نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 1402 – 1403شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتیشرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتینحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 1402 – 1403

تحصیل در مدارس نمونه دولتی به دلیل کیفیت و برنامه ریزی آموزشی مناسب تر، امکانات بیشتر و درجه علمی بالاتر، متقاضیان و علاقه مندان زیادی در بین دانش آموزان و والدین آن ها دارد اما افراد جهت ورود به مدارس نمونه دولتی در پایه دهم، باید ابتدا در آزمون ورودی این مدارس ثبت نام کرده و شرکت نمایند و در صورت قبولی می توانند مشغول به تحصیل شوند. ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی از طریق مراجعه به سایت ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی استان محل سکونت داوطلب در طی بازه زمانی اعلام شده انجام می گیرد. متقاضیان باید  دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 1402  را پس از انتشار از سایت مربوطه دریافت کرده و با توجه به دستورالعمل گفته شده اقدام به ثبت نام کنند.

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی از طریق یک سایت مشترک صورت نمی گیرد و متقاضیان باید به سامانه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب