رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور فارس 1401لیست رشته های بدون آزمون پیام نور فارسلیست رشته های بدون آزمون پیام نور فارسرشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور فارس 1401

هر ساله بسیاری از دانشگاه ها، از جمله دانشگاه های پیام نور، اقدام به پذیرش دانشجویان به شیوه بدون کنکور می نمایند. متقاضیان تحصیل در این دانشگاه ها، می توانند با مطالعه دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401 از عناوین رشته های ارائه شده در هر واحد مطلع شوند و در صورت تمایل، ثبت نام به عمل آورند.

فرآیند ثبت نام دانشگاه پیام نور، از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org انجام می شود و علاقه مندان در صورت داشتن تمامی شرایط تعیین شده، می توانند در رشته دلخواه خود نام نویسی نمایند.

برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور الزامی مبنی بر تطابق نوع دیپلم با رشته انتخابی در دانشگاه وجود ندارد.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور واحد فارس 1401

با انتشار دفترچه سازمان سنجش، لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اعلام می شود و به این ترتیب با اطلاع از رشته های ارائه شده، داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور 1401، می توانند اقدام به نام نویسی در رشته مورد نظر خود نمایند. در ادامه و در جدول زیر نیز اسامی رشته های ارائه شده در این واحد آورده شده است:

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور فارس 1401
آباده
مهندسی صنایع زیست شناسی سلولی و مولکولی شیمی کاربردی حسابداری
حقوق روانشناسی علوم تربیتی علوم ورزشی
مددکاری اجتماعی مدیریت امور بانکی مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
مدیریت دولتی مدیریت کسب و کار مشاوره
استهبان
مهندسی کامپیوتر زیست شناسی سلولی و مولکولی شیمی کاربردی علوم و مهندسی صنایع غذایی
جامعه شناسی حسابداری حقوق روانشناسی
علوم تربیتی علوم سیاسی مددکاری اجتماعی مدیریت بازرگانی
مدیریت کسب و کار
اوز
مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی کامپیوتر مهندسی معماری
زمین شناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی محیط زیست حسابداری
حقوق روانشناسی زبان و ادبیات فارسی علوم تربیتی
علوم ورزشی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
بوانات
زیست شناسی سلولی و مولکولی اقتصاد حسابداری حقوق
روانشناسی علوم تربیتی فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت امور بانکی
مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
مدیریت کسب و کار
جهرم
مهندسی صنایع مهندسی عمران مهندسی کامپیوتر مهندسی معماری
مهندسی مکانیک شیمی کاربردی شیمی محض علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار اقتصاد حسابداری حقوق
روانشناسی زبان و ادبیات فارسی علوم تربیتی علوم ورزشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی فلسفه و کلام اسلامی مددکاری اجتماعی مدیریت امور بانکی
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت کسب و کار
مشاوره مترجمی زبان انگلیسی
خرامه
مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر زیست شناسی سلولی و مولکولی شیمی کاربردی
علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار حسابداری حقوق
روابط عمومی روانشناسی علوم تربیتی فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت بازرگانی مدیریت کسب و کار مشاوره زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
داراب
علوم و مهندسی آب مهندسی کامپیوتر زیست شناسی گیاهی اقتصاد
حسابداری حقوق روانشناسی زبان و ادبیات فارسی
علوم تربیتی علوم سیاسی فقه و مبانی حقوق اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
مدیریت امور بانکی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مشاوره
مترجمی زبان انگلیسی
شیراز
آمار ریاضیات و کاربردها علوم کامپیوتر علوم و مهندسی آب
فیزیک مهندسی برق مهندسی پزشکی مهندسی شهرسازی
مهندسی شیمی مهندسی صنایع مهندسی عمران مهندسی کامپیوتر
مهندسی معماری مهندسی مکانیک مهندسی مواد و متالورژی مهندسی نفت
مهندسی هوافضا زمین شناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست فناوری
شیمی کاربردی علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی محیط زیست مهندسی اقتصاد کشاورزی
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ادیان و عرفان اقتصاد جامعه شناسی
روابط عمومی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی علم اطلاعات و دانش شناسی
علوم تربیتی علوم سیاسی علوم ورزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی گردشگری مددکاری اجتماعی مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت کسب و کار
هتلداری عکاسی هنر اسلامی زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
صفاشهر
مهندسی کامپیوتر جامعه شناسی حسابداری حقوق
روانشناسی مددکاری اجتماعی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی
مترجمی زبان انگلیسی
فسا
ریاضیات و کاربردها فیزیک مهندسی کامپیوتر زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی گیاهی علوم و مهندسی محیط زیست مهندسی اقتصاد کشاورزی اقتصاد
جغرافیا حسابداری حقوق روانشناسی
علوم تربیتی علوم قرآن و حدیث علوم ورزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
گردشگری مدیریت بازرگانی مشاوره زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
فیروزآباد
مهندسی کامپیوتر زیست شناسی سلولی و مولکولی مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار جامعه شناسی
حسابداری حقوق روانشناسی علوم تربیتی
علوم ورزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی
مترجمی زبان انگلیسی
کازرون
مهندسی کامپیوتر شیمی کاربردی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون جامعه شناسی
حسابداری حقوق روانشناسی زبان و ادبیات فارسی
علوم تربیتی علوم ورزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت امور بانکی
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت مالی
مشاوره مترجمی زبان انگلیسی
لامرد
مهندسی کامپیوتر شیمی کاربردی جامعه شناسی حسابداری
حقوق روانشناسی زبان و ادبیات عربی علوم تربیتی
علوم ورزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت امور گمرکی مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
نورآباد ممسنی
مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر علوم و مهندسی محیط زیست اقتصاد
جامعه شناسی حسابداری حقوق زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات فارسی علوم تربیتی علوم قرآن و حدیث علوم ورزشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مترجمی زبان انگلیسی
ارسنجان
حسابداری حقوق روانشناسی علوم قرآن و حدیث
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی
اقلید
مهندسی کامپیوتر حسابداری حقوق روانشناسی
علوم تربیتی علوم ورزشی گردشگری مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی مشاوره زبان و ادبیات انگلیسی
بیضا
فیزیک تاریخ جامعه شناسی حقوق
علوم سیاسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
خاوران
حسابداری حقوق روانشناسی مدیریت بازرگانی
رستم
حسابداری حقوق مدیریت بازرگانی
زرقان
مهندسی کامپیوتر اقتصاد حسابداری حقوق
علوم تربیتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مترجمی زبان انگلیسی
سپیدان
مهندسی کامپیوتر حسابداری حقوق روانشناسی
علوم تربیتی علوم ورزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی گردشگری
مدیریت امور بانکی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
سروستان
مهندسی کامپیوتر حسابداری حقوق علوم تربیتی
مدیریت صنعتی مترجمی زبان انگلیسی
ششده و قره بلاغ
حسابداری حقوق مدیریت دولتی
فراشبند
اقتصاد حقوق روانشناسی علوم تربیتی
مشاوره زبان و ادبیات انگلیسی
لار
مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر اقتصاد حسابداری
حقوق روانشناسی مدیریت بازرگانی مشاوره
مترجمی زبان انگلیسی
مرودشت
ریاضیات و کاربردها شیمی کاربردی علوم و مهندسی محیط زیست مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی علوم دامی اقتصاد حسابداری حقوق
زبان و ادبیات فارسی علوم تربیتی علوم سیاسی علوم ورزشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی گردشگری مدیریت امور بانکی مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی مترجمی زبان انگلیسی
نودان
جامعه شناسی حقوق روانشناسی مدیریت بازرگانی
نی ریز
مهندسی کامپیوتر مهندسی معماری حسابداری حقوق
روانشناسی علوم تربیتی مدیریت دولتی مدیریت کسب و کار
مشاوره مترجمی زبان انگلیسی

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور واحد فارس 1401

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور، علاوه بر عناوین رشته ها اطلاعاتی مانند ظرفیت پذیرش دانشجو و دیگر شرایط تعیین شده را در اختیار متقاضیان قرار می دهد، بنابراین خواندن دقیق مندرجات این دفترچه به تمامی داوطلبان توصیه می شود. (لازم به ذکر است که این دفترچه شامل لیست رشته ها و شرایط بدون کنکور دانشگاه های سراسری و غیرانتفاعی نیز می باشد.)

مرجع اصلی انتشار دفترچه سایت سازمان سنجش است که به جهت سهولت در دسترسی، لینک های دانلود آن (به صورت PDF) در جدول زیر قرار گرفته است. توجه داشته باشید لینک قرار گرفته در ردیف اول جدول، صرفا برای پذیرش بدون کنکور است و دیگر لینک های درج شده با نام هر گروه آموزشی، شامل رشته های با کنکور و بدون کنکور همان رشته است.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور واحد فارس 1401
دانلود دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401

(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک کنید.)

گروه آزمایشی تجربی 1401

(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک کنید.)

گروه آزمایشی ریاضی 1401

(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک کنید.)

گروه آزمایشی انسانی 1401
(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک کنید.)
گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی 1401

(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک کنید.)

 

سوالات متداول

1- ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور فارس چگونه انجام می شود؟

داوطلبان باید از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نام نویسی نمایند.

2- چگونه از جزئیات پذیرش بدون کنکور پیام نور فارس مطلع شوم؟

تمامی جزئیات در دفترچه منتشر شده توسط سازمان سنجش موجود است.

3- چگونه به دفترچه بدون کنکور پیام نور دسترسی پیدا کنم؟

لینک دانلود PDF دفترچه در متن مقاله قرار گرفته است.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage","mainEntity": [{"@type": "Question", "name": "ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور فارس چگونه انجام می شود؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "داوطلبان باید از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نام نویسی نمایند." } },{"@type": "Question", "name": "چگونه از جزئیات پذیرش بدون کنکور پیام نور فارس مطلع شوم؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "تمامی جزئیات در دفترچه منتشر شده توسط سازمان سنجش موجود است." } },{"@type": "Question", "name": "چگونه به دفترچه بدون کنکور پیام نور دسترسی پیدا کنم؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "لینک دانلود PDF دفترچه در متن مقاله قرار گرفته است." } }]}

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

.star svg{ background:#777; } .star svg:hover{ background:#FF0; } .postLike{ margin: 20px auto 50px auto; text-align: center; width: 157px; padding: 0px 0px 0px 6px; background: #F9F9F9; border: 1px solid #F1F1F1; border-radius: 13px; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: nowrap; background-color: #ff6464; color: #fff; box-shadow: 0 0 25px #ffce4961; } .postlike-text{ vertical-align: middle; color: #fff; } .sl-wrapper a { border-bottom: 0 !important; text-decoration: none !important; } .sl-button { font-size: 1em; line-height: 1; font-weight: normal; } /* Colors */ a.liked { color: #da1b1b; } a.liked:hover, a.liked:active, a.liked:focus { color: #666666; } a.liked span.sl-count, .sl-count { color: #fff; } /* Icon */ .sl-icon { margin-right: 4px; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; color: #fff; margin-top: 1px; font-size: 17px; } .sl-icon i { margin-top: 1px; margin-left: 5px; font-size: 17px; } .sl-icon svg { fill: currentColor; width: 1em; height: 1em; margin-left:5px; } .sl-icon svg:after { content: ""; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left:0; } /* Count */ .sl-count { font-size: 1em; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; display: none; } /* Loader */ .loader, .loader:before, .loader:after { background: rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-animation: load1 1s infinite ease-in-out; animation: load1 1s infinite ease-in-out; width: .2em; height: .6em; } .loader:before, .loader:after { position: absolute; top: 0; content: ''; } .loader:before { left: -.375em; -webkit-animation-delay: -0.32s; animation-delay: -0.32s; } .loader { text-indent: -9999em; display: inline-block; position: relative; vertical-align: middle; font-size: 1em; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); -webkit-animation-delay: -0.16s; animation-delay: -0.16s; } .loader:after { left: .375em; } @-webkit-keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } } @keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب