روش خروج کیلو میکرون از سلول های پوششی رودهروش خروج کیلو میکرون از سلول های پوششی روده را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

فصل 2 ، گفتار 3 جذب مواد وتنظیم فعّالیت دستگاه گوارش

تعریف جذب : مواد مغذی برای رسیدن به یاخته های بدن باید ازیاخته های بافت پوششی لولهٔ گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد.

مکان جذب : در دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رودهٔ باریک انجام می شود.

لایه های سازنده روده باریک از درون به بیرون:

1) مخاط ( لایه مخاطی )

2) بافت پیوندی

3) لایه های ماهیچه ای

 4) لایه بیرونی

در دیوارهٔ روده، چین های حلقوی وجود دارند.

ساختار : حاصل چین خوردگی مخاط و بافت پیوندی روی لایه های ماهیچه ای

پرز: روی چین های حلقوی ایجاد می شوند.

ساختار : حاصل چین خوردگی مخاط روی لایه ی بافت پیوندی هستند.

ریزپرز :  غشای یاخته های پوششی رودهٔ باریک نیز در سمت فضای روده، چین خورده است. به این چین های میکروسکوپی، ریزپرز میگویند. 

نقش : مجموعهٔ چین ها، پرزها و ریزپرزها سطح داخل رودهٔ باریک را که در تماس با کیموس است تا چندصد برابر افزایش میدهند.

 علت حرکت پرز : در مخاط روده یاخته های ماهیچه ای وجود دارند که انقباض آنها، موجب حرکت پرزها می شود تا جذب بیشتری انجام شود.

بیماری سلیاک :

علت : (حساسیت به پروتئین گلوتن )که در گندمیا جو وجود دارد

عوارض : ( در اثر گلوتن، یاخته های روده تخریب میشوند و ریزپرزها و حتی پرزها از بین میروند. در نتیجه، سطح جذب مواد، کاهش شدیدی پیدا میکند و بسیاری ازمواد مغذی مورد نیاز بدن جذب نمی شوند.

رگ ها

شبکه مویرگی : مواد گوناگون پس از عبور از یاخته های پوششی هر پرز، به شبکهٔ مویرگی درون پرز و سپس جریان خون وارد می شوند.

مویرگ لنفی : در هر پرز، یک مویرگ بستهٔ لنفی نیز وجود دارد. مولکول های حاصل از گوارش لیپید ها به مویرگ لنفی وارد میشوند.

جذب گلوکز :

ورود به یاخته ی پرز : گلوکز با کمک مولکول ناقل ویژه ای (پروتئین انتقال دهندۀ سدیم  پتاسیم) همراه با سدیم وارد یاختهٔ پرز روده می شود. این روش هم انتقالی نام دارد.

 انرژی لازم برای انتقال گلوکز، از شیب غلظت سدیم فراهم می شود.شیب غلظت سدیم با فعّالیت پروتئین انتقال دهندۀ سدیم  پتاسیم حفظ میشود،

وورود به فضای بین یاخته ای: سپس گلوکز با انتشار، تسهیل شده، وارد فضای بین یاخته ای می شود.

جذب آمینواسیدها : روش عبور بیشتر آمینواسیدها از غشای یاختهٔ پرز نیز مانند گلوکز است.

جذب لیپید ها:

4)  ورود به خون : کیلومیکرون ها بعدًا همراه با لنف، به خون وارد می شوند.

5) ورود به کبد : کیلو میکرون ها از طریق جریان خون وارد کبد شده لیپید های آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند. درکبد از این لیپیدها مولکول های لیپوپروتئین ( ترکیب انواع لیپید و پروتئین ) ساخته می شو د که انواع لیپید ها را در خون به بافت ها منتقل می کنند.

لیپوپروتئین ها

جنس: ترکیبی از انواع لیپید و پروتئین

نقش: انتقال انواع لیپید ها در خون به بافت

محل ساخت: کبد ( جگر )

انواع لیپوپروتئین :

1- لیپوپروتئین کم چگال ( LDL )

2- لیپوپروتئین پرچگال ( HDL )

لیپوپروتئین کم چگال ( LDL ) : کلسترول زیادی دارند ، به دیوارهٔ سرخرگ ها می چسبد و به تدریج مسیر عبورخون را تنگ یا مسدود می کند.

لیپوپروتئین پرچگال ( HDL ) : پروتئین بیشتر ازکلسترول است.

نقش : کلسترولی که رسوب کردن در دیوارهٔ سرخرگ را آغاز کرده است،جذب می کنند.

 فایده : زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به کم چگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارهٔ سرخرگ ها را کاهش می دهد.

عوامل افزایش دهنده لیپو پروتئین کم چگال : مصرف چربی های اشباع،چاقی،کم تحرکی و و مصرف بیش از حد کلسترول

جذب آب : آب به روش اسمز

جذب مواد معدنی : مواد معدنی گوناگون به روش انتشار و انتقال فعّال، جذب میشوند؛ مثلاً کلسیم و آهن با انتقال فعّال، جذب می شوند.

جذب ویتامین ها

اختلال در ترشح صفرا و عملکرد آن : ممکن است به سوءِجذب ویتامین های محلول در چربی و کمبود آنها در بدن منجر شود.

روده بزرگ

رودهٔ کور :به ابتدای رودهٔ بزرگ (محل اتصال رودهٔ باریک به رودهٔ بزرگ ) گفته می شود که به آپاندیس ختم می شود.

ادامهٔ رودهٔ بزرگ : از کولون بالارو، کولون افقی و کولون پایین رو، تشکیل شده است که کولون پایین رو به راست روده منتهی می شود.

 درانتهای راست روده، بنداره های داخلی (ماهیچهٔ صاف) و خارجی ( ماهیچهٔ مخطط ) قرار دارند.

ویژگی رودهٔ بزرگ: پرز ندارد و یاخته های پوششی مخاط آن، مادهٔ مخاطی ترشح می کنند ولی آنزیم ترشح نمی کنند.

چه موادی وارد روده بزرگ می شوند؟

2. یاخته های مرده

3.  باقی ماندهٔ شیره های گوارشی

جذب در روده بزرگ: رودهٔ بزرگ، آب و یون ها را جذب می کند؛ در نتیجه، مدفوع به شکل جامد در می آید.

انعکاس دفع : با ورود مدفوع به راست روده، انعکاس دفع به راه می افتد و سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می شود.

گردش خون دستگاه گوارش:

 مسیر گردش خون : بر خلاف اندام های دیگر بدن، خون لولهٔ گوارش به طور مستقیم به قلب بر نمی گردد بلکه از راه سیاهرگ باب، ابتدا به کبد و سپس از راه سیاهرگ های دیگر (بزرگ سیاهرگ فوق کبدی و سپس بزرگ سیاهرگ زیرین ) به قلب می رود.

ذخایر کبد : در کبد، از مواد جذب شده، گلیکوژن و پروتئین ساخته می شود و موادی مانند آهن و برخی ویتامین ها نیز در آن ذخیره می شوند. 

تنظیم فرایندهای گوارشی:

فعّالیت دستگاه گوارش را مانند بخش های دیگر بدن، دستگاه های عصبی و هورمونی تنظیم می کنند.

 فعالیت دستگاه گوارش

2. یک مرحله فعّالیت شدید ( بعد از ورود غذا )

دو نکته :

منبع مطلب : biologyfm.blogfa.com

مدیر محترم سایت biologyfm.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب