دو مورد از وظایف بسیج دانش آموزی دفاعی نهمدو مورد از وظایف بسیج دانش آموزی دفاعی نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

درس چهارم: بسیج ، مدرسه ی عشق

1- بسیج را باکلامی از امام خمینی(ره)توصیف کنید.

بسیج مدرسه عشق، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.

2-- کلمه بسیج با چه چیزهایی رابطه ناگسستنی دارد؟ و این رابطه باعث چه شده است؟

با انقلاب اسلامی ، امام خمینی ، ولایت ، دفاع مقدس ، ایثار و شهادت رابطه ناگسستنی دارد. این رابطه باعث شده که بسیج همواره حافظ و نگهبان ارزش ها و دستاورد های انقلاب اسلامی باشد.

3- یکی از­عوامل مهم پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی چیست؟

حضور با انگیزه­ی مردم در تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی است.

4- با پیروزی انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد؟

توطئه های همه جانبه­ ی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران شروع شد.

5-تنها عاملی که توانست مانع موفقیت دشمنان نظام شود را بیان نمایید؟*

حضور مستمر و سازماندهی شده مردم بود

6- چه عاملی همچون سدی محکم در برابر توطئه گران ، مانع تحقق اهداف دشمنان می شود؟*

حضور انسان های مؤمن ، انقلابی ، با انگیزه ، فداکار و آموزش دیده ، همچون سدی محکم در برابر توطئه گران ، مانع تحقق اهداف آنها می شود.

7-امام خمینی (ره)در چه تاریخی دستور تشکیل بسیج را صادر فرمود؟

در تاریخ 5 آذر ماه 1358 دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی (بسیج) را صادر فرمود.

8- به چه کسی بسیجی گفته می شود؟

به جمعی از انسان های مؤمن ، فداکار و مقاوم که به کمک مدافعان با ایمان و شجاع ارتش و سپاه شتافتند.

9- سلاح نیرو های بسیجی در زمان جنگ چه بود؟

ایمان ، اعتقاد ، ایثار و فداکاری بود که به وسیله آن به مقابله با دشمن رفتند و پس از هشت سال دفاع مقدس متجاوزان را از خاک میهن بیرون راندند.

10-دوران سازندگی چه زمانی بود؟(دوران سازندگی به چه دورانی گفته می شد؟)

دوران پس از دفاع مقدس(سال 1367 به بعد) ، به دوران سازندگی مشهور است.خرابی های جنگ بی شمار بود و از طرف دیگر جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب در قالب فرهنگی ادامه داشت.

11-بخشی از وظایف و تکالیف مهم بسیج را بنویسید؟

پاسداری از ارزش ها

هوشیاری در برابر تهاجم سخت و نرم دشمنان

سازندگی میهن اسلامی

سازماندهی و مدیریت برنامه ها

12- برای اینکه همه ی گروه های مردمی بتوانند در حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی نقش داشته باشند، چه کاری باید صورت بگیرد؟

بسیج اقشار با عنوان هایی چون  بسیج دانش آموزی ، بسیج دانشجویی ، بسیج فرهنگیان و ... وظیفه حضور و فعالیت افراد مؤمن و معتقد به نظام را برای حفظ و استمرار حرکت انقلاب بر عهده دارند.

13-برخی از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی را بیان نمایید؟

الف)تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان

ب) تربیت دانش آموزانی منطبق بر الگو های دینی

ج)مشارکت دانش آموزان در زمینه فرهنگی ، سیاسی ، سازندگی و ...

د)تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی

ه)آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردو های متنوع و بانشاط

14- پنج نمونه از فعالیت های بسیج را بنویسید؟

1) فعالیت های علمی پژوهشی

2)فعالیت های فرهنگی هنری

3)فعالیت های سیاسی

4)فعالیت های سازندگی و امداد رسانی

5)فعالیت های ورزشی

جاخالی

1- هنوز یک سال از فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج نگذشته بود که صدام ، با حمایت قدرت های سلطه گر ، جنگی را بر کشور ما تحمیل کرد که هشت سال طول کشید.

منبع مطلب : defaee94.blogfa.com

مدیر محترم سایت defaee94.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس چهارم کتاب جدید آمادگی دفاعی پایه نهم

                                                    http://sina-mi.blogfa.com

1-    کلمه بسیج با چه چیزهای رابطه ناگسستنی دارد؟ 

     کلمه بسیج با انقلاب اسلامی، امام خمینی، ولایت ،

    دفاع مقدس، ایثار و شهادت رابطه ناگسستنی دارد.

2-   رابطه بسیج با انقلاب اسلامی ، امام خمینی، ولایت،

 دفاع مقدس، ایثار و شهادت باعث چه چیزی شده است؟ 

    باعث شده که بسیج همواره حافظ و نکبان ارزش ها

  

   و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد.

3-  یکی از عوامل مهم پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی

چه بوده است؟ 

    حضور با انگیزۀ مردم در تمام صحنه های سیاسی و

   اجتماعی جامعه است.

4-   تنها عاملی که توانست مانع موفقیت توطئه دشمنان

      علیه جمهوری اسلامی شود چه بوده است؟ 

    حضور مستمر و سازماندهی مردم بوده است.

5-   حضور مستمر و سازماندهی مردم چگونه مانع توطئه

 دشمنان علیه جمهوری اسلامی شده است؟

       زیرا حضور انسان های مؤمن، انقلابی، با انگیزة فداکار

     و آموزش دیدة، همچون سدی محکم در برابر توطئةَ گران،

    مانع تحقق اهداف آن ها می شود.

6-   دستور تشکیل بسیج بفرما چه کسی و در چه تاریخی

  صادر شد؟ 

    بفرما امام خمینی(ره) و در تاریخ 5 آذر 1358 دستور تشکیل

   

آن را صادر کرد.

7-  ایران در چه وضعیتی بود که صدام به ایران حمله کرد؟ 

     با توجه به حمله ناگهانی صدام به کشور، ارتش و سپاه

     تجهیزات مناسب، نیروی انسانی کافی و آمادگی لازم

      برای ورود به یک جنگ گسترده را نداشتند.

8-  در زمانی که صدام با تمام امکانات و تجهیزات به کشور

 حمله کرد سلاح نیروهای بسیجی ایران چه بود؟

   سلاح نیروهای بسیجی ایمان، اعتقاد، ایثار و فداکاری بود.

9-   دوران پس از دفاع مقدس (سال1367) به چه دورانی

  مشهور است؟ 

      دوران سازندگی

10-  پس از پایان جنگ تحمیلی کشور باچه مسئله ای

روبرو شد؟  

    خرابی های بی شمار جنگ و جنگ نرم دشمنان علیه

    انقلاب در قالب فرهنگی بوده است.

11-  بخشی از وظایف و تکالیف مهم بسیج را بنویسید.

     پاسداری از ارزش ها، و هوشیاری در برابر تهاجم سخت

  

    و نرم دشمنان، سازندگی میهن اسلامی و سازماندهی و

   مدیریت برنامه ها

12-   برای حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی همه

   گروه های مردم چه وظیفه ای برعهده دارند؟ 

     که با عضویت در  بسیج اقشار با عنوان هایی چون

     بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی،بسیج فرهنگیان

   و ... وظیفه حضور و فعالیت افراد مؤمن و معتقد به نظام

   جمهوری اسلامی را برای حفظاستمرار حرکت انقلاب

     اسلامی برعهده دارند.

13-  برخی از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی را نام ببرید.

     1-    تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان

    2-   تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی

   3-  مشارکت دانش آموزان در زمینه های فرهنگی،

       سیاسی، سازندگی و ...

    4-   تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن

           علمی و ادبی

     5-   آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای

          متنوع و با نشاط

14-   چند نمونه از فعالیت های بسیج را نام ببرید. 

   1-    فعالیت های علمی پژوهشی

     2-   فعالیت های فرهنگی و هنری

    3-  فعالیت های سیاسی

   

    4-   فعالیت های سازندگی و امدادی

   5-   فعالیت های ورزشی

کپی سوالات با ذکر منبع بلامانع است      http://sina-mi.blogfa.com

منبع مطلب : sina-mi.blogfa.com

مدیر محترم سایت sina-mi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب