فتوای فقیهان برگرفته از چیست دینی نهمفتوای فقیهان برگرفته از چیست دینی نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

سوالات مهم درس پنجم پیام های آسمانی نهم

سوالات مهم درس پنجم پیام های آسمانی نهم

رهبری در دوران غیبت

1 - پس از رحلت رسول خدا ــ  که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد ــ وظیفه هدایت و رهبری مردم بر عهدهٔ .....امامان ........قرار گرفت

2 - امامان معصوم برای هدایت و رهبری مردم با دو مشکل بزرگ مواجه بودندآنها را بنویسید .

 از یک طرف، حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار میدادند و فرصت هر اقدامی را از آنان می گرفتند وازسوی دیگر، مردم به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زودگذر، وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند

3 - آیا مردم  میتوانند برای حل مشکل شان نزد هر حاکم یا پادشاهی بروند؟ پاسخ امام صادق را بنویسید .
ــ خیر، کسی که به این گونه حاکمان [حاکمان ظالم و بیدین] مراجعه کند و با حکم آنان چیزی به دست آورد، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده و خداوند در قرآن کریم 2مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده است.

4 - مردم برای حل مشکل شان در زمان غیبت باید به چه کسی مراجعه کنند؟ پاسخ امام صادق را بنویسید .
امام فرمود:ــ باید به سراغ کسانی بروند که سخنان ما [اهل بیت] را برایشان بازگو میکنند؛ کسانی که برحلال و حرام ما آگاهاند و احکام ما را می شناسند. من این افراد را بر شما حاکم قرار داده ام؛ بنابراین،مردم نیز باید به حکم آنان راضی شوند. پس هر کس که حکم آنان را ــ که حکم ماست ــ قبول نکند، بدون شک حکم خدا را خوار شمرده است و کسی که ما را رد کند، خداوند را رد کرده است.

5 - با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان ــ عجل اللّه تعالی فرجه الشریفــ در غیبت به سر می برند، آیا میتوانیم بگوییم که انسانها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری نداشته اند؟ تکلیف مردم در این زمان، که دوران غیبت نامیده می شود، چیست؟

خیر انسانها هیچ گاه از هدایت بی نیاز نیستند و به فرمودهامام صادق باید به سراغ کسانی بروند که سخنان اهل بیت را بازگو می کنند و برحلال و حرام آنها آگاهاند و احکام آنها را می شناسند

6 - در زمان حضور امام معصوم، چون همه افراد به امام دسترسی نداشتند، امامان مردم رابه.... شاگردان ....خود ارجاع میدادند

7 - امام صادق درباره هدایت گران واقعی مردم چه میفرماید؟

«مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند، ولی باز هم ازاینگونه عالمان پیروی می کنند، مانند برخی یهودیانی هستند که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش میکند. برمردم واجب است از فقیهان پرهیزکار، که از دین خود محافظت و برخلاف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند، پیروی کنند»

8 - با توجه به حدیث امام صادق فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان ــ عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ــ به عهده دارند، باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟
1ــ ................ پرهیزکار باشند................                                                                               2ــ .................... از دین خود محافظت کنند............
3ــ ............. برخلاف هوای نفس خود رفتارکنند...................                                   4ــ ............... مطیع دستور خداوند باشند.................
9 – اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی اند ؟

کسانی اند که در سخنان و راهنمایی هایشان، پیرو سخنان معصومان هستند و در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو میکنند

10 – پذیرفتن فتواهای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیث معصومان است، در واقع پذیرفتن سخنان ....امامان... است

11 – مردم در عصر غیبت باید از جانشینان امام زمان ؛ یعنی.... فقیهان ....پیروی کنند

12 - چراحاکم مردم مسلمان، باید اسلام شناس باشد؟

 تاجامعه را در مسیر اجرای دستورات دین هدایت نماید

13 - به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط، ....ولایت فقیه ......گفته می شود.

14 – ولی فقیه کیست ؟
اسلام شناسی است دانا، شجاع، مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی، ازتمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند و نمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورهای خدا شوند.

15 - چه تفاوتی میان وظایف ولی فقیه با سایر فقها وجود دارد؟

ولی فقیه در کنار پاسخگویی به مسائل دینی، کار رهبری جامعه را نیز بر عهده می گیرد.

16 - بخشی از ویژگی های امام خمینی رحمةاللّه علیه را بنویسید .

او که عابدی شب زنده دار و سیاستمداری آگاه بود، مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد. در تمام سالهای رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی کرد. هرگز به کسی ظلم نکرد و در برابر هیچ ستمگری سکوت نکرد. او که دشمنان اسلام از شنیدن نامش به وحشت می ٔ افتادند، اگر صدای گریه کودکیرا می شنید، بسیار ناراحت میشد.برای عمل به اسلام از هیچ کس نمی ترسید. همان گونه که محکم واستوار می گفت، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، وقتی نام امام حسین و یارانش را می شنید،اشک از چشم هایش جاری می شد.به پرسش های دینی مردم پاسخ می داد. در جمع آنان حاضر می شدو برایشان صحبت می کرد. در برابر مردم محروم می گفت: «به من خدمتگزار بگویید بهتر است از اینکه مرا امام خود بنامید»

17 - پس از رحلت امام خمینی، مسئولیت مهم و سنگین رهبری جامعه اسلامی به عهدهٔ چه کسی قرار گرفت ؟

بر عهده یکی از نزدیکترین یاران او؛ یعنی آیتاللّه خامنه ای قرار گرفت.

18 – چه چیز باعث شد مجلس خبرگان رهبری، آیتاللّه خامنه ای را شایسته ٔ ترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی معرفی کند؟

 دوراندیشی، شجاعت، پرهیزکاری و وفاداری ایشان به امام و انقلاب اسلامی

19 - چه چیزی باعث شد تا امام مهدی به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟

حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار میدادند و فرصت هر اقدامی را از آنان میگرفتند واز سوی دیگر، مردم به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زودگذر، وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمیدادنداوضاع روز به روز برای امامان سختتر میشد. حاکمان ظالم امامان را یکی پس از دیگری به شهادت میرساندند

20 - توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟

زیرا فقیهان، نایب وجانشین امام زمان به شمار می روند و همانگونه که مردم در زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند، در عصر غیبت نیز باید از جانشینان امام زمان ؛ یعنی فقیهان پیروی کنند

منبع مطلب : dinishariatie.blogfa.com

مدیر محترم سایت dinishariatie.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات پیام نهم درس هفتم

ارزیابی پیام نهم درس هفتم: رهبری در عصر غیبت

1-پس از رحلت پیامبر اسلام رهبری مردم بر عهده امامان قرار گرفت.               ­صحیح غلط

2-دشمنی امام خمینی (ره) بر گرفته از تعالیم الهی او بود.                             ­صحیح  غلط

3-به­رهبری­و­هدایت­مردم­جامعه­توسط­فقیه­جامع­الشرایط­،ولایت­فقیه­گفته می­شود.­       صحیح غلط

4-آیت ا... خامنه ای تمام ویژگی های لازم برای رهبری و هدایت مردم را دارد.   بلی    خیر

5-آیا فقیهان کاملا مطیع دستورات خداوند هستند؟                                        بلی    خیر

6-آیا هر کسی می تواند در باره مسائل دینی اظهار نظر کند؟                          بلی    خیر

7- فتوای های فقیهان بر گرفته از ........... و .............است.

8-مراجعه­مردم­به­حاکمان­جهت­حل­مشکلاتشان در حقیقت مراجعه به .......... است و خداوند آن را نهی کرده است.

9-امام زمان (ع) به دستور ................ از نظر ها پنهان شد.

10 هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهده .............. و ................. دینی است.

11-پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) وظیفه هدایت مردم بر عهده چه کسی قرار گرفت؟

12-آیا مردم می توانند برای حل مشکلاتشان نزد هرحاکم و پادشاهی بروند؟

13-تکلیف مردم در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) برای حل مشکلاتشان  چیست؟

14-امام صادق (ع) در مورد مراجعه مردم برای حل مشکلاتشان  در مراجعه به پادشاهان چه فرمودند؟

15-امام صادق(ع)در باره هدایتگران واقعی مردم چه می فرماید؟

16- با توجه به حدیث امام صادق(ع) فقهای زمان غیبت امام زمان (عج) چه ویژگی های دارند؟

17-اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟

18-ولی فقیه کیست ؟ و چه شرایطی باید داشته باشد؟

19-روبین وودزورث خبر نگار آمریکایی در باره شخصیت والای امام خمینی (ره) چه می گوید؟

20- چه چیزی باعث شد تا امام مهدی(ع) به دستور خداوند از نظر ها غایب شود؟

21-توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

22-از ویژگی های امام خمینی (ره) چهار مورد بیان کنید؟

23- پس از رحلت امام خمینی (ره) رهبری مردم به چه کسی واگذار شد؟

24- به فرموده امام صادق(ع) مردم برای حل مشکلاتشان باید به چه کسی مراجعه کنند؟

25- هریک از ویژگی های چهار گانه عالمان که در سخن امام صادق(ع) آمده است موجب چه چیزی می شود؟

26- چرا فقیهان، نایب و جانشین امام زمان(ع) به شمار می روند؟

27-ولی فقیه باید مدبّر باشد یعنی چه؟

28 وظیفه مردم در زمان عصر غیبت چیست؟

درس هفتم:آزمون تستی

1-پس ازرحلت رسول خدا وظیفه هدایت ورهبری مردم به عهده ی.......قرارگرفت.

الف) ولی فقیه            ب) امامان                ج)عالمان                 د) دانشمندان دینی

2- کدام یک از امامان زیردر کمترین سن جوانی به شهادت رسیدند؟

الف) امام محمدتقی(ع)                                                          ب) امام علی النقی(ع)    

ج) امام حسن عسگری(ع)                                                         د) امام حسین(ع)

3- چرا امام مهدی (عج) ازنظرها غایب است؟

الف)حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشارقرارمی دادند.

ب) مردم به دلیل ترس از حاکمان به وظایف خودوحمایت از امامان عمل نمی کردند.

ج)امامان یکی پس از دیگری توسط حاکمان به شهادت می رسیدند.

د)همه مواردصحیح است.

4-این حدیث را کدام یک از امامان فرموده اند؟

کسی که برای حل اختلافات به حاکمان مراجعه کند درحقیقت به طاغوت مراجعه کرده است.

الف) امام صادق(ع)         ب) امام مهدی(عج)           ج) امام حسین(ع)          د) امام باقر(ع)

5-فتواهای فقیهان برگرفته از چیست؟

الف)قرآن وسایر کتاب های دین                                           ب) معارف واحکام اسلامی

ج) فقه ومعارف اسلامی                                                      د)قرآن واحادیث معصومین(ع)

6-بیدارگرقرن حاضر کیست؟

الف) آیت الله خامنه ای                                                     ب) شهید مطهری  

ج) امام خمینی(ره)                                                            د) شهیدرجائی

7-به رهبری وهدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط...........گفته می شود.

الف) دانشمند دینی                                                          ب) نایب وجانشین       

ج) ولایت فقیه                                                                  د) اسلام شناس

8-دشمنی آیت الله خمینی با غرب برگرفته از......... او بود.

الف) اعتقاد                  ب) تعالیم دینی                 ج)علم وآگاهی                   د)طرزتفکر

9-چه کسانی آیت الله خامنه ای را به عنوان شایسته ترین فردبرای رهبری جامعه اسلامی معرفی کردند؟

الف) مجلس خبرگان                                            ب) مجلس شورای اسلامی    

ج)مردم                                                              د)شورای نگهبان

10-کدام یک از ویژگی های زیرباعث شد مجلس خبرگان آیت الله خامنه ای رابرای رهبری جامعه اسلامی معرفی کند؟

الف) صداقت                                                      ب) علم وآگاهی     

ج) وفاداری به امام                                                د) مدیرومدبّر بودن ایشان

11.امام حسن عسکری پدر بزرگوار امام مهدی(ع) در چه سنی به شهادت رسید؟

الف.25 سالگی                ب. 28 سالگی                  ج. 40 سالگی                       د 38 سالگی

12.کدام گزینه نادرست است.

الف.مردم وظیفه دارند در عصر غیبت از فقیهان پیروی کنند.

ب.اسلام شناس کسی است که در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو کند.

ج.بیدار گر قرن آیت ا... خامنه ای است.

د. ولی فقیه باید شجاع و دانا باشد.

13-مشاور رئیس جمهور آمریکا می گوید «تصمیمات آیت ا... خمینی چنان رعد آسا بود که هر گونه .............. و .............. را از سیاستمداران سیاسی گرفت».

الف.تلاش-برنامه ریزی                                             ب.تفکر –برنامه ریزی  

  ج.برنامه ریزی- نفوذ                                               د.برنامه ریزی – اظهار نظر

14-امام صادق (ع) برای فقیهان و هدایتگران واقعی ویژگی های بر شمردند به جز .........

الف.محافظت کننده از دین خود                             ب. قیام کننده علیه طاغوت و ستمگران

ج. محافظت کننده هوای نفس خود                         د.مطیع دستورات خداوند

15.امام صادق (ع)ارجاع اختلافات به حاکم یا پادشاه را رجوع به .......... می دانند و می فرماید به جای آن ها باید............ .

الف.شیطان – به کسانی­ رجوع کنند­که سخنان­اهل بیت را بازگو می­کنند وبر حلال و­حرام آگاهند. 

ب.طاغوت- به کسانی رجوع کنند که سخنان اهل بیت را بازگو می کنند وبر حلال و حرام آگاهند.

ج.­شیطان– مشکل خود­را­به دور از چشم حاکم یا پادشاه­و با رجوع به عقل و خرد خود حل کنند.

د. طاغوت- مشکل خود را به دور از چشم حاکم یا پادشاه­و با­رجوع به عقل و خرد خود حل کنند.

منبع مطلب : arabicc.blogfa.com

مدیر محترم سایت arabicc.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : فتوای فقیه برگرفته از(^.^)قرآن واحادیث‌معصومین(^.^) است امیدوارم که موفق باشید♡(≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ????

N : فتوای فقیهان برگرفته از.... قرآن و احادیث معصومان است.

مهدی : خیلیی خوب بود

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب