کاربرگه شماره ۷ مطالعات هشتم

کاربرگه شماره ۷ مطالعات هشتمکاربرگه شماره ۷ مطالعات هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات هشتم

۱-کاربرگه شماره۷ نمودار علت و معلمل را در کلاس انجام دهید.

معلول:امپراتوری ساسانیان،سقوط کرد و اعراب مسلمان،ایران را فتح کردند.

علت ها:

۱-انقراض حکومت حیره توسط خسروپرویز. زیرا این دولت سد محکمی بین ایران و عربستان به شمار می رفت.

۲-برتخت نشستن ۱۰پادشاه در طول۴سال،ضعف سلسله و رقابت شدید درباریان را نشان می دهد که کشور را از لحاظ سیاسی فلج کرد.

۳-شکست در جنگ با هتپال و پرداخت مخارج سنگین به آنان، بروز قحطی و طاعون در زمان قباد و جنگ  های زمان انوشیروان ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای کشور به وجود آورد.

۴-ایجاد بدعت ها و سخت گیری های مذهبی

۵-بی عدالتی ها و تبعیض های اجتماعی و مالیات های سنگین

۶-ایمان سپاهیان مسلمان به خدا که چه شکست بخورند چه پیروز شوند، به موفقیت رسیده اند.

۷-ساختار قدرت ساسانیان قادر نبود در تنظیم رابطه میان نهادهای صاحب نفوذ تعادلی پایدار پدید آورد. حتی نتوانست با تغییر و انجام اصلاحات تعادل خود را حفظ کند.

آخرین شاهنشاهی ایرانی پیش از ظهور اسلام و حمله اعراب به ایران است که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی (۴۲۷ سال) بر ایران پادشاهی کردند؛ آنها از دودمان ساسانیان بودند.این شاهنشاهی یکپارچه را اردشیر بابکان با شکست اردوان پنجم، آخرین شاهنشاه اشکانی بنا کرد و ایران را مجدداً پس از سقوط هخامنشیان برای نخستین بار یکپارچه ساخته و زیر فرمان یک شاهنشاهی قدرتمند درآورد. شاهنشاهان ساسانی که ریشه‌شان از پارس بود،بر پهنهٔ بزرگی از آسیای باختری چیرگی یافته و در کنار امپراتوری روم-بیزانس، در طی دوره‌ای بالغ بر ۴۰۰ سال، ابرقدرت دنیای باستان محسوب می‌شدند

منبع مطلب : a101.ir

مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب