدر خود را جبران کنیم؟ ما باید از آن ها بخاطر کارهایی که برای ما انجام می دهند تشکر کنیم.
3 مرغابی و قو چگونه به بچه های خود کمک می کنند؟ مرغابی به های خود را از رودخانه رد می کند و قو نیز به بچه های خود پرواز کردن را یاد می دهد.

درس 5 وضو می گیریم

1 ما برای چه کارهای وضو می گیریم؟ برای نماز خواندن، برای قرآن خواندن، برای رفتن به مسجد.
2 مراحل وضو گرفتن را به ترتیب توضیح دهید؟ اول نیت میکنیم، دوم صورتمان را از جایی که مو روییده تا چانه می شوییم،
سوم دست راست را از آرنج تا سر انگشتان و از بالا به پایین می شوییم، چهارم درست چپ را نیز مانند دست راست می شوییم،

پنجم با دست خیس به موهای سرمان دست میکشیم، ششم با دست راست روی پای راست مسح میکشیم، هفتم با دست چپ روی پای چپ مسح میکشیم.

درس 6 پیامبران خدا

1 بزرگترین پیامبران خدا را نام ببرید؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد.
2 چگونه می توانیم از خدایی که این همه پیامبر را برای ما فرستاده است تشکر کنیم؟ با اطاعت از فرمان پیامبران
3 چند تن از پیامبران دیگر را نام ببرید؟ حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت یعقوب.

درس 7 مهمان کوچک

1 یکی از ویژگی های مهم پیامبر چه بود؟ مهربانی
2 ما در قبال کمک دیگران باید از آن ها تشکر کنیم.
3 خدا از کمک کردن انسان ها به دیگران خوشحال می شود
4 نام دوست با وفای پیامبر چه بود؟ بلال

درس 8  جشن میلاد

1 مسجد پیامبر در کجا قرار دارد؟ در شهر مدینه
2 وقتی نام پیامبر را می شنویم باید بر او صلوات بفرستیم و بگوییم : الهم صلی علی محمد و آل محمد
3 حضرت محمد در کجا به دنیا آمد؟ در شهر مکه
4 نام پدر و مادر حضرت محمد چه بود؟ نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه بود.
5 یکی از مهمترین ویژگی های پیامبر چه بود؟ امانت داری او بود

درس 9 اهل بیت پیامبر

1 پیامبر خدا در مورد اهل بیت خود چه فرمودند؟ دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمنان من. بر آن ها
درود فرست و بدی ها را از آن ها دور کن.
2 اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین.
3 اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند؟ بسیار مهربان بودند و کارهای خوبی انجام می دادند و به دیگران احترام می گذاشتند.
4 وقتی نام اهل بیت پیامبر را می آوریم باید چه بگوییم ؟ علیه السلام
5 الهم صلی علی محمد وآل محمد یعنی چه ؟ یعنی خدایا بر حضرت محمد و خاندانش درود بفرست.

درس 10 خانواده ی مهربان

1 ما نیز مانند امام علی و خانواده اش باید با دیگران مهربان باشیم
2 وقتی آن مر فقیر با غذا وارد خانه شد فرزندانش چه گفتند؟ پدر جان از شما ممنونیم که برایمان غذا آورده ای.
3 آن مرد فقیر به فرزندانش چه گفت؟ حضرت علی و خانواده مهربانش به او کمک کردند.
4 آن شب وقتی بچه های آن رد خوابشان برد چه خوابی دیدند؟ خواب دیدند آن مرد مهربان دوباره با آن ها کمک می کند.

درس 12 پدر مهربان

1 امام علی در چه روزی به دنیا آمد؟ در روز سیزدهم ماه رجب.
2 اولین مردی که دین اسلام را پذیرفت چه کسی بود؟ امام علی ع
3 پیامبر خدا درباره ی حضرت علی چه فرموده اند؟ علی دتناترین مردم است.
4 امام علی پگونه به شهادت رسید؟ در مسجد هنگام خواندن نماز به دست یکی از دشمنان اسلام به شهادت رسید.
5 همسر حضرت علی چه کسی بود؟ حضرت فاطمه ص
6 امام حسن و امام حسین فرزندان چه کسی بودند؟ امام علی ع

درس 13 بهترین دوست

1 امام حسن در چه روزی به دنیا آمد؟ در روز پانزدهم رمضان
2 پیامبر خدا در مورد امام حسن چه فرمودند؟ فرمودند اخلاق و رفتار حسن شبیه اخلاق و رفتار من است.
3 چه چیزهایی از داستان بهترین دوست یاد می گیریم؟ به دیگران حرف زشت نزنیم، با دیگران تندی نکنیم، حرف هر کسی راباور نکنیم.
4 دشمن امام حسن چه کسی بود؟ معاویه
5 نام پدر ومادر امام حسن چه بود؟ نام پدرش امام علی و نام مادرش حضرت فاطمه بود.
6 امام حسن چندمین امام ما شیعیان است؟ دومین

درس 14 دعای باران

1 امام حسین در چه روزی به دنیا آمد؟ در روز سوم شعبان
2 دشمن امام حسین چه کسی بود؟ یزید
3 امام حسین در چه ماه و چه روزی شهید شد؟ در ماه محرم و روز عاشورا
4 پدر و مادر امام حسین چه کسانی بودند؟ پدرش امام علی و مادرش حضرت فاطمه.

درس 15  بچه ها سلام!

1 رسول خدا در مورد سلام کردن چه فرمودند؟ تا زنده هستم سلام کردن را ترک نمی کنم.
2 امام حسین در مورد سلام کردن چه فرمودند؟ سلام کردن هفتاد پاداش دارد، شصت و نه پاداش برای کسی که سلام می کند و یک پاداش برای کسی که جئاب می دهد.
3 خداوند در قرآن کریم در مورد سلام کردن به پیامبر چه می گوید؟ وقتی مومنان پیش تو می آیند، بگو: سلام بر شما.
4 السلام و علیک ایها النبی و رحمته الله و برکاته یعنی چه ؟ یعنی سلام بر تو ای پیامبر و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد.
5 سلام کردن نشانه احترام به دیگران است.

درس 16 طبیعت زیبا

1 چرا خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم؟ زیرا خدا پاکیزگی را دوست دارد.
2 چگونه می توانیم محیط کلاس و مدرسه را تمیز نگه داریم؟ در کلاس و مدرسه آشغال نریزیم، اگز آشغالی ریخته بود آن را درسطل آشغال بیندازیم.
3 اسلام دین پاکیزگی و نظافت است.
4 طبیعت زیبا نعمت خدا است که به ما بخشیده.
5 چند نمونه از گلهایی که در طبیعت وجود دارد را نام ببرید؟ گل رز، گل آفتاب گردان، گل نسترن، گل لاله.

درس 17 وقت نماز

1 هر روز چند بار می توانیم نماز بخوانیم و با خدا حرف بزنیم؟ 5 بار
2 هر روز چه زمان هایی با خدا حرف میزنیم؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء.
3 نماز صبح چند رکعت است؟ 2 رکعت
4 نماز ظهر چند رکعت است؟ 4 رکعت
5 نماز عصر چند رکعت است؟ 4 رکعت
6 نماز مغرب چند رکعت است؟ 3 رکعت
7 نماز عشاء چند رکعت است؟ 4 رکعت

درس 18 راز خوش بختی

1 اگر بخواهیم خوش بخت شویم باید چه کاری انجام ندهیم؟ باید به دیگران دروغ نگوییم.
2 راستگویی چه فایده هایی دارد؟ خوشبخت می شویم، خدا مارا دوست دارد، دوستان زیادی چیدا می کنیم.
3 دروغ گویی چه نتیجه ای دارد؟ خوش بخت نمی شویم، خدا مارا دوست ندارد، دیگران با ما دوست نمی شوند.
4 خدا آدم های راستگو را خیلی دوست دارد.
5 کسی که همیشه راست می گوید خوش بخت می شود.

درس 19  جشن بزرگ

1 چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا امام مهدی ما را بیشتر دوست داشته باشد؟ دروغ نگوییم، به دیگران احترام بگذاریم،، با دیگران مهربان باشیم،
2 امام زمان چه روزی به دنیا آمد؟ پانزدهم شعبان
3 در جشن نیمه شعبان چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ شیرینی بخریم و بین مردم پخش کنیم، سرود بخوانیم، کوچه و خیابان ها را تزیین و آب پاشی کنیم.

درس20 در کنار سفره

1 هر بار که غذا می خوریم باید از خدا تشکر کنیم و بگوییم خدایا شکرت.
2 هنگام غذا خوردن خوب است چه کارهایی انجام دهیم و چه کارهایی انجام ندهیم؟ هنگام شروع به غذا خوردن بسم الله بگوییم،

اگر غذا داغ است آن را فوت نکنیم، غذاهای اضافی را دور نریزیم، هر روز صبحانه را کامل بخوریم، نمی گوییم این غذا را دوست ندارم بلکه آن را میخوریم و از خدا تشکر می کنیم.
3 هنگام غذا خوردن چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ لقمه ایمان را کوچک و اندازه دهانمان برداریم، آهسته می جویم و با عجله غذا نمی خوریم، بعد از خوردن غذا از خدا تشکر می کنیم و می گوییم خدایا شکرت،

منبع مطلب : dabesto.ir

مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب