سالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسیسالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسی را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

25+ متن و پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

25+ متن و پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life
Happy anniversary my dear wife

یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

جملات، اس ام اس و پیامک های زیبا و عاشقانه برای تبریک گفتن سالگرد ازدواج به همسر و دیگران به زبان انگلیسی با معنی فارسی

سالگرد ازدواج مبارک به انگلیسی چی میشه
Happy anniversary

******

پیام تبریک سالگرد عروسی دیگران

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary
عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

******

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversary

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

*******

For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

******

Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life
Happy anniversary my love

امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

******

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream. Without an annoying alarm clock to wake me up
Happy anniversary

همه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you honey, Happy Wedding Anniversary

بهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.
دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversary

عشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

My one and only sister, I’m very happy of seeing you with this long beautiful dress… You are incredibly amazing. Your husband is a lucky man. Congratulations

خواهر یکی یک دانه من! خیلی خوشحالم که تو رو توی لباس عروسی بلند و زیبا می بینم … تو به طرز باورنکردنی شگفت انگیز شدی! همسرت مرد خوش شانسیه، تبریک می گم!

******

I wish that joy never leaves your home. Happy wedding day, brother

من آرزو می کنم که شادی هرگز خانه شما رو ترک نکنه، عروسیت مبارک داداش!

******

Like a lock without its key, life would be useless if you weren’t with me
Happy anniversary my dear

مثل یه قفل بدون کلید، اگه تو با من نبودی زندگی کردن هیچ فایده ای نداشت. سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

******

Time has stopped ever since the day we got married. I’m stuck in a warp of hues, smiles and everlasting love
Happy anniversary

از اون روزی که با هم ازدواج کردیم زمان برای من متوقف شده و من در بین آغوش ها و لبخندها و عشق جاودانی گیر کردم!
سالگرد ازدواجمون مبارک.

******

It doesn’t matter whether it is our first, fifth, tenth or fifteenth marriage anniversary
What matters is that I will always love you and you will always love me. Happy anniversary darling.

اهمیتی نداره که اولین سالگرد، پنجمین، دهمین یا پانزدهیمن سالگرد ازدواجمون باشه
چیزی که مهمه اینه که من همیشه عاشقت خواهم بود و تو همیشه عاشقم خواهی بود.
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

******

You have helped me find the right answers to all the difficult questions life
Happy anniversary my dear wife

تو به من کمک کردی که پاسخ درست همه سوالات دشوار زندگی ام را پیدا کنم. سالگرد ازدواجمون مبارک همسر نازنینم!

******

This day is a reminder of the best decision of my life – to propose to, and get married to the world’s most beautiful woman
Happy anniversary my angel

امروز یاداور بهترین تصمیم زندگیمه: خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا.
سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من!

*******

Marrying you was the best thing ever to happen in my life. Happy anniversary

ازدواج با تو بهترین چیزی بوده که توی زندگیم اتفاق افتاده، سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

*******

The day when you became my wife
Was the happiest in my life
I love you, sweetheart! Happy Anniversary

روزی که تو همسرم شدی شادترین روز زندگیم بود. دوستت دارم آرام جانم، سالگرد عشقمون مبارک!

******

My husband, the way you hug me, the way you hold my hand
all my worries stay away from me because they know I have you
I love you and I won’t stop. Happy anniversary

همسرم! طوری که مرا به آغوش می کشی و دستانم را می گیری، همه نگرانی ها از من دور می شوند
چون می دانند که من تو را دارم
دوستت دارم و این دوست داشتن هرگز لحظه ای متوقف نمی شود. سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

They say that when you’re not sure about something in your life, just follow your heart. I have, and it led me straight to you
Happy anniversary my dear

می گویند زمانی که درباره چیزی در زندگی تان مطمئن نیستید، تنها از قلب خود پیروی کنید، من هم همین کار را کردم و
قلبم من را درست به سمت تو هدایت کرد.
سالگرد ازدواجمون مبارک مهربونم!

******

Falling in love is easy, but staying in love is something different. You did it. Happy anniversary my love

عاشق شدن راحته اما عاشق موندن کار سختیه که تو انجامش دادی. سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

******

A beautiful rose for a beautiful woman who is my beautiful wife and has given me a beautiful life. Happy anniversary my dear

یه رز زیبا تقدیم به یه زن زیبا که همسر زیبای منه و به من زندگی زیبایی بخشیده. سالگرد عروسیمون مبارک عزیزم!

******

I searched all the dictionaries to find the meaning of life but
I found nothing. But when we got married and I looked into your eyes, I found everything
Happy anniversary

همه لغت نامه ها رو گشتم تا معنای زندگی رو پیدا کنم، چیزی پیدا نکردم.
اما وقتی که با تو ازدواج کردم و به چشم هات خیره شدم همه چیزو پیدا کردم.
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

******

Nothing in this world could ever be as wonderful as the love you’ve given me
Your love makes my days so very bright Happy wedding anniversary

هیچ چیز در این دنیا نمی تواند به شگفت انگیزی عشقی باشد که تو به من بخشیده ای. عشق تو روزهایم را بسیار روشن ساخته است.
سالگرد عروسیمون مبارک!

******

I’ve fallen in love many times. Always with you
love you. Happy wedding anniversary

من بارها عاشق شدم و هر بار عاشق تو! سالگرد عشقمون مبارک!

******

This day reminds me that God really loves me
For He gave the most wonderful person
I will always be grateful
Happy Anniversary to you, sweetheart

امروز به یادم میاره که خداوند واقعا من رو دوست داره
برای اینکه شگفت انگیزترین آدم دنیارو به من بخشیده
من همیشه شکرگزار خدا خواهم بود
سالگرد ازدواجمون مبارک نازنینم!

******

The smile you give me, still melts my heart. Happy Anniversary my dear

لبخندت هنوز هم قلب من را ذوب می کند، سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

******

I am very grateful for this beautiful and happy life
Most of all, for my kind, sweet, beautiful and intelligent wife
Happy anniversary, my love

من به خاطر این زندگی زیبا و شاد بسیار شکرگزار هستم
و بیشتر از همه به خاطر همسر مهربان، شیرین، زیبا و باهوشم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

******

Loving you is all I want to do
Thankfully, I have the rest of our lives to do that. Happy anniversary

دوست داشتن تو همه چیزیه که می خوام انجام بدم.
خوشبختانه بقیه زندگیم رو برای انجام این کار وقت دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wife

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

به انگلیسی سالگرد ازدواجمون مبارک

به انگلیسی سالگرد ازدواجمون مبارک چی میشه ؟؟

چگونه سالگرد ازدواج را به انگلیسی تبریک بگوییم؟

Happy wedding anniversary.

سالگرد ازدواج مبارک

Happy our first wedding anniversary.

اولین سالگرد ازدواج مان مبارک

Happy our 10th wedding anniversary.

دهمین سالگرد ازدواجمان مبارک

Happy our golden wedding anniversary.

پنجاهمین سالگرد ازدواجمان مبارک

نکته: برای اشاره به سال ازدواج از اعداد ترتیبی استفاده می کنیم.

First wedding anniversary

اولین سالگرد ازدواج

Second wedding anniversary

دومین سالگرد ازدواج

Third wedding anniversary

سومین سالگرد ازدواج

10th wedding anniversary

دهمین سالگرد ازدواج

15th wedding anniversary

پانزدهمین سالگرد ازدواج

متن های زیبای تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی به همراه ترجمه

متن های زیبای تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی به همراه ترجمه

.I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you

Happy wedding anniversary

هیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب