باد چگونه به وجود می آید کلاس دوم ابتداییباد چگونه به وجود می آید کلاس دوم ابتدایی را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

باد چگونه به وجود می آید کلاس دوم

باد چگونه به وجود می آید کلاس دوم

باد چگونه به وجود می آید

اگر در زمستان به سمت روبرو نفس بکشید ، متوجه می شوید که هوایی که از دهانتان خارج می کنید، گرم است و به سمت بالا حرکت می کند.

وقتی خورشید به زمین می تابد، هوای سطح زمین را گرم می کند، هوای گرم شده تمایل دارد به بالا حرکت کند و جای خود را با هوای سرد عوض کند، بنابراین هوای سرد رو به پایین می آید و هوای گرم روبه بالا به این عمل همرفت می گویند که باعث بوجود آمدن باد در سطح زمین می شود.

استفاده از خورشید بجای سوخت ها کلاس دوم

1- فصل ها چگونه به وجود می آیند؟

با گردش زمین به دور خورشید. و تغییر فاصله خورشید از زمین،

تپه های شنی و ماسه ای ایجاد می کنند.پراکنده کردن ذرات گردو غبار.

4- از باد چه استفاده هایی می کنیم؟

برای خشک کردن لباس ها-حرکت قایق بادبانی-جابه جایی ابرهاودانه ها-پاکیزه و خنک کردن هوا- تولید برق و…

5- فرق طوفان و نسیم چیست؟

به باد شدید طوفان و به باد ملایم نسیم می گویند.

باد چگونه به وجود می آید کلاس دوم

6- چرا در زمستان با وجود تابش خورشید هوا سرد است؟

چون در زمستان خورشید مایل می تابد وگرمای کم تری به زمین می رسد.

7- فصل تابستان چگونه به وجود می آید؟

هرگاه زمین طوری قرار بگیرد که خورشید مستقیم بتابد تابستان به وجود می آید.

وسیله ی اندازه گیری جهت وزش باد است.

9- باد سنج چیست؟

وسیله ی اندازه گیری سرعت و قدرت باد است.

10- موج چگونه تولید می شود؟

هرگاه باد بر سطح آب دریا بوزد توده ای از آن جابه جا می شود و موج تولید می شود.

باد چگونه به وجود می آید کلاس دوم

11- گردش زمین به دور خورشید چه مدت طول می کشد؟

یک سال

12- ضرر های باد شدید را بگویید؟

بلند کردن گردوغبار-شکستن درب و پنجره ها-جابه جایی اجسام سبک- ریختن آشغال ها وبرگ ها درخیابان ها –شکستن شاخه های درختان و…

انشا در مورد قرنطینه

انشا در مورد اب کلاس

تحقیق در مورد آسیاب های قدیمی

از یک پروانه بپرس چگونه زندگی می کند کلاس دوم

تحقیق درمورد مورچه کلاس دوم

اگر با ماه آسمان حرف بزنی به او چه میگویی کلاس دوم

اهل بیت یعنی چه کلاس دوم

تحقیق در مورد کرم ابریشم برای کلاس دوم

تحقیق در مورد کانگورو برای کلاس دوم

منبع:

سایت کلاس درسی

سایت بلاگفا

منبع مطلب : kelasedarsi.ir

مدیر محترم سایت kelasedarsi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

فصل چهارم علوم دوم ابتدایی

1-   فصل ها چگونه به وجود می آیند؟ با گردش زمین به دور خورشید.

2-   باد در سطح زمین چگونه به وجود می آید؟وقتی خورشید زمین را گرم می کند هوای گرم اطراف به طرف بالا می روند و هوای سردجای آن را می گیرند و باد به وجود می آید.  

3-   باد چه تغییراتی در زمین ایجاد می کند؟تپه های شنی و ماسه ای ایجاد می کنند.پراکنده کردن ذرات گردو غبار.

4-   از باد چه استفاده هایی می کنیم؟برای خشک کردن لباس ها-حرکت قایق بادبانی-جابه جایی ابرهاودانه ها-پاکیزه و خنک کردن هوا- تولید برق و...

5-   فرق طوفان و نسیم چیست؟ به باد شدید طوفان و به باد ملایم نسیم می گویند.

6-   چرا در زمستان با وجود تابش خورشید هوا سرد است؟ چون در زمستان خورشید مایل می تابد وگرمای کم تری به زمین می رسد.

7-   فصل تابستان چگونه به وجود می آید؟ هرگاه زمین طوری قرار بگیرد که خورشید مستقیم بتابد تابستان به وجود می آید.

8-   باد نما چیست؟وسیله ی اندازه گیری جهت وزش باد است.

9-   باد سنج چیست؟ وسیله ی اندازه گیری سرعت و قدرت باد است.

10-                    موج چگونه تولید می شود؟هرگاه باد بر سطح آب دریا بوزد توده ای از آن جابه جا می شود و موج تولید می شود.

11-                    گردش زمین به دور خورشید چه مدت طول می کشد؟ یک سال

12-                    ضرر های باد شدید را بگویید؟بلند کردن گردوغبار-شکستن درب و پنجره ها-جابه جایی اجسام سبک- ریختن آشغال ها وبرگ ها درخیابان ها –شکستن شاخه های درختان و...

نکته ها: هود آشپز خانه را در سقف قرار می دهند.چون هوای گرم تولید شده از غذا ها،به سمت بالا حرکت می کند.

به وجود آمدن فصل ها ربطی به فاصله ی زمین و خورشید نداردبلکه در زمستان فاصله ی زمین و خورشید حتی از تابستان کم تر هم هست.

هرگز زمانی که دریا طوفانی است از دریا استفاده نکنید چون طوفان موج های بلندی به وجود می آورد که قایق وکشتی وانسان را غرق می کند.

منبع مطلب : narry.blogfa.com

مدیر محترم سایت narry.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

آموزش ابتدایی


"زندگی ما و گردش زمین2"

حرکت انتقالی:

این حرکت از چرخش زمین به دور خورشید حاصل می شود.

مدت آن 365 روز یا یک سال است.

باعث بوجود آمدن چهار فصل می شود.

                                 *********************

تابستان:تابش خورشید راست(مستقیم،عمودی)در نتیجه هوا گرم می شود.

زمستان:تابش خورشید مایل در نتیجه هوا سرد می شود.

باد:وقتی هوا گرم می شود بالا می رود و هوای سرد جای آن را می گیرد؛از این جابجایی باد بوجود می آید.

وقتی این جابجایی صورت می گیرد انسان و جانداران آن را حس می کنند.

بادنما:جهت وزش باد را بوسیله بادنما تشخیص میدهیم.

بادسنج:سرعت باد را با بادسنج اندازه می گیرند.

استفاده های انسان از باد:

1- حرکت قایق ها و کشتی های بادبانی برای حمل و نقل.

2-چرخاندن چرخ آسیاب های لادی برای آرد کردن گندم.

3-برای خشک کردن لباس ها.

4-تولید برق.

طوفان:اگر دو منطقه نزدیک به هم،یکی خیلی گرم و دیگری خیلی سرد شود؛ بین این دو باد شدیدی بوجود می آید که به این باد شدید،طوفان می گویند.

اثرات طوفان:

1-خراب شدن ساختمان ها.

2-کنده شدن درخت ها.

3-بوجود آمدن موج های بزرگ در دریا.

                         ***********************

***باد چهره زمین را تغییر می دهد.***

تپه های ماسه ای :باد چیز های سبک مانند گرد وغبار و دانه های ماسه را جابجا می کند؛وقتی سرعت باد کم شود،ذرات روی هم جمع می شود و تپه های ماسه ای بوجود می آیند.

**آب و ریشه گیاهان،ذرات خاک را بهم میچسباند و بادد نمیتواند آنهارا با خود ببر به همین دلیل باد،بیابان را بیشتر از جنگل تغییر می دهد.**


منبع مطلب : abedismat94.blog.ir

مدیر محترم سایت abedismat94.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب