ایرانیان چه تاثیری بر جانشینی چنگیز و تیمور داشتندایرانیان چه تاثیری بر جانشینی چنگیز و تیمور داشتند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

درسی فا

ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور داشتند؟ مطالعات پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 111 مطالعات پنجم ابتدایی

1- ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند ؟ توضیح دهید

پاسخ:

جانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند.

2- به تصویر سکه های دوره ایلخانان در کتاب توجه کنید، کلمه های الله و محمد که روی این سکه ها نقش بسته است، نشان دهنده چیست ؟

پاسخ:

نشان دهنده تاثیر ایرانیان بر روی ایلخانان میباشد که مسلمان شده اند.

درسـ جو

فعالیت

۱-ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور داشتند؟ سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند.

۲-به تصویر سکه های دوره ایلخانان در صفحه۱۰۰توجه کنید. کلمه های«الله و محمد» که روی این سکه ها نقش بسته است نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده ی این است که مغولان به دین اسلام روی آوردند و مسلمان شده اند.

مطلب مرتبط:

در اثر ورود ترک‌ها و مغولان به ایران تا حدودی میراث کشاورزی و سیاسی ایران باستان و همچنین میراث کشاورزی و سیاسی مربوط به دوران اولیه‌ی اسلامی از بین رفت. با ورود این اقوام به ایران دامپروری در ایران گسترش یافت، تولیدات کشاورزی و درآمد حاصل از آنها کاهش پیدا کردند و شکل جدیدی از اویماق پدید آمد که به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و به مخالفت با نظام حاکم پرداخت.

بنابراین دولت‌هایی که پس از سلجوقیان به وجود آمدند دارای میراثی دوگانه بودند: یکی حکومت سلطنتی ایرانی و دیگری واحدهای سیاسی تشکیل شده توسط اویماق‌ها. آنها برای حفظ حکومت سلطنتی خود و متمرکز کردن حکومتشان می‌بایست با این واحدهای سیاسینظامی نیز به مقابله می‌پرداختند.

رؤسای طوایف کوچک‌تر همیشه مشروعیت رئیس اویماق را زیر سؤال می‌بردند. بدین ترتیب رقابت بین اعضای مختلف یک اویماق باعث بی‌ثبات شدن این واحدها و دست‌به‌دست شدن سریع مقام ریاست اویماق می‌شد.

تحقیق درباره ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور داشتند

جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب